КП “Об’єднання парків культури та відпочинку”

ЄДРПОУ 30897968

Директор – Тарасевич Михайло Сергійович

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профільПопередні редакції:

Статут 2015

 

Остання редакція:

Затверджено:
рішенням міської ради
23.06.2021 № 10/VIII-569

 

С Т А Т У Т
Комунального  підприємства
«Об’єднання парків культури та відпочинку»

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Комунальне  підприємство «Об’єднання парків культури та відпочинку» (іменоване надалі – «Підприємство») створене  Рішенням  Краматорської міської ради  відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, та є комунальним підприємством.

1.2. Комунальне підприємство є правонаступником майнових прав і обов’язків госпрозрахункового підрозділу відділу культури «Парки».  До складу структури підприємства входять: парк культури та відпочинку «Сад Бернацького», парк культури та відпочинку ім. Пушкіна, парк культури та відпочинку «Ювілейний».

1.3. Найменування Підприємства:

Повне: Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури та відпочинку».

Скорочене: КП «ОПКтаВ».

1.4. Власником майна підприємства є Краматорська міська рада. Підприємство входить до сфери управління Управління з гуманітарних питань  Краматорської міської ради.

1.5. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, обособлене майно, розрахункові та інші рахунки в банку, круглу печатку та іншу атрибутику юридичної особи.

1.6. Підприємство має майнові права та обов’язки позивача та відповідача в суді. Підприємство у своїй діяльності керується законодавством України про культуру, про благоустрій та іншими чинними нормативно-правовими  актами України, Положення про державний парк  культури та відпочинку, затвердженим наказом Міністерства культури № 238 від 22.10.1992 року, Положенням про Центр культури, затвердженим наказом Міністерства культури України № 217 від 21.08.1993 року, цим Статутом та рішеннями Краматорської міської ради та її виконавчого комітету і є комерційним.

1.7. Юридична адреса Підприємства: м. Краматорськ, Донецької області, бульвар Машинобудівників, буд. 37.

 

II. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Мета створення Підприємства :

підприємство створено для задоволення міських та суспільних соціально-культурних та інших потреб шляхом здійснення господарської діяльності  з метою отримання прибутку та досягнення соціальних результатів. Діє на засадах господарського розрахунку з частковим бюджетним фінансуванням.

2.2. Предмет діяльності:

–  Організація вільного часу, активного відпочинку і розваг, задоволення  культурних запитів різноманітних груп населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля, виховання екологічної культури.

– Організація забезпечення благоустрою та збереження зелених насаджень парків Краматорської міської громади, які входять до складу Підприємства.

2.3. Види діяльності Підприємства:

–  діяльність у сфері спорту, відпочинку та розваг;

–  діяльність парків відпочинку з атракціонами;

– діяльність з організації ярмарок, майданчиків для пікніків;

– діяльність зі здійснення благоустрою та комплексного обслуговування зелених насаджень;

– діяльність у сфері громадського харчування;

– діяльність з роздрібної торгівлі;

– діяльність зі створення пересувних та стаціонарних атракціонів та їх комплексів;

– діяльність з передачі в оренду власного та закріпленого за підприємством майна.

Підприємство  здійснює інші види діяльності, не заборонені законодавством. Діяльність, що потребує спеціальних дозволів здійснюється після їх отримання.

2.4.  для здійснення зазначених видів діяльності підприємству надається право:

– здійснювати підготовку та проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, відеокомп’ютер-них, літературно-художніх, ритуально-обрядових, науково-технічних, рекреаційно-відновних та інших культурно-дозвільних програм;

– організовувати проведення тематичних заходів, вистав, концертів, свят, театралізованих вистав, карнавалів, балів, фестивалів, оглядів, конкурсів, колективних екскурсій, консультацій і лекторіїв з різних галузей знань, лотерей, в установленому порядку аукціонів, виставок, продажу творів живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та інших заходів;

– створювати театральні групи, циркові, хореографічні, театральні студії, духові, народні, естрадні оркестри, музичні ансамблі і групи, інші штатні професійні художні колективи та об’єднання для організації культурно-дозвіллєвих заходів, а також залучати для цих цілей професійних виконавців та колективи зі сторони;

– створювати універсальні театрально-видовищні, танцювально-розважальні, інформаційно-виставочні, фізкультурно-оздоровчі, дитячі, ігрові майданчики і зали;

– створювати і будувати, організовувати діяльність зелених театрів, пересувних цирків, бібліотек, шкільних залів, відеотек, дискотек, ігротек, більярдних, кегельбанів, атракцій них комплексів, залів персональних ЕОМ, ігрових автоматів, спортивних тренажерів, демонстрацій кіно і відеофільмів і програм, стадіонів, ковзанок, лижних і човникових станцій, плавальних басейнів, саун, пляжів, солярій, баз прокату, баз відпочинку, студій кіно-, відео- і звукозапису, фотолабораторій,  ремонтно-будівельних,  мистецьких, скульптурних та реставраційних майстерень, салонів-магазинів, кіосків, ресторанів, барів, кафе, буфетів та інших об’єктів культурно-дозвільного, фізкультурно-оздоровчого та комерційного призначення, в тому числі облаштування різноманітних майданчиків з  дотриманням містобудівних вимог;

– здійснювати інформаційну діяльність, випускати рекламну продукцію, проводити художньо-графічні та фотороботи, здійснювати  трансляцію телевізійного кабельного та ефірного мовлення з обмеженою територією використання;

– виявляти і прогнозувати попит  населення на послуги культури, відпочинку, спорту та забезпечувати його задоволення у зоні свого обслуговування;

– надавати  послуги з надання в прокат культурного, спортивного та туристичного інвентарю, магнітофонних та відеокасет, звукопідсилювальної апаратури та іншого обладнання, а також проводити їх ремонт, виготовлення, настройку, наладку;

– проводити ремонт, монтаж, пусконалагоджувальні, будівельні роботи, організовувати художньо-декоративні, піротехнічні, фототехнічні, радіоелектронні, виробничі та інші майстерні, школи ремесел, студії відео- та звукозапису та інші підрозділи;

– організовувати підсобні господарства, оранжереї, розсадники, постійно діючі зоологічні виставки, утримувати тварин, створювати лабораторії, дослідні станції, станції юних техніків, натуралістів і т.д.;

– здійснювати транспортні та побутові послуги підприємства населенню;

– здійснювати торгівлю оптом та в роздріб, в тому числі спиртними напоями та тютюновими виробами;

– здійснювати координацію діяльності підприємств, організацій та установ громадського харчування, торгівлі, комунального господарства, благоустрою, озеленення та інших, що знаходяться на території парків;

– виконувати роботи, послуги, реалізовувати творчу продукцію, проводити заходи ( в тому числі здійснювати посередницьку діяльність, маркетинг та інші форми комерційних послуг ) за  договорами з державними, кооперативними товариствами, комерційними та приватними підприємствами, установами, організаціями, фірмами, окремими громадянами з метою отримання доходу, призначеного для забезпечення статутних завдань;

– організовувати екскурсійну та туристичну діяльність, в т.ч. міжнародний туризм;

– здійснювати інші види культурно-дозвільної, творчо-виробничої, комерційної та інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України. На види діяльності, які підлягають ліцензуванню, Підприємство отримує ліцензії;

– самостійного розпорядження прибутками від діяльності;

– здавати в користування майно Підприємства згідно діючого законодавства;

– проводити без додаткових погоджень технічне переобладнання, ремонт, відновлення майна, окрім погоджень, пов’язаних з містобудівною діяльністю.

 

III. МАЙНО ТА ФІНАНСОВІ  КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також  інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

3.2. Майно, передане Підприємству Краматорською міською радою і враховане на балансі є комунальною власністю і закріплене за Підприємством на праві господарського відання,

складає статутний фонд. Право господарського відання за потреби може бути зареєстровано згідно діючого законодавства.

3.3. Джерелом формування майна Підприємства є:

–  грошові і матеріальні внески Засновника;

–  доходи від реалізації товарів, продукції, послуг і інших видів господарської діяльності;

–  кредитні ресурси та залучені на договірних засадах кошти;

–  майно набуте на підставі договорів;

–  інші джерела, не заборонені законом.

