КВП «Краматорська тепломережа»

ЄДРПОУ 00131133

Директор – Безкоровайний Григорій Ілліч

Головний інженер – Вовколуп Сергій Володимирович

Телефон приймальні: +380 (6264) 3-50-70

Facebook: посилання

Email: offc@kramts.com

Адреса веб-сайту: http://krmtm.com.ua/

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Цілі діяльності КВП «Краматорська тепломережа»
Краматорської міської ради

Основною метою діяльності підприємства є задоволення суспільних потреб
населення м. Краматорськ, а також підприємств, установ, та організацій, незалежно від форм власності в якісній тепловій енергії при найменших витратах, одержання прибутку для розвитку підприємства, забезпечення інтересів і задоволення економічних та соціальних потреб працівників.

Предметом діяльності підприємства є:

– виробництво та розподілення тепла, транспортування його споживачам на
опалення, гаряче водопостачання і вентиляцію відповідно до укладених договорів.

– здійснення для власних потреб та на договірних умовах, наступні роботи:

– водопровідних і каналізаційних, газопровідних, електромонтажних, штукатурних, ізоляційних, малярних, будівельних, зведенню будівельних риштувань, по монтажу та встановленню збірних конструкцій,по монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонуванню, по монтажу та встановленню насосів, компресорів та гідравлічних систем, по монтажу електропроводки та арматури, по монтажу та встановленню контрольно-вимірювальної апаратури; по монтажу металевих конструкцій, по ремонту та технічному та технічному обслуговуванню електророзподільної і контрольної апаратури, по ремонту насосів, компресорів, по ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів, по експлуатації теплових розподільних мереж для розподілу тепла на комунальнопобутові потреби і населенню;

– здійснення інженерної та технічної діяльності пов’язаної з будівництвом;

– технічний нагляду за станом тепловикористовуючого обладнання у споживачів,
контроль за раціональним використанням і якістю теплової енергії.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-467

 

СТАТУТ

    КОМУНАЛЬНОГО   ВИРОБНИЧОГО  ПІДПРИЄМСТВА

   «КРАМАТОРСЬКА  ТЕПЛОМЕРЕЖА»

   КРАМАТОРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

(В новій редакції)

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації і  діяльності   Кому-

нального виробничого підприємства «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради, іменованого надалі «Підприємство».

Підприємство є правонаступником по всім договорам і зобов’язанням Державного підприємства «Краматорська тепломережа», утвореного наказом Донецької обласної державної адміністрації від 04 травня 1998р. № 27,   згідно   з   розпорядженням   Кабінету   Міністрів  України  від  12 жовтня 1998 р.  №  821-р,  та розпорядженням голови обласної держадміністрації від 10 грудня 1998р. № 743 і передано у власність територіальної громади м. Краматорська. Згідно з рішенням Краматорської міської ради від 19.06.1998-II/23-40, Державне  підприємство  «Краматорська  тепломережа»  прийнято  у  комунальну  власність.

Засновником  Підприємства  є  Краматорська  міська  рада Донецької області,

ЄДРПОУ 24812116,  місцезнаходження:  84313, Україна,  Донецька область,  місто Краматорськ, площа Миру, 2.

 1. Підприємство у своїй  діяльності    підпорядковане,    підзвітне   та   підконтрольне

Засновнику в межах, визначених діючим законодавством України та цим Статутом.

Органом, до сфери управління якого належить Підприємство, є Управління житлово – комунального господарства Краматорської міської ради (надалі – орган управління). Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради є уповноваженим органом Засновника

 1. Підприємство у своїй діяльності керується цим Статутом, Конституцією України,

Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про теплопостачання», Законом України «Про житлово – комунальні послуги» та іншими чинними законодавчими актами у сфері теплопостачання та житлово – комунальних послуг, нормативно – правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно – правовими актами міністерств і відомств, що регламентують діяльність Підприємства, рішеннями Краматорської міської ради та Виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпорядженнями Краматорського міського голови, іншими нормативно – правовими актами.

 1. За своїм правовим  статусом   Підприємство є комунальним унітарним підприєм –

ством (комунальне комерційне підприємство).   Строк   діяльності   Підприємства –  необме -жений.

 ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Повне найменування підприємства:

     українською мовою  –  Комунальне виробниче підприємство «Краматорська  тепломережа»  Краматорської міської ради.

 • російською мовою –  Коммунальное производственное предприятие   «Краматор –

ская теплосеть» Краматорского городского совета.

