СКП «Ритуальна служба»

ЄДРПОУ 03342942

Директор – Писаренко Герман Юрійович

Біографічна довідка

Матеріальне забезпечення

 

Механік – Офсієнко Миколай Нікіфорович

 

Телефон:+380 (626)41-41-02

Facebook: посилання

Email:kramrit@ukr.net

Адреса веб-сайту: http://www.ritual-slugba.dn.ua/

Офіційна сторінка FACEBOOK: https://www.facebook.com/RitualnajaSluzshba

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Здійснення організації поховання померлих і надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, не передбачених цим переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності. Утримання та благоустрій міст поховання.


Статут 2018

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
26.05.2021 № 9/VIII-472

 

 

С Т А Т У Т

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 1. Загальні положення

 

 • Цей статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА«РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – Підприємство);
 • СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ створене за рішенням Краматорської міської ради відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про поховання та похоронну справу», Господарського та Цивільного кодексів України, Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу» № 193 від 19.11.2003 р., а також інших законодавчих актів України.
 • Підприємство у своїй діяльності діяльності керується Конституцією України, Законом України «про поховання та похоронну справу», Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу» № 193 від 19.11.2003 р., іншими законами та нормативно-правовими актами України, рішеннями Краматорської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.
 • Засновником, власником майна, вищим органом управління  Підприємства є Краматорська міська рада.
 • Орган до сфери управління якого належить Підприємство – Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.
 • За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним (комунальне комерційне підприємство) і діє за принципами бюджетного фінансування в поєднанні з повним господарським розрахунком та самофінансуванням.
 • Строк діяльності Підприємства – необмежений.
 • У межах своєї статутної діяльності та положень цього Статуту Підприємство має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських судах.

 

 1. Найменування та місцезнаходження

 

 • Найменування Підприємства:

українською мовою:

– повне найменування СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

– скорочене найменування: СКП «РС»;

російською мовою:

– повне найменування: СПЕЦИАЛИЗОВАННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА» КРАМАТОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;

– скорочене найменування: СКП «РС»;

англійською мовою:

 • повне найменування: SPECIALIZED MUNICIPAL ENTERPRISE «FUNERAL SERVICE» KRAMATORSK CITY COUNCIL;
 • скорочене найменування: SME «FS» KCC.
  • Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Залізнична, 8.

 

 1. Мета та напрямки діяльності

 

 • Основною метою діяльності підприємства являється здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених НЕОБХІДНИМ МІНІМАЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 193 від 19.11.2003 р. та ритуальних послуг, не передбачених цим переліком, утримання та ремонт кладовищ, а також отримання прибутку, збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання економічних, соціальних інтересів членів трудового колективу та територіальної громади м. Краматорська.
 • Основними напрямками діяльності Підприємства є:
 • здійснення організації поховання померлих;
 • надання будь-яких видів ритуальних послуг;
 • реалізація предметів ритуальної належності;
 • організація ремонту, утримання місць поховань та інших об’єктів благоустрою;
 • зовнішній та внутрішній благоустрій;
 • діяльність по прибиранню сміття та очищенню територій;
 • здавання в оренду нерухомого майна;
 • надання інших індивідуальних послуг;
 • діяльність автомобільного транспорту;
 • прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;
 • управління нерухомим майном;
 • надання платних послуг населенню;
 • виконання послуг в побутовому обслуговуванні населення;
 • виконання різних робіт та послуг в області реклами і дизайну;
 • художньо-оздоблювальні роботи, дизайн інтер’єрів;
 • виконання науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт (в тому числі силами тимчасових творчих колективів по договорам підряду);
 • організація та проведення семінарів, симпозіумів, презентацій, лотерей, шоу-виставок, конкурсів, ярмарок, торгів та інших подібних заходів, здійснюваних на підприємницькій основі, в тому числі за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
 • надання транспортно-експедиторських послуг в перевезенні вантажів;
 • транспортно-експедиційні послуги на замовлення населення;
 • діяльність автомобільного вантажного транспорту;
 • інші автомобільні пасажирські перевезення;
 • здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;
 • виробництво, участь в виробництві та реалізація будівельних матеріалів;
 • виробництво та участь в виробництві будівельних, ремонтно-будівельних, ремонтних, виробничо-технічних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт та інших робіт;
 • виробництво, участь в виробництві та реалізація товарів народного споживання та промислу;
 • виконання ремонту, технічного, гарантійного та іншого обслуговування, як виробничої, так і технічної продукції, виробів побутового і виробничо-технічного призначення;
 • здійснення збору, купівлі, переробки та реалізації брухтового сирцю і матеріалів;
 • вирощування, заготівка, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції, а також закупівлі її у приватних осіб і підприємств різних форм власності для переробки, упаковки, реалізації;
 • здійснення екологічної діяльності, проведення природоохоронних заходів;
 • переробка відходів виробництва, брухтового сирцю і побутових відходів;
 • організація охорони різних об’єктів;
 • здійснення орендних і лізингових операцій, в тому числі з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;
 • здійснення торгівельно-закупівельних, торгівельно посередницьких операцій з підприємствами різних форм власності та приватними особами;
 • здійснення без обмежень посередницьких операцій, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на основі комісійних, агентських договорів, договорів-доручень тощо);
 • придбання через різні підприємства, організації і у приватних осіб матеріалів, сирцю, знарядь, машин і механізмів, запасних частин і комплектуючих виробів до них, паливно-мастильних матеріалів та ін.);
 • виробництво, придбання і реалізація електроенергії і теплоенергії, в тому числі на оптовому ринку;
 • будівництво;
 • роботи по реконструкції, реставрації та ремонту;
 • створення нових зелених насаджень;
 • ландшафтна реконструкція існуючих зелених насаджень;
 • вирощування квіткової продукції;
 • вирощування деревинно-кущового посадкового матеріалу;
 • вирощування квіткової розсади;
 • здійснення доглядних робіт по утриманню зелених насаджень на об’єктах благоустрою;
 • валка сухостійних та аварійних дерев на території об’єктів благоустрою;
 • реалізація вирощеної квіткової та деревинної продукції;
 • організація охорони різних об’єктів;
 • надання платних послуг (виконання робіт) населенню та юридичним особам;
 • надання побутових послуг;
 • надання юридичних послуг;
 • надання послуг із зберігання;
 • ремонт, прокат, технічне і сервісне обслуговування транспортних засобів;
 • здійснення бартерних операцій та іншої діяльності, побудованої на зустрічних формах торгівлі;
 • здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;
 • самостійне вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази, націлених на підвищення функціональної ефективності, проведення реконструкції, реставрації, ремонту, розширення і технічного переоснащення виробництва та основних засобів, проведення капітального та поточного ремонтів майна, а також його технічного обслуговування;
 • різна інша виробнича та невиробнича діяльність, що не заборонена законами України і пов’язана з метою діяльності підприємства;
 • здійснення інших видів діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, не заборонених законодавством України.
  • Для здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Підприємство одержує відповідну ліцензію та/або дозвіл.

 

 1. Юридичний статус підприємства

 

 • Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 • Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується вищим органом управління – Краматорською міською радою.
 • Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України лише за згодою міської ради;
 • Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку з можливим поєднанням бюджетного фінансування, веде самостійний баланс, має поточні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства. Підприємство здійснює облік і веде звітність в установленій формі.
 • Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
 • Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і всім майном, яке знаходиться на самостійному балансі. Підприємство не несе відповідальності по обов’язкам держави та засновника Підприємства.
 • Засновник Підприємства не несе відповідальності по обов’язкам Підприємства.
 • Підприємство за згодою уповноваженого Засновником органу може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.
 • Підприємство має право у порядку, встановленому Засновником та діючим законодавством України, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

 

 1. Статутний капітал підприємства

 

 • Статутний капітал підприємства складає 2.027.817,20 грн. (два мільйони двадцять сім тисяч вісімсот сімнадцять гривень 20 копійок).
 • За рішенням Засновника Підприємство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір статутного капіталу.
 • Рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства приймається Засновником. Зміни до статуту, пов’язані із збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані у встановленому законодавством порядку.

 

 1. Майно підприємства

 

 • Майно Підприємства становлять основні фонди (матеріальні та нематеріальні) активи, обігові кошти, а також цінності, передані Підприємству засновником Вартість майна відображається у самостійному балансі Підприємства.
 • Майно, закріплене за Підприємством є власністю територіальної громади м. Краматорська і належить (передане) Підприємству на праві господарського відання. Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном комунальної власності, що належить до основних фондів Підприємства за згодою уповноваженого Засновником органу.
 • Підприємство може здавати в оренду окремо взяте індивідуально-визначене майно, що йому належить в порядку передбаченому Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Положенням про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Краматорськ.
 • Фінансове забезпечення Підприємства проводиться за рахунок грошових коштів, отриманих від надання визначених у цьому статуті робіт та послуг, здійснених згідно з законодавством України та інших надходжень, не заборонених законодавством України.
 • Підприємство зобов’язано забезпечити цілісність переданого майна та використовувати його відповідно до цілей та предмету статутної діяльності.
 • Джерелом формування майна Підприємством є:
 • майно передане Засновником у користування;
 • доходи (прибутки) одержані від реалізації продукції чи послуг, а також інших видів господарської діяльності;
 • доходи (прибутки) від реалізації цінних паперів;
 • кредити банків та позика;
 • капітальні вкладення засновника та інші види цільового фінансування;
 • безкоштовні внески, благодійність організацій, підприємств, громадян;
 • амортизаційний фонд;
 • інші джерела не заборонені законодавством України.

6.7. Підприємство може брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

 

 1. Права та обов’язки підприємства

 

 • Права Підприємства:
  • Створювати при Підприємстві дорадчі органи (колегії), до складу яких на рівних правах можуть входити представники підрозділів Підприємства, а також за згодою: виконавці послуг (суб’єкти господарювання, які уклали договір про надання послуг з ритуальною службою та представники громадськості, для оперативного вирішення проблем, що виникають у про=цесі організації поховання та утримання місць поховань;
  • Надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовляти та реалізовувати згідно з чинним законодавством предмети ритуальної належності;
  • Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до напрямків своєї діяльності, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
  • Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами.
  • Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них лише за згодою Засновника.
 • Обов’язки Підприємства:
  • При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання.
  • Підприємство:
 • забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
 • здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством;
 • здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
 • здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;
 • придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
 • відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
  • Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку проведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

 

 

 1. Управління підприємством і самоуправління трудового колективу

 

 • Вищим органом управління Підприємства є його засновник – Краматорська міська рада.
 • Управління Підприємством здійснює директор, призначений за контрактом, що підписується міським головою.
 • Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Засновника.

Директор уповноважений:

 • керувати поточною діяльністю Підприємства;
 • видавати накази, розпорядження та інші внутрішні документи, давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Підприємства;
 • здійснювати найм та звільнення працівників (в т.ч. на контрактній основі);
 • затверджувати структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноваженим ним орган;
 • установлювати посадові оклади фахівців, спеціалістів, робітників та службовців;
 • виносити подяки і догани, а також застосовувати дисциплінарні стягнення до працівників підприємства;
 • діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси в органах державної влади, судах та інших організаціях;
 • представляти Підприємство в його відносинах з юридичними і фізичними особами;
 • вести переговори і складати договори від імені Підприємства;
 • видавати від імені Підприємства довіреності;
 • відкривати рахунки в банках та інших фінансових установах;
 • підписувати платіжні доручення та інші банківські документи;
 • укладати трудовий договір з трудовим колективом Підприємства;
 • виконувати інші функції, які згідно з законодавством і цим Статутом відносяться до компетенції директора.
  • Трудовий колектив Підприємства:
 • розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;
 • вирішує всі питання з захисту соціальних і трудових прав і гарантій згідно з чинним законодавством і цим Статутом.
  • Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його Органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

8.6.     Соціальна діяльність Підприємства:

8.6.1.  Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового соціального страхування і медичного забезпечення трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

8.6.2.  Підприємство зобов’язано забезпечити для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність ( в установленому законодавством порядку) за збиток, причинений їх здоров’ю і працездатності.

8.6.3. Підприємство зобов’язано забезпечити працівникам заробітну плату не нижче мінімальної, установленою  законодавством України.

8.6.4.  Підприємство може установлювати для своїх працівників пільги в доповнення до передбачених законодавством.

8.7. На  Підприємстві може бути утворена наглядова  рада  відповідно до критеріїв та порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради.

 

 1. Господарська та соціальна діяльність підприємства

 

9.1.    Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

9.2.   Порядок використання чистого прибутку Підприємства визначається органом управління шляхом установлення обов’язкових нормативів розділення такого прибутку.

9.3.   Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити та інші надходження.

9.4. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

9.5.  Підприємство здійснює оплату праці, виходячи з особливостей управління згідно з умовами і в рамках фонду оплати праці, затверджених органом управління з зарахуванням умов, передбачених галузевою  угодою.

9.6. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде бухгалтерську та статистичну звітність згідно законодавству України, а також обов’язкову звітність по формі установленою Кабінетом Міністрів України.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

9.7.   Підприємство здійснює володіння і користування природними ресурсами в установленому законодавством України порядку.

При порушенні Підприємством законодавства про охорону навколишнього середовища, його діяльність, може бути обмежена, тимчасово заборонена і припинена згідно з законодавством України.

 

 1. Порядок розподілення прибутку

 

10.1.   Чистий прибуток (дохід) Підприємства, одержаний внаслідок надходжень від господарської і підприємницькій діяльності, лишається в повному його розпорядженні після:

 • сплати заробітної плати працівникам Підприємства;
 • внесення в бюджет передбачених законодавством України податків;
 • сплати відсотків по кредитам банків;
 • інших платежів.

10.2.   Порядок використання прибутку підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.

10.3.     Підприємство може створювати цільові фонди:

 • фонд виробничого розвитку;
 • фонд матеріального заохочення;
 • фонд соціального розвитку;
 • резервний страховий фонд;
 • добродійний та інші фонди.
 1. Облік і звітність

 

11.1.  Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність а також подає в установленому порядку і об’ємі державним органам, і подає обов’язкову звітність по формі установленій засновником.

11.2.  Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються згідно з календарними.

11.3.  Фінансова господарська діяльність Підприємства здійснюється згідно з фінансовими планами.

 

 1. Порядок внесення змін до статуту підприємства

 

12.1.     Внесення змін до Статуту Підприємства є компетенцією засновника.

12.2.     Всі зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

 

 1. Зовнішньоекономічна діяльність

 

13.1.     Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства є частиною  зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

13.2. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Підприємства і використовується ним  самостійно, згідно з законодавством.

13.3.   Підприємство має право одержувати кредити від своїх іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Підприємства і використовується ним самостійно. По одержаним Підприємством кредитам держава відповідальності не несе.

Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та філії, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

 

 1. Комерційна таємниця і конфіденційна інформація.

 

14.1. Посадові особи і співробітники Підприємства зобов’язані суворо дотримуватись установленого на Підприємстві режиму захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації підприємства і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством, цим Статутом, контрактами і трудовими погодженнями.

 

 1. Припинення діяльності підприємства

 

15.1.  Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.

15.2.  В разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника.

15.3.    Підприємство може бути ліквідовано:

 • по рішенню Засновника;
 • на основі рішення суду або господарського суду;
 • за поданням органів, контролюючих діяльність Підприємства, в разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

15.4.    Ліквідація Підприємства здійснюється назначеною ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Підприємства за рішенням суду або господарського суду – в встановленому законом порядку.

З дня назначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємства.

Ліквідаційна комісії несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Підприємству, його учасникам, а також третім особам. Про початок ліквідації Підприємства і термінах подачі заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіціальній пресі.

15.5.     Ліквідаційна комісія оцінює, яке в наявності майно підприємства, виявляє його кредиторів і дебіторів і розраховується з ними, приймає заходи по сплаті боргів  Підприємства  третім особам  і  Засновнику, складає ліквідаційний  баланс і подає його Засновнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявність грошових коштів Підприємства, включаючи виручку від розпродажу його майна після розрахунків по оплаті праці працівників, з бюджетом, банками і другими кредиторами, лишаються в розпорядженні Засновника.

Майно, передане підприємству в користування, повертається Засновнику без винагороди.

15.6. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство, що припинило  свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             І.І. Сташкевич


Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

21.10.2020 № 1009

ТАРИФИ

на ритуальні послуги, що надаються СКП «Ритуальна служба», для безоплатного поховання померлих осіб – учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок  війни

№ п/п Найменування послуг Тариф за одну послугу без ПДВ, згідно ст. 197.1.10 ПКУ Кількість надаваємих послуг, згідно з  постановою КМУ від 28.10.2004 № 1445
влітку взимку
1. Доставка предметів ритуальної належності ПАЗ (літо/зима) 353,00/360,00
2. Доставка предметів ритуальної належності ПАЗ через морг (літо/зима) 337,00/339,00 337,00 339,00
3. Послуги авто катафалка ПАЗ (літо/зима) 553,00/562,00 1106,00 1124,00
4. Доставка предметів ритуальної належності ГАЗ (Газель) (літо/зима) 235,00/239,00
5. Доставка предметів ритуальної належності ГАЗ (Газель) через морг (літо/зима) 284,00/287,00
6. Послуги авто катафалка ГАЗ (Газель) (літо/зима) 374,00/378,00
7. Копання могили для померлої людини  ручним способом (літо/зима) 1367,00/1668,00 1367,00 1668,00
8. Копання могили під урну з прахом ручним способом 174,00
9. Копання могили під урну з прахом ручним способом взимку 213,00
10. Поховання труни з прахом померлого у могилу 368,00 368,00
11. Поховання труни з прахом померлого у могилу, викопану наперед з намерзлим грунтом 506,00 506,00
12. Поховання урни з прахом померлого у могилу 46,00
13. Поховання урни з прахом померлого у могилу взимку 64,00
14. Виготовлення траурної стрічки 15,00 15,00 15,00
15. Виготовлення труни стандартної довжиною 2,0 м з оббивкою та прикрасами 695,00 695,00 695,00
16. Виготовлення вінка 101,00 101,00 101,00
Усього вартість поховання: 3989,00 4448,00

 


Додаток

до рішення виконкому міської ради

21.10.2020 № 1010

ТАРИФИ

на ритуальні послуги, пов’язані з похованням, що надаються СКП «Ритуальна служба», відповідно до мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг

№ п/п Найменування послуг Тариф за одну послугу без ПДВ, згідно ст. 197.1.10 ПКУ Тариф за одну послугу з ПДВ
1. Копання могили для померлої людини ручним способом 1367,00 1367,00
2. Копання могили для померлої людини ручним способом взимку 1668,00 1668,00
3. Копання могили для померлої дитини ручним способом 560,00 560,00
4. Копання могили для померлої дитини ручним способом взимку 684,00 684,00
5. Копання могили під урну з прахом ручним способом 174,00 174,00
6. Копання могили під урну з прахом ручним способом взимку 213,00 213,00
7. Копання могили для померлої людини механічним способом 374,00 374,00
8. Поховання труни с прахом померлого 368,00 368,00
9. Поховання труни з прахом померлого у могилу викопану наперед з намерзлим грунтом 506,00 506,00
10. Поховання труни з прахом померлої дитини у могилу 152,00 152,00
11. Поховання труни з прахом померлої дитини у могилу викопану наперед з намерзлим грунтом 207,00 207,00
12. Поховання урни з прахом померлого у могилу 46,00 46,00
13. Поховання урни з прахом померлого у могилу  викопану наперед з намерзлим грунтом 64,00 64,00
14. Оформлення свідоцтва про поховання та договору-замовлення на організацію та проведення поховання 16,67 20,00

Рішення міької ради № 13/VIII-738 від    05.08.2021  “Про утворення наглядової ради  спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» Краматорської міської ради”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84302, вул.Залізнична, 8

Графік роботи:

понеділок-п’ятниця

з 07-30 до 16-00

Прийом громадян:

понеділок, субота

з 08-00 до 15-30