Смирнов Сергій Володимирович

заступник міського голови

Основний напрямок діяльності: питання архітектури та містобудування; адміністративних послуг; капітального будівництва та перспективного розвитку міста; архітектурно-будівельного контролю; комунальних ресурсів та самоврядного контролю, будівництва; архітектури; земельних  відносин; у сфері споживчого ринку; агропромислового комплексу; підприємництва, регуляторної політики; діяльності реєстраційних службДодаток
до розпорядження міського голови
від 15.02.2021 № 24p

Заступник міського голови

(питання у сфері споживчого ринку, агропромислового комплексу, будівництва, архітектури, земельних відносин, підприємництва, дозвільної системи у сфері господарської діяльності та адміністративних послуг, регуляторної політики, реєстраційних служб)

Заступник міського голови є підзвітним і підконтрольним міському голові, а з питань, що виносяться на розгляд ради та контроль виконання рішень ради – також секретарю міської ради.

Координує діяльність: управління містобудування та архітектури; відділу державного архітектурно-будівельного контролю; відділу адміністративних послуг; управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста; відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю; відділу споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики; управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади.

Забезпечує взаємодію: з Управлінням ветеринарної медицини в м. Краматорську, Управлінням Держгеокадастру у м. Краматорську Донецької області.

Координує діяльність: КП «Ринок Лазурний», КП «Бюро технічної інвентаризації», КП «Об’єднання парків культури і відпочинку».

Організує підготовку матеріалів і рішень виконавчого комітету міської ради по реалізації повноважень виконавчого комітету в галузі побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, в агропромисловій сфері, у галузі будівництва, архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, підприємництва, дозвільної системи у сфері господарської діяльності, адміністративних послуг.

Відповідає за виконання рішень міської ради та її виконкому або розпоряджень міського голови, в яких вказується про особистий контроль.

Організує розробку відповідних розділів програми соціального і економічного  розвитку міста, Програми розвитку земельних відносин і охорони земель в місті, подає на розгляд міської ради та вносить пропозиції до їх фінансово-економічного забезпечення.

Сприяє розробці заходів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

Організує розробку проектів правил торгівлі на ринках з подальшим розглядом на засіданні постійної комісії міської ради та затвердженням на сесії міської ради.

Готує пропозиції щодо організації місцевих ринків, ярмарків, сприяє розвитку всіх форм торгівлі.

Координує роботу з підготовки матеріалів на засідання міської ради та її постійних комісій з питань своєї компетенції.

Організовує розгляд запитів депутатів у частині, віднесеній до своєї компетенції, забезпечує прийняття рішень по запитах.

Веде особистий прийом громадян.

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання.

Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.

Бере участь в роботі комісій, рад та робочих груп в межах своїх повноважень за на-прямками діяльності.

Забезпечує взаємодію з структурними підрозділами Донецької обласної державної адміністрації, Міністерств та відомств в межах своїх повноважень.


Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання місцевого самоврядування:

2020


Графік проведення інформаційних
зустрічей з мешканцями Краматорської
територіальної громади у I півріччі
2022 року

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 04.01.2022 № 2р

I четвер з 15:00 – 17:00

січень лютий березень квітень травень червень
комітет мікрорайону №5
вул. 1 Травня, буд. 4а
комітет мікрорайону № 6
вул. Центральна, буд. 1
управління містобудування та архітектури вул. Бєляєва, буд. 113 управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади,
вул. Богдана Хмельницького, буд. 8
комітет мікрорайону №4
вул. Леоніда Бикова, буд. 4-а
відділ споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики,
бул. Машино-будівників, буд. 23

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 101
тел. +380 (626) 48-55-70
Соціальні мережи:  Facebook

Графік прийому: