Управління економічного розвитку

Управління  підзвітне і підконтрольне  міській раді, підпорядковане  виконавчому комітету, міському голові,  заступнику міського голови – Савченко Тетяні Миколаївні.

Начальник управління: Румянцев Олександр Миколайович

тел.: +380 (6264) 48-56-70

Email: uer@krm.gov.ua
Facebook сторінка www.facebook.com


УПРАВЛІННЯ МАЄ ВІДДІЛИ :


Відділ:  стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами

Начальник відділу: Рубайло Ярослава Сергіївна

тел.:+380 (626) 48-54-61,

+380 (626) 45-55-49,

+380 (6264) 5-03-63

Email: econom@krm.gov.ua

каб. 412, 413, 416

Основними завданнями відділу є:

 • Аналіз стану, тенденцій та прогнозування економічного і соціального розвитку територіальної громади; участь у визначенні її пріоритетів, напрямів інвестиційної політики, підготовка пропозицій з цих питань.
 • Участь у розробленні проектів стратегії розвитку територіальної громади, щорічних програм економічного і соціального розвитку територіальної громади та інших міських, регіональних і державних програм, проведення їх громадського обговорення.
 • Здійснення моніторингу виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання стратегії та щорічних програм розвитку міської територіальної громади.
 • Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, забезпечення взаємодії з ними та іншими учасниками (підприємствами, організаціями міста, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, громадськими організаціями) під час складання програм економічного і соціального розвитку територіальної громади, а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку територіальної громади.
 • Участь у реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестиційних ресурсів, а саме:

– формування переліку інвестиційних проектів, які потребують залучення коштів місцевого, обласного та державного бюджетів;

– підготовка матеріалів для участі проектів міської територіальної громади у конкурсних відборах щодо:

 • інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,
 • отримання субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток,
 • інших державних та регіональних програм, моніторинг їх виконання;

– забезпечення висвітлення інформації про стан реалізації зазначених проектів і програм на офіційному сайті Краматорської міської ради та інших інформаційних ресурсах.

 • Участь у плануванні процесу проектної діяльності.

Відділ: інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва

Начальник відділу: Грідасов Вадим Михайлович

тел.: +380 (626) 43-54-90

Email: invest@krm.gov.ua

каб. 414, 415

Рейтинг інвестиційної привабливості (UKR)

Рейтинг інвестиційної привабливості (ENG)

Кредитний рейтинг м. Краматорськ (UKR)

Кредитний рейтинг м. Краматорськ (ENG)

Інвестиційний паспорт 2019 (УКР-ENG)

Загальні напрямки діяльності відділу:

 • Пошук та підбір міжнародних програм, грантів, проектів, які можуть бути реалізовані на території міської ради та участь в їх реалізації.
 • Залучення міжнародних грантів та інвестицій, спрямованих на розвиток територіальної громади.
 • Здійснення моніторингу реалізації програм, інвестиційних проектів і заходів на всіх етапах, а також контроль відповідності запропонованих рішень концепції інвестиційного розвитку територіальної громади.
 •  Організація роботи з ведення встановленого обліку та складання необхідної звітності по всім стадіям проектів, в тому числі забезпечення своєчасного збору, накопичення, розповсюдження, зберігання і подальшого використання інформації, що стосується розробки та впровадження проектів.
 •  Залучення малого і середнього бізнесу міста до реалізації локальних проектів розвитку.
 •  Розробка та сприяння реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату територіальної громади.
 •  Підготовка відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей територіальної громади (інвестиційний паспорт міста), визначення рейтингів міської територіальної громади за напрямками.
 • Розробка концепції, наповнення та адміністрування інвестиційного порталу територіальної громади.
 • Сприяння створенню територіальних інноваційних центрів та технопарків.
 • Вжиття заходів щодо розширення міжрегіонального та міжнародного економічного співробітництва, підготовка проектів відповідних угод.
 •  Координація діяльності структурних підрозділів міської ради з питань розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва.
 •  Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій, розташованих на території громади, незалежно від форм власності, в тому числі надання практичної допомоги у підготовці та складанні інвестиційних проектів.
 • Вивчення і використання позитивного досвіду інших міст, участь у заходах з підвищення кваліфікації та обміну досвідом у сфері міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва, інвестиційної і інноваційної діяльності.
 • Виконання доручень міського голови, заступників міського голови, щодо питань міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва, забезпечення взаємодії міської ради з іноземними партнерами.

Разом з іншими структурними підрозділами, що беруть участь у прийомі іноземців, за участю структурного підрозділу технічного захисту інформації (особи, відповідальної за виконання такої роботи) розробляє програму прийому іноземців, яка узгоджується з РСО, та складає звіт про прийом та перебування іноземців.

 • Вивчення, узагальнення та впровадження передового зарубіжного досвіду в сфері інвестиційної діяльності.

Відділ: розвитку інфраструктури та впровадження житлових програм

Начальник відділу: Юдіна Тетяна Сіражутдинівна

тел.: +38 (0626) 48-55-17

Email: infro@krm.gov.ua

каб. 309

Основними завданнями відділу є:

 • Розробка проєкту міської програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (далі – Програма).
 •  Координація діяльності структурних підрозділів міської ради з іншими учасниками (кандидатами до участі у Програмі, уповноваженими банками, підприємствами-забудовниками) під час впровадження Програми, а також під час реалізації інших заходів, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлом населення громади.
 • Формування та ведення реєстрів учасників Програми.
 • Підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування заходів Програми.
 • Здійснення моніторингу щодо відповідності учасників Програми визначеним критеріям.
 • Підготовка на розгляд виконавчого комітету Краматорської міської ради пропозицій з формування переліків багатоповерхових житлових будинків для участі в Програмі.
 • Здійснення моніторингу виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання Програми.
 • Участь разом з іншіми  структурними підрозділами міської ради у компанії з інформування громадян про можливість їх участі у Програмі.
 •  Розробка проектних ідей щодо перспективних  інфраструктурних проектів, зокрема інноваційного спрямування, та супровід їх впровадження.
 • Розробка фінансово – кредитних механізмів підтримки розвитку підприємництва у громаді.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
08.07.2021 № 11/VIII-641

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління економічного розвитку
виконавчого комітету Краматорської міської ради

 

  1.Загальні положення

1.1. Управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі – управління) створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету ради, міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Положення про управління затверджується рішенням міської ради.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

1.5. До складу управління входять три відділи: відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами, відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва, відділ розвитку інфраструктури та впровадження житлових програм.

Ці відділи особистих положень не мають, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, наказами Міністерств та відомств, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.6. Посадові інструкції працівників управління затверджує заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків.

1.7. Ліквідація та реорганізація управління здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.8. Управління не є юридичною особою.

2.Загальні напрямки діяльності управління

Основними  напрямками діяльності управління є:

2.1. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально – економічного розвитку територіальної громади, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, малого та середнього бізнесу.

2.2. Участь у розробці і реалізації концепцій, програм і прогнозів соціально – економічного розвитку на довго-, середньо-, короткострокову перспективу і на поточний період по місту з урахуванням загальнодержавних інтересів, місцевих умов і ресурсів.

2.3. Формування та впровадження інвестиційної політики територіальної громади щодо залучення інвестицій, грантів та кредитних коштів.

2.4. Сприяння налагодженню співробітництва із зарубіжними містами – партнерами, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб’єктами господарювання та гуманітарного співробітництва з метою подальшого розвитку територіальної громади.

2.5. Сприяння впровадженню державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності, оцінки впливу на довкілля.

2.6. Сприяння впровадженню програм житлового будівництва та розвитку інфраструктури Краматорської територіальної громади.

 

3.Функції управління

 В межах наданих повноважень управління та його відділи виконують наступні функції:

3.1. Відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами:

3.1.1. Аналіз стану, тенденцій та прогнозування економічного і соціального розвитку територіальної громади; участь у визначенні її пріоритетів, напрямів інвестиційної політики, підготовка пропозицій з цих питань.

3.1.2. Участь у розробленні проектів стратегії розвитку територіальної громади, щорічних програм економічного і соціального розвитку територіальної громади та інших міських, регіональних і державних програм, проведення їх громадського обговорення.

3.1.3. Здійснення моніторингу виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання стратегії та щорічних програм розвитку міської територіальної громади.

3.1.4. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, забезпечення взаємодії з ними та іншими учасниками (підприємствами, організаціями міста, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, громадськими організаціями) під час складання програм економічного і соціального розвитку територіальної громади, а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку територіальної громади.

3.1.5. Участь у реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестиційних ресурсів, а саме:

– формування переліку інвестиційних проектів, які потребують залучення коштів місцевого, обласного та державного бюджетів;

– підготовка матеріалів для участі проектів міської територіальної громади у конкурсних відборах щодо:

 • інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,
 • отримання субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток,

інших державних та регіональних програм, моніторинг їх виконання;

– забезпечення висвітлення інформації про стан реалізації зазначених проектів і програм на офіційному сайті Краматорської міської ради та інших інформаційних ресурсах.

3.1.6. Участь у плануванні процесу проектної діяльності.

 

3.2. Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва:

3.2.1. Пошук та підбір міжнародних програм, грантів, проектів, які можуть бути реалізовані на території міської ради та участь в їх реалізації.

3.2.2. Залучення міжнародних грантів та інвестицій, спрямованих на розвиток територіальної громади.

3.2.3. Здійснення моніторингу реалізації програм, інвестиційних проектів і заходів на всіх етапах, а також контроль відповідності запропонованих рішень концепції інвестиційного розвитку територіальної громади.

3.2.4. Розробка та сприяння реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату територіальної громади.

3.2.5. Підготовка відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей територіальної громади (інвестиційний паспорт міста), визначення рейтингів міської територіальної громади за напрямками.

3.2.6. Розробка концепції, наповнення та адміністрування інвестиційного порталу територіальної громади.

3.2.7. Сприяння створенню територіальних інноваційних центрів та технопарків.

3.2.8. Вжиття заходів щодо розширення міжнародного економічного співробітництва, підготовка проектів відповідних угод.

3.2.9. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради з питань розвитку міжнародного співробітництва.

3.2.10. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій, розташованих на території громади, незалежно від форм власності, в тому числі надання практичної допомоги у підготовці та складанні інвестиційних проектів.

3.2.11. Вивчення і використання позитивного досвіду інших міст, участь у заходах з підвищення кваліфікації та обміну досвідом у сфері міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва, інвестиційної і інноваційної діяльності.

3.2.12. Виконання доручень міського голови, заступників міського голови, щодо питань міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва, забезпечення взаємодії міської ради з іноземними партнерами.

Разом з іншими структурними підрозділами, що беруть участь у прийомі іноземців, за участю структурного підрозділу технічного захисту інформації (особи, відповідальної за виконання такої роботи) розробляє програму прийому іноземців, яка узгоджується з РСО, та складає звіт про прийом та перебування іноземців.

3.2.13. Вивчення, узагальнення та впровадження передового зарубіжного досвіду в сфері інвестиційної діяльності.

3.2.14. Сприяння розробці місцевих програм та інвестиційних проектів з енергозбереження та енергоефективності.

3.2.15. Розробка та подання заявок, інвестиційних проектів до міжнародних фондів технічної допомоги, всеукраїнських і регіональних цільових програм для реалізації інвестиційних проектів в сфері енергозбереження та енергоефективності, оцінки впливу на довкілля.

3.2.16. Аналіз стану забезпечення міста енергоресурсами та прогноз їх потреб.

3.2.17. Адміністрування системи енергетичного менеджменту та енергетичного моніторингу в межах територіальної громади та координація процесу стимулювання енергоефективної поведінки.

3.2.18. Виконання функцій, направлених на підвищення ефективності енергоспоживання за допомогою системи моніторингу споживання енергоресурсів в бюджетних закладах.

 

3.3. Відділ розвитку інфраструктури та впровадження житлових програм:

 3.3.1. Розробка проєкту міської програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (далі – Програма).

3.3.2. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради з іншими учасниками (кандидатами до участі у Програмі, уповноваженими банками, підприємствами-забудовниками) під час впровадження Програми, а також під час реалізації інших заходів, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлом населення громади.

3.3.3. Формування та ведення реєстрів учасників Програми.

3.3.4. Підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування заходів Програми.

3.3.5. Здійснення моніторингу щодо відповідності учасників Програми визначеним критеріям.

3.3.6. Підготовка на розгляд виконавчого комітету Краматорської міської ради пропозицій з формування переліків багатоповерхових житлових будинків для участі в Програмі.

3.3.7. Здійснення моніторингу виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання Програми.

3.3.8. Участь разом з іншіми  структурними підрозділами міської ради у компанії з інформування громадян про можливість їх участі у Програмі.

3.3.9. Розробка проектних ідей щодо перспективних  інфраструктурних проектів, зокрема інноваційного спрямування, та супровід їх впровадження.

3.3.10. Розробка фінансово – кредитних механізмів підтримки розвитку підприємництва у громаді.

3.4. Підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради з питань, що належать до компетенції управління.

3.5. Надання організаційно-методичної, інформаційно-аналітичної та іншої допомоги виконавчим органам міської ради та підприємствам комунальної форми власності з питань, що належать до компетенції управління.

3.6. Розгляд звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції управління.

3.7. Виконання інших функцій відповідно до його компетенції.

 

4.Права управління

Управління має право:

4.1. Залучати фахівців відділів і управлінь міської ради, підприємств комунальної форми власності для розгляду питань, які знаходяться в його компетенції.

4.2. Залучати на договірних та/або громадських засадах науково-дослідні організації, вищі учбові заклади та інші установи, підприємства, громадські формування, а також відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

4.3. Перевіряти в межах своїх повноважень стан виконання планів соціально-економічного розвитку у відділах, управліннях міської ради, на підприємствах, в організаціях і установах комунальної форми власності.

4.4. Подавати у встановленому порядку пропозиції міському голові щодо визначення пріоритетних напрямків інвестиційної стратегії та прийнятності конкретних інвестиційних пропозицій.

4.5. Заслуховувати інформацію і повідомлення керівників відділів і управлінь міської ради, підприємств, організацій і установ з питань розвитку економіки, залучення інвестиційних ресурсів, прогнозування та інших питань, що входять в компетенцію управління.

4.6. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління  завдань.

4.7. Організовувати в установленому порядку семінари, конференції та наради, проводити тренінги та інші заходи з питань, що належать до компетенції управління.

4.8. Налагоджувати та підтримувати зв’язки з вітчизняними та іноземними організаціями, донорами, інвесторами щодо питань залучення інвестицій в місто.

4.9. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.10. Інформувати міського голову у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

4.11. Вносити на розгляд міського голови та/або заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків пропозиції щодо вдосконалення роботи управління.

 

5.Організація роботи управління

5.1. Управління в процесі виконання покладених на нього обов’язків взаємодіє з відділами і управліннями міської ради, обласною державною адміністрацією, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності і об’єднаннями громадян.

5.2. Управління економічного розвитку очолює начальник управління, який призначається на посаду міським головою.

5.3. Начальник управління здійснює керівництво управлінням, розподіляє обов’язки між відділами, очолює та контролює їх роботу, забезпечує виконання покладених на управління завдань, погоджує положення про управління, посадові інструкції працівників управління. Забезпечує стан дотримання трудової та виконавської дисципліни в управлінні.

5.4. Начальник управління повинен знати та виконувати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють державну економічну політику, основи державного управління, порядок укладання та оформлення договорів і угод, порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій, інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки.

Кваліфікаційні вимоги: начальник управління повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.5. Структурні відділи управління:

відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами,

відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва та

відділ розвитку інфраструктури та впровадження житлових програм

очолюють начальники відділів, які призначаються на посаду згідно з розпорядженням міського голови.

5.6. Начальники відділів здійснюють керівництво відділами, розподіляють обов’язки між працівниками, очолюють та контролюють їх роботу, забезпечують виконання покладених на відділи завдань та стан дотримання трудової та виконавської дисципліни у відділах.

5.7. Начальники відділів повиннні знати та виконувати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють державну економічну політику, основи державного управління, порядок укладання та оформлення договорів і угод, порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій, інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки.

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.8. Робота управління ведеться згідно з квартальними планами, які складаються на основі плану роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради, доручень керівництва, функцій управління.

5.9. Управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами  міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

5.10. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету міської ради.

 

6.Відповідальність управління

6.1. Начальник управління несе персональну відповідальність за роботу управління та покладених на управління завдань та функцій.

6.2. Відповідальність працівників управління настає в разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків, передбачених їх посадовими інструкціями та цим Положенням, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

6.3. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                                                І.І. Сташкевич

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

 

понеділок 10.00-16.00