Славинська Ірина Олександрівна

керуючий справами виконкому

Основний напрямок діяльності:  питання з організаційного, кадрового, господарського забезпечення,  діловодства та моніторингу документів, звернень громадян, питань нагород, організації взаємодії виконавчого комітету міської ради із засобами масової інформаціїДодаток
до розпорядження міського голови
від 15.02.2021 № 24p

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

 (питання з організаційного, кадрового, господарського забезпечення,  діловодства та моніторингу документів, звернень громадян, питань нагород, організації взаємодії виконавчого комітету міської ради із засобами масової інформації)

Керуючий справами виконавчого комітету  є підзвітним і підконтрольним міському голові, а з організаційних питань, що виносяться на розгляд міської ради та контроль виконання рішень міської ради – також секретарю міської ради.

Керуючий справами виконавчого комітету організує роботу апарату виконкому.

Координує роботу: управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ, управління забезпечення діяльності виконавчого комітету, відділу кадрової роботи та розвитку персоналу, відділу ведення Державного реєстру виборців, архівного відділу.

Очолює комітети: тендерний комітет при виконавчому комітеті міської ради.

Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань, з питань, що належать до його компетенції, ефективну взаємодію між структурними підрозділами виконавчого комітету (апарату) ради, виконавчими органами ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями.

Здійснює організаційне, матеріально – технічне, господарське забезпечення  діяльності виконавчого комітету.

Вносить пропозиції міському голові або секретарю міської  ради щодо структури та штатного розпису виконавчого комітету.

Організовує підготовку засідань виконавчого комітету Краматорської міської ради та апаратних нарад.

Забезпечує контроль за підготовкою рішень виконавчого комітету, підготовку та виконання планів виконавчого комітету, формування планів засідань виконавчого комітету, контролює редагування, реєстрацію розпорядчих документів керівництва виконавчого комітету та їх своєчасне розсилання адресатам. Підписує протоколи засідань виконавчого комітету Краматорської міської ради та апаратних нарад.

Подає рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови, що підлягають державній реєстрації, до органів, що проводять відповідну реєстрацію.

Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.

Аналізує стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету. Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень виконкому.

Вирішує відповідно до закону питання про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів.

Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету. Контролює своєчасне розміщення інформаційних матеріалів щодо висвітлення діяльності виконавчого комітету на офіційному сайті та в ресурсах ЗМІ.

Забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній сфері.

Сприяє налагодженню ділових стосунків з редакторами та журналістами друкованих та електронних засобів масової інформації.

Організовує прес-конференції, брифінги, круглі столи та інші заходи за участю міського голови та його заступників.

Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчого комітету. Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого комітету,  заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у виконавчому комітеті.

У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету.

Розглядає звернення громадян в межах покладених на нього обов’язків.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчого комітету.

Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.

Бере участь в роботі комісій, рад та робочих груп в межах своїх повноважень за на-прямками діяльності.

Забезпечує взаємодію з структурними підрозділами Донецької обласної державної адміністрації, Міністерств та відомств в межах своїх повноважень.


Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання місцевого самоврядування:

2020

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 218
Соціальні мережи:  Facebook

Графік прийому:

 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, Громадська приймальня, каб. 101а:
Дні прийому – IV четвер           з 14:00 –  16:00
Заміна на випадок відсутності – Савченко Т.М., Смирнов С.В., Безсонний А.О.

Дні проведення заходу «Зустріч з громадою»:

на території Дмитрівського старостинського округу у I кварталі 2021 року – 03.02.2021