КП «Міськсвітло»

ЄДРПОУ 03342681

Директор– Марченко Юрій Ніколайович

Біографічна довідка

Головний інженер–Факторович Сергій Венедиктович

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Забезпечення належного, кваліфікованого, якісного утримання та ремонту ліній зовнішнього освітлення м.Краматорська

Краматорське комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» створене шляхом перереєстрації підприємства «Міськсвітло» рішенням виконкомуКраматорської міської ради №189р від 29.04.02. реєстраційний номер 04052809Ю0010503.

Организаційнно-правова форма господарювання – комунальнепідприємство /150/

Форма власності – комунальнавласність /КФС/-32.

Згідно Ліцензії Серія АЕ № 639787 КП «Міськсвітло» має змогу вести господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури за напрямками:

 

4.00.00 будівельні та монтажні роботи

-4.05.00 Зведення металевих конструкцій

-4.05.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій

-4.10.00 Монтаж інженерних споруд

-4.16.00 Монтаж технологічного устаткування

-4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт

 

5.00.00 Монтаж інженерних мереж

– 5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання

-5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

– 5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів

-5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання

-5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення

 

Орган керування: Краматорськаміська рада /01009/.

Власником майна підприємства є Краматорська міська рада в особі уповноваженого органу – Відділу комунального господарства.

Мета діяльності підприємства визначена Статутом – це експлуатація та обслуговування електричних мереж зовнішнього освітлення, капітальні та поточні ремонти електромереж зовнішнього освітлення та освітлювального устаткування, надання будь-яких видів побутових послуг, якщо вони не заперечують чинному законодавству за вільними розрахунковими цінами узгодженими з замовником на договірній основі .


ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
26.05.2021 № 9/VIII-470

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІТЛО»

(нова редакція)

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» (далі – Підприємство) створено шляхом перереєстрації підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Горсвет», ідентифікаційний код 03342681, переданого в комунальну власність, згідно з Законами України: «Про власність», «Про Підприємства в Україні» та є його правонаступником за договорами і зобов’язаннями.

1.2. Найменування Підприємства:

повне: Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», скорочене: КП «Міськсвітло».

1.3. Засновником Підприємства та власником майна є Краматорська міська рада (далі – Засновник).

1.4. Підприємство входить до сфери управління Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради. Управління житлово-комунального господарства є уповноваженим органом Краматорської міської ради.

1.5. Орган керівництва – Краматорська міська рада.

1.6. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, обособлене майно, розрахунковий та інші рахунки банку, круглу печатку та іншу атрибутику юридичної особи.

1.7. Підприємство має майнові права та обов’язки позивача та відповідача у суді та господарському суді.

1.8. Підприємство не відповідає по зобов’язанням держави, держава не відповідає по зобов’язанням підприємства.

1.9. Юридична адреса Підприємства:

84302, м. Краматорськ Донецької області, вул. Залізнична,3.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство створене з метою забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Краматорська, шляхом утримання, експлуатації, поточного і капітального ремонту, модернізації, реконструкції та будівництва електромереж зовнішнього освітлення м. Краматорськ, а також з метою отримання прибутку від госпрозрахунків виробничої та іншої господарської діяльності.

2.2. Основними видами діяльності Підприємства є:

– експлуатація та обслуговування електричних мереж зовнішнього освітлення;

– поточні та капітальні ремонти електромереж зовнішнього освітлення та освітлюючого устаткування;

– надання транспортних послуг.

2.3. Підприємство здобуває та реалізує продукцію (послуги) суб`єктів підприємницької діяльності на умовах договорів та контрактів.

2.4. Підприємство виконує ремонт автомашин.

2.5. Підприємство веде торгівельну діяльність.

2.6. Підприємство виконує роботи з зведення металевих конструкцій, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; монтаж інженерних споруд, технологічного устаткування; виконання пусконалагоджувальних робіт; монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання (електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації, контрольно-вимірювальних приладів), монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання (електропостачання, електроосвітлення) на умовах договорів для юридичних та фізичних осіб.

2.7. Підприємство надає будь-які види послуг, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

 

ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство самостійно планує свою фінансово-господарську та інші види діяльності, що спрямовані на першочергове виконання своїх профільних завдань, забезпечення рентабельності, а також соціального розвитку трудового колективу.

3.2. Підприємство визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на свою продукцію та послуги.

3.3. Підприємство реалізує продукцію, надає послуги за вільними розрахунковими цінами та тарифами, узгодженими з замовником на договірній основі та має право для цього залучати будь-яке майно, яке знаходиться у нього на балансі.

 

ІV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є юридичною прибутковою особою, згідно з законодавством України, здійснює фінансово-господарську діяльність на основі коштів, отриманих від діяльності, передбаченої розділом 2 Статуту.

4.2. Підприємство має самостійний баланс.

4.3. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації.

4.4. Підприємство свої відносини з іншими юридичними та фізичними особами здійснює на договірній основі, що не суперечить чинному законодавству України.

4.5. Підприємство має право відкривати розрахунковий рахунок та інші рахунки для збереження грошових коштів та касових операцій за місцем реєстрації або в іншому банку України та за її межами.

4.6. Підприємство в установленому законом порядку може самостійно та разом з іншими юридичними та фізичними особами розміщувати грошові кошти, отримані від господарської діяльності в цінні папери, на депозитні рахунки банку.

4.7 Для досягнення цілей статутної діяльності, Підприємство укладає від власного імені будь-які угоди, що не суперечать чинному законодавству, здійснює операції, придбає майнові права та несе обов’язки.

4.8 Підприємство має право купувати матеріали, обладнання, автомобілі, будівельну техніку, вести будівництво за рахунок власних та запозичених коштів, орендувати земельні ділянки, користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому діючим законодавством.

4.9. Підприємство є невід`ємною частиною майна  Краматорської територіальної громади, користується всіма правами та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

4.10. Підприємство забезпечує виконання трудового законодавства, здійснює пенсійне, соціальне та медичне страхування робітників, надає соціальні пільги та виконує інші обов’язки перед своїми робітниками, які передбачені трудовими та колективними договорами.

4.11. Підприємство та його трудовий колектив користується правами згідно з чинним законодавством.

 

  1. МАЙНО ТА ФІНАНСОВІ КОШТИ

ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства складають основні фонди та цінності, оборотні кошти, цінні папери, вартість яких відображається у самостійному балансі.

5.2. Приміщення, обладнання, інвентар та інше майно є комунальною власністю Краматорської міської ради та передані Підприємству на правах господарського відання. Відчудження майна Підприємства проводиться у порядку, встановленому законодавством України та рішенням міської ради.

5.3. Підприємство може здавати в оренду, відчуджувати будь-яким способом окремо взяте індивідуально-визначене майно, що йому належить за згодою Засновника.

5.4. Фінансове забезпечення Підприємства проводиться за рахунок грошових коштів, отриманих від господарської діяльності та інших надходжень, не заборонених законодавством України.

5.5. Підприємство має право розпоряджатися позабюджетними коштами та майном, придбаним за рахунок цих коштів, згідно з чинним законодавством.

5.6. Підприємство зобов’язано забезпечити цілісність переданого майна та використовувати його відповідально до цілей та предмету статутної діяльності.

5.7. Результати фінансово-господарської діяльності встановлюються згідно з статистичною звітністю та бухгалтерським балансом.

5.8. Збитки, завдані Підприємству в наслідок порушення його майнових прав юридичними особами, державними органами або громадянами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.9. Грошові кошти з рахунків Підприємства можуть бути зняті лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.10. Статутний фонд Підприємства складає 3646910,69 грн. (три мільйони шістсот сорок шість тисяч дев’ятсот десять грн. 69 коп.).

 

VІ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

6.1. Основним показником фінансово-господарської діяльності Підприємства є прибуток.

6.2. Прибуток Підприємства утворюється від реалізації послуг за винятком матеріальних витрат, пов’язаних із здійсненням своєї діяльності, сплачених податків та відрахувань до позабюджетних фондів, згідно з затвердженими нормативами чинного законодавства.

6.3. Прибуток, що залишається у розпорядженні Підприємства використовується ним самостійно в напрямках, передбачених колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом.

6.4. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.

 

VІІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Керівництво Підприємством здійснюється на основі поєднання прав Підприємства по господарському використанню свого майна і участі трудового колективу.

7.2. Підприємство очолює директор. Призначення директора на посаді здійснює міський голова на контрактній основі.

7.3. Директор може бути звільнений з посади до закінчення терміну контракту на умовах, передбачених контрактом та чинним законодавством України.

7.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, які віднесені до компетенції Засновника або уповноваженого ним органу.

7.5. Незаконне втручання Краматорської міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб у господарську діяльність Підприємства забороняється.

7.6. Директор Підприємства для здійснення фінансово-господарської діяльності:

– керується правами та обов’язками згідно з функціональними обов’язками, умовами контракту, законодавчими, нормативними актами та рішеннями Засновника;

– затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноваженим ним орган;

– призначає заступників та керівників структурних підрозділів;

– визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників;

– здійснює прийом та звільнення працівників;

– діє на підставі Статуту від імені Підприємства без довіреності, має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів.

7.7. Директор несе відповідальність за організацію діяльності Підприємства, фінансовий стан від господарської діяльності відповідно до діючих законодавчих та нормативних актів, та згідно з контрактом.

7.8. Брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

7.9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює Засновник, органи виконавчої влади відповідно до повноважень.

7.10. Трудовий колектив Підприємства складають громадяни, які своєю працею приймають участь в діяльності на основі трудових угод.

7.11. Трудові правовідносини в колективі регулюються трудовим законодавством держави та колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом.

7.12. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

7.13. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, укладаються за участю трудового колективу і відображаються в колективному договорі, діючому на Підприємстві.

7.14. Трудовий колектив Підприємства має права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та колективним договором.

 

VІІІ. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

8.1. На Підприємстві можуть створюватись наглядові ради (у разі необхідності), відповідно до критеріїв та порядку, затверджених відповідним рішенням Краматорської міської ради, як колегіальний орган, який визначає стратегію розвитку Підприємства та контролює дотримання фінансових планів.

8.2. Наглядова рада є постійно діючим органом управління Підприємства, який створюється з метою забезпечення законної, ефективної, прозорої діяльності Підприємства та захисту інтересів Краматорської територіальної громади і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника Підприємства.

 

ІХ. ОБЛІК, ЗВІТНІТЬ ТА КОНТРОЛЬ

9.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну звітність за встановленим порядком.

9.2. Відповідальність за стан фінансового, господарського та бухгалтерського обліку, за своєчасність його складання несуть директор та головний бухгалтер.

9.3. Контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснює Засновник та державні органи відповідно до законодавства України.

 

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, відділення, перетворення) Підприємства проводиться за рішенням міської ради з урахуванням діючих законодавчих актів та вимог колективного договору Підприємства або за рішенням суду.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником або рішенням суду.

10.3. Майно, що залишається після задоволення претензій перед бюджетом та іншими кредиторами залишається в розпорядженні Засновника.

10.4. Задоволення претензій кредиторів до Підприємства, що ліквідується, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

 

ХІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

11.1. Статут Підприємства, доповнення та зміни до нього, затверджуються Засновником та реєструються згідно з чинним законодавством України.

11.2. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        І.І. Сташкевич


Інформація у форматі відкритих даних:

Інформація про організаційну структуру КП Міськсвітло

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради у сфері житлово-комунального господарства

Фінансова звітність суб’єктів господарювання Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2020 р.

Звіти про виконання фінансового плану Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2020 р.

Реєстр договорів за 2020 рік КП Міськсвітло

Річний план закупівель КП “Міськсвітло” на 2020 рік

2020:

Про хід виконання заходів з утримання зовнішнього  освітлення  міста за 6 місяців  та плани  до кінця 2021  року

2019:

Реєстр договорів за 2019 рік КП Міськсвітло

Фінансова звітність суб’єктів господарювання Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2019 р.

Звіти про виконання фінансових планів Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2019 р.

2018:

Фінансова звітність суб’єктів господарювання Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» за 2018 р.


Фінансовий план на 2020 рік

Зміни до Фінансового плану на 2020 рік


Додаток
до розпорядження міської ради
22.12.2021 № 22/VIII-1159

Персональний склад

            наглядової ради на комунальному підприємстві КП «Міськсвітло»

Плахін Данило Андрійович Депутат Краматорської міської ради VIII скликання
Гребенюк Микола Григорович Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Ведель Наталія Олексіївна Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Плужник Ілля Володимирович Незалежний член наглядової ради
Калюжний Андрій Миколайович Незалежний член наглядової ради
Фетисова Наталія Анатоліївна Незалежний член наглядової ради
Чечотка Ігор Володимирович Незалежний член наглядової ради

Протокол №2 ві 08.12.2021 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підпрємств на території Краматорської територіальної громади

Протокол №1  від 13.10.21 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територільної громади

Рішення міької ради № 13/VIII-744 від    05.08.2021 “Про утворення    наглядової  ради  комунального    підприємства електромереж  зовнішнього освітлення «Міськсвітло»”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 


Додаток 1

до рішення міської ради

24.11.2021 № 20/VIII-1040

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

2.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

3.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

4.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), звертається з пропозицією до міського голови щодо утворення наглядової ради комунального підприємства, відповідно до порядку утворення наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, затверджених рішенням Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

5.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається цим порядком та затверджується міською радою.

6.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

8.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

  1. До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2. Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на одному комунальному підприємстві.

4. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5. Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

 

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою порядку, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, подає пропозиції про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради інформаційне повідомлення про утворення наглядової ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, до складу наглядової ради призначаються на підставі подання міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади з урахуванням подання депутатського корпусу та протоколу конкурсної комісії.

 

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

 

V.  Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.Засідання наглядових рад скликаються за ініціативою органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, голови наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу передається до органу сфери управління якого належить комунальне підприємство, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

 

VI. Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– проводить перевірки розрахунків тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

 

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3. Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4. Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

 

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, виконавчий орган Краматорської міської ради, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

 

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням Краматорської міської ради.

 

  

 

Секретар міської ради                                             Ігор СТАШКЕВИЧ

 


Додаток 2

до рішення міської ради

29.09.2021 № 16/VIII-849

ПОРЯДОК

 призначення членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

І. Загальні положення

1.Загальний, персональний склад наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємства) та порядок призначення членів наглядової ради (окрім незалежних членів наглядової ради) визначені чиним законодавством та цим Порядком.

2.Члени наглядової ради комунального підприємства (в тому числі незалежні) – це фізичні особи, які повинні відповідати таким критеріям, як:

2.1. наявність повної цивільної дієздатності;

2.2. наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності комунального підприємства;

2.3. добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

2.4. не бути працівником комунального підприємства, на якому створена наглядова рада;

2.5. відсутність непогашеної судимості.

2.6. відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів.

3.Призначення незалежних членів наглядової ради комунального підприємства визначається цим Порядком на підставі конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади (далі – Конкурсна комісія).

II. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

 

1.Для відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств розпорядженням міського голови створюється колегіальний, постійно діючий орган – конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядових рад.

Конкурс по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади проводиться за процедурою, визначеною цим Порядком та діючим законодавством.

2.Протягом 15 робочих днів з дати набуття законної сили цим Порядком на офіційному веб-сайті міської раді обов’язково оприлюднюється інформація про проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства та перелік необхідних для участі у конкурсі документів.

3. Загальний склад конкурсної комісії складає не більше 6 осіб.

 

III. Організація роботи конкурсної комісії по відбору

незалежних членів наглядових рад

 

1.Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважаються повноважними за присутності не менш ½ від загального складу Конкурсної комісії.

2.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії.

3.Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

4.Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, у кількості не менш ніж 2 примірники, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії.

Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті ради протягом 5 робочих днів з дати складання.

IV.Порядок проведення конкурсу

1.Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, яке обов’язково повинне містити відомості про:

– найменування, юридичне та фактичне місце знаходження комунального підприємства, основні напрями його діяльності;

– строк, місце і спосіб подання документів для участі в конкурсі;

– номер телефону для довідок, адресу електронної пошти конкурсної комісії;

– перелік документів, які необхідних подати для участі в конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

– дата та місце проведення конкурсного відбору;

– вимоги відповідно до цього Порядку.

2.Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності), відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

3.Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

4.Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.

Підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі може бути:

  • невідповідність кандидата встановленим вимогам;
  • подання неповного пакету документів.

У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі зазначається підстава для такої відмови.

Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

5.У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі, конкурсна комісія оголошує проведення нового конкурсу.

6.Протягом 15 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, та проводить з кандидатами співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, застосовувати творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

7.За результатами дослідження документів від кандидатів та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад.

8.Секретар конкурсної комісії передає один примірник протоколу комісії відповідному органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

Контакти:

84302, вул.Залізнична, 3

Соціальні мережі:  Facebook

Телефон:+380 (626)41-29-61

Email: 03342681@mail.gov.ua

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

понеділок з 12-00 до 16-00