КВП «Краматорська тепломережа»

ЄДРПОУ 00131133

Директор – Безкоровайний Григорій Ілліч

Головний інженер – Вовколуп Сергій Володимирович

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Цілі діяльності КВП «Краматорська тепломережа»
Краматорської міської ради

Основною метою діяльності підприємства є задоволення суспільних потреб
населення м. Краматорськ, а також підприємств, установ, та організацій, незалежно від форм власності в якісній тепловій енергії при найменших витратах, одержання прибутку для розвитку підприємства, забезпечення інтересів і задоволення економічних та соціальних потреб працівників.

Предметом діяльності підприємства є:

– виробництво та розподілення тепла, транспортування його споживачам на
опалення, гаряче водопостачання і вентиляцію відповідно до укладених договорів.

– здійснення для власних потреб та на договірних умовах, наступні роботи:

– водопровідних і каналізаційних, газопровідних, електромонтажних, штукатурних, ізоляційних, малярних, будівельних, зведенню будівельних риштувань, по монтажу та встановленню збірних конструкцій,по монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонуванню, по монтажу та встановленню насосів, компресорів та гідравлічних систем, по монтажу електропроводки та арматури, по монтажу та встановленню контрольно-вимірювальної апаратури; по монтажу металевих конструкцій, по ремонту та технічному та технічному обслуговуванню електророзподільної і контрольної апаратури, по ремонту насосів, компресорів, по ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів, по експлуатації теплових розподільних мереж для розподілу тепла на комунальнопобутові потреби і населенню;

– здійснення інженерної та технічної діяльності пов’язаної з будівництвом;

– технічний нагляду за станом тепловикористовуючого обладнання у споживачів,
контроль за раціональним використанням і якістю теплової енергії.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-467

 

СТАТУТ

    КОМУНАЛЬНОГО   ВИРОБНИЧОГО  ПІДПРИЄМСТВА

   «КРАМАТОРСЬКА  ТЕПЛОМЕРЕЖА»

   КРАМАТОРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

(В новій редакції)

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації і  діяльності   Кому-

нального виробничого підприємства «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради, іменованого надалі «Підприємство».

Підприємство є правонаступником по всім договорам і зобов’язанням Державного підприємства «Краматорська тепломережа», утвореного наказом Донецької обласної державної адміністрації від 04 травня 1998р. № 27,   згідно   з   розпорядженням   Кабінету   Міністрів  України  від  12 жовтня 1998 р.  №  821-р,  та розпорядженням голови обласної держадміністрації від 10 грудня 1998р. № 743 і передано у власність територіальної громади м. Краматорська. Згідно з рішенням Краматорської міської ради від 19.06.1998-II/23-40, Державне  підприємство  «Краматорська  тепломережа»  прийнято  у  комунальну  власність.

Засновником  Підприємства  є  Краматорська  міська  рада Донецької області,

ЄДРПОУ 24812116,  місцезнаходження:  84313, Україна,  Донецька область,  місто Краматорськ, площа Миру, 2.

 1. Підприємство у своїй  діяльності    підпорядковане,    підзвітне   та   підконтрольне

Засновнику в межах, визначених діючим законодавством України та цим Статутом.

Органом, до сфери управління якого належить Підприємство, є Управління житлово – комунального господарства Краматорської міської ради (надалі – орган управління). Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради є уповноваженим органом Засновника

 1. Підприємство у своїй діяльності керується цим Статутом, Конституцією України,

Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про теплопостачання», Законом України «Про житлово – комунальні послуги» та іншими чинними законодавчими актами у сфері теплопостачання та житлово – комунальних послуг, нормативно – правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно – правовими актами міністерств і відомств, що регламентують діяльність Підприємства, рішеннями Краматорської міської ради та Виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпорядженнями Краматорського міського голови, іншими нормативно – правовими актами.

 1. За своїм правовим  статусом   Підприємство є комунальним унітарним підприєм –

ством (комунальне комерційне підприємство).   Строк   діяльності   Підприємства –  необме -жений.

 ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Повне найменування підприємства:

     українською мовою  –  Комунальне виробниче підприємство «Краматорська  тепломережа»  Краматорської міської ради.

 • російською мовою –  Коммунальное производственное предприятие   «Краматор –

ская теплосеть» Краматорского городского совета.

Скорочене найменування:

–    українською мовою – КВП «Краматорська тепломережа» міськради.

–     російською мовою – КПП «Краматорская теплосеть» горсовета;

 1. Місцезнаходження  підприємства   та   його   юридична   адреса:   84301,   Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 2 Б.

 

III. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Основною метою діяльності Підприємства є   одержання   прибутку для   розвитку

підприємства,   забезпечення   інтересів   і задоволення   економічних   та соціальних   потреб працівників.

 1. Підприємство здійснює   свою   діяльність   на   принципах   господарської  само –

стійності,   власного   комерційного   ринку.   Підприємство   діє   за   рахунок госпрозрахун –

кової  діяльності та інших джерел доходу.

 1. Підприємство бере   участь   у реалізації соціально – економічної  політики  Краматорської територіальної громади,

розробці,  реалізації  та  супроводі  інвестиційних  програм  та проектів, взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнарод –  ними   організаціями,  підприємствами,  установами,  організаціями   усіх    форм     власності (в тому числі іноземними). Іншими суб’єктами інвестиційної діяльності  з питань залучення і просування інвестицій на територію Краматорської територіальної громади.

 1. Предметом діяльності Підприємства є:

– виробництво та розподілення тепла, транспортування його споживачам на опалення, гаряче водопостачання і вентиляцію до укладених договорів;

– здійснення на договірних умовах та для власних потреб наступні роботи:

– водопровідних та каналізаційних;

– газопровідних;

– з скління;

– електромонтажних;

– штукатурних;

– ізоляційних;

– малярних;

– будівельних;

– зведенню будівельних риштувань;

– по монтажу та встановленню збірних конструкцій;

– по монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування;

– по монтажу та встановленню насосів, компресорів та гідравлічних систем;

– по монтажу електропроводки та арматури;

– по монтажу і встановленню контрольно-вимірювальної апаратури;

– по монтажу металевих конструкцій;

– по обробленню металів;

– по   ремонту   та   технічному   обслуговуванню   електророзподільної і   контрольної апаратури;

– по ремонту насосів, компресорів

– по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів;

– по експлуатації теплових розподільних мереж для розподілу   тепла  на комунально -побутові потреби та населенню.

– організація   виробництва   з   дотримання  вимог технологічної дисципліни, безпеки, охорони праці та природо охорони;

– розвиток теплофікації в регіоні відповідно до перспективних планів розвитку мереж за узгодженням з територіальними органами влади;

– здійснення діяльності у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність пов’язана з будівництвом;

– здійснення технічного нагляду за станом тепловикористовуючих установок у споживачів, контроль за раціональним використанням і якістю теплової енергії;

– соціальний розвиток колективу;

– участь у різних формах кооперації, у тому числі виробничої, комерційної, у будівництві житла, рішенні соціальних програм;

– здійснення посередницької діяльності;

– вантажні перевезення, міжнародні вантажні перевезення;

– організація підготовки кадрів;

– розробка і здійснення заходів для цивільної оборони, що забезпечують основну діяльність в умовах надзвичайної ситуації;

– здійснення торгової діяльності;

 

– здавання під найм  автомобілів, будівельних машин та устаткування, власної нерухомості, земельних ділянок;

– здійснення  інших,  не  перелічених  вище  видів  діяльності,  які  відповідають меті

діяльності Підприємства,  визначений розділом III цього Статуту, потрібні, пов’язані або сприяють досягненню Підприємством вказаних цілей його діяльності, якщо це не заборонено законодавством України.

 1. Ліцензування певних   видів   діяльності  Підприємства.  Якщо  Підприємство  має

намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, воно звертається до відповідного органу ліцензування для одержання відповідної ліцензії.

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство має статус юридичної особи з відповідними правами згідно з законо –

давством України з дня його державної реєстрації.

Цивільна правоздатність Підприємства  виникає з моменту його створення і  припиня –

ється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  запису про його припинення або з іншого моменту, визначеного чинним законодавством.

Цивільна правоздатність  Підприємства  може  бути  обмежена  лише за рішенням суду.

 1. Підприємство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи,

які діють відповідно до цього Статуту та законодавства. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту виступає від імені Підприємства, зобов’язана діяти в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо орган або особа Підприємства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені Підприємства, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Підприємству.

Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю корес –

понденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об’єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.

 1. Для досягнення мети, викладеної у розділі III цього Статуту, Підприємство має право

в обсязі, дозволеному чинним законодавством:

– здійснювати цивільні права та набувати обов’язки, вступати у господарські, цивільні та адміністративні правовідносини з юридичними та фізичними особами,  від свого імені укладати договори, різного роду угоди, контракти, інші правочини, підписувати протоколи наміру, набувати майнові і немайнові права;

– мати на праві власності або володіння, господарського відання, орендувати, набувати, здавати в оренду та суборенду, а також продавати, передавати та іншим чином відчужувати належне йому на праві власності нерухоме та рухоме майно, майнові та особисті немайнові права в межах, не заборонених чинним законодавством, за згодою Засновника.

–  виступати від свого імені в будь-якому суді України як позивач, відповідач або третя особа, в тому числі в усіх судах (господарському, адміністративному, місцевому загальному суді, судах апеляційної, касаційної інстанції, Верховному суді України чи в будь-яких інших юрисдикційних органах;

–  мати печатку зі своїм найменуванням, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг та інші реквізити юридичної особи, самостійний баланс;

– відкривати поточні та інші рахунки в установах банку в національній валюті України та користуватися ними;

–  брати участь в культурних, наукових, професійних та інших обмінах, виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях та інших подібних заходах;

–  продавати свою продукцію та інше майно, товари, надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлюються відповідно до чинного законодавства;

– отримувати кредити, позики за згодою Засновника;

брати зобов’язання по кредитним договорам, договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті, за згодою Засновника.

– планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи здійснення  її  шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування, придбання  та/або  розповсюдження  матеріалів  у друкованій,  електронній   та  іншій  формах;

– наймати громадян як за трудовими договорами, так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з законодавством України;

–  здійснювати фінансові операції усіх видів;

 1. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій, а держава її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями  Підприємства.

Підприємство не відповідає по зобов’язанням Засновника, а Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.

Викладені у цьому пункті Статуту права Підприємства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють його будь-яких прав, які Підприємство має відповідно до законодавства.

 

V. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Власником майна Підприємства є Краматорська міська рада.
 2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.
 3. Майно Підприємства перебуває в комунальній власності та закріплене за Підприємством на праві господарського відання. Підприємство володіє та користується зазначеним майном.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном, яке належить до основних фондів Підприємства, лише з дозволу Краматорської міської ради.

 1. Джерелами формування майна Підприємства є:

– майно, передане йому Засновником;

– грошові та матеріальні внески Засновника;

– доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської               діяльності;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні  вкладення,  дотації  з  бюджетів  та  інші  види  цільового    фінансування;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

Статутний капітал підприємства становить 11 519 296,33 грн.

 1. Підприємство не має права продавати, передавати іншим юридичним та фізичним особам, міняти, здавати в оренду і заставу будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна без узгодження з Засновником.
 2. Відчуження засобів виробництва, що є власністю територіальної громади і закріплені за підприємством, здійснюється за погодженням з Краматорською міською радою. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю.
 3. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також

нежилих приміщень) підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування,  транспортні  засоби,  інвентар та інші матеріальні цінності,  які  йому належать.

 1. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Засновника майна.
 2. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
 3. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню добровільно або за рішенням суду.VI. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

 

 1.    Права підприємства:

–     самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану розвитку до робіт, послуг та економічних ситуацій;

 • реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що форму-

ються відповідно до умов економічної діяльності, за цінами (тарифами), що встановлюються органами місцевого самоврядування, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, –  за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами);

 • самостійно згідно  з  чинним  законодавством  України  і колективним договором,

встановлює  форми,  систему  і розмір оплати праці, а також інші види прибутку працівників;

–  за згодою Засновника створювати філії, представництва, відділення й інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них.

 1.     За погодженням з органом управління Підприємство має право:

–  здійснювати господарську діяльність за наявності не завантажених для виконання державного контракту виробничих потужностей;

–   одержувати кредити під виконання державного контракту;

– випускати і придбати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав у відповідності з чинним законодавством.

 1.    Підприємство зобов’язано:

– забезпечувати виробництво та поставку продукції відповідно до державного контракту і укладених договорів;

– забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

– забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених державних коштів;

– здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва, придбати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також фізичних осіб;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

– здійснювати заходи з удосконалення організації роботи підприємства;

– здійснювати заходи з удосконалення заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи підприємства, забезпечувати економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

– виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

– виконувати інші зобов’язання, визначені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Засновника, розпорядженнями міського голови.

 1.   Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

VII. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

 1. Управління Підприємством  здійснюється  відповідно до Статуту та вимог чинно –

го законодавства України.

 1. Підприємство очолює  Директор,  який  призначається  на посаду та звільняється з

посади розпорядженням міського голови на контрактній основі. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора здійснюється виключно згідно контракту.

 1. Директор Підприємства  підзвітний  Засновнику,  виконавчому  комітету

Краматорської міської ради, міському голові, Управлінню житлово – комунального господарства Краматорської міської ради.

 1. Директор Підприємства у межах своєї компетенції:

–   діє  без  довіреності  від  імені  Підприємства,  представляє  його інтереси в органах

державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із підприємствами, організаціями, установами, у судових установах усіх рівнів, а також з іншими юридичними особами та громадянами, із державними організаціями, органами України та інших країн з усіх питань діяльності Підприємства в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

–  видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

–  укладає від імені Підприємства правочини (договори, угоди, контракти та інші юридичні акти) від імені Підприємства, які не заборонені законодавством України та не відносяться до компетенції Засновника;

–   відкриває у банках, фінансових установах розрахункові, депозитні, валютні та інші рахунки Підприємства, вчиняє операції за такими рахунками;

–  визначає перспективи розвитку Підприємства. Забезпечує виконання поточних, перспективних планів і програм Підприємства;

–  розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

–  затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноважений ним орган;

–   призначає, переводить, звільняє, заохочує, притягує до відповідальності та накладає стягнення до працівників Підприємства у встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України;

– видає накази, розпорядження, доручення, обов’язкові для всіх працівників Підприємства, підписує акти, платіжні, банківські та інші документи, пов’язані з фінансово- господарською діяльністю Підприємства;

–  здійснює будь-які інші функції щодо управління Підприємством, що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

–  несе персональну відповідальність перед Засновником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом працівників за діяльність Підприємства.

 1. На випадок тимчасової відсутності Директора у зв’язку із службовими та іншими відрядженнями, відпустками та іншими справами, Директор може призначити своїм наказом одного із заступників виконуючим обов’язки Директора. Виконуючий обов’язки Директора має повноваження Директора, встановлені цим Статутом.
 2. Виключною компетенцією Засновника є:

–  затвердження  Статуту  Підприємства,  внесення  до  нього  змін,  доповнень;

–  зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

–  прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Підприємства;

–  прийняття рішення про вступ Підприємства до господарських об`єднань;

–  вирішення  питання  про передачу на  баланс  Підприємства  (у  повне  господарське відання) майна;

– надання згоди на відчуження у відповідності до норм чинного законодавства України комунального майна, переданого Засновником у господарське відання Підприємства.

Засновник має інші повноваження, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

 1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди) або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
 2. Функціональні обов’язки працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Підприємства в порядку, встановленому цим Статутом.
 3. Члени трудового колективу мають права та обов’язки згідно із законодавством України про працю.
 4. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я працівників Підприємства, вирішуються Директором Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів (особи), якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 5. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, охорони праці, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. Право укладення колективного договору від імені Підприємства надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – первинній профспілковій організації (уповноваженій особі).
 6. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам законодавства України про колективні договори.
 7. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
 8. На Підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критеріїв та порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради.

 

 

 

VIII. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.
 2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, залишається у його повному розпорядженні.
 3. Порядок використання прибутку підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.
 4. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

 1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

6.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

 1. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу  та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю Директора Підприємства.
 2. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством.IX. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність та користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно з законодавством України та цим Статутом. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законодавчими актами України.

 1. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.
 2. Підприємство за попередньою згодою Засновника має право одержувати кредити від іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Підприємства і використовується ним самостійно. За отримані Підприємством кредити держава відповідальності не несе. Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії і виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Підприємства.
 3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов’язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним самостійно відповідно до діючого законодавства України.
 4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної і соціальної безпеки контролюється державними органами.X. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника – Краматорської міської ради, суду та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
 2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління Підприємством. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником, відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші

юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

 1. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 2. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.XI. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТАТУТУ

 

Здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             І.І. Сташкевич


Додаток
до розпорядження міської ради
22.12.2021 № 22/VIII-1159

Персональний склад

            наглядової ради на комунальному підприємстві КВП «Краматорська Тепломережа»

Павленко Артем Юрійович Депутат Краматорської міської ради VIII скликання
Радченко Валерій Васильович Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Гребенюк Микола Григорович Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Рибас Михайло Сергійович Незалежний член наглядової ради
Кулініч Едуард Романович Незалежний член наглядової ради
Сорочинський Артем Вікторович Незалежний член наглядової ради
Радько Яна Вячеславівна Незалежний член наглядової ради

Протокол №2 ві 08.12.2021 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підпрємств на території Краматорської територіальної громади

Протокол №1  від 13.10.21 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територільної громади

Рішення міької ради № 13/VIII-740 від    05.08.2021  “Про утворення наглядової ради  комунального виробничого  підприємства «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 


Додаток 1

до рішення міської ради

24.11.2021 № 20/VIII-1040

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

2.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

3.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

4.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), звертається з пропозицією до міського голови щодо утворення наглядової ради комунального підприємства, відповідно до порядку утворення наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, затверджених рішенням Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

5.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається цим порядком та затверджується міською радою.

6.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

8.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

 1. До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2. Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на одному комунальному підприємстві.

4. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5. Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

 

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою порядку, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, подає пропозиції про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради інформаційне повідомлення про утворення наглядової ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, до складу наглядової ради призначаються на підставі подання міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади з урахуванням подання депутатського корпусу та протоколу конкурсної комісії.

 

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

 

V.  Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.Засідання наглядових рад скликаються за ініціативою органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, голови наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу передається до органу сфери управління якого належить комунальне підприємство, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

 

VI. Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– проводить перевірки розрахунків тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

 

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3. Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4. Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

 

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, виконавчий орган Краматорської міської ради, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

 

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням Краматорської міської ради.

 

  

 

Секретар міської ради                                             Ігор СТАШКЕВИЧ

 


Додаток 2

до рішення міської ради

29.09.2021 № 16/VIII-849

ПОРЯДОК

 призначення членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

І. Загальні положення

1.Загальний, персональний склад наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємства) та порядок призначення членів наглядової ради (окрім незалежних членів наглядової ради) визначені чиним законодавством та цим Порядком.

2.Члени наглядової ради комунального підприємства (в тому числі незалежні) – це фізичні особи, які повинні відповідати таким критеріям, як:

2.1. наявність повної цивільної дієздатності;

2.2. наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності комунального підприємства;

2.3. добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

2.4. не бути працівником комунального підприємства, на якому створена наглядова рада;

2.5. відсутність непогашеної судимості.

2.6. відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів.

3.Призначення незалежних членів наглядової ради комунального підприємства визначається цим Порядком на підставі конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади (далі – Конкурсна комісія).

II. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

 

1.Для відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств розпорядженням міського голови створюється колегіальний, постійно діючий орган – конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядових рад.

Конкурс по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади проводиться за процедурою, визначеною цим Порядком та діючим законодавством.

2.Протягом 15 робочих днів з дати набуття законної сили цим Порядком на офіційному веб-сайті міської раді обов’язково оприлюднюється інформація про проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства та перелік необхідних для участі у конкурсі документів.

3. Загальний склад конкурсної комісії складає не більше 6 осіб.

 

III. Організація роботи конкурсної комісії по відбору

незалежних членів наглядових рад

 

1.Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважаються повноважними за присутності не менш ½ від загального складу Конкурсної комісії.

2.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії.

3.Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

4.Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, у кількості не менш ніж 2 примірники, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії.

Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті ради протягом 5 робочих днів з дати складання.

IV.Порядок проведення конкурсу

1.Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, яке обов’язково повинне містити відомості про:

– найменування, юридичне та фактичне місце знаходження комунального підприємства, основні напрями його діяльності;

– строк, місце і спосіб подання документів для участі в конкурсі;

– номер телефону для довідок, адресу електронної пошти конкурсної комісії;

– перелік документів, які необхідних подати для участі в конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

– дата та місце проведення конкурсного відбору;

– вимоги відповідно до цього Порядку.

2.Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності), відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

3.Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

4.Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.

Підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі може бути:

 • невідповідність кандидата встановленим вимогам;
 • подання неповного пакету документів.

У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі зазначається підстава для такої відмови.

Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

5.У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі, конкурсна комісія оголошує проведення нового конкурсу.

6.Протягом 15 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, та проводить з кандидатами співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, застосовувати творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

7.За результатами дослідження документів від кандидатів та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад.

8.Секретар конкурсної комісії передає один примірник протоколу комісії відповідному органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

Контакти:

84301, вул.Олекси Тихого , 2б

Соціальні мережі:  Facebook

Телефон приймальні: +380 (6264) 3-50-70

Email:offc@kramts.com

Адреса веб-сайту: http://krmtm.com.ua/

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

середа з 11-30 до 12-30