Савченко Тетяна Миколаївна

заступник міського голови

Основний напрямок діяльності: питання у сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку, бюджету, фінансівДодаток
до розпорядження міського голови
від 15.02.2021 № 24p

Заступник міського голови

(питання у сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку, бюджету та фінансів)

Заступник міського голови є підзвітним і підконтрольним міському голові, а з організаційних питань, що виносяться на розгляд міської ради та контроль виконання рішень міської ради – також секретарю міської ради.

Координує діяльність: фінансового управління; управління економічного розвитку; відділу по обліку та звітності.

Координує роботу щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів, страйків та акцій протесту.

Забезпечує взаємодію: з територіальним органом головного управління ДПС у Донецькій області, управлінням Пенсійного Фонду України в м. Краматорську, управлінням Державної Казначейської Служби України у м. Краматорську Донецької області, Краматорським міським центром зайнятості населення, Головним управлінням Держпраці в Донецькій області, Головним управлінням статистики у Донецькій області, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області.

Несе відповідальність за підготовку матеріалів і рішень та дотримання процедури погодження з відповідними органами та посадовими особами по реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку, в галузі бюджету та фінансів.

Відповідає за виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, в яких вказується про особистий контроль.

Контролює використання за цільовим призначенням бюджетних коштів структурними підрозділами міської ради, комунальними підприємствами.

Забезпечує розробку проекту програми економічного і соціального розвитку міста, інформування про виконання програм.

Організує розробку проектів міського бюджету, контролює виконання бюджету.

Організовує роботу, спрямовану на поширення зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності.

Контролює стан фінансової дисципліни, обліку та звітності на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності.

Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення та охорону праці.

Організовує роботу щодо інвестиційної та інноваційної діяльності, зовнішніх відносин.

Готує матеріали на розгляд міської ради та її постійних комісій в межах своєї компетенції.

Організує розгляд запитів депутатів у частині, віднесеній до своєї компетенції, забезпечує прийняття рішень по запитах.

Веде особистий прийом громадян.

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

Має право підпису фінансових документів, а також цивільно-правових, господарських, адміністративних договорів (інших, передбачених діючим законодавством України правочинів) від імені виконавчого комітету Краматорської міської ради.

Представляє інтереси Краматорської міської ради у Міністерствах, відомствах, адміністраціях та інших установах з питань, які входять до його компетенції.

Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.

Бере участь в роботі комісій, рад та робочих груп в межах своїх повноважень за на-прямками діяльності.

Забезпечує взаємодію з структурними підрозділами Донецької обласної державної адміністрації, Міністерств та відомств в межах своїх повноважень.

Має повноваження щодо участі в соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійснення контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; здійснення повідомної реєстрації в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.


Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання місцевого самоврядування:

2020

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб.
тел. +380 (626)
Соціальні мережи:  Facebook

Графік прийому:

 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, Громадська приймальня, каб. 101а:
Дні прийому – II понеділок  з          15-00 до 17-00
Заміна на випадок відсутності – Безсонний А.О., Смирнов С.В., Славинська І.О.