Скорочене найменування:

–    українською мовою – КВП «Краматорська тепломережа» міськради.

–     російською мовою – КПП «Краматорская теплосеть» горсовета;

 1. Місцезнаходження  підприємства   та   його   юридична   адреса:   84301,   Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 2 Б.

 

III. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Основною метою діяльності Підприємства є   одержання   прибутку для   розвитку

підприємства,   забезпечення   інтересів   і задоволення   економічних   та соціальних   потреб працівників.

 1. Підприємство здійснює   свою   діяльність   на   принципах   господарської  само –

стійності,   власного   комерційного   ринку.   Підприємство   діє   за   рахунок госпрозрахун –

кової  діяльності та інших джерел доходу.

 1. Підприємство бере   участь   у реалізації соціально – економічної  політики  Краматорської територіальної громади,

розробці,  реалізації  та  супроводі  інвестиційних  програм  та проектів, взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнарод –  ними   організаціями,  підприємствами,  установами,  організаціями   усіх    форм     власності (в тому числі іноземними). Іншими суб’єктами інвестиційної діяльності  з питань залучення і просування інвестицій на територію Краматорської територіальної громади.

 1. Предметом діяльності Підприємства є:

– виробництво та розподілення тепла, транспортування його споживачам на опалення, гаряче водопостачання і вентиляцію до укладених договорів;

– здійснення на договірних умовах та для власних потреб наступні роботи:

– водопровідних та каналізаційних;

– газопровідних;

– з скління;

– електромонтажних;

– штукатурних;

– ізоляційних;

– малярних;

– будівельних;

– зведенню будівельних риштувань;

– по монтажу та встановленню збірних конструкцій;

– по монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування;

– по монтажу та встановленню насосів, компресорів та гідравлічних систем;

– по монтажу електропроводки та арматури;

– по монтажу і встановленню контрольно-вимірювальної апаратури;

– по монтажу металевих конструкцій;

– по обробленню металів;

– по   ремонту   та   технічному   обслуговуванню   електророзподільної і   контрольної апаратури;

– по ремонту насосів, компресорів

– по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів;

– по експлуатації теплових розподільних мереж для розподілу   тепла  на комунально -побутові потреби та населенню.

– організація   виробництва   з   дотримання  вимог технологічної дисципліни, безпеки, охорони праці та природо охорони;

– розвиток теплофікації в регіоні відповідно до перспективних планів розвитку мереж за узгодженням з територіальними органами влади;

– здійснення діяльності у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність пов’язана з будівництвом;

– здійснення технічного нагляду за станом тепловикористовуючих установок у споживачів, контроль за раціональним використанням і якістю теплової енергії;

– соціальний розвиток колективу;

– участь у різних формах кооперації, у тому числі виробничої, комерційної, у будівництві житла, рішенні соціальних програм;

– здійснення посередницької діяльності;

– вантажні перевезення, міжнародні вантажні перевезення;

– організація підготовки кадрів;

– розробка і здійснення заходів для цивільної оборони, що забезпечують основну діяльність в умовах надзвичайної ситуації;

– здійснення торгової діяльності;

 

– здавання під найм  автомобілів, будівельних машин та устаткування, власної нерухомості, земельних ділянок;

– здійснення  інших,  не  перелічених  вище  видів  діяльності,  які  відповідають меті

діяльності Підприємства,  визначений розділом III цього Статуту, потрібні, пов’язані або сприяють досягненню Підприємством вказаних цілей його діяльності, якщо це не заборонено законодавством України.

 1. Ліцензування певних   видів   діяльності  Підприємства.  Якщо  Підприємство  має

намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, воно звертається до відповідного органу ліцензування для одержання відповідної ліцензії.

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство має статус юридичної особи з відповідними правами згідно з законо –

давством України з дня його державної реєстрації.

Цивільна правоздатність Підприємства  виникає з моменту його створення і  припиня –

ється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  запису про його припинення або з іншого моменту, визначеного чинним законодавством.

Цивільна правоздатність  Підприємства  може  бути  обмежена  лише за рішенням суду.

 1. Підприємство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи,

які діють відповідно до цього Статуту та законодавства. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту виступає від імені Підприємства, зобов’язана діяти в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо орган або особа Підприємства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені Підприємства, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Підприємству.

Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю корес –

понденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об’єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.

 1. Для досягнення мети, викладеної у розділі III цього Статуту, Підприємство має право

в обсязі, дозволеному чинним законодавством:

– здійснювати цивільні права та набувати обов’язки, вступати у господарські, цивільні та адміністративні правовідносини з юридичними та фізичними особами,  від свого імені укладати договори, різного роду угоди, контракти, інші правочини, підписувати протоколи наміру, набувати майнові і немайнові права;

– мати на праві власності або володіння, господарського відання, орендувати, набувати, здавати в оренду та суборенду, а також продавати, передавати та іншим чином відчужувати належне йому на праві власності нерухоме та рухоме майно, майнові та особисті немайнові права в межах, не заборонених чинним законодавством, за згодою Засновника.

–  виступати від свого імені в будь-якому суді України як позивач, відповідач або третя особа, в тому числі в усіх судах (господарському, адміністративному, місцевому загальному суді, судах апеляційної, касаційної інстанції, Верховному суді України чи в будь-яких інших юрисдикційних органах;

–  мати печатку зі своїм найменуванням, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг та інші реквізити юридичної особи, самостійний баланс;

– відкривати поточні та інші рахунки в установах банку в національній валюті України та користуватися ними;

–  брати участь в культурних, наукових, професійних та інших обмінах, виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях та інших подібних заходах;

–  продавати свою продукцію та інше майно, товари, надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлюються відповідно до чинного законодавства;

– отримувати кредити, позики за згодою Засновника;

брати зобов’язання по кредитним договорам, договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті, за згодою Засновника.

– планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи здійснення  її  шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування, придбання  та/або  розповсюдження  матеріалів  у друкованій,  електронній   та  іншій  формах;

– наймати громадян як за трудовими договорами, так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з законодавством України;

–  здійснювати фінансові операції усіх видів;

 1. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій, а держава її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями  Підприємства.

Підприємство не відповідає по зобов’язанням Засновника, а Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.

Викладені у цьому пункті Статуту права Підприємства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють його будь-яких прав, які Підприємство має відповідно до законодавства.

 

V. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Власником майна Підприємства є Краматорська міська рада.
 2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.
 3. Майно Підприємства перебуває в комунальній власності та закріплене за Підприємством на праві господарського відання. Підприємство володіє та користується зазначеним майном.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном, яке належить до основних фондів Підприємства, лише з дозволу Краматорської міської ради.

 1. Джерелами формування майна Підприємства є:

– майно, передане йому Засновником;

– грошові та матеріальні внески Засновника;

– доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської               діяльності;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні  вкладення,  дотації  з  бюджетів  та  інші  види  цільового    фінансування;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

Статутний капітал підприємства становить 11 519 296,33 грн.

 1. Підприємство не має права продавати, передавати іншим юридичним та фізичним особам, міняти, здавати в оренду і заставу будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна без узгодження з Засновником.
 2. Відчуження засобів виробництва, що є власністю територіальної громади і закріплені за підприємством, здійснюється за погодженням з Краматорською міською радою. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю.
 3. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також

нежилих приміщень) підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування,  транспортні  засоби,  інвентар та інші матеріальні цінності,  які  йому належать.

 1. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Засновника майна.
 2. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
 3. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню добровільно або за рішенням суду.VI. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

 

 1.    Права підприємства:

–     самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану розвитку до робіт, послуг та економічних ситуацій;

 • реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що форму-

ються відповідно до умов економічної діяльності, за цінами (тарифами), що встановлюються органами місцевого самоврядування, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, –  за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами);

 • самостійно згідно  з  чинним  законодавством  України  і колективним договором,

встановлює  форми,  систему  і розмір оплати праці, а також інші види прибутку працівників;

–  за згодою Засновника створювати філії, представництва, відділення й інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них.

 1.     За погодженням з органом управління Підприємство має право:

–  здійснювати господарську діяльність за наявності не завантажених для виконання державного контракту виробничих потужностей;

–   одержувати кредити під виконання державного контракту;

– випускати і придбати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав у відповідності з чинним законодавством.

 1.    Підприємство зобов’язано:

– забезпечувати виробництво та поставку продукції відповідно до державного контракту і укладених договорів;

– забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

– забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених державних коштів;

– здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва, придбати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також фізичних осіб;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

– здійснювати заходи з удосконалення організації роботи підприємства;

– здійснювати заходи з удосконалення заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи підприємства, забезпечувати економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

– виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

– виконувати інші зобов’язання, визначені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Засновника, розпорядженнями міського голови.

