Управління фізичної культури та спорту

Управління  підзвітне і підконтрольне  міській раді, підпорядковане  виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови – Безсонному Андрію Олександровичу.

Начальник управління: Височина Ганна Вікторівна
Заступник начальника: Дудіна Ольга Олександрівна

тел.: +38(099) 007-63-44
Email: yprkramsport@ukr.net
Соціальні мережі:  Facebook


Спортивна мапа Краматорська


ДЮСШ №1
директор Лепков Анатолій Іванович
+38(050) 278-18-55
e-mail: kramborba@gmail.com
Відділення: боротьба греко-римська, боротьба самбо, дзюдо, боротьба вільна, пауерліфтинг.
Адреса: Бульвар Краматорський, 1

ДЮСШ №2
директор Сосой Олег Володимирович
+38(095) 045-91-24
e-mail: djusshkram@gmail.com
Відділення: баскетбол, гімнастика спортивна, легка атлетика.
Адреса: вул. Паркова, 12-А

ДЮСШ №3
директор Леонов Дмитро Віталійович
+38(050) 212-60-90
e-mail: sportshkola2008@ukr.net
Відділення: футбол, бокс, волейбол, кікбоксинг, хокей, фігурне катання.
Адреса: вул. Центральна, 5

ДЮСШ з шахів профспілкового комітету ПАТ «Енергомашспецсталь»
директор Мартинов Олександр Вікторович
+38(067) 628-55-88
e-mail: martynkov@ukr.net
Відділення: шахи.
Адреса: вул. Марата, 12


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ


Відділ: фізкультурно-спортивної роботи

Начальник відділу: Настенко Марина Іванівна

Тел.: +38(095) 407-74-45 (08:00-17:00)

Адреса: вул. В. Стуса, 66

Основні завдання:

 • затверджує положення про змагання та проводить міські змагання, відряджає спортсменів, тренерів, працівників управління  для участі у обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, у межах коштів, затверджених кошторисом;
 • готує проєкти програм розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
 • готує та подає управлінню фізкультури та спорту Донецької ОДА статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в місті;
 • формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
 • організація та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;
 • організація роботи з провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;
 • здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;
 • сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • здійснення пропаганди здорового способу життя.

Відділ: організаційної, правової та кадрової роботи

Начальник відділу: Глущук Олександр Олександрович

Тел.: +38(095) 675-19-92 (08:00-17:00)

Адреса: вул. В. Стуса, 66

Основні завдання:

 • підготовка проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції управління;
 • консультація по правовим питанням працівників управління фізичної культури та спорту; інформування про законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування;
 • робота пов’язана з укладенням договорів;
 • здійсненням кадрової роботи, в основу якої покладено принцип демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар’єри, реалізація єдиної державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування;
 • забезпечення оприлюднення інформації щодо процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
 • планування закупівель, складання річного плану закупівель та розробка річного плану закупівель; розробка відповідних до функціональних завдань, покладених на відділ, розробка відповідних матеріалів, комплексних заходів, тощо.

Управління забезпечує:

– формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

– організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

– організацію роботи з провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

– здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.

 

До функцій управління належить:

Подання управлінню фізкультури та спорту Донецької ОДА статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в місті.

Забезпечення дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту.

Забезпечення у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів.

Створення та зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів спортивного призначення.

Здійснення у межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в місті, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджетів з цією метою.

Удосконалення в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих спортсменів та сприяє їх підтримці.

Реєстрації спортивних рекордів та досягнень міста, подання в установленому порядку управлінню з фізкультури та спорту Донецької ОДА документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області міста.

Вивчення потреб у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

Сприяння розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, надання консультаційно-методичної допомоги суб’єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

Комплектуація складів збірних команд міста за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяння розв’язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх.

Взаємодія з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об’єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту згідно з укладеними двосторонніми договорами.

Організація  і удосконалення системи пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, робота з підготовки спортивного резерву, сприяння збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечення та контроль організації навчально-тренувального процесу, сприяння створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвиток пріоритетних видів спорту в місті.

Здійснення контролю за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів, що належать до сфери управління, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об’єктах.

Взаємодія з цільовими благодійними фондами, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів, надання організаційної та консультаційно-методичної допомоги громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-245

ПОЛОЖЕННЯ
про управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради

I.Загальна частина

1.1. Управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради (далі Управління) є виконавчим органом Краматорської міської ради, створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Управління є структурним підрозділом Краматорської міської ради.

Управління є правонаступником комітету фізичної культури та спорту Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.

1.2. Управління має скорочену назву: «Управління фізкультури та спорту КМР», «УФКС».

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, наказами Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями Краматорської міської ради та його виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. Управління проводить свою діяльність на підставі річних та місячних планів роботи.

1.4. Управління у своїй діяльності підпорядковується міському голові та заступнику міського голови, згідно з розподілом обов’язків.

1.5. Положення про Управління, структура, штатна чисельність, фонд оплати праці та асигнування на утримання управління затверджуються рішенням міської ради.

1.6. Управління є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному Законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, гербову печатку та штамп.

1.7. Управління є неприбутковою установою, фінансується з міського бюджету.

1.8. Управління має свій бланк, який використовується у діловому листуванні.

1.9. Управління є головним розпорядником коштів міського бюджету.

1.10. Управлінню підпорядковуються комунальні заклади та установи (клуби) фізичної культури та спорту, спортивні школи, організації, які створені для вирішення питань фізичної культури та спорту.

1.11. Управління має право укладати будь-які угоди, які не суперечать чинному законодавству, бути позивачем і відповідачем, третьою особою у судах усіх інстанцій.

II.Основні напрямки роботи Управління

2.1. Забезпечення реалізації на території м. Краматорська державної політики з забезпечення фізичної культури і спорту, виконання соціально-економічних та спортивно-оздоровчих програм, а також здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку системи фізичної культури та спорту.

2.2. Здійснення разом з відповідними структурними підрозділами місцевих, районних та державних адміністрацій, громадянами, об’єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту.

2.3. Забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

2.4. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя, а також заходів спрямованих на розвиток спортивно-оздоровчого руху на території міста.

2.5. Сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

2.6. Сприяння розвитку масового спорту людей з інвалідністю.

2.7. Залучення дітей-інвалідів до активних занять різними видами спорту.

2.8. Участь у формуванні державної політики з питань фізкультурно – реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів, розробці концепцій, комплексних і цільових програм або їхніх розділів з цієї роботи, забезпечення їх реалізації.

2.9. Організація і проведення з інвалідами дитячого віку та дорослими фізкультурно-реабілітаційної роботи, навчально-тренувальних занять, зборів, спортивних заходів.

2.10. Організація та проведення конкурсів, турнірів, фестивалів, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення спортивно-оздоровчого  рівня  громадян у місті.

2.11. Інформування через засоби масової інформації про досягнення та проблеми територіальної громади у сфері фізкультури та спорту.

III. Функції Управління

3.1. Готує пропозиції до проєктів державних та регіональних програм, планів і прогнозів з питань фізичної культури і спорту.

3.2. Розробляє разом з відповідними структурними підрозділами місцевих, районних та державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування за участю об’єднань громадян проєкти програм з питань фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд відповідної міської ради пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм.

3.3. Забезпечує:

– формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

– організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

– організацію роботи з провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

– здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.

3.4. Надає управлінню фізкультури та спорту Донецької ОДА клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в місті.

3.5. Готує та подає управлінню фізкультури та спорту Донецької ОДА статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в місті.

3.6. Розробляє пропозиції стосовно удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Управління та вносить їх на розгляд відповідної місцевої ради та управління  фізкультури та спорту Донецької ОДА, згідно встановленого порядку.

3.7. Забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту.

3.8. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів.

3.9. Удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом.

3.10. Бере участь у створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об’єктів спортивного призначення.

3.11. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в місті, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджетів з цією метою.

3.12. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих спортсменів та сприяє їх підтримці.

3.13. Вивчає, узагальнює та поширює досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи.

3.14. Реєструє спортивні рекорди та досягнення міста, подає в установленому порядку управлінню з фізкультури та спорту Донецької ОДА документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області міста.

3.15. Сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії.

3.16. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

3.17. Сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, подає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

3.18. Комплектує склад збірних команд міста за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх.

3.19. Взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об’єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту згідно з укладеними двосторонніми договорами.

3.20. Залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.21. Організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті.

3.22. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань фізичної культури і спорту.

3.23. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів, що належать до сфери управління, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об’єктах.

3.24. Взаємодіє з цільовими благодійними фондами, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.25. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні.

3.26. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

IV. Структура Управління

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.2. Начальник Управління:

– вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Управління;

– видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

– розпоряджається коштами в межах кошторису на утримання галузі;

– розпоряджається коштами в межах затвердженого бюджету на утримання Управління;

– має право першого підпису всіх фінансових, бухгалтерських документів та укладених угод Управління;

– розглядає і затверджує кошториси, плани асигнувань, штатні розписи підвідних установ Управління, забезпечує своєчасне надання бухгалтерської та статистичної звітності;

– скликає наради, утворює комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

– забезпечує дотримання працівниками Управління правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.3. До складу Управління входять:

– апарат Управління (відділ фізкультурно-спортивної роботи та відділ організаційної, правової та кадрової роботи);

– бухгалтерська служба;

– підзвітні організації (установи) нижчого рівня.

4.4. Структуру Управління затверджує Краматорська міська рада.

4.5. До складу апарату Управління входять два відділи, які очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

4.6. Начальник  Управління  має  одного  заступника,  який  призначається  на  посаду  та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством та виконує обов’язки начальника Управління під час його відсутності.

4.7. Керівники (директори) підпорядкованих Управлінню організацій (установ), які є юридичними особами, призначаються та звільняються Управлінням на підставі та за процедурою передбаченою діючим законодавством та  діють на підставі та в межах затверджених Статутів та діючого законодавства України.

4.8. Працівники апарату Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, яких призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством. Їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.

4.9. Працівників бухгалтерії, що не є посадовими особами, призначає на посади та звільняє з посад начальник Управління у порядку, визначеному законодавством. Їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються трудовим договором, колективним договором та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

4.10. Штатний розпис Управління затверджує міський голова, штатний розпис інших юридичних закладів, підпорядкованих Управлінню складають керівники закладів, затверджують у начальника Управління та погоджують у заступника міського голови.

4.11. Управління здійснює свою фінансову діяльність та формує свій бюджет за рахунок коштів бюджету Краматорської територіальної громади, а також за рахунок інших джерел, якими можуть бути кошти:

– від платних послуг, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю;

– від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі від заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

– від оренди майна бюджетних установ;

– від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

– від надходження на виконання окремих доручень;

– отриманні, як благодійні внески, гранти, дарунки та інші.

4.12. Діловодство ведеться державною мовою згідно з номенклатурою справ Управління.

V.Права Управління

Управлінню надаються права:

5.1. Брати участь у роботі сесій міської ради, засідань виконкому міської ради, а також проводити у встановленому порядку наради з питань, які відносяться до компетенції Управління.

5.2. Проводити інструктування, надавати методичні рекомендації з питань організації роботи закладів та установ фізичної культури та спорту.

5.3. Проводити в підвідомчих установах та закладах перевірки з питань організації роботи, аналіз звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із використанням коштів та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.4. Запитувати та одержувати від установ та закладів фізичної культурі та спорту письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок роботи та виконання функціональних обов’язків.

5.5. Вивчати стан діловодства в установах та закладах фізичної культури та спорту.

VI.Відповідальність Управління

6.1. Персональну відповідальність за роботу Управління та покладених на Управління завдань і функцій несе начальник Управління.

6.2. Відповідальність працівників настає у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, закріплених  за працівниками Управління їхніми посадовими інструкціями та цим Положенням.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління персоналом притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

VII.Заключні положення

7.1. Припинення, реорганізація та ліквідація Управління здійснюється за рішенням Краматорської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Управління утворюється та реєструється у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

7.3. У разі отримання доходів (прибутків) останні використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим положенням.

7.4. Отримані доходи, або їх частина не можуть перерозподілятись серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.5. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до міського бюджету.

7.6. Питання діяльності Управління, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України

7.7. У разі припинення діяльності Управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) власнику, в порядку встановленому чинним законодавством, переходять всі права щодо управління справами Управління та його активами.

 

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич


Контакти:

84313,  м.Краматорськ, вул. Паркова, 12а, каб.108

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян: