КП «Служба єдиного замовника»

ЄДРПОУ 31944772

Директор – Бурлай Марина Михайлівна

Інформація про структуру, принципи формування та розмір винагороди керівника

Порядок формування оплати праці директора КП «СЄЗ» визначений постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (далі по тексту – постанови №859).

Відповідно до вказаної постанови керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній та комунальній власності встановлюють:

– розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії;

– умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал.

Додатком до постанови №859 визначені показники для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, зокрема – максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу працівника основної професії. Якщо середньооблікова чисельність працівників підприємства до 500 осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства – 10 мінімальних посадових окладів працівника основної професії.

Згідно контракту керівнику підприємства передбачено:

– преміювання на підставі розпорядження міського голови.

– інші додаткові виплати, надбавки або винагороди, передбачені чинним законодавством України та Колективною угодою, що діє на підприємстві.

Заступник директора– Скубанов Ігор Олегович

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Підприємство створено для здійснення діяльності спрямованої на задоволення потреб наймачів та власників житла в житловому фонді, забезпечення експлуатації та утримання житлового фонду м.Краматорська та одержання прибутку.

 

Головною метою діяльності підприємства є:

– забезпечення управління, експлуатації, утримання, капітального ремонту житлового фонду м. Краматорська, гуртожитків та готелів, об’єктів культурного, спортивного, соціального та побутового призначення;

– створення робочих місць, сприяння розвитку системи надання послуг в сферах нерухомості, житла та комунального господарства для юридичних осіб;

– розширення номенклатури та якості надання населенню платних послуг, реалізація товарів народного споживання, вивчення перспективного попиту;

– сприяння більш повному задоволенню потреб народного господарства в промисловій, будівельній, сільськогосподарській продукції на основі налагоджування його дрібносерійного виробництва;

– участь в прискоренні формування товарного ринку та впровадженню науково-технічних досягнень;

– сприяння розвитку і зміцненню зв’язків з українськими та міжнародними підприємствами, організаціями щодо поліпшення відносин в житлово-комунальній сфері.


Попередні редакції статуту:

від 12.03.2002 р. із змінами та доповненнями

від 02.07.2008р.

від 13.07.2010р. із змінами

від 21.01.2016р.

від 26.04.2017р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-469

 

СТАТУТ

Комунального підприємства “Служба єдиного замовника”

Житлово-комунального господарства м. Краматорська

(нова редакція)

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Житлово-комунального господарства м. Краматорська (далі – Підприємство) створено відповідно з законами України  за рішенням Краматорської міської ради (далі – Засновник) від 04.05.2001 р. за №  XX/3-42 “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства”

 

1.2.Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.

 

1.3.Підприємство створюється для здійснення  діяльності спрямованої на задоволення потреб наймачів та власників житла в житловому фонді, забезпечення експлуатації та утримання житлового фонду м.Краматорська та одержання прибутку.

 

1.4. Підприємство входить до сфери управління «Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради», що здійснює координацію управлінських функцій Засновника. Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради є уповноваженим органом Засновника. Інші виконавчі органи здійснюють управлінські функції в межах затверджених Положень. 1.5. Уповноваженим виконавчим органом Засновника є Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.

 

1.6. Найменування Підприємства українською мовою:

повне – Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника»;

скорочене – КП «СЄЗ»;

 

Найменування Підприємства російською мовою:

повне – Коммунальное предприятие «Служба единого заказчика»;

скорочене – КП «СЕЗ»;

 

1.7.Місцезнаходження Підприємства – 84331, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Краматорський, 47

 

 

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1.Головною метою діяльності підприємства є:

– забезпечення управління, експлуатації, утримання, капітального ремонту житлового фонду м. Краматорська, гуртожитків та готелів, об’єктів культурного, спортивного, соціального та побутового призначення;

– створення робочих місць, сприяння розвитку системи  надання послуг в сферах нерухомості, житла та комунального господарства для юридичних осіб;

– розширення номенклатури та якості надання населенню платних послуг, реалізація товарів народного споживання, вивчення перспективного попиту;

– сприяння більш повному задоволенню потреб споживачів в промисловій, будівельній, сільськогосподарській продукції на основі налагоджування його дрібносерійного виробництва;

– участь в прискоренні формування товарного ринку та впровадженню науково-технічних досягнень;

– сприяння розвитку і зміцненню зв’язків з українськими та міжнародними підприємствами, організаціями щодо поліпшення відносин в житлово-комунальній сфері.

 

2.2.Підприємство, являючись самостійним господарським суб’єктом, має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України та відповідають цілям, передбачуваним дійсним Статутом. Якщо деякі види діяльності потребують отримання ліцензій, Підприємство зобов’язане їх отримати згідно з діючим законодавством України.

 

2.3. Предметом діяльності  (видами економічної діяльності, згідно КВЕД) Підприємства є:

 • 20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 • 32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
 • 19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
 • 17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
 • 11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
 • 20 Установлення та монтаж машин і устатковання
 • 20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
 • 22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
 • 99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
 • 21 Електромонтажні роботи
 • 22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 • 29 Інші будівельно-монтажні роботи
 • 31 Штукатурні роботи
 • 32 Установлення столярних виробів
 • 33 Покриття підлоги й облицювання стін
 • 34 Малярні роботи та скління
 • 39 Інші роботи із завершення будівництва
 • 91 Покрівельні роботи
 • 99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
 • 42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
 • 10 Складське господарство
 • 21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
 • 20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки
 • 10 Спеціалізована діяльність із дизайну
 • 12 Надання в оренду вантажних автомобілів
 • 39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
 • 10 Комплексне обслуговування об’єктів
 • 21 Загальне прибирання будинків
 • 22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів
 • 29 Інші види діяльності із прибирання
 • 30 Надання ландшафтних послуг
 • 19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
 • 29 Інші види діяльністі із прибирання
 • 11 Діяльність у сфері архитектури
 • 13 Розподілення електроенергії
 • 22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
 • 20 Діяльність телефоних центрів
 • 10 Організація будівництва будівель
 • 11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність
 • 12 Веб портали
 • 99 Надання інших інформаційних послуг
 • 33 Накдання в оренду офісних машин і устаткування у тому числі комп’ютерів
 • 11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
 • 12 Друкування іншої продукції
 • 14 Брошувалоно-палітурна діяльність і надання пов’язаних з нею послуг
 • 31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
 • Інші види діяльності не заборонені законом

 

2.4. Зовнішньоекономічна діяльність:Підприємство є самостійним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, яка здійснюється у відповідності до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Отримані в результаті зовнішньоекономічної діяльності валютні кошти, використовуються підприємством у встановленому порядку.

Види діяльності, які згідно із законодавством України підлягають ліцензуванню, Підприємство може здійснювати тільки при наявності ліцензії і дозволів, отриманих у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

 

3.2.Підприємство здійснює свою діяльність на засадах та відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

3.3. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку  зі  своїм  найменуванням і утримується за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

 

3.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Засновника.

 

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного  йому майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

 

3.6. Підприємство має право укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (договори, контракти) з юридичними і фізичними особами України та інших держав, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, застави, управління, утримання, зберігання, доручення, комісії тощо, від свого імені набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді загальної юрисдикції України.

 

3.7. Підприємство має право залучати для роботи спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, та розміри оплати праці.

 

3.8. Офіційною мовою Підприємства є українська. Підприємство може вести  листування, підтримувати телеграфний, телефонний, телексний та інші види зв’язку з підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами українською, російською та іншими мовами, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 

 

 1. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1.Статутний капітал підприємства формується Засновником та складає 764102,45 грн.(Сімсот шістдесят чотири тисячі сто дві грн. 45 коп.)

 

4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може змінюватись за рішенням Засновника.

 

4.3. Зміни розміру статутного капіталу набирають чинності з моменту внесення відповідних змін до Статуту та державної реєстрації цих змін.

 

 

5.МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Краматорської територіальної громади і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє,  користується та розпоряджається зазначеним майном на свій  розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Розпорядження майном (продаж, використання, як застави та інше) здійснюєтся за згодою Засновника або уповноваженого ним органу.

 

5.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

 

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

-майно, передане йому Засновником;

-доходи, одержані від реалізації продукції та послуг, а також від  інших видів фінансово-господарської діяльності;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– трансферти з бюджетів;

– благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

– придбання майна іншого підприємства, організації;

– інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

 

5.4. Відчуження  засобів виробництва, що є комунальною власністю територіальної громади і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Засновником у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю.

 

5.5. Підприємство має право здавати в оренду (найм) відповідно до чинного законодавства України підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, рухоме та нерухоме майно, які йому належать, а також списувати його з балансу за згодою Засновника. Підприємство має право укладати договори сервітуту щодо нерухомого майна, яке надане йому у господарське відання.

 

5.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими  природними  ресурсами  відповідно  до  мети  своєї діяльності та чинного законодавства.

 

5.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

 

5.8. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є комунальною власністю, та передане Підприємству на праві господарського відання несе Підприємство. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого Підприємству у користування, несе Підприємство, якщо розподіл ризику між Підприємством та власником майна не встановлений угодою, за якою майно передане у користування.

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Права Підприємства:

 

6.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

 

6.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами.

 

6.1.3. Підприємство має право на випуск цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до чинного законодавства. Підприємство може придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.

 

6.1.4. Підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджує Положення про них за погодженням Засновника.

 

6.1.5. Підприємство має право здійснювати інші передбачені законодавством права.

 

6.1.6. Брати забов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іншій валюті тільки за погодженням Засновника.

 

6.2. Обов’язки Підприємства

 

6.2.1.При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати комунальні контракти, комунальні замовлення та інші договірні зобов’язання. Доведені у встановленому порядку комунальні контракти і комунальні замовлення є обов’язковими до виконання.

 

6.2.2. Підприємство зобов’язане:

– забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

– здійснювати оперативну  діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

– відповідно до комунального контракту та комунального замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів;

– створювати належні умови для  високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

– здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

– виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

 

6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та головний бухгалтер  несуть персональну відповідальність за додержання  порядку  ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

6.4. Підприємство здійснює облік житлового фонду, формує базу даних житла, видачу архівних документів щодо квартирного обліку, виділенню житла.

 

 

 1. КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 

7.1. Вищим органом управління Підприємства є Засновник.

 

7.2. До виключної компетенції засновника відносяться:

а) визначення головних напрямків діяльності Підприємства;

б) затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;

в) прийняття рішень про припинення Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

г) визначення форм контролю за діяльністю Підприємства;

д) визначення умов оплати праці Директора Підприємства;

є) прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів;

ж) погодження та затвердження тарифів у межах визначеної законодавством компетенції;

з) інші передбачені законодавством та нормативно – правовими актами повноваження.

 

7.3. Поточне керівництво діяльністю Підприємства здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з неї на умовах контракту.

 

7.4. Директор Підприємства:

– безпосередньо несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

– діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

– розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки тощо;
 • підзвітний Засновнику або уповноваженому Засновником органу.

 

7.5. Директор Підприємства:

– визначає організаційну структуру Підприємства,

– визначає структуру, штатний розпис, посадові оклади Підприємства за погодженням з Засновником або уповноваженим ним органом.

– вирішує питання господарської діяльності, фінансування,

–  вирішує організаційні та інші питання;

– приймає рішення з інших питань, пов’язаних з поточною діяльністю Підприємства, за винятком тих, що належать до компетенції інших органів управління Підприємством.

Інші права, обов’язки й відповідальність керівника визначаються цим Статутом та контрактом.

 

7.6. Директор Підприємства може мати заступників згідно штатного розпису.

 

7.7. Положення про структурні підрозділи Підприємства затверджується Директором за поданням керівників цих підрозділів.

 

7.8. Директор Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Підприємством та його підрозділами, вирішують кадрові питання тощо.

 

7.9. Директор є керівником цивільної оборони Підприємства.

