Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

Краматорської міської ради»

ЕДРПОУ: 37944301

Генеральний директор: Власенко Олександр Борисович

Заступники:

  1. Заступник головного лікаря з медичного обслуговування  – Воробйова Наталля Юріївна;
  2. Заступник головного лікаря з питань охорони дитинства Чибісова Олена Анатоліївна;
  3. Заступник головного лікаря з клієнтського сервісу та інформаційної політики – Кара Олена Ігорівна;
  4. Заступник головного лікаря з технічних питань – Калугін Павло Михайлович;
  5. Головний бухгалтер – Гончарук Олена Михайлівна.

05.01.2022

План екологічного та соціального менеджменту у межах проєкту «Сприяння розвитку соціа-льної інфраструктури – Покращення первинної медицини в сільській місцевості (УФСІ VII)» на кошти уряду Німеччини через Банк розвитку KfW


26.01.2021

ДОПОМОГА

 від Українського фонду соціальних інвестицій

В рамках реалізації субпроекту № 20-14-12 «Покращення умов надання первинної медичної допомоги у амбулаторії ЗПСМ № 1 ЦПМСД № 1, м. Краматорськ, Донецька область/KfW», який впроваджується у Краматорській громаді за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій у рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VII)», Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради було отримано від УФСІ гуманітарну допомогу, а саме:

Швидкі тести для виявлення антитіл IgG/IgM до нового коронавірусу 2019-nCoV,

Швидкі тести на визначення антигену грипу А+В, тест картка (мазок).

Самостійні тести на ВІЛ-OraQuick HIV Self-Test

Швидкі тест  для виявлення гепатиту В HBsAg, тест картка ,

Швидкі тест  на визначення Тропоніну І,

Автоматичний гематологічний аналізатор,

Інфрачервоні термометри, тонометри, пульсоксиметри, небулайзери,

12-канальний кардіограф, мішки Амбу, а також

маски одноразові 3000 шт, бахіли 1000 шт, халати ізоляційні медичні одноразові 600 шт, окуляри 300 шт.

При важкій епідеміологічній ситуації створюється дефіцит у засобах індивідуального захисту, швидких тестів для діагностування та створюється додаткове навантаження на діагностичне обладнання. Отримана гуманітарна допомога сприяє покращенню матеріально-технічне забезпечення підприємства, якості прийому пацієнтів громади.

Така допомога для громади є актуальною та вкрай важливою, забезпечує своєчасне діагностування, що в сою чергу зменшую ризик захворюваності населення.

 


20.11.2020

Громадські консультації щодо Плану екологічного та соціального менеджменту

 

Шановні мешканці м. Краматорськ!

Запрошуємо Вас ознайомитись із Планом екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ) за субпроектом, який впроваджується у Вашій громаді за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій у рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VII)», а саме:

субпроект  «Покращення умов надання первинної медичної допомоги у амбулаторії ЗПСМ № 1 ЦПМСД № 1, м. Краматорськ, Донецька область/KfW».

Цей План розроблено з метою визначення та уникнення/пом’якшення можливих негативних екологічних, соціальних впливів, або впливів на здоров’я, які можуть виникати в результаті впровадження субпроекту, або протягом його впровадження. У разі наявності пропозицій до ПЕСМ просимо надсилати їх контактним особам зазначеним у Плані у термін до 01 грудня 2020року. Всі пропозиції будуть розглянуті Партнером УФСІ з впровадження субпроекту та враховані у ПЕСМ за результатом громадських консультацій.

Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI» впроваджується на кошти уряду Німеччини через Банк розвитку KfW.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-580

С Т А Т У Т
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради
 (нова редакція)

 

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної до­помоги № 1» Краматорської міської ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здо­ров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та даним Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене за рішенням Краматорської міської ради відповідно до За­кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодав­ства України про охорону здоров’я», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України шляхом перетворення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська» у комунальне некомерційне підприємство.

1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська».

1.4. Підприємство створене на базі майна територіальної громади міста Краматорська.

1.5. Засновником Підприємства та Власником майна Підприємства є Краматорська міська рада (надалі – Засновник).

Уповноваженим виконавчим органом управління власника Підприємства є відділ охо­рони здоров’я Краматорської міської ради (надалі – орган управління).

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, органу управління та міському голові.

1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на дося­гнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників Підприємства (окрім фінансування видатків на власне утримання, реалізації цілей, завдань та напрямків діяльності), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.8. Не вважається розподілом доходів (прибутків) Підприємства, в розумінні п. 1.7 да­ного Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фі­нансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізація мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.9. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та даним Статутом.

II.НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства українською мовою – Комунальне некомер­ційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради.

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства українською  мовою – КНП «ЦПМСД № 1» КМР.

2.1.3. Повне найменування підприємства англійською мовою – Municipal Non-Conmercial Enterprise «Primary Health Carc Center № l» Kramatorsk City Council.

2.1.4. Скорочене найменування підприємства англійською мовою – MNЕ «РНСС № 1» КСС.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: будинок 17, вулиця Дніпровська, місто Краматорськ, Донецька область, 84306.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги будь-яким особам, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1.Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги насе­ленню;

3.2.2. Організація надання первинної та амбулаторної вторинної медичної допомоги у визначеному чинним законодавством України порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

3.2.3. Проведення профілактичних щеплень;

3.2.4. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

3.2.5. Організація страхування працівників Підприємства на випадок інфікування ВІЛ та інфекційними хворобами при виконанні службових обов’язків, та інших видів страхування працівників Підприємства.

3.2.6. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

3.2.7. Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

3.2.8. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високо- спеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному чинним законодавством України порядку;

3.2.9. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

3.2.10. Впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

3.2.11. Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

3.2.12. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;

3.2.13. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

3.2.14. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

3.2.15. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному чинним законодавством України порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.2.16. Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та чинним законодавством України;

3.2.17. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення;

3.2.18. Надання органу управління, у вигляді проектів, рекомендацій щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги;

3.2.19. Надання медичних послуг населенню, спрямованих на збереження, поліпшення та  оновлення їх здоров’я;

3.2.20. Медична практика;

3.2.21. Проведення замісної підтримувальної терапії;

3.2.22. Призначення антиретровірусної терапії;

3.2.23. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.2.24. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

3.2.25. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

3.2.26. Організація та проведення тренінгів медичним працівникам та населенню в тренінговому центрі закладу;

3.2.27. Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, зни­щення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодав­ства України;

3.2.28. Залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.29. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

3.2.30. Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та правоохоронними органами;

3.2.31. Надання будь-яким особам платних послуг з медичного обслуговування населен­ня відповідно до чинного законодавства України;

3.2.32. Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

3.2.33. Передача в оренду чи платне користування майна у порядку, визначеному чинним законодавством України та даним Статутом;

3.2.34. Надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, враховуючи норми чинного законодавства України та даного Статуту;

3.2.35. Організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

3.2.36 Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти. Питання, пов’язані з діяльністю Підприємства, як клінічного закладу охорони здоров’я, регулюються відповідними нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України та іншими актами чинного законодавства України.

IV.ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Краматорської територіальної громади, на праві оперативного управління, а земельними ділянками – відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого з органом управління, самостійно може організовувати виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізовувати її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.7. Штатний розпис, фінансовий план та звіт про виконання, плани використання бюджетних коштів та помісячні плани використання бюджетних коштів Підприємства затверджуються Генеральним директором Підприємства за погодженням з органом управління

4.8. Структура Підприємства затверджується Генеральним директором Підприємства після узгодження міським головою. Гранична чисельність працівників Підприємства за поданням Генерального директора затверджується міським головою.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

V.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеними із Національною службою здоров’я України, що реалізує державну політику у сфері фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.2. Кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення, укладе­ними із міським головою:

5.3.2.1. Фінансування з місцевого бюджету за бюджетними програмами (програма соціа­льно-економічного розвитку регіону, програма розвитку медичної галузі тощо);

5.3.2.2.  Фінансова підтримка з місцевого бюджету.

5.3.3. Кошти від надання платних медичних послуг відповідно до чинного законодавства України; кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління, кошти від реалізації майна (крім нерухомого) тощо.

5.3.4. Кошти, отримані від фізичних та юридичних осіб, які незаборонені діючим зако­нодавством України.

5.3.5. Комунальне майно, передане Засновником Підприємству в оперативне управління відповідно до чинного законодавства України.

5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

5.3.8. Кошти за надані послуги іншим закладам охорони здоров’я та лікарям, що діють яка фізичні особи – підприємці.

5.3.9. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 1000 гривень 00 копійок (одна тисяча гривень 00 копійок) та формується у грошовій формі.

5.5. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України, локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства  в тому числі органу управління у визначеному чинним зако­нодавством України порядку.

5.7. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного зако­нодавства України, враховуючи норми даного Статуту.

VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства України. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства України.

6.1.4. Володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та неру­хомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах, визначених чинним законодавством України та даним Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

6.1.5. Визначати напрямки використання грошових коштів згідно фінансовому плану затвердженому органом управління у порядку, визначеному чинним законодавством України та даним Статутом.

6.1.6. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному чинним законодавством України порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному чинним законодавством України порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України;

6.1.11. Розраховувати та подавати на затвердження вартість робіт і послуг, що надаються Підприємством, відповідно до чинного законодавства України;

6.1.12. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.2. Забезпечувати належне та якісне надання медичних послуг населенню;

6.2.3. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я територіальній громаді Краматорська.

6.2.4. Створювати для працівників Підприємства належні і безпечні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхування;

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України,

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх відповідно до фінансового плану затвердженому органом управління з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту,

6.2.8. Отримувати спеціальні дозволи, ліцензії на діяльність в сфері медичних послуг, лікувально-профілактичної допомоги, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства України;

6.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством України;

6.2.10. Забезпечувати права громадян на вільний вибір лікаря та підприємства з надання медичної допомоги у визначеному чинним законодавством України порядку.

VІІ. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

            7.1. Підприємство є підзвітним та підконтрольним Засновнику, органу управління та міському голові.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Генеральний директор.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Підприємства здійснюються відповідно до чинного законодавства України, на конкурсній основі та умовах контракту.

7.3. У Підприємстві може створюватися Наглядова рада.

Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.4. У Підприємстві може створюватись Спостережна рада за рішенням власника (Зас­новника) Підприємства з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою).

7.5. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради регулюються Положенням, яке затверджується наказом Генерального директора Підприємства за погодженням із органом управління.

7.6. Засновник (Власник):

7.6.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства;

7.6.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього;

7.6.3. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використову­ється нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

7.6.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальних громад та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління, безпосе­редньо або через орган управління;

7.6.5. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає лікві­даційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс;

7.6.6. Здійснює інші повноваження згідно діючого законодавства.

7.7. Генеральний директор  Підприємства:

7.7.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності, делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

7.7.2. Вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що відне­сені чинним законодавством України, даним Статутом та контрактом до компетенції Заснов­ника, органу управління та/або міського голови;

7.7.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів України;

7.7.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану роз­витку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефек­тивності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна власності територіальної громади і доходу згідно з вимогами чинного законодавства України, даного Статуту та укла­дених Підприємством договорів;

7.7.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства згідно фінансового плану затвердженого органом управління відповідно до чинного законодавства України, даного Статуту та контракту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

7.7.6. Видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та праців­ників Підприємства, у межах своєї компетенції;

7.7.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;

7.7.8. Повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, вне­сення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим у строки і в порядку, встановлені чинним законодав­ством України;

7.7.9. Подає органу управління квартальну, річну, фінансову, бухгалтерську та іншу звітність Підприємства та інформацію за запитами органу управління;

7.7.10. Надає за запитом Засновника звіт про виконання фінансового плану, оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;

7.7.11. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичного директора, головного бухгалтера, затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками, які несуть персональну відповідальність за порушення своїх посадових обов’язків згідно інструкцій;

7.7.12. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи керівників структурних підрозділів, інших працівників Підприємства, а також інші, передбачені чинним законодавством України про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників Підприємства згідно із затвердже­ним в установленому порядку штатним розписом Підприємства;

7.7.13. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору Підприємства в порядку, визначеному чинним законодавством України;

7.7.14. Подає міському голові на узгодження структуру Підприємства, затвердження граничну чисельність працівників Підприємства, а органу управління на узгодження штатний розпис та затвердження фінансовий план та зміни до нього розроблені згідно положення затвердженого Засновником;

7.7.15. Встановлює розміри посадових окладів працівників Підприємства відповідно до вимог діючого законодавства України;

7.7.16. Розробляє і затверджує форми і системи оплати праці в установленому порядку, встановлює працівникам Підприємства премії, винагороди, надбавки і доплати на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством України. Вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам Підприємства, а також сплати передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.7.17. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог чинного законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7.7.18. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному чинним законодавством України;

7.7.19. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства з урахуванням вимог даного Статуту, інші положення та порядки, що мають системний характер;

7.7.20. Має право укладати договори оренди майна відповідно до вимог чинного законодавства України.

Надання в оренду нерухомого майна здійснюється Підприємством відповідно до діючого законодавства України та локальних актів (рішень) органів місцевого самоврядування міста Краматорська;

7.7.21. Укладає господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами відповідно до чинного законодавства України. Здійснює співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства України;

7.7.22. Погоджує з органом управління свої стимулюючі виплати, доцільність та розмір цих виплат, відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України та невідкладно інформує орган управління про свою тимчасову втрату працездатності;

7.7.23. Вирішує інші питання, не віднесені до компетенції Засновника та/або органу управління, згідно із чинним законодавством України, даним Статутом;

7.7.24. Має інші права та обов’язки, визначені чинним законодавством України та контрактом.

7.8. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.9. У разі відсутності Генерального директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує заступник Генерального директора чи інша особа, визначена наказом органу управління, яка несе персональну відповідальність   на час виконання покладених на неї обов’язків Генерального директора.

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства затверджується Генеральним директором.

8.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства визначається Генеральним директором Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затвер­джуються Генеральним директором.

Розподіл обов’язків між заступниками Генерального директора погоджуються з органом управління.

8.4. Гранична чисельність працівників Підприємства за поданням Генерального директора погоджується міським головою.

ІХ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.2. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу та інші органи , уповноважені трудовим колективом на представництво інтересів трудового колективу з метою внесення  пропозицій щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Генеральний директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається  Генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу, визначеному загальними зборами трудового колективу.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України, даного Статуту та Колективного договору.

9.7. Мінімальна заробітна плата працівників Підприємства не може бути нижчою від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

Х. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та цільовим використанням майна здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству України.

ХІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідація за рішенням Засновника в порядку визначеному чинним законодавством України.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, засновником яких є Краматорська міська рада, або зараховуються до доходу міського бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому чинним законодавством України порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законодавства України.

11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України про працю.

11.8. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.9. Все, що не передбачено даним Статутом, регулюється чинним законодавством України.

ХІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до даного Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до даного Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

Секретар міської ради                                                                  І.І. Сташкевич

Контакти:

вул. Дніпровська, 17, м. Краматорськ, Донецька обл.  84306

Соціальні мережі:  Facebook

Тел.факс +380 (6264)6-64-11   моб. (073) 313-54-86 ,  (050) 357-04-77

E-mail: centr1k.sekretar@gmail.com

Адреса веб-сайту: https://kramfamilycenter1.dn.ua/