 1.   Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

VII. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

 1. Управління Підприємством  здійснюється  відповідно до Статуту та вимог чинно –

го законодавства України.

 1. Підприємство очолює  Директор,  який  призначається  на посаду та звільняється з

посади розпорядженням міського голови на контрактній основі. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора здійснюється виключно згідно контракту.

 1. Директор Підприємства  підзвітний  Засновнику,  виконавчому  комітету

Краматорської міської ради, міському голові, Управлінню житлово – комунального господарства Краматорської міської ради.

 1. Директор Підприємства у межах своєї компетенції:

–   діє  без  довіреності  від  імені  Підприємства,  представляє  його інтереси в органах

державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із підприємствами, організаціями, установами, у судових установах усіх рівнів, а також з іншими юридичними особами та громадянами, із державними організаціями, органами України та інших країн з усіх питань діяльності Підприємства в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

–  видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

–  укладає від імені Підприємства правочини (договори, угоди, контракти та інші юридичні акти) від імені Підприємства, які не заборонені законодавством України та не відносяться до компетенції Засновника;

–   відкриває у банках, фінансових установах розрахункові, депозитні, валютні та інші рахунки Підприємства, вчиняє операції за такими рахунками;

–  визначає перспективи розвитку Підприємства. Забезпечує виконання поточних, перспективних планів і програм Підприємства;

–  розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

–  затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноважений ним орган;

–   призначає, переводить, звільняє, заохочує, притягує до відповідальності та накладає стягнення до працівників Підприємства у встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України;

– видає накази, розпорядження, доручення, обов’язкові для всіх працівників Підприємства, підписує акти, платіжні, банківські та інші документи, пов’язані з фінансово- господарською діяльністю Підприємства;

–  здійснює будь-які інші функції щодо управління Підприємством, що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

–  несе персональну відповідальність перед Засновником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом працівників за діяльність Підприємства.

 1. На випадок тимчасової відсутності Директора у зв’язку із службовими та іншими відрядженнями, відпустками та іншими справами, Директор може призначити своїм наказом одного із заступників виконуючим обов’язки Директора. Виконуючий обов’язки Директора має повноваження Директора, встановлені цим Статутом.
 2. Виключною компетенцією Засновника є:

–  затвердження  Статуту  Підприємства,  внесення  до  нього  змін,  доповнень;

–  зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

–  прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Підприємства;

–  прийняття рішення про вступ Підприємства до господарських об`єднань;

–  вирішення  питання  про передачу на  баланс  Підприємства  (у  повне  господарське відання) майна;

– надання згоди на відчуження у відповідності до норм чинного законодавства України комунального майна, переданого Засновником у господарське відання Підприємства.

Засновник має інші повноваження, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

 1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди) або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
 2. Функціональні обов’язки працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Підприємства в порядку, встановленому цим Статутом.
 3. Члени трудового колективу мають права та обов’язки згідно із законодавством України про працю.
 4. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я працівників Підприємства, вирішуються Директором Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів (особи), якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 5. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, охорони праці, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. Право укладення колективного договору від імені Підприємства надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – первинній профспілковій організації (уповноваженій особі).
 6. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам законодавства України про колективні договори.
 7. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
 8. На Підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критеріїв та порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради.

 

 

 

VIII. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.
 2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, залишається у його повному розпорядженні.
 3. Порядок використання прибутку підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.
 4. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

 1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

6.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

 1. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу  та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю Директора Підприємства.
 2. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством.IX. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність та користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно з законодавством України та цим Статутом. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законодавчими актами України.

 1. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.
 2. Підприємство за попередньою згодою Засновника має право одержувати кредити від іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Підприємства і використовується ним самостійно. За отримані Підприємством кредити держава відповідальності не несе. Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії і виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Підприємства.
 3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших обов’язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним самостійно відповідно до діючого законодавства України.
 4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної і соціальної безпеки контролюється державними органами.X. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника – Краматорської міської ради, суду та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
 2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління Підприємством. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником, відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші

юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

 1. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 2. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.XI. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТАТУТУ

 

Здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             І.І. Сташкевич


Рішення міької ради № 13/VIII-740 від    05.08.2021  “Про утворення наглядової ради  комунального виробничого  підприємства «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84301, вул.Олекси Тихого , 2б

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

середа з 11-30 до 12-30