Управління праці та соціального захисту населення

Управління є підзвітним і підконтрольним  міській раді, підпорядкованим  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Катальніковій Олені Геннадіївні .

Начальник управління: Гришичева Поліна Володимирівна
тел.: +380 (6264) 6-35-90

Заступники начальника управління:

Клець Юлія Володимирівна – начальник відділу праці

Ігнатенко Тетяна Дмитрівна – начальник відділу соціальних допомог і компенсацій

Поляков Сергій Семенович – інспектор праці

Email: utszn1426@krm.gov.ua


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ ТА СЕКТОР:


Відділ: соціальних допомог і компенсацій

Начальник відділу: Ігнатенко Тетяна Дмитрівна

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу:вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 201

Основними завданнями відділу є правильне і своєчасне призначення та виплата встановлених законодавством державних допомог сім’ям з дітьми; особам з інвалідністю; надання субсидій та компенсаційних виплат.

Відділ забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, що потребують підтримки.


Відділорганізаційно-правової та кадрової роботи

Начальник відділу: Ковалько Наталія Миколаївна

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 215

Основними завданнями відділу є реалізація державної правової політики та державної політики з питань роботи з кадрами в управлінні.

Відділ забезпечує захист законних інтересів управління та правильного застосування законодавства.


Відділ : обліку і звітності

Начальник відділу:Щербак Валентина Петрівна

тел.:+380 (6264) 6-25-54

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 212

Основними завданнями відділу є організація бухгалтерського обліку управління, контроль за правильним та економним використанням бюджетних коштів, за рухом матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Відділ забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку документах.


Відділ: автоматизації

Начальник відділу: Симоненко Микита Михайлович

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 202

Основними завданнями відділу є реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення з питань ведення баз даних та захист персональних даних; підтримка функціонування апаратно-програмних засобів у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики, а також єдиного комп’ютерного інформаційного і телекомунікаційного середовища.

Відділ забезпечує заходи до збереження і цілісності баз даних.


Відділ: державних соціальних інспекторів

Начальник відділу:головний державний соціальний інспектор Дунаєвська Ірина Анатоліївна

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 102

Основними завданнями відділу є перевірка достовірності та повноти наданої одержувачами інформації, підготовка документів про стягнення незаконно отриманої допомоги; здійснення перевірок інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб, які звернулися за призначенням (відновленням) соціальних виплат.

Відділ забезпечує контроль за цільовим використанням коштів, передбачених для надання державної соціальної допомоги.


Відділ : персоніфікованого обліку і обслуговування пільгових категорій громадян

Начальник відділу: Д’яченко Олена Леонідівна

тел.: +380 (6264) 6-30-57

Адреса відділу:вул. Маяковського, 24, каб. 7

Основними завданнями відділу є реалізація конституційного права на соціальний захист пільгових категорій громадян, виконання завдань щодо реалізації програм з питань соціально-незахищених громадян.


Відділ забезпечує розроблення і поступове запровадження діючих пільг, своєчасне виконання завдань щодо соціального захисту відповідних категорій населення.

Відділ: праці

Начальник відділу:Клець Юлія Володимирівна

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 213

Основними завданнями відділу є забезпечення соціального захисту працівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, якісне проведення атестації робочих місць у відповідності з нормативно-правовими актами; сприяння органам виконавчої влади у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.

Відділ забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, про оплату праці, про охорону праці, про належні умови праці.


Відділ: по нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій

Начальник відділу:Чудненко Олена Петрівна

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 211

Основними завданнями відділу є додержання законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення.

Відділ забезпечує здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.


Відділ: виплат і контролю

Начальник відділу: Кононенко Олена Володимирівна

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 204, 207

Основними завданнями відділу є своєчасне перерахування коштів, які надійшли у вигляді субвенцій з державного бюджету до місцевого бюджету для виконання державних програм соціального захисту населення.

Відділ забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про цільове використання коштів, які надійшли у вигляді субвенцій з державного бюджету до місцевого бюджету, та перерахування внесків згідно законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.


Відділ:по роботі з внутрішньо переміщеними громадянами

Начальник відділу: Костєва Елла Олександрівна

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 111, 115

Основними завданнями відділу є взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, правильне і своєчасне призначення та виплата встановлених законодавством державних допомог внутрішньо переміщеним особам.

Відділ забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист внутрішньо переміщених осіб.


Сектор контролю за додержанням законодавства про працю

Завідувач сектору: Крайнік Вікторія Віталіївна

тел.: +380 (6264) 6-35-90

Адреса відділу: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, каб. 216

Основними завданнями сектору є реалізація державної політики щодо додержання законодавства про працю та зайнятість населення у межах повноважень, встановлених чинним законодавством.

Сектор забезпечує контроль за додержанням законодавства про працю з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.


Основними завданнями  управління є:

– забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення;

– призначення та виплата усіх видів державних соціальних допомог та компенсаційних виплат на догляд та соціальні послуги, надання субсидій;

– здійснення оформлення та видача довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.


Положення 2019

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-548

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради

 

I. Загальні положення

 

 1. Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради (далі – Управління) створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови.
 3. Управління є виконавчим органом Краматорської міської ради з забезпечення реалізації державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту пільгових категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, внутрішньо переміщених осіб, а також соціального захисту малозабезпечених сімей та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України та постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, Державної служби України з питань праці, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.У межах своїх повноважень Управління організовує виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.
 1. Управління є розпорядником публічної інформації, яка була отримана та створена в процесі реалізації Управлінням повноважень, передбачених законодавчими актами, або в процесі забезпечення діяльності Управління.
 2. Положення про Управління (надалі – Положення) та зміни до Положення затверджуються рішенням міської ради. Положенням регулюються питання діяльності Управління, організації його роботи, основні завдання та функції, права, взаємодія, матеріально-фінансова основа, а також інші питання.
 3. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.
 4. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.
 5. Граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання Управління затверджує міська рада.
 6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та Держказначейства, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 7. Управління в межах повноважень, передбачених законодавством України, видає накази, організовує і контролює їх виконання.
 8. Повне найменування: Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради.Скорочена назва: УПСЗН Краматорської міської ради
 1. Управління має право самостійно укладати угоди в межах компетенції та наданих повноважень, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному, апеляційному та третейському судах з питань, що відносяться до компетенції Управління та захисту своїх прав.
 1. Управління є неприбутковою установою і утримується за рахунок коштів міського бюджету та не має на меті одержання прибутку. Отримані доходи (прибутки) Управління або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
 1. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється на підставі рішення Краматорської міської ради відповідно до чинного законодавства. У разі ліквідації активи Управління повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

ІІ. Загальні напрямки діяльності, функції, права та зобов’язання Управління

 

1. Основні завдання Управління:

 

1.1. Основними напрямками роботи Управління є:

1.1.1. реалізація державної політики щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення, розроблення та координація міських програм та заходів з питань соціальної політики;

1.1.2. задоволення очікувань та потреб Краматорської територіальної громади в отриманні соціальних допомог та державних соціальних гарантій через надання якісних і доступних послуг для громадян; створення сприятливого середовища для працівників та відвідувачів Управління, покращення добробуту громадян;

1.1.3. забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, оплату праці, а також щодо нормування та стимулювання праці, умов праці;

1.1.4. удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

1.1.5. проведення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної політики на місцевому рівні, регулювання соціально-трудових відносин;

1.1.6. додержання законодавства при наданні адресної соціальної допомоги, компенсаційних виплат, житлової субсидії та пільг на оплату комунальних послуг у грошовій та безготівковій формі вразливим верствам населення, у тому числі малозабезпеченим та багатодітним сім’ям;

1.1.7. додержання законодавства при проведенні соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування;

1.1.8. додержання законодавства у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, бездомним громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення;

1.1.9. додержання законодавства у сфері надання соціального захисту ветеранів,  учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій та інших окремих категорій громадян;

1.1.10. забезпечення соціального захисту пільгових категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та програми економічного та соціального розвитку міста;

1.1.11. здійснення відповідно до закону нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері пенсійного законодавства;

1.1.12. додержання законодавства у сфері посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

1.1.13. сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку Краматорської територіальної громади та питань безпечної життєдіяльності на її  території;

1.1.14. суттєве покращення соціального обслуговування та надання якісних послуг отримувачів усіх видів соціальної допомоги з максимальною зручністю та мінімальними затратами безпосередньо за місцем проживання з використанням мобільного соціального офісу та програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада».

1.1.15. здійснення на відповідній території Краматорської територіальної громади  контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку встановленому  законодавством;

1.1.16. реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення і виконання відповідних регіональних програм;

1.1.17. реалізація державної політики у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування через систему надання державних виплат та забезпечення житлом осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов.

1.1.18. додержання законодавства про доступ до публічної інформації.

 

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

2.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань та наданих  законодавством повноважень:

2.1.1. розробляє та подає в установленому порядку на розгляд міської ради проекти програм, рішень стосовно питань соціального захисту населення та контролює хід їх виконання;

2.1.2. сприяє органам виконавчої влади у вирішенні питань соціально –  економічного розвитку Краматорської територіальної громади;

2.1.3. встановлює перелік процесів, пов’язаних із наданням адміністративних та соціальних послуг із загальної системи процесів, які відбуваються в Управлінні;

2.1.4. аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території Краматорської територіальної громади, сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;

2.1.5. забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); здійснює реєстрацію, облік, зберігання  колективних договорів, змін та доповнень до них;

2.1.6. вивчає стан використання трудових ресурсів, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці, готує відповідні пропозиції та прогнози, заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової державної політики розвитку трудового  потенціалу;

2.1.7. забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

2.1.8. забезпечує проведення моніторингу у сфері оплати та нормування праці;

2.1.9. забезпечує діяльність міських комісій, рад, робочих груп з питань віднесених до повноважень Управління;

2.1.10. бере участь у розробленні та забезпеченні разом з іншими структурними підрозділами виконкому міської ради, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян здійснення заходів цільових програм по безпечній життєдіяльності населення, поліпшення стану безпеки умов праці, виробничого та невиробничого середовища, здійснює заходи, пов’язані з охороною праці;

2.1.11. здійснює контроль у межах своїх повноважень за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними  умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

2.1.12. організовує роботу по призначенню усіх соціальних виплат (матеріальних допомог і компенсацій, матеріального забезпечення), передбачених законодавством України; надання соціальних послуг, субсидій і пільг на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі та пільг на житлово-комунальні послуги у готівковій та безготівковій формі;

2.1.13. забезпечує в Управлінні прийом та оброблення заяв і документів виключно з формуванням електронної справи із застосуванням програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» для призначення усіх видів соціальної підтримки мешканцям Краматорської територіальної громади.

2.1.14. здійснює контроль за правильністю надання усіх видів державних соціальних допомог та цільового використання коштів, спрямованих на цю мету, із залученням державних соціальних інспекторів;

2.1.15. надає консультації громадянам з питань надання усіх видів адресної соціальної допомоги, знайомить з порядком оформлення, переліком необхідних  документів, проводить співбесіди із заявником, визначення потреб сім’ї в інших видах допомоги чи послуг;

2.1.16. здійснює оформлення, видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

2.1.17 забезпечує формування та ведення бази щодо обліку внутрішньо переміщених осіб;

2.1.18. здійснює призначення, нарахування та перерахування щомісячної адресної допомоги особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

2.1.19. здійснює перевірки достовірності та повноти інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;

2.1.20. проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника;

2.1.21. здійснює перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб, які звернулись за призначенням (відновленням) соціальних виплат;

2.1.22. складає акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;

2.1.23. здійснює моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;

2.1.24. готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання у випадках, передбачених законодавством;

2.1.25. співпрацює з місцевими органами державної служби зайнятості, служби у справах дітей, територіальними органами Пенсійного фонду України, робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими об’єднаннями у вирішенні питань соціального захисту населення та проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;

2.1.26. забезпечує виконання законодавства України та програми економічного та соціального розвитку міста щодо соціального захисту пільгових категорій громадян, надання пільг та компенсацій в межах наданих повноважень;

2.1.27. приймає звіти та здійснює контроль по нарахованих пільгах від підприємств;

2.1.28. здійснює повернення та контроль за поверненням бюджетних коштів по нарахованим субсидіям населенню на оплату житлово-комунальних послуг після проведення верифікації;

2.1.29. забезпечує виплату муніципальних стипендій та допомоги обласної ради дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа;

2.1.30. забезпечує виплату щомісячної муніципальної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років;

2.1.31. забезпечує виплату щомісячної соціальної стипендії студентам (курсантам) фахової передвищої та вищої освіти;

2.1.32. встановлює статуси, видає відповідні посвідчення та довідки згідно до чинного законодавства та в межах своїх повноважень;

2.1.33. забезпечує у разі потреби влаштування до будинків – інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;

2.1.34. здійснює прийом документів учасників ліквідації наслідків аварії Чорнобильської катастрофи; складає текстові, статистичні звіти та інформації про чисельність громадян, які мають  статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, організовує роботу щодо виплати передбачених законодавством України пільг і компенсацій;

2.1.35. створює сприятливе виробниче середовище для посадових осіб та  відвідувачів, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями;

2.1.36. аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним верствам населення;

2.1.37. сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням (організаціям), установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.1.38. здійснює нагляд за дотриманням законодавства щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України шляхом перевірок пенсійних справ;

2.1.39. здійснює організаційно – методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради. Розглядає заяви від громадян Краматорської територіальної громади для взяття їх на обслуговування відділеннями територіального центру та надає пропозиції з цього питання;

2.1.40. організовує оздоровлення та відпочинок дітей в межах наданих повноважень;

2.1.41. організовує претензійну і веде позовну роботу, представляє в установленому законодавством порядку свої інтереси у господарському суді, судах загальної юрисдикції, адміністративному та третейському судах та в інших органах;

2.1.42. підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

2.1.43. забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики.

2.1.44. організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги; організовує в межах своєї компетенції роботу щодо доступу до публічної інформації;

2.1.45. роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації, Веб-сайт Краматорської міської ради, організує роботу телефонів «гарячої лінії»;

2.1.46. забезпечує організацію роботи мобільного соціального офісу ;

2.1.47. організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації працівників управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

2.1.48. постійно вживає заходи щодо забезпечення прозорості та публічності шляхом проведення особистого прийому громадян керівником Управління та його заступниками, шляхом проведення телевізійних ефірів та телефонного зв’язку «Пряма лінія»;

2.1.49. взаємодіє з органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності шляхом визначення завдань, узгодження планів, програм і дій, обміну оперативною, управлінською інформацією, проведення  загальних нарад і інших заходів;

2.1.50. забезпечує конфіденційність та захист персональних даних працівників Управління та заявників, додержання посадовими особами професійної таємниці щодо інформації, яку вони одержують у результаті виконання основної діяльності;

2.1.51. вживає заходи в межах повноважень щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в структурних підрозділах Управління;

2.1.52. організовує планово-фінансову роботу в Управлінні, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

2.1.53. здійснює у межах повноважень контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

2.1.54. подає пропозиції під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм в частині соціального захисту;

2.1.55. забезпечує використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення;

2.1.56. здійснює виплату матеріальної допомоги за рішенням міської ради;

2.1.57. виконує функції управління майном, що належить йому на праві оперативного управління;

2.1.58. організовує роботу щодо забезпечення санаторно-курортним оздоровленням пільгової категорії громадян;

2.1.59. оприлюднює та оновлює набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на порталі відкритих даних Краматорська.

2.1.60. організовує виконання функцій з надання адміністративних послуг соціального характеру особам, які проживають у Краматорській територіальній громаді із застосуванням електронного документообігу та використанням програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада».

2.1.61. здійснює контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством

 

2.2. Управління здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України в сфері запобігання корупції, очищення влади, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних.

 

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань має право та зобов’язання:

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань має право:

3.1.1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому Краматорської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

3.1.2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому Краматорської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

3.1.3. одержувати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.1.4. одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;

3.1.5. одержувати інформацію з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

3.1.6. скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, семінари з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.7. подавати до міської ради, Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.8. в Управлінні, для виконання покладених на нього завдань, можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи;

3.1.9. отримувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем в  суді;

3.1.10. перевіряти інформацію, надану заявниками та підприємствами, для призначення допомог.

3.2. Управління, відповідно до наданих законодавством повноважень, зобов’язане :

3.2.1. розглядати запити щодо надання публічної інформації;

3.2.2. складати перелік документів, що містять публічну інформації й знаходяться у володінні Управління;

3.2.3. інформувати суб’єкта персональних даних про передачу персональних даних третій особі, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачене законом;

3.2.4. організувати захист персональних даних, які стали відомі Управлінню у зв’язку з реалізацією повноважень, які передбачаються законодавчими актами.

3.2.5. звертатися до судів усіх інстанцій, з заявами про стягнення переплати бюджетних коштів та за захистом порушених прав до фізичних та юридичних осіб, у порядку передбаченому чинним законодавством;

3.2.6. захищати права Управління в судових органах різних рівнів.

3.3. Відповідно до основних завдань, напрямків діяльності та функцій Управління може мати й інші права.

 

ІІІ. Організація роботи Управління

 

 1. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою.Прийняття на службу та звільнення зі служби в Управлінні посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення міським головою у встановленому законодавством України порядку.Усі інші працівники Управління призначаються та звільняються з посади на підставі наказу начальника Управління.
 1. Начальник Управління:- очолює Управління та здійснює керівництво його діяльністю;
  – несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань;
  – розподіляє повноваження та визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів;
  – подає на розгляд міської ради перелік посадових осіб, які мають право брати участь у судових справах та діяти у судах України всіх інстанцій, від імені Управління в порядку самопредставництва юридичної особи в якості позивача, відповідача, третьої особи тощо у справах, що розглядаються судами України всіх інстанцій, в межах повноважень, наданих чинним законодавством позивачу, відповідачу, третій особі без окремого доручення начальника управління;
  – подає на затвердження штатний розпис Управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
  – розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління;
  – підписує накази Управління, організовує і контролює їх виконання;
  – затверджує перелік відділів (секторів) та положення про відділи (сектори) функціональні обов’язки його працівників;
  – бере участь у засіданнях міської ради та її виконавчого комітету у разі розгляду питань, які стосуються компетенції Управління, та нарадах у міського голови;
  – здійснює прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Управління, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозиції, заяв та скарг;
  – представляє Управління у державних установах та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції;
  – здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 1. Управління складається зі структурних підрозділів: апарат управління, відділ організаційно-правової і кадрової роботи, відділ обліку і звітності, відділ автоматизації, відділ соціальних допомог і компенсацій, відділ виплати і контролю, відділ персоніфікованого обліку і обслуговування пільгових категорій громадян, відділ державних соціальних інспекторів, відділ праці, відділ по нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій, відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами, сектор контролю за додержанням законодавства про працю.При Управлінні діє мобільний соціальний офіс.
 1. Відділи Управління у своїй діяльності керуються Положеннями про них, які розроблюються та затверджуються наказом начальника Управління.
 2. Організація роботи Управління здійснюється відповідно до планів роботи (річних, квартальних) кожного структурного підрозділу, затверджених начальником Управління.
 3. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
 4. Діловодство ведеться державною мовою згідно з номенклатурою справ Управління.

 

IV. Відповідальність

 

 1. Працівники Управління несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на них, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.
 2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                          І.І.Сташкевич


Перелік адміністративних послуг, які надає управління праці та соціального захисту населення

1. призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (pdf, doc):
[pdf]- 100kb
[doc]- 60kb

2. надання допомоги по народженню дитини (pdf, doc):
[pdf]- 103kb
[doc]- 41kb

3. надання допомоги по усиновленню дитини (pdf, doc):
[pdf]- 93kb
[doc]- 37kb

4. надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (pdf, doc):
[pdf]- 95kb
[doc]- 36kb

5. надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (pdf, doc):
[pdf]- 95kb
[doc]- 39kb

6. надання допомоги на дітей одиноким матерям (pdf, doc):
[pdf]- 100kb
[doc]- 41kb

7. надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (pdf, doc):
[pdf]- 94kb
[doc]- 39kb

8. призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю (pdf, doc):
[pdf]- 115kb
[doc]- 79kb

9. призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка (pdf, doc):
[pdf]- 103kb
[doc]- 70kb

10. видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка (pdf, doc):
[pdf]- 104kb
[doc]- 71kb

11. надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю  (pdf, doc):
[pdf]- 108kb
[doc]- 67kb

12. надання грошової допомоги особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу (pdf, doc):
[pdf]- 102kb
[doc]- 39kb

13. надання компенсаційної виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги (pdf, doc):
[pdf]- 102kb
[doc]- 38kb

14. надання компенсаційної виплати особам, які здійснює догляд за особою з інвалідністю 1 групи або особою, яка досягла 80 років (pdf, doc):
[pdf]- 98kb
[doc]- 36kb

15. надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (pdf, doc):
[pdf]- 97kb
[doc]- 40kb

16. надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива (первинне звернення) (pdf, doc):
[pdf]- 115kb
[doc]- 58kb

17. з виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми (pdf, doc):
[pdf]- 97kb
[doc]- 38kb

18. з виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня» (pdf, doc):
[pdf]- 98kb
[doc]- 38kb

19. надання державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника (pdf, doc):
[pdf]- 106kb
[doc]- 44kb

20. взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, та видача довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) (pdf, doc):
[pdf]- 86kb
[doc]- 73kb

21. надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг (pdf, doc):
[pdf]- 97kb
[doc]- 40kb

22. надання державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьками – вихователями і прийомними батьками за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімей за принципом «гроші ходять за дитиною» (pdf, doc):
[pdf]- 98kb
[doc]- 42kb

23. призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з чорнобильською катастрофою (pdf, doc):
[pdf]- 91kb
[doc]- 22kb

24. призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам (pdf, doc):
[pdf]- 127kb
[doc]- 59kb

25. призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт (pdf, doc):
[pdf]- 91kb
[doc]- 53kb

26. призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аес, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою (pdf, doc):
[pdf]- 93kb
[doc]- 50kb

27. призачення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (pdf, doc):
[pdf]- 93kb
[doc]- 61kb

28. призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю (pdf, doc):
[pdf]- 57kb
[doc]- 88kb

29. призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (pdf, doc):
[pdf]- 92kb
[doc]- 59kb

30. призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які  супроводжують осіб з інвалідністю i та ii групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (pdf, doc):
[pdf]- 91kb
[doc]- 58kb

31. призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб (pdf, doc):
[pdf]- 97kb
[doc]- 66kb

32. призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг (pdf, doc):
[pdf]- 97kb
[doc]- 58kb

33. встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни (pdf, doc):
[pdf]- 68kb
[doc]- 52kb

34. встановлення статусу учасника війни (pdf, doc):
[pdf]- 67kb
[doc]- 53kb

35. встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни (pdf, doc):
[pdf]- 68kb
[doc]- 50kb

36. установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань (pdf, doc):
[pdf]- 100kb
[doc]- 135kb

37. установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці (pdf, doc):
[pdf]- 85kb
[doc]- 53kb

38. видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства (pdf, doc):
[pdf]- 90kb
[doc]- 56kb

39. видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (pdf, doc):
[pdf]- 98kb
[doc]- 69kb

40. взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів україни „про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „про жертви нацистських переслідувань”(pdf, doc):
[pdf]- 100kb
[doc]- 67kb

41. взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю (pdf, doc):
[pdf]- 92kb
[doc]- 58kb

42. призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (pdf, doc):
[pdf]- 96kb
[doc]- 69kb

43. видача направлень для проходження професійної адаптації учасників антитерористичної операції (pdf, doc):
[pdf]- 72kb
[doc]- 59kb

44. з виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» (pdf, doc):
[pdf]- 73kb
[doc]- 47kb

45. виплата соціальних стипендій студентам (pdf, doc):
[pdf]- 94kb
[doc]- 59kb

46. видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату (pdf, doc):
[pdf]- 113kb
[doc]- 120kb

47. установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) (pdf, doc):
[pdf]- 104kb
[doc]- 143kb

48. призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (pdf, doc):
[pdf]- 89kb
[doc]- 56kb

49. взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (pdf, doc):
[pdf]- 97kb
[doc]- 128kb

50. призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (pdf, doc):
[pdf]- 69kb
[doc]- 100kb

51. призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки (pdf, doc):
[pdf]- 88kb
[doc]- 56kb

52. видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. києві та севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем (pdf, doc):
[pdf]- 97kb
[doc]- 60kb

53. видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (pdf, doc):
[pdf]- 93kb
[doc]- 63kb

54. надання тимчасової державної соціальної допомоги непрапцюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (pdf, doc):
[pdf]- 103kb
[doc]- 42kb

55. надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (pdf, doc):
[pdf]- 103kb
[doc]- 42kb

56. надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (pdf, doc):
[pdf]- 101kb
[doc]- 42kb

57. надання одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованої території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року ( у розмірі 100тис.грн. за рахунок коштів державного бюджету) (pdf, doc):
[pdf]- 105kb
[doc]- 44kb

58. надання одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованої території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року у розмірі 50 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету (pdf, doc):
[pdf]- 106kb
[doc]- 44kb

59. надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність (pdf, doc):
[pdf]- 104kb
[doc]- 48kb

60. відшкодовування вартості послуг за програмою «муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради(pdf, doc):
[pdf]- 111kb
[doc]- 55kb

61. надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях(pdf, doc):
[pdf]- 109kb
[doc]- 47kb

62. надання державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80 – річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до Закону України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової  служби , та деяких інших осіб» (pdf, doc):
[pdf]- 87kb
[doc]- 65kb

63. призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі (pdf, doc):
[pdf]- 112kb
[doc]- 74kb

64.  призначення державної соціальної допомоги на догляд (pdf, doc):
[pdf]- 109kb
[doc]- 69kb


Контакти:

84333  вул. Героїв Небесної Сотні, 23

84333  вул. Маяковського, 24

Відкласти талон на прийом до спеціаліста для подання документів на призначення державної соціальної допомоги +380 (6264) 3-12-60

Телефони для консультацій (у робочий час):

+38 (095) 597-91-03, +38(066)  067-75-99 – отримання житлових субсидій та соціальних допомог

+38 (066) 067-75-34 – взяття на облік і призначення адресної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

+38 (099) 430-58-09 :

-оформлення осіб з інвалідністю, непрацездатних осіб до будинків – інтернатів;

-направлення на професійну та психологічну реабілітацію учасників АТО;

-видача посвідчень особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю загального захворювання;

-допомога на поховання соціально незахищених осіб;

-прийом заяв та документів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами;

-одноразова, матеріальна допомога малозабезпеченим не працюючим пенсіонерам та особам з інвалідністю;

-прийом заяв та документів на реабілітацію осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

-прийом документів і видача направлень на професійну реабілітацію осіб з інвалідністю;

-забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

-надання матеріальної допомоги онкохворим та учасникам АТО;

-забезпечення пільгової категорії громадян автотранспортом;

-постановка громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС, на облік на санаторно-курортне лікування;

-призначення компенсацій та допомог громадянам, постраждалим внаслідок ЧАЕС;

-підтвердження статусу ЧАЕС для оформлення додаткової відпустки, пільгового зубопротезування та ліків;

-призначення допомоги облради та муніципальної міської стипендії учням та студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних та вищих навчальних закладах міста;

-призначення щомісячної муніципальної стипендії мешканцям міста, яким виповнилося 100 та більше років;

-призначення разової грошової допомоги до 5 травня;

-призначення матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

-видача посвідчень учасникам війни, членам сім`ї померлих ветеранів війни та особам з інвалідністю внаслідок війни;

-розрахунок суми пільг на житлово-комунальні послуги у грошовій безготівковій формі та грошовій готівковій формі;

-надання довідок на ліки, на зубопротезування;

-призначення пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу;

-видача посвідчень «Ветеран праці»;

-оформлення безоплатного поховання з переліком послуг, передбачених Порядком проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни;

-призначення соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;

-робота з вищими навчальними закладами з питань соціальних стипендій;

-оздоровлення та відпочинок дітей.

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.48,
вихідний: субота, неділя