КП «Служба єдиного замовника»

ЄДРПОУ 31944772

Директор – Бурлай Марина Михайлівна

Інформація про структуру, принципи формування та розмір винагороди керівника

Порядок формування оплати праці директора КП «СЄЗ» визначений постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (далі по тексту – постанови №859).

Відповідно до вказаної постанови керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній та комунальній власності встановлюють:

– розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії;

– умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за квартал.

Додатком до постанови №859 визначені показники для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, зокрема – максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу працівника основної професії. Якщо середньооблікова чисельність працівників підприємства до 500 осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства – 10 мінімальних посадових окладів працівника основної професії.

Згідно контракту керівнику підприємства передбачено:

– преміювання на підставі розпорядження міського голови.

– інші додаткові виплати, надбавки або винагороди, передбачені чинним законодавством України та Колективною угодою, що діє на підприємстві.

 

Заступник директора– Скубанов Ігор Олегович

 

Телефон:+380 (6264)7-90-93

Facebook: контакт центр Краматорськ

Email:kpsez02kr@gmail.com

Адреса веб-сайту: http://kp-sez.org.ua/

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Підприємство створено для здійснення діяльності спрямованої на задоволення потреб наймачів та власників житла в житловому фонді, забезпечення експлуатації та утримання житлового фонду м.Краматорська та одержання прибутку.

 

Головною метою діяльності підприємства є:

– забезпечення управління, експлуатації, утримання, капітального ремонту житлового фонду м. Краматорська, гуртожитків та готелів, об’єктів культурного, спортивного, соціального та побутового призначення;

– створення робочих місць, сприяння розвитку системи надання послуг в сферах нерухомості, житла та комунального господарства для юридичних осіб;

– розширення номенклатури та якості надання населенню платних послуг, реалізація товарів народного споживання, вивчення перспективного попиту;

– сприяння більш повному задоволенню потреб народного господарства в промисловій, будівельній, сільськогосподарській продукції на основі налагоджування його дрібносерійного виробництва;

– участь в прискоренні формування товарного ринку та впровадженню науково-технічних досягнень;

– сприяння розвитку і зміцненню зв’язків з українськими та міжнародними підприємствами, організаціями щодо поліпшення відносин в житлово-комунальній сфері.


Попередні редакції статуту:

від 12.03.2002 р. із змінами та доповненнями

від 02.07.2008р.

від 13.07.2010р. із змінами

від 21.01.2016р.

від 26.04.2017р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-469

 

СТАТУТ

Комунального підприємства “Служба єдиного замовника”

Житлово-комунального господарства м. Краматорська

(нова редакція)

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Житлово-комунального господарства м. Краматорська (далі – Підприємство) створено відповідно з законами України  за рішенням Краматорської міської ради (далі – Засновник) від 04.05.2001 р. за №  XX/3-42 “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства”

 

1.2.Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.

 

1.3.Підприємство створюється для здійснення  діяльності спрямованої на задоволення потреб наймачів та власників житла в житловому фонді, забезпечення експлуатації та утримання житлового фонду м.Краматорська та одержання прибутку.

 

1.4. Підприємство входить до сфери управління «Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради», що здійснює координацію управлінських функцій Засновника. Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради є уповноваженим органом Засновника. Інші виконавчі органи здійснюють управлінські функції в межах затверджених Положень. 1.5. Уповноваженим виконавчим органом Засновника є Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.

 

1.6. Найменування Підприємства українською мовою:

повне – Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника»;

скорочене – КП «СЄЗ»;

 

Найменування Підприємства російською мовою:

повне – Коммунальное предприятие «Служба единого заказчика»;

скорочене – КП «СЕЗ»;

 

1.7.Місцезнаходження Підприємства – 84331, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Краматорський, 47

 

 

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1.Головною метою діяльності підприємства є:

– забезпечення управління, експлуатації, утримання, капітального ремонту житлового фонду м. Краматорська, гуртожитків та готелів, об’єктів культурного, спортивного, соціального та побутового призначення;

– створення робочих місць, сприяння розвитку системи  надання послуг в сферах нерухомості, житла та комунального господарства для юридичних осіб;

– розширення номенклатури та якості надання населенню платних послуг, реалізація товарів народного споживання, вивчення перспективного попиту;

– сприяння більш повному задоволенню потреб споживачів в промисловій, будівельній, сільськогосподарській продукції на основі налагоджування його дрібносерійного виробництва;

– участь в прискоренні формування товарного ринку та впровадженню науково-технічних досягнень;

– сприяння розвитку і зміцненню зв’язків з українськими та міжнародними підприємствами, організаціями щодо поліпшення відносин в житлово-комунальній сфері.

 

2.2.Підприємство, являючись самостійним господарським суб’єктом, має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України та відповідають цілям, передбачуваним дійсним Статутом. Якщо деякі види діяльності потребують отримання ліцензій, Підприємство зобов’язане їх отримати згідно з діючим законодавством України.

 

2.3. Предметом діяльності  (видами економічної діяльності, згідно КВЕД) Підприємства є:

 • 20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 • 32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
 • 19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
 • 17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
 • 11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
 • 20 Установлення та монтаж машин і устатковання
 • 20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
 • 22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
 • 99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
 • 21 Електромонтажні роботи
 • 22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 • 29 Інші будівельно-монтажні роботи
 • 31 Штукатурні роботи
 • 32 Установлення столярних виробів
 • 33 Покриття підлоги й облицювання стін
 • 34 Малярні роботи та скління
 • 39 Інші роботи із завершення будівництва
 • 91 Покрівельні роботи
 • 99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
 • 42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
 • 10 Складське господарство
 • 21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
 • 20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки
 • 10 Спеціалізована діяльність із дизайну
 • 12 Надання в оренду вантажних автомобілів
 • 39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
 • 10 Комплексне обслуговування об’єктів
 • 21 Загальне прибирання будинків
 • 22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів
 • 29 Інші види діяльності із прибирання
 • 30 Надання ландшафтних послуг
 • 19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
 • 29 Інші види діяльністі із прибирання
 • 11 Діяльність у сфері архитектури
 • 13 Розподілення електроенергії
 • 22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
 • 20 Діяльність телефоних центрів
 • 10 Організація будівництва будівель
 • 11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність
 • 12 Веб портали
 • 99 Надання інших інформаційних послуг
 • 33 Накдання в оренду офісних машин і устаткування у тому числі комп’ютерів
 • 11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
 • 12 Друкування іншої продукції
 • 14 Брошувалоно-палітурна діяльність і надання пов’язаних з нею послуг
 • 31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
 • Інші види діяльності не заборонені законом

 

2.4. Зовнішньоекономічна діяльність:Підприємство є самостійним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, яка здійснюється у відповідності до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Отримані в результаті зовнішньоекономічної діяльності валютні кошти, використовуються підприємством у встановленому порядку.

Види діяльності, які згідно із законодавством України підлягають ліцензуванню, Підприємство може здійснювати тільки при наявності ліцензії і дозволів, отриманих у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

 

3.2.Підприємство здійснює свою діяльність на засадах та відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

3.3. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку  зі  своїм  найменуванням і утримується за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

 

3.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Засновника.

 

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного  йому майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

 

3.6. Підприємство має право укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (договори, контракти) з юридичними і фізичними особами України та інших держав, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, застави, управління, утримання, зберігання, доручення, комісії тощо, від свого імені набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді загальної юрисдикції України.

 

3.7. Підприємство має право залучати для роботи спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, та розміри оплати праці.

 

3.8. Офіційною мовою Підприємства є українська. Підприємство може вести  листування, підтримувати телеграфний, телефонний, телексний та інші види зв’язку з підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами українською, російською та іншими мовами, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 

 

 1. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1.Статутний капітал підприємства формується Засновником та складає 764102,45 грн.(Сімсот шістдесят чотири тисячі сто дві грн. 45 коп.)

 

4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може змінюватись за рішенням Засновника.

 

4.3. Зміни розміру статутного капіталу набирають чинності з моменту внесення відповідних змін до Статуту та державної реєстрації цих змін.

 

 

5.МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Краматорської територіальної громади і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє,  користується та розпоряджається зазначеним майном на свій  розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Розпорядження майном (продаж, використання, як застави та інше) здійснюєтся за згодою Засновника або уповноваженого ним органу.

 

5.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

 

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

-майно, передане йому Засновником;

-доходи, одержані від реалізації продукції та послуг, а також від  інших видів фінансово-господарської діяльності;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– трансферти з бюджетів;

– благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

– придбання майна іншого підприємства, організації;

– інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

 

5.4. Відчуження  засобів виробництва, що є комунальною власністю територіальної громади і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Засновником у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю.

 

5.5. Підприємство має право здавати в оренду (найм) відповідно до чинного законодавства України підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, рухоме та нерухоме майно, які йому належать, а також списувати його з балансу за згодою Засновника. Підприємство має право укладати договори сервітуту щодо нерухомого майна, яке надане йому у господарське відання.

 

5.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими  природними  ресурсами  відповідно  до  мети  своєї діяльності та чинного законодавства.

 

5.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

 

5.8. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є комунальною власністю, та передане Підприємству на праві господарського відання несе Підприємство. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого Підприємству у користування, несе Підприємство, якщо розподіл ризику між Підприємством та власником майна не встановлений угодою, за якою майно передане у користування.

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Права Підприємства:

 

6.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

 

6.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами.

 

6.1.3. Підприємство має право на випуск цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до чинного законодавства. Підприємство може придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.

 

6.1.4. Підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджує Положення про них за погодженням Засновника.

 

6.1.5. Підприємство має право здійснювати інші передбачені законодавством права.

 

6.1.6. Брати забов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іншій валюті тільки за погодженням Засновника.

 

6.2. Обов’язки Підприємства

 

6.2.1.При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати комунальні контракти, комунальні замовлення та інші договірні зобов’язання. Доведені у встановленому порядку комунальні контракти і комунальні замовлення є обов’язковими до виконання.

 

6.2.2. Підприємство зобов’язане:

– забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

– здійснювати оперативну  діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

– відповідно до комунального контракту та комунального замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів;

– створювати належні умови для  високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

– здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

– виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

 

6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та головний бухгалтер  несуть персональну відповідальність за додержання  порядку  ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

6.4. Підприємство здійснює облік житлового фонду, формує базу даних житла, видачу архівних документів щодо квартирного обліку, виділенню житла.

 

 

 1. КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 

7.1. Вищим органом управління Підприємства є Засновник.

 

7.2. До виключної компетенції засновника відносяться:

а) визначення головних напрямків діяльності Підприємства;

б) затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;

в) прийняття рішень про припинення Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

г) визначення форм контролю за діяльністю Підприємства;

д) визначення умов оплати праці Директора Підприємства;

є) прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів;

ж) погодження та затвердження тарифів у межах визначеної законодавством компетенції;

з) інші передбачені законодавством та нормативно – правовими актами повноваження.

 

7.3. Поточне керівництво діяльністю Підприємства здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з неї на умовах контракту.

 

7.4. Директор Підприємства:

– безпосередньо несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

– діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

– розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки тощо;
 • підзвітний Засновнику або уповноваженому Засновником органу.

 

7.5. Директор Підприємства:

– визначає організаційну структуру Підприємства,

– визначає структуру, штатний розпис, посадові оклади Підприємства за погодженням з Засновником або уповноваженим ним органом.

– вирішує питання господарської діяльності, фінансування,

–  вирішує організаційні та інші питання;

– приймає рішення з інших питань, пов’язаних з поточною діяльністю Підприємства, за винятком тих, що належать до компетенції інших органів управління Підприємством.

Інші права, обов’язки й відповідальність керівника визначаються цим Статутом та контрактом.

 

7.6. Директор Підприємства може мати заступників згідно штатного розпису.

 

7.7. Положення про структурні підрозділи Підприємства затверджується Директором за поданням керівників цих підрозділів.

 

7.8. Директор Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Підприємством та його підрозділами, вирішують кадрові питання тощо.

 

7.9. Директор є керівником цивільної оборони Підприємства.

З питань цивільної оборони Директор діє у відповідності із Кодексом цивільного захисту України та організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Підприємства органами місцевої виконавчої влади.

Директор несе персональну відповідальність в межах наданих повноважень та покладених обов’язків відповідно до умов його Контракту, цього Статуту та вимог законодавства.

 

7.10. На підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критерій, затвердженних рішенням Краматорської міської ради.

 

 

8.САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

8.1. Рішення, що стосуються соціально-економічних питань, приймаються керівництвом Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі.

 

 1. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

 

9.2. Порядок використання прибутку підприємства визначає засновник або уповноважений ним орган. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) і відшкодування збитків Підприємства визначається засновником.

 

9.3. Прибуток (доход), який виникає в наслідок господарської діяльності Підприємства залишається в його повному розпорядженні після сплати податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України.

 

9.4. Чистий прибуток Підприємства використовується на розвиток матеріальної бази Підприємства, інших матеріальних цінностей, фінансування системи заохочення працівників, соціальних програм Підприємства та інших заходів, передбачених колективним договором.

 

9.5. Джерелом коштів  на оплату праці директора та працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

 

9.6. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством.

 

9.7. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого  законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

 

9.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями  і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

 

9.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

 

9.10. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, передбачені чинним законодавством України.

 

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням  Засновника або суду згідно з чинним законодавством.

 

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. Порядок і строки проведення  ліквідації визначаються Засновником.

 

10.3. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

 

10.4. З моменту  призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством,  яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

 

10.5. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.6. Процедура припинення Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в Державний реєстр.

 

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

 

 

 

 

 

 


Фінансовий план:

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

 

Виконання фінансового плану:

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Рішення виконкому Краматорської міської ради від 21.03.2018 № 198 «Про результати господарської та фінансової діяльності КП «СЄЗ» за 2017 рік»

 

Фінансовий звітність:

2019

Форма1:

на 31.03

Форма2:

1 квартал

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2019 року (1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2019 року (1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2019 року (1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2019 року (1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду)

2018

Форма1:

на 31.03

на 30.06

на 30.09

на 31.12

Форма2:

1 квартал

1 півріччя

за 12 місяців

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (1216017 – інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (1216015 – Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (1216030 – Організація благоустрою населених пунктів)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

2017

Форма1:

на 31.03

на 30.06

на 30.09

на 31.12

Форма2:

1 квартал

1 півріччя.

9 місяців

за 12 місяців.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (4016010 – Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік (4016021 – капітальний ремонт житлового фонду).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік (4016130 – Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства).

2016

Форма1:

на 30.06

на 30.09

на 31.12

Форма2:

1 півріччя.

9 місяців

за 12 місяців.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 рік (100203 – – Благоустрій міст, сіл, селищ).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2016 рік (100203 – Благоустрій міст, сіл, селищ).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2016 рік (180409 – Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності)


Рішення міької ради № 13/VIII-745 від    05.08.2021 “Про утворення наглядової ради  комунального підприємства «Служба єдиного замовника» житлово-комунального господарства м. Краматорська”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

Адреса (юридична):84331, б-р Краматорський, 47

Адреса (фактична):84326, б-р Краматорський, 22

 

Графік роботи:

 

Прийом громадян: