КП “МІСТ”

ЄДРПОУ 30073882

Директор: Лукашук Вадим Васильович

Заступник директора: Сидюк Євген Валерійович

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: 

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


– благоустрій міста;

– надання соціально-незахищеним верствам населення та внутрішньо-переміщеним особам житла.


Попередні редакції статуту:

2016

травень 2017

липень 2017

лютий 2018

квітень 2019

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення  міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-466

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

«МІСТ»

в новій редакції

 

 

 

 

I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей статут визначає правові та економічні основи організації і діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСТ».

1.2. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСТ» (надалі – Підприємство) створено рішенням Краматорської міської ради від 24.07.1998 № ІІІ/23-3 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського та Цивільного кодексів України, а також інших законодавчих актів України.

1.3. Засновником, вищим органом управління Підприємства є Краматорська міська рада.

1.4. Підприємство відноситься до сфери управління Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.

1.5. Уповноваженим виконавчим органом Засновника є Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради

1.6. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним  підприємством (комунальне комерційне підприємство).

1.7. Строк діяльності Підприємства – необмежений.

 

II НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Найменування:

– Українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСТ».

– Російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОСТ».

2.2. Скорочене найменування:

– Українською мовою – КП «МІСТ»

– Російською мовою – КП «МОСТ»

2.3. Місцезнаходження підприємства (юридична адреса): 84320, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113.

 

                                 III МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку та збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання економічних та соціальних інтересів членів трудового колективу, а також територіальної громади м. Краматорська.

3.2. Підприємство самостійно планує програму виробництва згідно рішення органу управління підприємством.

3.3. Фінансові і виробничі плани Підприємства складаються і затверджуються на кожен рік Засновником.

3.4. Фінансова і виробнича діяльність Підприємства здійснюється згідно з виробничими, фінансовими та іншими планами Підприємства на основі повного господарського розрахунку, самофінансування, керуючись чинним законодавством України.

3.5. Предметом діяльності Підприємства є:

– здавання в оренду власного нерухомого майна;

– надання інших індивідуальних послуг;

– діяльність автомобільного вантажного транспорту;

– діяльність спортивних об’єктів;

– прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;

– управління нерухомим майном;

– виконання платних послуг населенню;

– виконання послуг в побутовому обслуговуванні населення;

– виконання різних робіт та послуг в області реклами та дизайну;

– установлення рекламних щитів;

– видання рекламних листів, брошур та буклетів;

– художньо-оздоблювальні роботи, дизайни інтер’єрів;

– виконання науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт (в тому числі силами тимчасових творчих колективів по договорам підряду);

– організація виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, учбових та інших семінарів, симпозіумів та інших подібних заходів, здійснюваних на підприємницькій основі, в тому числі з участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

–  дошкільна освіта, організація дошкільного навчального закладу;

– організація та проведення семінарів, симпозіумів, презентацій, лотерей, шоу-виставок, конкурсів;

– організація бізнес-торгів та тур-поїздок, надання транспортно-експедиторських послуг в перевезенні вантажів;

– здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, горюче-мастильними матеріалами;

– виробництво та участь в виробництві будівельних матеріалів;

– виробництво та участь в виробництві будівельних, ремонтно-будівельних, ремонтних, виробничо-технічних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт;

– виробництво та участь в виробництві товарів народного споживання;

– виконання ремонту технічного, гарантійного і інших видів обслуговування, як виробничої, так і технічної продукції, виробів побутового і виробничо-технічного призначення;

– здійснення збору, закупівлі та переробки брухтового сирцю і матеріалів;

– вирощування, заготівка, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції, а також закупівлі її у приватних осіб і підприємств різних форм власності для переробки упаковки, реалізації;

– здійснення екологічної діяльності, проведення природоохоронних заходів, переробка відходів виробництва, брухтового сирцю и побутових відходів, організація охорони різних об’єктів;

– здійснення спільної підприємницької діяльності з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і закордонними суб’єктами виробничої діяльності, включаючи створення сумісних підприємств різних видів і форм, проведення сумісних господарських операцій і сумісного володіння майном, як на території України, так і за її кордоном, відкриття представництв закордонних фірм;

– здійснення орендних і лізингових операцій, в тому числі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і іноземними суб’єктами господарської діяльності;

– здійснення торгівельно-закупівельних, торгівельно-посередницьких операцій з підприємствами різних форм власності та приватними особами;

– здійснення без обмежень посередницьких операцій, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на основі комісіоних, агентських договорів, договорів-заручень і інших);

– придбання через різні підприємства,  організації і у приватних осіб матеріалів, сирцю, знаряддя, машин і механізмів, запасних частин і комплектуючих виробів до них, горюче-мастильних матеріалів та ін.);

– виробництво, придбання і реалізація електроенергіі і теплоенергіі, в тому числі на оптовому ринку;

– придбання і реалізація електроносіїв (вугілля, мазуту, природного газу та ін.) в тому числі на оптовому ринку енергоносіїв;

– здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;

– обладнання нових міст відпочинку;

– виконання ремонтно-будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних і будівельних робіт;

– виробництво і реалізація товарів народного споживання, виробів народного промислу і будівельних матеріалів;

– надання послуг в області менеджменту, маркетингу, інформатиці;

– здача в оренду вільних приміщень, майданів, обладнання;

– вантажні і пасажирські перевезення всіма видами транспорту, експедиторські послуги, фрахтовка і експлуатація морських і річних суден;

– юридичні послуги;

– організація пунктів обміну валюти по агентним домовленостям з банками;

– збір і переробка відходів виробництва;

– роботи по благоустрою і озелененню Краматорської територіальної громади;

– надання послуг із зберігання транспортних засобів на відкритих автостоянках, на відведених та спеціально обладнаних місцях;

– розробка (замовлення розробки) проектів схем розміщення автостоянок, місць для паркування, гаражів та інших об’єктів дорожнього сервісу в м. Краматорську;

– забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом впровадження нових форм паркування транспортних засобів та створення сучасної системи паркування;

– розробка, впровадження та експлуатація нових технологій та обладнання в системі паркування транспортних засобів, в тому числі автоматизованих систем управління транспортом, оплати проїзду, відеомоніторінгу;

– ремонт, прокат, технічне і сервісне обслуговування транспортних засобів;

– будівельні та монтажні роботи загального призначення;

– будівництво об’єктів інженерної інфраструктури;

– будівництво об’єктів транспортної інфраструктури;

– самостійне вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази, націлених на підвищення функціональної ефективності, проведення реконструкції, розширення і технічного переоснащення виробництва, проведення капітального і поточного ремонтів майна, а також його технічного обслуговування;

– різна інша виробнича діяльність, не заборонена законами України і пов’язана з метою діяльності Підприємства;

– виробнича діяльність Підприємства здійснюється після погодження з державними органами, здійснюючими нагляд за безпекою виробництва і праці, пожежної і екологічної безпеки та іншими органами відповідно з законодавством України, а види діяльності, що підлягають ліцензуванню – тільки після одержання ліцензії. Контроль за виробничою діяльністю може здійснюватися власними подібними службами при їх наявності.

 

IV ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Підприємство стає юридичною особою з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується вищим органом управління.

4.3. Підприємство є юридичною особою згідно з законодавством України, діє на основі повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи і бланки зі своєю офіціальною назвою, фірмові і товарні знаки. Печатки і бланки Підприємства можуть містити в собі фірмовий знак Підприємства. Підприємство здійснює облік і веде звітність в уставленій формі.

4.4. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і всім майном, яке знаходиться на самостійному балансі. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства.

Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, одержувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в судах відповідно до діючого законодавства.

4.6. Підприємство має право вступати в асоціації, консорціуми, концерни і інші об’єднання підприємств лише за згодою Засновника.

4.7. Підприємство має право брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

4.8. Підприємство за згодою Замовника може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.

4.9. Підприємство має право укладення угод (договорів, контрактів), в тому числі договорів купівлі-продажу, відповідно підряду, страхування свого майна, перевезень, зберігання, тощо.

 

V СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Статутний капітал Підприємства складає 50 283 208,69 (п’ятдесят мільйонів двісті вісімдесят три тисячі двісті вісім гривень 69 копійок).

5.2. По рішенню Засновника Підприємство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати)  розмір статутного капіталу.

5.3. Статутний капітал може поновлюватись за рахунок прибутку, одержаного Підприємством в результаті господарської діяльності.

Рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства приймається Засновником.

Зміни до статуту, пов’язані із збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, який реєстрував статут Підприємства.

5.4. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту занесення цих змін в державний реєстр.

 

                               VI МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Майно Підприємства складає основні фонди (матеріальні і нематеріальні активи), обігові кошти, а також інші цінності, передані Підприємству Засновником. Вартість майна відображається в самостійному балансі Підприємства.

6.2. Майно, закріплене за Підприємством, являється власністю територіальної громади м. Краматорська і належить підприємству на правах господарського відання.

Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном комунальної власності, що належить до основних фондів Підприємства.

6.3. Джерелом формування майна Підприємством є:

– майно передане власником в користування;

– доходи (прибутки), одержані від реалізації продукції чи послуг, а також інших видів господарської діяльності;

– доходи (прибутки) від реалізації цінних паперів;

– кредити банків та позика;

– капітальні вкладення Засновника та інші види цільового фінансування;

– безкоштовні внески, благодійність організацій, підприємств, громадян;

– амортизаційний фонд;

– інші джерела, не заборонені законодавством України;

 

 

 

VII ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

7.1. Підприємство має право самостійно:

– визначати стратегію і основні напрямки свого розвитку згідно з державними програмами та заказами, планом розвитку Підприємства;

– отримувати та надавати безповоротну та поворотну фінансову допомогу за встановленим законом порядком;

– проводити роботи по благоустрою Краматорської територіальної громади та культурно-масові заходи за власні кошти;

– реалізувати продукцію (виконувати роботи, надавати послуги) виготовлену поза державного контракту, по цінам (тарифам) установленим ним самостійно чи на договірній основі, а в випадках передбачених законодавством України – по державним фіксованим цінам (тарифах).

7.2. Підприємство зобов’язано:

– забезпечити виробництво і поставку продукції (виконання робіт, надання послуг) згідно з контрактом і укладеними договорами;

– забезпечити своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету і в державні цільові фонди згідно законодавству України.

– забезпечити  цільове використання закріпленого за ним майна і виділених державних коштів;

– здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечити своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечити дотримання законодавства про працю, про соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

– здійснювати заходи по вдосконаленню організації роботи Підприємства;

– здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках Підприємства, забезпечити економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

– виконувати норми і вимоги відносно охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

 

VIII УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

САМОУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

8.1. Управління Підприємством здійснює його керівник (директор). На час відсутності директора виконання його обов’язків покладається на заступника директора.

8.2. Керівник (директор) підприємства призначається на посаду та звільняється посади розпорядженням міського голови.

8.3. Наймання керівника здійснюється міським головою шляхом укладання з ним                контракту.

8.4. Оплата праці та матеріальне забезпечення керівника (директора) здійснюється       виключно згідно контракту.

8.5. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Засновника.

8.6. Керівник Підприємства:

–          несе повну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та діяльність Підприємства;

–          організує підготовку та виконання рішень Засновника і представляє звіти про їхнє виконання;

–          забезпечує виконання поточних і перспективних планів;

–          приймає рішення і видає накази по всіх питаннях діяльності Підприємства;

–          розпоряджається коштами Підприємства, що отримані в процесі здійснення господарської діяльності;

–          визначає розмір, умови та порядок оплати робіт і послуг, виконуваних Підприємством;

–          діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та інших організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

–       видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

–          укладає від імені Підприємства правочини (контракти, договори, угоди);

–          затверджувати структуру, посадові оклади і штатний розпис Підприємства за погодженням з Засновником або уповноважений ним орган;

–          укладає трудові договори з працівниками, призначає заступників;

–          організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

–          приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори, приймає та застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

–          обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

–          затверджує Положення про відділи, дільниці, та інші структурні одиниці, Підприємства та посадові інструкції керівників таких структурних одиниць, та інших працівників;

–          визначає правила внутрішнього трудового розпорядку;

–          укладає колективний договір з трудовим колективом, як представник Засновника;

–          забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

–          несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

–          несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

–          обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обміну, звітності і контролю господарських операцій;

–          відкриває і закриває рахунки в банках;

–          виконує інші функції, покладені на нього уповноваженим виконавчим органом Засновника;

–          зобов’язаний повідомляти уповноважений виконавчий орган Засновника про всі перевірки, ревізії, аудиторські перевірки, тощо, що здійснюються органами державної влади, про результати перевірок, та про усунення виявлених порушень;

–          зобов’язаний надати Відділу внутрішнього контролю Краматорської міської ради проект колективного договору до проведення колективних зборів Підприємства;

–          та інше, передбачене контрактом та діючим законодавством України.

8.7. На підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критеріїв та порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради.

8.8. Незаконне втручання Краматорської міської ради та її виконавчих органів у господарську діяльність Підприємства забороняється.

8.9. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються керівником (директором) підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

8.10. Трудовий колектив Підприємства:

– розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;

– вирішує всі питання з захисту соціальних і трудових прав та гарантій  згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

8.11. Соціальна діяльність Підприємства:

8.11.1. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового соціального страхування і медичного забезпечення трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

8.11.2. Підприємство зобов’язано забезпечити для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність (в установленому законодавством порядку) за шкоду, заподіяну їх здоров’ю і працездатності.

8.11.3. Підприємство зобов’язано забезпечити працівникам заробітну плату не нижче мінімальної, установленою  законодавством України.

8.11.4. Підприємство може установлювати для своїх працівників пільги в доповнення до передбачених законодавством.

 

VIIII ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВА, ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

 

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

9.2. Порядок використання чистого прибутку Підприємства визначається засновником шляхом установлення обов’язкових нормативів розділення такого прибутку.

9.3. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити та інші надходження.

9.4. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

9.5. Підприємство здійснює оплату праці, виходячи з особливостей управління згідно з умовами і в рамках фонду оплати праці, затверджених засновником з зарахуванням умов, передбачених галузевою  угодою.

9.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік результатів своєї господарської діяльності, веде та подає статистичну звітність відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в Україні» та інших нормативно-правових актів, передбачених чинним законодавством України а також обов’язкову звітність по формі установленою Кабінетом Міністрів України.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

9.7. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність, яку подає в установленому порядку і об’ємі державним органам та по формі, установленій засновником.

9.8.Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються згідно з календарними.

9.10. Фінансова господарська діяльність Підприємства здійснюється згідно з фінансовими планами.

Підприємство здійснює володіння і користування природними ресурсами в установленому законодавством України порядку.

При порушенні Підприємством законодавства про охорону навколишнього середовища, його діяльність, може бути обмежена, тимчасово заборонена і припинена згідно з законодавством України.

 

X ПОРЯДОК РОЗПОДІЛЕННЯ ПРИБУТКУ

 

10.1. Чистий прибуток (дохід) Підприємства, одержаний внаслідок надходжень від господарської і підприємницькій діяльності, лишається в повному його розпорядженні після:

– сплати заробітної плати працівникам Підприємства;

– внесення в бюджет передбачених законодавством України податків;

– сплати відсотків по кредитам банків;

– інших платежів.

10.2. Порядок розподілення чистого прибутку (доходу) і відшкодування збитків Підприємства визначається Засновником.

10.3. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник або Уповноважений ним орган.

10.4. Підприємство може створювати цільові фонди:

– фонд виробничого розвитку;

– фонд матеріального заохочення;

– фонд соціального розвитку;

– резервний страховий фонд;

– добродійний та інші фонди.

10.5. Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі до 20% Статутного фонду Підприємства. Резервний фонд Підприємства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків і позапланових витрат.

Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5 відсотків від суми чистого прибутку (доходу) Підприємства до одержання необхідної суми. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок Підприємства і на інші цілі не витрачаються.

10.6. Порядок створення і механізм  розподілення цільових фондів обумовлюється положенням, яке затверджується засновником.

 

XI  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

ПІДПРИЄМСТВА

 

11.1. Внесення змін до статуту Підприємства є компетенцією засновника.

11.2. Всі зміни до статуту підлягають державній реєстрації.

 

                                      XII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

12.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства є частиною  зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

12.2. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Підприємства і використовується ним  самостійно, згідно з законодавством.

12.3. Підприємство має право одержувати кредити від своїх іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Підприємства і використовується ним самостійно. По одержаним Підприємством кредитам держава відповідальності не несе.

Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та філії, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

 

  

        XIII КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА

 ІНФОРМАЦІЯ

 

Посадові особи і співробітники Підприємства зобов’язані строго дотримуватись установленого на Підприємстві режиму захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації підприємства і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством, цим Статутом, контрактами і трудовими погодженнями.

 

  XIV ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

14.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення)  чи ліквідації.

Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.

14.2. В разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника.

14.3. Підприємство може бути ліквідовано:

– по рішенню Засновника;

– на основі рішення суду.

14.4. Ліквідація Підприємства здійснюється назначеною ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Підприємства за рішенням суду – в установленому законом порядку.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємства.

Ліквідаційна комісії несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Підприємству, його учасникам, а також третім особам.

14.5. Ліквідаційна комісія оцінює, яке в наявності майно підприємства, виявляє його кредиторів і дебіторів та розраховується з ними, приймає заходи по сплаті боргів Підприємства третім особам і Засновнику, складає ліквідаційний  баланс і подає його Засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Наявність грошових коштів Підприємства, включаючи виручку від розпродажу його майна після розрахунків по оплаті праці працівників, з бюджетом, банками і другими кредиторами, лишаються в розпорядженні Засновника.

Майно, передане підприємству в користування, повертається Засновнику без винагороди.

14.6. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство припинивши свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                   І.І. Сташкевич

 

 

 

 

 

 


Додаток
до розпорядження міської ради
22.12.2021 № 22/VIII-1159

Персональний склад

                        наглядової ради на комунальному підприємстві КП «Міст»

 Шевченко Олександр Павлович Депутат Краматорської міської ради VIII скликання
 Височина Ганна Вікторівна Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
 Косик Олена Юріївна Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Дудинець Віталій Юрійович Незалежний член наглядової ради
Кондратюк Сергій Іванович Незалежний член наглядової ради
Світлична Ірина Олександрівна Незалежний член наглядової ради
Володченко Юлія Миколаївна Незалежний член наглядової ради

 


Протокол №2 ві 08.12.2021 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підпрємств на території Краматорської територіальної громади

Протокол №1  від 13.10.21 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територільної громади

Рішення міької ради № 13/VIII-743 від    05.08.2021  “Про утворення наглядової ради комунального підприємства «МІСТ»”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 


Додаток 1

до рішення міської ради

24.11.2021 № 20/VIII-1040

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

2.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

3.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

4.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), звертається з пропозицією до міського голови щодо утворення наглядової ради комунального підприємства, відповідно до порядку утворення наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, затверджених рішенням Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

5.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається цим порядком та затверджується міською радою.

6.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

8.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

  1. До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2. Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на одному комунальному підприємстві.

4. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5. Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

 

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою порядку, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, подає пропозиції про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради інформаційне повідомлення про утворення наглядової ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, до складу наглядової ради призначаються на підставі подання міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади з урахуванням подання депутатського корпусу та протоколу конкурсної комісії.

 

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

 

V.  Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.Засідання наглядових рад скликаються за ініціативою органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, голови наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу передається до органу сфери управління якого належить комунальне підприємство, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

 

VI. Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– проводить перевірки розрахунків тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

 

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3. Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4. Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

 

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, виконавчий орган Краматорської міської ради, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

 

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням Краматорської міської ради.

 

  

 

Секретар міської ради                                             Ігор СТАШКЕВИЧ

 


Додаток 2

до рішення міської ради

29.09.2021 № 16/VIII-849

ПОРЯДОК

 призначення членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

І. Загальні положення

1.Загальний, персональний склад наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємства) та порядок призначення членів наглядової ради (окрім незалежних членів наглядової ради) визначені чиним законодавством та цим Порядком.

2.Члени наглядової ради комунального підприємства (в тому числі незалежні) – це фізичні особи, які повинні відповідати таким критеріям, як:

2.1. наявність повної цивільної дієздатності;

2.2. наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності комунального підприємства;

2.3. добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

2.4. не бути працівником комунального підприємства, на якому створена наглядова рада;

2.5. відсутність непогашеної судимості.

2.6. відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів.

3.Призначення незалежних членів наглядової ради комунального підприємства визначається цим Порядком на підставі конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади (далі – Конкурсна комісія).

II. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

 

1.Для відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств розпорядженням міського голови створюється колегіальний, постійно діючий орган – конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядових рад.

Конкурс по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади проводиться за процедурою, визначеною цим Порядком та діючим законодавством.

2.Протягом 15 робочих днів з дати набуття законної сили цим Порядком на офіційному веб-сайті міської раді обов’язково оприлюднюється інформація про проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства та перелік необхідних для участі у конкурсі документів.

3. Загальний склад конкурсної комісії складає не більше 6 осіб.

 

III. Організація роботи конкурсної комісії по відбору

незалежних членів наглядових рад

 

1.Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважаються повноважними за присутності не менш ½ від загального складу Конкурсної комісії.

2.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії.

3.Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

4.Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, у кількості не менш ніж 2 примірники, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії.

Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті ради протягом 5 робочих днів з дати складання.

IV.Порядок проведення конкурсу

1.Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, яке обов’язково повинне містити відомості про:

– найменування, юридичне та фактичне місце знаходження комунального підприємства, основні напрями його діяльності;

– строк, місце і спосіб подання документів для участі в конкурсі;

– номер телефону для довідок, адресу електронної пошти конкурсної комісії;

– перелік документів, які необхідних подати для участі в конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

– дата та місце проведення конкурсного відбору;

– вимоги відповідно до цього Порядку.

2.Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності), відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

3.Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

4.Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.

Підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі може бути:

  • невідповідність кандидата встановленим вимогам;
  • подання неповного пакету документів.

У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі зазначається підстава для такої відмови.

Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

5.У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі, конкурсна комісія оголошує проведення нового конкурсу.

6.Протягом 15 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, та проводить з кандидатами співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, застосовувати творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

7.За результатами дослідження документів від кандидатів та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад.

8.Секретар конкурсної комісії передає один примірник протоколу комісії відповідному органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

Контакти:

84320, вул. Беляєва, 113

Телефон:+38 (0626) 48-84-24

Email: krammost@ukr.net

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

територіальний комітет № 4 вул. Бикова, 4а

1 вівторок з 16-00 до 18-00