КП «Міськсвітло»

ЄДРПОУ 03342681

Директор– Марченко Юрій Ніколайович

Біографічна довідка

Головний інженер–Факторович Сергій Венедиктович

 

Телефон:+380 (626)41-29-61

Facebook: посилання

Email:03342681@mail.gov.ua

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Забезпечення належного, кваліфікованого, якісного утримання та ремонту ліній зовнішнього освітлення м.Краматорська

Краматорське комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» створене шляхом перереєстрації підприємства «Міськсвітло» рішенням виконкомуКраматорської міської ради №189р від 29.04.02. реєстраційний номер 04052809Ю0010503.

Организаційнно-правова форма господарювання – комунальнепідприємство /150/

Форма власності – комунальнавласність /КФС/-32.

Згідно Ліцензії Серія АЕ № 639787 КП «Міськсвітло» має змогу вести господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури за напрямками:

 

4.00.00 будівельні та монтажні роботи

-4.05.00 Зведення металевих конструкцій

-4.05.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій

-4.10.00 Монтаж інженерних споруд

-4.16.00 Монтаж технологічного устаткування

-4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт

 

5.00.00 Монтаж інженерних мереж

– 5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання

-5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

– 5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів

-5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання

-5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення

 

Орган керування: Краматорськаміська рада /01009/.

Власником майна підприємства є Краматорська міська рада в особі уповноваженого органу – Відділу комунального господарства.

Мета діяльності підприємства визначена Статутом – це експлуатація та обслуговування електричних мереж зовнішнього освітлення, капітальні та поточні ремонти електромереж зовнішнього освітлення та освітлювального устаткування, надання будь-яких видів побутових послуг, якщо вони не заперечують чинному законодавству за вільними розрахунковими цінами узгодженими з замовником на договірній основі .


ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
26.05.2021 № 9/VIII-470

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІТЛО»

(нова редакція)

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» (далі – Підприємство) створено шляхом перереєстрації підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Горсвет», ідентифікаційний код 03342681, переданого в комунальну власність, згідно з Законами України: «Про власність», «Про Підприємства в Україні» та є його правонаступником за договорами і зобов’язаннями.

1.2. Найменування Підприємства:

повне: Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», скорочене: КП «Міськсвітло».

1.3. Засновником Підприємства та власником майна є Краматорська міська рада (далі – Засновник).

1.4. Підприємство входить до сфери управління Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради. Управління житлово-комунального господарства є уповноваженим органом Краматорської міської ради.

1.5. Орган керівництва – Краматорська міська рада.

1.6. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, обособлене майно, розрахунковий та інші рахунки банку, круглу печатку та іншу атрибутику юридичної особи.

1.7. Підприємство має майнові права та обов’язки позивача та відповідача у суді та господарському суді.

1.8. Підприємство не відповідає по зобов’язанням держави, держава не відповідає по зобов’язанням підприємства.

1.9. Юридична адреса Підприємства:

84302, м. Краматорськ Донецької області, вул. Залізнична,3.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство створене з метою забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Краматорська, шляхом утримання, експлуатації, поточного і капітального ремонту, модернізації, реконструкції та будівництва електромереж зовнішнього освітлення м. Краматорськ, а також з метою отримання прибутку від госпрозрахунків виробничої та іншої господарської діяльності.

2.2. Основними видами діяльності Підприємства є:

– експлуатація та обслуговування електричних мереж зовнішнього освітлення;

– поточні та капітальні ремонти електромереж зовнішнього освітлення та освітлюючого устаткування;

– надання транспортних послуг.

2.3. Підприємство здобуває та реалізує продукцію (послуги) суб`єктів підприємницької діяльності на умовах договорів та контрактів.

2.4. Підприємство виконує ремонт автомашин.

2.5. Підприємство веде торгівельну діяльність.

2.6. Підприємство виконує роботи з зведення металевих конструкцій, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; монтаж інженерних споруд, технологічного устаткування; виконання пусконалагоджувальних робіт; монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання (електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації, контрольно-вимірювальних приладів), монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання (електропостачання, електроосвітлення) на умовах договорів для юридичних та фізичних осіб.

2.7. Підприємство надає будь-які види послуг, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

 

ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство самостійно планує свою фінансово-господарську та інші види діяльності, що спрямовані на першочергове виконання своїх профільних завдань, забезпечення рентабельності, а також соціального розвитку трудового колективу.

3.2. Підприємство визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на свою продукцію та послуги.

3.3. Підприємство реалізує продукцію, надає послуги за вільними розрахунковими цінами та тарифами, узгодженими з замовником на договірній основі та має право для цього залучати будь-яке майно, яке знаходиться у нього на балансі.

 

ІV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є юридичною прибутковою особою, згідно з законодавством України, здійснює фінансово-господарську діяльність на основі коштів, отриманих від діяльності, передбаченої розділом 2 Статуту.

4.2. Підприємство має самостійний баланс.

4.3. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації.

4.4. Підприємство свої відносини з іншими юридичними та фізичними особами здійснює на договірній основі, що не суперечить чинному законодавству України.

4.5. Підприємство має право відкривати розрахунковий рахунок та інші рахунки для збереження грошових коштів та касових операцій за місцем реєстрації або в іншому банку України та за її межами.

4.6. Підприємство в установленому законом порядку може самостійно та разом з іншими юридичними та фізичними особами розміщувати грошові кошти, отримані від господарської діяльності в цінні папери, на депозитні рахунки банку.

4.7 Для досягнення цілей статутної діяльності, Підприємство укладає від власного імені будь-які угоди, що не суперечать чинному законодавству, здійснює операції, придбає майнові права та несе обов’язки.

4.8 Підприємство має право купувати матеріали, обладнання, автомобілі, будівельну техніку, вести будівництво за рахунок власних та запозичених коштів, орендувати земельні ділянки, користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому діючим законодавством.

4.9. Підприємство є невід`ємною частиною майна  Краматорської територіальної громади, користується всіма правами та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

4.10. Підприємство забезпечує виконання трудового законодавства, здійснює пенсійне, соціальне та медичне страхування робітників, надає соціальні пільги та виконує інші обов’язки перед своїми робітниками, які передбачені трудовими та колективними договорами.

4.11. Підприємство та його трудовий колектив користується правами згідно з чинним законодавством.

 

  1. МАЙНО ТА ФІНАНСОВІ КОШТИ

ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства складають основні фонди та цінності, оборотні кошти, цінні папери, вартість яких відображається у самостійному балансі.

5.2. Приміщення, обладнання, інвентар та інше майно є комунальною власністю Краматорської міської ради та передані Підприємству на правах господарського відання. Відчудження майна Підприємства проводиться у порядку, встановленому законодавством України та рішенням міської ради.

5.3. Підприємство може здавати в оренду, відчуджувати будь-яким способом окремо взяте індивідуально-визначене майно, що йому належить за згодою Засновника.

5.4. Фінансове забезпечення Підприємства проводиться за рахунок грошових коштів, отриманих від господарської діяльності та інших надходжень, не заборонених законодавством України.

5.5. Підприємство має право розпоряджатися позабюджетними коштами та майном, придбаним за рахунок цих коштів, згідно з чинним законодавством.

5.6. Підприємство зобов’язано забезпечити цілісність переданого майна та використовувати його відповідально до цілей та предмету статутної діяльності.

5.7. Результати фінансово-господарської діяльності встановлюються згідно з статистичною звітністю та бухгалтерським балансом.

5.8. Збитки, завдані Підприємству в наслідок порушення його майнових прав юридичними особами, державними органами або громадянами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.9. Грошові кошти з рахунків Підприємства можуть бути зняті лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.10. Статутний фонд Підприємства складає 3646910,69 грн. (три мільйони шістсот сорок шість тисяч дев’ятсот десять грн. 69 коп.).

 

VІ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

6.1. Основним показником фінансово-господарської діяльності Підприємства є прибуток.

6.2. Прибуток Підприємства утворюється від реалізації послуг за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із здійсненням своєї діяльності, сплачених податків та відрахувань до позабюджетних фондів, згідно з затвердженими нормативами чинного законодавства.

6.3. Прибуток, що залишається у розпорядженні Підприємства використовується ним самостійно в напрямках, передбачених колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом.

6.4. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.

 

VІІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Керівництво Підприємством здійснюється на основі поєднання прав Підприємства по господарському використанню свого майна і участі трудового колективу.

7.2. Підприємство очолює директор. Призначення директора на посаді здійснює міський голова на контрактній основі.

7.3. Директор може бути звільнений з посади до закінчення терміну контракту на умовах, передбачених контрактом та чинним законодавством України.

7.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, які віднесені до компетенції Засновника або уповноваженого ним органу.

7.5. Незаконне втручання Краматорської міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб у господарську діяльність Підприємства забороняється.

7.6. Директор Підприємства для здійснення фінансово-господарської діяльності:

– керується правами та обов’язками згідно з функціональними обов’язками, умовами контракту, законодавчими, нормативними актами та рішеннями Засновника;

– затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноваженим ним орган;

– призначає заступників та керівників структурних підрозділів;

– визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників;

– здійснює прийом та звільнення працівників;

– діє на підставі Статуту від імені Підприємства без довіреності, має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів.

7.7. Директор несе відповідальність за організацію діяльності Підприємства, фінансовий стан від господарської діяльності відповідно до діючих законодавчих та нормативних актів, та згідно з контрактом.

7.8. Брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

7.9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює Засновник, органи виконавчої влади відповідно до повноважень.

7.10. Трудовий колектив Підприємства складають громадяни, які своєю працею приймають участь в діяльності на основі трудових угод.

7.11. Трудові правовідносини в колективі регулюються трудовим законодавством держави та колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом.

7.12. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

7.13. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, укладаються за участю трудового колективу і відображаються в колективному договорі, діючому на Підприємстві.

7.14. Трудовий колектив Підприємства має права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та колективним договором.

 

VІІІ. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

8.1. На Підприємстві можуть створюватись наглядові ради (у разі необхідності), відповідно до критеріїв та порядку, затверджених відповідним рішенням Краматорської міської ради, як колегіальний орган, який визначає стратегію розвитку Підприємства та контролює дотримання фінансових планів.

8.2. Наглядова рада є постійно діючим органом управління Підприємства, який створюється з метою забезпечення законної, ефективної, прозорої діяльності Підприємства та захисту інтересів Краматорської територіальної громади і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника Підприємства.

 

ІХ. ОБЛІК, ЗВІТНІТЬ ТА КОНТРОЛЬ

9.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну звітність за встановленим порядком.

9.2. Відповідальність за стан фінансового, господарського та бухгалтерського обліку, за своєчасність його складання несуть директор та головний бухгалтер.

9.3. Контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснює Засновник та державні органи відповідно до законодавства України.

 

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, відділення, перетворення) Підприємства проводиться за рішенням міської ради з урахуванням діючих законодавчих актів та вимог колективного договору Підприємства або за рішенням суду.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником або рішенням суду.

10.3. Майно, що залишається після задоволення претензій перед бюджетом та іншими кредиторами залишається в розпорядженні Засновника.

10.4. Задоволення претензій кредиторів до Підприємства, що ліквідується, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

 

ХІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

11.1. Статут Підприємства, доповнення та зміни до нього, затверджуються Засновником та реєструються згідно з чинним законодавством України.

11.2. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        І.І. Сташкевич


Інформація у форматі відкритих даних:

Інформація про організаційну структуру КП Міськсвітло

Фінансова звітність суб’єктів господарювання Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2020 р.

Звіти про виконання фінансового плану Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2020 р.

Реєстр договорів за 2020 рік КП Міськсвітло

Річний план закупівель КП “Міськсвітло” на 2020 рік

2019:

Реєстр договорів за 2019 рік КП Міськсвітло

Фінансова звітність суб’єктів господарювання Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2019 р.

Звіти про виконання фінансових планів Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2019 р.

2018:

Фінансова звітність суб’єктів господарювання Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2018 р.


Фінансовий план на 2020 рік

Зміни до Фінансового плану на 2020 рік


Рішення міької ради № 13/VIII-744 від    05.08.2021 “Про утворення    наглядової  ради  комунального    підприємства електромереж  зовнішнього освітлення «Міськсвітло»”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84302, вул.Залізнична, 3

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

понеділок з 12-00 до 16-00