3.4  Відчуження майна Підприємства проводиться у порядку встановленому законодавством України та рішеннями міської ради. Надання в оренду та списання майна Підприємством  здійснюється згідно з законодавством.

3.5. Підприємство зобов’язане забезпечувати цілісність переданого майна та використовувати його відповідно до цілей та предмету статутної діяльності.

3.6. Результати фінансово-господарської діяльності встановлюються згідно з статистичною звітністю та бухгалтерським балансом.

3.7. Збитки, завдані Підприємству в наслідок порушення його майнових прав юридичними особами, державними органами або громадянами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

3.8. Грошові кошти з рахунків Підприємства можуть бути вилучені лише у випадках передбачених  законодавством України.

3.9. Статутний фонд Підприємства складає  681563 (Шістсот вісімдесят одна тисяча п’ятсот шістдесят три гривні).

 

IV. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

 

4.1.  Основним показником фінансово-господарської діяльності Підприємства є прибуток.

4.2. Прибуток Підприємства утворюється від реалізації послуг, за винятком матеріальних витрат, пов’язаних  із здійсненням своєї діяльності, сплачених податків, та відрахування коштів до позабюджетних фондів згідно з затвердженими нормативами згідно чинного законодавства.

4.3. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник або Уповноважений ним орган.

 

V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Керівництво Підприємства здійснюється на основі поєднання прав власника по господарському  використанню свого майна і принципів самовпорядкування трудового колективу.

5.2. Підприємство очолює директор. Призначення директора на посаді здійснює міський голова на контрактній основі.

5.3. Директор може бути звільнений віл посади до закінчення терміну контракту на умовах, передбачених контрактом та чинним законодавством України.

5.4. Виконавчим органом управління  на Підприємстві є апарат управління.

5.5. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, які віднесені до компетенції Засновника або уповноваженого ним органу.

5.6. Власник майна, уповноважений ним орган та органи державної влади не мають права  втручатись в оперативну та господарську діяльність Підприємства.

5.7. Директор Підприємства для здійснення фінансово-господарської діяльності:

– керується правами та обов’язками згідно з  функціональними обов’язками, умовами контракту, законодавчими, нормативними актами та рішеннями Засновника;

– затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноваженим ним органом;

– призначає заступників та керівників структурних підрозділів;

– визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників;

– здійснює прийом та звільнення працівників;

– діє на підставі Статуту від імені Підприємства без довіреності, має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів;

5.8. На  Підприємстві може бути утворена Наглядова рада відповідно  до критеріїв та  порядку,  затверджених рішенням Засновника;

5.9.  Підприємство може брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

 

VI. ОБЛІК ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

 

6.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну звітність за встановленим порядком.

6.2. Відповідальність за стан фінансового, господарського та бухгалтерського обліку, за своєчасність його складання несуть директор та головний бухгалтер.

6.3. Контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснює Засновник та уповноважений ним орган.

 

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, відселення, перетворення) Підприємства проводиться за рішенням міської ради з урахуванням діючих законодавчих  актів та вимог колективного договору Підприємства або за рішенням суду.

7.2. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією  призначену органом, який прийняв рішення про ліквідацію. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Процедура ліквідації проводиться згідно чинного законодавства.

7.3. Майно, що залишається після задоволення претензій перед бюджетом  та іншими кредиторами залишається в розпорядженні власника.

7.4. Задоволення претензій кредиторів до Підприємства, що ліквідується, здійснюється в порядку передбаченому законодавством України.

7.5. Ліквідація  Підприємства вважається завершеною і Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.

 

Секретар міської ради                                                                            І.І. Сташкевич


Фінансова звітність:

2018

Форма 1,2

2017

Форма 1,2

2016

Форма 1,2

Контакти:

84300, вул. Паркова, 43а

1 поверх,  каб. 125

Телефон:+380 (6264) 5-85-27

Email: parkikram@ukr.net

Графік роботи:

 

Прийом громадян: