Відділ прес-служби

Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами – Славинській Ірині Олександрівні.

Начальник відділу:

Начальник відділу: Симоненко Світлана Олександрівна

тел.: +38 (0626) 48-54-92

Email: press@krm.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

Налагодження ділових стосунків з редакторами та журналістами друкованих та електронних засобів масової інформації.

Підготовка інформаційних повідомлень та прес-релізів для розміщення їх у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

Співпраця з засобами масової інформації з метою висвітлення роботи Краматорської міської ради та міського голови.

Розгляд інформаційних запитів від ЗМІ. Оперативне забезпечення їх необхідною інформацією.

Організація прес-конференцій, брифінгів, круглих столів та інших заходів за участю міського голови та його заступників.

Моніторинг публікацій у періодичній пресі та електронних засобах масової інформації щодо роботи Краматорської міської ради.

Погодження  інформаційних матеріалів структурних підрозділів міської ради, які передаються ЗМІ для підготовки публікацій, статей, сюжетів тощо.

Виконання працівниками відділу вимог з охорони праці та протипожежної безпеки в межах функціональних обов’язків.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-195

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ прес-служби управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради

І.Загальні положення

1.Відділ прес-служби Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради (далі – Відділ) створюється рішенням міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2.Відділ є структурним підрозділом Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради , підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, керуючому справами виконкому, начальнику Управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської міської ради.

3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування», іншими, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних органів
виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, інструкцією з діловодства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4.Положення про відділ затверджується рішенням міської ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

5.Посадові інструкції працівників відділу затверджує міський голова.

6.Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз’яснювальних питань або запитів.

7.Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

8.Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно – роз’яснювальних питань, правами юридичної особи не володіє.

II.Загальні напрямки діяльності та функції відділу

1.Основним напрямком діяльності відділу є організація взаємодії Краматорської міської ради з засобами масової інформації та громадськістю з метою висвітлення діяльності Краматорської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

2.В межах наданих повноважень відділ здійснює наступні функції:

2.1. Налагодження ділових стосунків з редакторами та журналістами друкованих та електронних засобів масової інформації.

2.2 Підготовка інформаційних повідомлень та прес-релізів для розміщення їх у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

2.3. Співпраця з засобами масової інформації з метою висвітлення роботи Краматорської міської ради та міського голови.

2.4. Розгляд інформаційних запитів від ЗМІ. Оперативне забезпечення їх необхідною інформацією.

2.5.Організація прес-конференцій, брифінгів, круглих столів та інших заходів за участю міського голови та його заступників.

2.6. Моніторинг публікацій у періодичній пресі та електронних засобах масової інформації щодо роботи Краматорської міської ради.

2.7. Погодження  інформаційних матеріалів структурних підрозділів міської ради, які передаються ЗМІ для підготовки публікацій, статей, сюжетів тощо.

2.8. Виконання працівниками відділу вимог з охорони праці та протипожежної безпеки в межах функціональних обов’язків.

III. Права відділу

Відділ має право:

1.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

2.Брати участь у засіданнях: сесій міської ради, виконавчого комітету, комісій, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконкомі міської ради, міській раді.

3.Інформувати міського голову у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до його функції чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

 IV.Організація роботи відділу

1.Відділ очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

2.Розподіл обов’язків між працівниками відділу здійснюється начальником відповідно до посадових інструкцій і цього Положення. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

3.Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

4.Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконкому міської ради.

V.Відповідальність відділу

1.Працівники Відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, функцій, покладених на нього, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                                                 І.І. Сташкевич


Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2,
каб.312

Графік роботи:

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45,
вихідний: субота, неділя

Прийом громадян:

щопонеділка з 9.00 до 16.00