З питань цивільної оборони Директор діє у відповідності із Кодексом цивільного захисту України та організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Підприємства органами місцевої виконавчої влади.

Директор несе персональну відповідальність в межах наданих повноважень та покладених обов’язків відповідно до умов його Контракту, цього Статуту та вимог законодавства.

 

7.10. На підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критерій, затвердженних рішенням Краматорської міської ради.

 

 

8.САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

8.1. Рішення, що стосуються соціально-економічних питань, приймаються керівництвом Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі.

 

 1. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

 

9.2. Порядок використання прибутку підприємства визначає засновник або уповноважений ним орган. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) і відшкодування збитків Підприємства визначається засновником.

 

9.3. Прибуток (доход), який виникає в наслідок господарської діяльності Підприємства залишається в його повному розпорядженні після сплати податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України.

 

9.4. Чистий прибуток Підприємства використовується на розвиток матеріальної бази Підприємства, інших матеріальних цінностей, фінансування системи заохочення працівників, соціальних програм Підприємства та інших заходів, передбачених колективним договором.

 

9.5. Джерелом коштів  на оплату праці директора та працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

 

9.6. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством.

 

9.7. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого  законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

 

9.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями  і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

 

9.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

 

9.10. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, передбачені чинним законодавством України.

 

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням  Засновника або суду згідно з чинним законодавством.

 

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. Порядок і строки проведення  ліквідації визначаються Засновником.

 

10.3. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

 

10.4. З моменту  призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством,  яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

 

10.5. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.6. Процедура припинення Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в Державний реєстр.

 

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

 

 

 

 

 

 


Інформація у форматі відкритих даних:

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради у сфері житлово-комунального господарства

Фінансовий план:

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

 

Виконання фінансового плану:

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Рішення виконкому Краматорської міської ради від 21.03.2018 № 198 «Про результати господарської та фінансової діяльності КП «СЄЗ» за 2017 рік»

 

Фінансовий звітність:

2019

Форма1:

на 31.03

Форма2:

1 квартал

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2019 року (1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2019 року (1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2019 року (1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2019 року (1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду)

2018

Форма1:

на 31.03

на 30.06

на 30.09

на 31.12

Форма2:

1 квартал

1 півріччя

за 12 місяців

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (1216017 – інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (1216015 – Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (1216030 – Організація благоустрою населених пунктів)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

2017

Форма1:

на 31.03

на 30.06

на 30.09

на 31.12

Форма2:

1 квартал

1 півріччя.

9 місяців

за 12 місяців.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (4016010 – Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік (4016021 – капітальний ремонт житлового фонду).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік (4016130 – Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства).

2016

Форма1:

на 30.06

на 30.09

на 31.12

Форма2:

1 півріччя.

9 місяців

за 12 місяців.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 рік (100203 – – Благоустрій міст, сіл, селищ).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2016 рік (100203 – Благоустрій міст, сіл, селищ).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2016 рік (180409 – Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності)


Додаток
до розпорядження міської ради
22.12.2021 № 22/VIII-1159

Персональний склад

наглядової ради на Комунальному підприємстві “Служба єдиного замовника”

Тарахкало Дмитро Анатолійович Депутат Краматорської міської ради VIII скликання
Гатченко Тетяна Анатоліївна Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Грипась Ольга Володимирівна Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Панченко Інесса Олександрівна Незалежний член наглядової ради
Цуріков Олег Петрович Незалежний член наглядової ради
Проніна Ольга Олександрівна Незалежний член наглядової ради
Єресько Денис Васильович Незалежний член наглядової ради

Протокол №2 ві 08.12.2021 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підпрємств на території Краматорської територіальної громади

Протокол №1  від 13.10.21 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територільної громади

Рішення міької ради № 13/VIII-745 від    05.08.2021 “Про утворення наглядової ради  комунального підприємства «Служба єдиного замовника» житлово-комунального господарства м. Краматорська”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 


Додаток 1

до рішення міської ради

24.11.2021 № 20/VIII-1040

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

2.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

3.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

4.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), звертається з пропозицією до міського голови щодо утворення наглядової ради комунального підприємства, відповідно до порядку утворення наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, затверджених рішенням Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

5.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається цим порядком та затверджується міською радою.

6.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

8.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

 1. До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2. Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на одному комунальному підприємстві.

4. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5. Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

 

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою порядку, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, подає пропозиції про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради інформаційне повідомлення про утворення наглядової ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, до складу наглядової ради призначаються на підставі подання міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади з урахуванням подання депутатського корпусу та протоколу конкурсної комісії.

 

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

 

V.  Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.Засідання наглядових рад скликаються за ініціативою органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, голови наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу передається до органу сфери управління якого належить комунальне підприємство, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

 

VI. Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– проводить перевірки розрахунків тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

 

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3. Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4. Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

 

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, виконавчий орган Краматорської міської ради, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

 

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням Краматорської міської ради.

 

  

 

Секретар міської ради                                             Ігор СТАШКЕВИЧ

 


Додаток 2

до рішення міської ради

29.09.2021 № 16/VIII-849

ПОРЯДОК

 призначення членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

І. Загальні положення

1.Загальний, персональний склад наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємства) та порядок призначення членів наглядової ради (окрім незалежних членів наглядової ради) визначені чиним законодавством та цим Порядком.

2.Члени наглядової ради комунального підприємства (в тому числі незалежні) – це фізичні особи, які повинні відповідати таким критеріям, як:

2.1. наявність повної цивільної дієздатності;

2.2. наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності комунального підприємства;

2.3. добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

2.4. не бути працівником комунального підприємства, на якому створена наглядова рада;

2.5. відсутність непогашеної судимості.

2.6. відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів.

3.Призначення незалежних членів наглядової ради комунального підприємства визначається цим Порядком на підставі конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади (далі – Конкурсна комісія).

II. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

 

1.Для відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств розпорядженням міського голови створюється колегіальний, постійно діючий орган – конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядових рад.

Конкурс по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади проводиться за процедурою, визначеною цим Порядком та діючим законодавством.

2.Протягом 15 робочих днів з дати набуття законної сили цим Порядком на офіційному веб-сайті міської раді обов’язково оприлюднюється інформація про проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства та перелік необхідних для участі у конкурсі документів.

3. Загальний склад конкурсної комісії складає не більше 6 осіб.

 

III. Організація роботи конкурсної комісії по відбору

незалежних членів наглядових рад

 

1.Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважаються повноважними за присутності не менш ½ від загального складу Конкурсної комісії.

2.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії.

3.Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

4.Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, у кількості не менш ніж 2 примірники, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії.

Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті ради протягом 5 робочих днів з дати складання.

IV.Порядок проведення конкурсу

1.Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, яке обов’язково повинне містити відомості про:

– найменування, юридичне та фактичне місце знаходження комунального підприємства, основні напрями його діяльності;

– строк, місце і спосіб подання документів для участі в конкурсі;

– номер телефону для довідок, адресу електронної пошти конкурсної комісії;

– перелік документів, які необхідних подати для участі в конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

– дата та місце проведення конкурсного відбору;

– вимоги відповідно до цього Порядку.

2.Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності), відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

3.Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

4.Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.

Підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі може бути:

 • невідповідність кандидата встановленим вимогам;
 • подання неповного пакету документів.

У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі зазначається підстава для такої відмови.

Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

5.У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі, конкурсна комісія оголошує проведення нового конкурсу.

6.Протягом 15 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, та проводить з кандидатами співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, застосовувати творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

7.За результатами дослідження документів від кандидатів та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад.

8.Секретар конкурсної комісії передає один примірник протоколу комісії відповідному органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

Контакти:

Адреса (юридична):84331, б-р Краматорський, 47

Адреса (фактична):84326, б-р Краматорський, 22

Соціальні мережі: Facebook

Телефон:+380 (6264)7-90-93

Facebook: контакт центр Краматорськ

Email:kpsez02kr@gmail.com

Адреса веб-сайту: http://kp-sez.org.ua/

Графік роботи:

 

Прийом громадян: