КП “МОСТ”

ЄДРПОУ 30073882

Директор– Лукашук Вадим Васильович

Заступник директора – Панченко Інесса Олександрівна

Телефон:+38 (050) 425-00-13

Email: krammost@ukr.net

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: 

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


– благоустрій міста;

– надання соціально-незахищеним верствам населення та внутрішньо-переміщеним особам житла.


Попередні редакції статуту:

2016

травень 2017

липень 2017

лютий 2018

квітень 2019

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення  міської ради

26.05.2021 № 9/VIII-466

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

«МІСТ»

в новій редакції

 

 

 

 

I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей статут визначає правові та економічні основи організації і діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСТ».

1.2. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСТ» (надалі – Підприємство) створено рішенням Краматорської міської ради від 24.07.1998 № ІІІ/23-3 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського та Цивільного кодексів України, а також інших законодавчих актів України.

1.3. Засновником, вищим органом управління Підприємства є Краматорська міська рада.

1.4. Підприємство відноситься до сфери управління Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради.

1.5. Уповноваженим виконавчим органом Засновника є Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради

1.6. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним  підприємством (комунальне комерційне підприємство).

1.7. Строк діяльності Підприємства – необмежений.

 

II НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Найменування:

– Українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСТ».

– Російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОСТ».

2.2. Скорочене найменування:

– Українською мовою – КП «МІСТ»

– Російською мовою – КП «МОСТ»

2.3. Місцезнаходження підприємства (юридична адреса): 84320, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113.

 

                                 III МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку та збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання економічних та соціальних інтересів членів трудового колективу, а також територіальної громади м. Краматорська.

3.2. Підприємство самостійно планує програму виробництва згідно рішення органу управління підприємством.

3.3. Фінансові і виробничі плани Підприємства складаються і затверджуються на кожен рік Засновником.

3.4. Фінансова і виробнича діяльність Підприємства здійснюється згідно з виробничими, фінансовими та іншими планами Підприємства на основі повного господарського розрахунку, самофінансування, керуючись чинним законодавством України.

3.5. Предметом діяльності Підприємства є:

– здавання в оренду власного нерухомого майна;

– надання інших індивідуальних послуг;

– діяльність автомобільного вантажного транспорту;

– діяльність спортивних об’єктів;

– прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;

– управління нерухомим майном;

– виконання платних послуг населенню;

– виконання послуг в побутовому обслуговуванні населення;

– виконання різних робіт та послуг в області реклами та дизайну;

– установлення рекламних щитів;

– видання рекламних листів, брошур та буклетів;

– художньо-оздоблювальні роботи, дизайни інтер’єрів;

– виконання науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт (в тому числі силами тимчасових творчих колективів по договорам підряду);

– організація виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, учбових та інших семінарів, симпозіумів та інших подібних заходів, здійснюваних на підприємницькій основі, в тому числі з участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

–  дошкільна освіта, організація дошкільного навчального закладу;

– організація та проведення семінарів, симпозіумів, презентацій, лотерей, шоу-виставок, конкурсів;

– організація бізнес-торгів та тур-поїздок, надання транспортно-експедиторських послуг в перевезенні вантажів;

– здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, горюче-мастильними матеріалами;

– виробництво та участь в виробництві будівельних матеріалів;

– виробництво та участь в виробництві будівельних, ремонтно-будівельних, ремонтних, виробничо-технічних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт;

– виробництво та участь в виробництві товарів народного споживання;

– виконання ремонту технічного, гарантійного і інших видів обслуговування, як виробничої, так і технічної продукції, виробів побутового і виробничо-технічного призначення;

– здійснення збору, закупівлі та переробки брухтового сирцю і матеріалів;

– вирощування, заготівка, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції, а також закупівлі її у приватних осіб і підприємств різних форм власності для переробки упаковки, реалізації;

– здійснення екологічної діяльності, проведення природоохоронних заходів, переробка відходів виробництва, брухтового сирцю и побутових відходів, організація охорони різних об’єктів;

– здійснення спільної підприємницької діяльності з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і закордонними суб’єктами виробничої діяльності, включаючи створення сумісних підприємств різних видів і форм, проведення сумісних господарських операцій і сумісного володіння майном, як на території України, так і за її кордоном, відкриття представництв закордонних фірм;

– здійснення орендних і лізингових операцій, в тому числі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і іноземними суб’єктами господарської діяльності;

– здійснення торгівельно-закупівельних, торгівельно-посередницьких операцій з підприємствами різних форм власності та приватними особами;

– здійснення без обмежень посередницьких операцій, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на основі комісіоних, агентських договорів, договорів-заручень і інших);

– придбання через різні підприємства,  організації і у приватних осіб матеріалів, сирцю, знаряддя, машин і механізмів, запасних частин і комплектуючих виробів до них, горюче-мастильних матеріалів та ін.);

– виробництво, придбання і реалізація електроенергіі і теплоенергіі, в тому числі на оптовому ринку;

– придбання і реалізація електроносіїв (вугілля, мазуту, природного газу та ін.) в тому числі на оптовому ринку енергоносіїв;

– здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;

– обладнання нових міст відпочинку;

– виконання ремонтно-будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних і будівельних робіт;

– виробництво і реалізація товарів народного споживання, виробів народного промислу і будівельних матеріалів;

– надання послуг в області менеджменту, маркетингу, інформатиці;

– здача в оренду вільних приміщень, майданів, обладнання;

– вантажні і пасажирські перевезення всіма видами транспорту, експедиторські послуги, фрахтовка і експлуатація морських і річних суден;

– юридичні послуги;

– організація пунктів обміну валюти по агентним домовленостям з банками;

– збір і переробка відходів виробництва;

– роботи по благоустрою і озелененню Краматорської територіальної громади;

– надання послуг із зберігання транспортних засобів на відкритих автостоянках, на відведених та спеціально обладнаних місцях;

– розробка (замовлення розробки) проектів схем розміщення автостоянок, місць для паркування, гаражів та інших об’єктів дорожнього сервісу в м. Краматорську;

– забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом впровадження нових форм паркування транспортних засобів та створення сучасної системи паркування;

– розробка, впровадження та експлуатація нових технологій та обладнання в системі паркування транспортних засобів, в тому числі автоматизованих систем управління транспортом, оплати проїзду, відеомоніторінгу;

– ремонт, прокат, технічне і сервісне обслуговування транспортних засобів;

– будівельні та монтажні роботи загального призначення;

– будівництво об’єктів інженерної інфраструктури;

– будівництво об’єктів транспортної інфраструктури;

– самостійне вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази, націлених на підвищення функціональної ефективності, проведення реконструкції, розширення і технічного переоснащення виробництва, проведення капітального і поточного ремонтів майна, а також його технічного обслуговування;

– різна інша виробнича діяльність, не заборонена законами України і пов’язана з метою діяльності Підприємства;

– виробнича діяльність Підприємства здійснюється після погодження з державними органами, здійснюючими нагляд за безпекою виробництва і праці, пожежної і екологічної безпеки та іншими органами відповідно з законодавством України, а види діяльності, що підлягають ліцензуванню – тільки після одержання ліцензії. Контроль за виробничою діяльністю може здійснюватися власними подібними службами при їх наявності.

 

IV ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Підприємство стає юридичною особою з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується вищим органом управління.

4.3. Підприємство є юридичною особою згідно з законодавством України, діє на основі повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи і бланки зі своєю офіціальною назвою, фірмові і товарні знаки. Печатки і бланки Підприємства можуть містити в собі фірмовий знак Підприємства. Підприємство здійснює облік і веде звітність в уставленій формі.

4.4. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і всім майном, яке знаходиться на самостійному балансі. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства.

Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, одержувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в судах відповідно до діючого законодавства.

4.6. Підприємство має право вступати в асоціації, консорціуми, концерни і інші об’єднання підприємств лише за згодою Засновника.

4.7. Підприємство має право брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

4.8. Підприємство за згодою Замовника може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.

4.9. Підприємство має право укладення угод (договорів, контрактів), в тому числі договорів купівлі-продажу, відповідно підряду, страхування свого майна, перевезень, зберігання, тощо.

 

V СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Статутний капітал Підприємства складає 50 283 208,69 (п’ятдесят мільйонів двісті вісімдесят три тисячі двісті вісім гривень 69 копійок).

5.2. По рішенню Засновника Підприємство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати)  розмір статутного капіталу.

5.3. Статутний капітал може поновлюватись за рахунок прибутку, одержаного Підприємством в результаті господарської діяльності.

Рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства приймається Засновником.

Зміни до статуту, пов’язані із збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, який реєстрував статут Підприємства.

5.4. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту занесення цих змін в державний реєстр.

 

                               VI МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Майно Підприємства складає основні фонди (матеріальні і нематеріальні активи), обігові кошти, а також інші цінності, передані Підприємству Засновником. Вартість майна відображається в самостійному балансі Підприємства.

6.2. Майно, закріплене за Підприємством, являється власністю територіальної громади м. Краматорська і належить підприємству на правах господарського відання.

Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном комунальної власності, що належить до основних фондів Підприємства.

6.3. Джерелом формування майна Підприємством є:

– майно передане власником в користування;

– доходи (прибутки), одержані від реалізації продукції чи послуг, а також інших видів господарської діяльності;

– доходи (прибутки) від реалізації цінних паперів;

– кредити банків та позика;

– капітальні вкладення Засновника та інші види цільового фінансування;

– безкоштовні внески, благодійність організацій, підприємств, громадян;

– амортизаційний фонд;

– інші джерела, не заборонені законодавством України;

 

 

 

VII ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

7.1. Підприємство має право самостійно:

– визначати стратегію і основні напрямки свого розвитку згідно з державними програмами та заказами, планом розвитку Підприємства;

– отримувати та надавати безповоротну та поворотну фінансову допомогу за встановленим законом порядком;

– проводити роботи по благоустрою Краматорської територіальної громади та культурно-масові заходи за власні кошти;

– реалізувати продукцію (виконувати роботи, надавати послуги) виготовлену поза державного контракту, по цінам (тарифам) установленим ним самостійно чи на договірній основі, а в випадках передбачених законодавством України – по державним фіксованим цінам (тарифах).

7.2. Підприємство зобов’язано:

– забезпечити виробництво і поставку продукції (виконання робіт, надання послуг) згідно з контрактом і укладеними договорами;

– забезпечити своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету і в державні цільові фонди згідно законодавству України.

– забезпечити  цільове використання закріпленого за ним майна і виділених державних коштів;

– здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечити своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечити дотримання законодавства про працю, про соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

– здійснювати заходи по вдосконаленню організації роботи Підприємства;

– здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках Підприємства, забезпечити економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

– виконувати норми і вимоги відносно охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

 

VIII УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

САМОУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

8.1. Управління Підприємством здійснює його керівник (директор). На час відсутності директора виконання його обов’язків покладається на заступника директора.

8.2. Керівник (директор) підприємства призначається на посаду та звільняється посади розпорядженням міського голови.

8.3. Наймання керівника здійснюється міським головою шляхом укладання з ним                контракту.

8.4. Оплата праці та матеріальне забезпечення керівника (директора) здійснюється       виключно згідно контракту.

8.5. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Засновника.

8.6. Керівник Підприємства:

–          несе повну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та діяльність Підприємства;

–          організує підготовку та виконання рішень Засновника і представляє звіти про їхнє виконання;

–          забезпечує виконання поточних і перспективних планів;

–          приймає рішення і видає накази по всіх питаннях діяльності Підприємства;

–          розпоряджається коштами Підприємства, що отримані в процесі здійснення господарської діяльності;

–          визначає розмір, умови та порядок оплати робіт і послуг, виконуваних Підприємством;

–          діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та інших організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

–       видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

–          укладає від імені Підприємства правочини (контракти, договори, угоди);

–          затверджувати структуру, посадові оклади і штатний розпис Підприємства за погодженням з Засновником або уповноважений ним орган;

–          укладає трудові договори з працівниками, призначає заступників;

–          організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

–          приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори, приймає та застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

–          обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

–          затверджує Положення про відділи, дільниці, та інші структурні одиниці, Підприємства та посадові інструкції керівників таких структурних одиниць, та інших працівників;

–          визначає правила внутрішнього трудового розпорядку;

–          укладає колективний договір з трудовим колективом, як представник Засновника;

–          забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

–          несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

–          несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

–          обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обміну, звітності і контролю господарських операцій;

–          відкриває і закриває рахунки в банках;

–          виконує інші функції, покладені на нього уповноваженим виконавчим органом Засновника;

–          зобов’язаний повідомляти уповноважений виконавчий орган Засновника про всі перевірки, ревізії, аудиторські перевірки, тощо, що здійснюються органами державної влади, про результати перевірок, та про усунення виявлених порушень;

–          зобов’язаний надати Відділу внутрішнього контролю Краматорської міської ради проект колективного договору до проведення колективних зборів Підприємства;

–          та інше, передбачене контрактом та діючим законодавством України.

8.7. На підприємстві може бути утворена наглядова рада відповідно до критеріїв та порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради.

8.8. Незаконне втручання Краматорської міської ради та її виконавчих органів у господарську діяльність Підприємства забороняється.

8.9. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються керівником (директором) підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

8.10. Трудовий колектив Підприємства:

– розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;

– вирішує всі питання з захисту соціальних і трудових прав та гарантій  згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

8.11. Соціальна діяльність Підприємства:

8.11.1. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового соціального страхування і медичного забезпечення трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

8.11.2. Підприємство зобов’язано забезпечити для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність (в установленому законодавством порядку) за шкоду, заподіяну їх здоров’ю і працездатності.

8.11.3. Підприємство зобов’язано забезпечити працівникам заробітну плату не нижче мінімальної, установленою  законодавством України.

8.11.4. Підприємство може установлювати для своїх працівників пільги в доповнення до передбачених законодавством.

 

VIIII ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВА, ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

 

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

9.2. Порядок використання чистого прибутку Підприємства визначається засновником шляхом установлення обов’язкових нормативів розділення такого прибутку.

9.3. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити та інші надходження.

9.4. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

9.5. Підприємство здійснює оплату праці, виходячи з особливостей управління згідно з умовами і в рамках фонду оплати праці, затверджених засновником з зарахуванням умов, передбачених галузевою  угодою.

9.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік результатів своєї господарської діяльності, веде та подає статистичну звітність відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в Україні» та інших нормативно-правових актів, передбачених чинним законодавством України а також обов’язкову звітність по формі установленою Кабінетом Міністрів України.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

9.7. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність, яку подає в установленому порядку і об’ємі державним органам та по формі, установленій засновником.

9.8.Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються згідно з календарними.

9.10. Фінансова господарська діяльність Підприємства здійснюється згідно з фінансовими планами.

Підприємство здійснює володіння і користування природними ресурсами в установленому законодавством України порядку.

При порушенні Підприємством законодавства про охорону навколишнього середовища, його діяльність, може бути обмежена, тимчасово заборонена і припинена згідно з законодавством України.

 

X ПОРЯДОК РОЗПОДІЛЕННЯ ПРИБУТКУ

 

10.1. Чистий прибуток (дохід) Підприємства, одержаний внаслідок надходжень від господарської і підприємницькій діяльності, лишається в повному його розпорядженні після:

– сплати заробітної плати працівникам Підприємства;

– внесення в бюджет передбачених законодавством України податків;

– сплати відсотків по кредитам банків;

– інших платежів.

10.2. Порядок розподілення чистого прибутку (доходу) і відшкодування збитків Підприємства визначається Засновником.

10.3. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник або Уповноважений ним орган.

10.4. Підприємство може створювати цільові фонди:

– фонд виробничого розвитку;

– фонд матеріального заохочення;

– фонд соціального розвитку;

– резервний страховий фонд;

– добродійний та інші фонди.

10.5. Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі до 20% Статутного фонду Підприємства. Резервний фонд Підприємства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків і позапланових витрат.

Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5 відсотків від суми чистого прибутку (доходу) Підприємства до одержання необхідної суми. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок Підприємства і на інші цілі не витрачаються.

10.6. Порядок створення і механізм  розподілення цільових фондів обумовлюється положенням, яке затверджується засновником.

 

XI  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

ПІДПРИЄМСТВА

 

11.1. Внесення змін до статуту Підприємства є компетенцією засновника.

11.2. Всі зміни до статуту підлягають державній реєстрації.

 

                                      XII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

12.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства є частиною  зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

12.2. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Підприємства і використовується ним  самостійно, згідно з законодавством.

12.3. Підприємство має право одержувати кредити від своїх іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Підприємства і використовується ним самостійно. По одержаним Підприємством кредитам держава відповідальності не несе.

Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та філії, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

 

  

        XIII КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА

 ІНФОРМАЦІЯ

 

Посадові особи і співробітники Підприємства зобов’язані строго дотримуватись установленого на Підприємстві режиму захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації підприємства і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством, цим Статутом, контрактами і трудовими погодженнями.

 

  XIV ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

14.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення)  чи ліквідації.

Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.

14.2. В разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника.

14.3. Підприємство може бути ліквідовано:

– по рішенню Засновника;

– на основі рішення суду.

14.4. Ліквідація Підприємства здійснюється назначеною ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Підприємства за рішенням суду – в установленому законом порядку.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємства.

Ліквідаційна комісії несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Підприємству, його учасникам, а також третім особам.

14.5. Ліквідаційна комісія оцінює, яке в наявності майно підприємства, виявляє його кредиторів і дебіторів та розраховується з ними, приймає заходи по сплаті боргів Підприємства третім особам і Засновнику, складає ліквідаційний  баланс і подає його Засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Наявність грошових коштів Підприємства, включаючи виручку від розпродажу його майна після розрахунків по оплаті праці працівників, з бюджетом, банками і другими кредиторами, лишаються в розпорядженні Засновника.

Майно, передане підприємству в користування, повертається Засновнику без винагороди.

14.6. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство припинивши свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                   І.І. Сташкевич

 

 

 

 

 

 


Рішення міької ради № 13/VIII-743 від    05.08.2021  “Про утворення наглядової ради комунального підприємства «МІСТ»”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84320, вул. Беляєва, 113

 

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

територіальний комітет № 4 вул. Бикова, 4а

1 вівторок з 16-00 до 18-00