КП «ДРУАС»

ЄДРПОУ 13489818

Директор– Непомящий Микола Миколайович

Звіт про виконання плану робіт по благоустрою міста за 9 місяців 2019 р.

Звіт про виконання плану робіт по благоустрою міста за 2018 р.

Звіт про виконання плану робіт по благоустрою міста за 2017 р.

Заступник директора– Калашніков Олександр Васильович

Заступник директора–  Ольшанський Сергій Анатолійович

 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Статут 2018

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
26.05.2021 № 9/VIII-471

  

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ»

в новій редакції

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Цей статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ» (надалі – Підприємство);

1.2. Комунальне підприємство «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» утворене шляхом перереєстрації підприємства «Участок по ремонту, содержанию автодорог и сооружений на них», ідентифікаційний код 13489818, переданого в комунальну власність згідно до законів України «Про власність», «Про підприємства в Україні», та є його правонаступником за договорами та зобов’язаннями.

1.3. Найменування Підприємства:

українською мовою:

– повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ»;

– скорочене найменування: КП «ДРУАС»;

російською мовою:

– повне найменування: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ, СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ»;

– скорочене найменування: КП «УРСАС»;

англійською мовою:

 • повне найменування: MUNICIPAL ENTERPRISE «STATION FOR REPAIR, MAINTENANCE OF MOTOR ROADS AND STRUCTURES ON THEM»;
 • скорочене найменування: ME «SRMMRS».

1.4. Засновником підприємства є Краматорська міська рада.

1.5. Засновником майна, вищим органом управління є Краматорська міська рада.

1.6. Орган до сфери управління якого належить Підприємство – Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради. Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради є уповноваженим органом Засновника.

1.7. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та іншу атрибутику юридичної особи.

1.8. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним підприємством (комунальне комерційне підприємство) і діє за принципами бюджетного фінансування в поєднанні з повним господарським розрахунком та самофінансуванням.

1.9. Підприємство не відповідає за зобов’язання Засновника, а Засновник не відповідають за зобов’язання Підприємства.

1.10. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.11. У межах своєї статутної діяльності та положень цього статуту Підприємство має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських судах відповідно до діючого законодавства України.

1.12. Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства:

84307, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 5

 

 1. Мета та предмет діяльності

 

2.1. Основною метою діяльності підприємства являється отримання прибутку та збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання економічних та соціальних інтересів членів трудового колективу.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

 • зовнішній благоустрій;
 • інша діяльність по прибиранню сміття та очищенню інших територій;
 • лінійне будівництво;
 • будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, утримання об’єктів та елементів благоустрою, автошляхів, доріг, вулиць, внутрішньо-квартальних проїздів, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, інші роботи з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів;
 • встановлення, ремонт, утримання та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні та огороджувальні пристрої тощо);
 • встановлення, ремонт, утримання та обслуговування інших елементів інженерного обладнання вулично-дорожньої мережі;
 • улаштування, ремонт, заміна або виправлення колесовідбійних та пішохідних секцій огорож;
 • нанесення та відновлення дорожньої розмітки тощо;
 • встановлення, модернізація, ремонт, обслуговування та утримання світлофорних об’єктів;
 • демонтаж рекламних засобів та конструкцій;
 • демонтаж тимчасових споруд для зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені з порушенням діючого законодавства, норм та правил;
 • розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд, улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
 • монтаж інженерних споруд, монтаж технологічного устаткування автомобільного транспорту;
 • будівництво та ремонт мостів, шляхопроводів, переходів;
 • будівництво інших споруд;
 • роботи по реконструкції, реставрації та ремонту;
 • створення нових зелених насаджень;
 • ландшафтна реконструкція існуючих зелених насаджень;
 • вирощування квіткової продукції;
 • вирощування деревинно-кущового посадкового матеріалу;
 • вирощування квіткової розсади;
 • здійснення доглядних робіт по утриманню зелених насаджень;
 • валка сухостійних та аварійних дерев на території Краматорської територіальної громади;
 • реалізація вирощеної квіткової та деревинної продукції;
 • транспортно-експедиційні послуги на замовлення населення;
 • діяльність автомобільного вантажного транспорту;
 • інші автомобільні пасажирські перевозки;
 • ремонт та технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів на замовлення населення;
 • виробництво та участь у виробництві всіх видів матеріалів для будівництва доріг;
 • придбання та перевезення енергоносіїв (вугіль, мазут, природний газ) в тому числі на потовому ринку енергоносіїв;
 • організація охорони різних об’єктів;
 • здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, паливно-мастильними матеріалами і т.д.;
 • вирощування, заготівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції, а також закупка її у населення, підприємств різних форм власності для переробки, упаковки, реалізації;
 • здійснення екологічної діяльності, проведення природоохоронних заходів, переробка відходів виробництва, вторинної сировини та побутових відходів;
 • надання платних послуг (виконання робіт) населенню та юридичним особам;
 • надання побутових послуг;
 • здійснення бартерних операцій та іншої діяльності, побудованої на зустрічних формах торгівлі;
 • здійснення торгівельно-закупівельних, торгівельно-посередницьких операцій з підприємствами різних форм власності та приватними особами;
 • придбання через підприємства та організації, в приватних осіб матеріалів, сировини, устаткування, машин та механізмів, запасних частин та комплектуючих виробів до них, паливно-мастильних матеріалів і т.д.;
 • здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;
 • здійснення інших видів діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, не заборонених законодавством України.

2.3. Для здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Підприємство одержує відповідну ліцензію та/або дозвіл.

 

 1. Юридичний статус Підприємства

 

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується вищим органом управління – Краматорською міською радою.

3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України;

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має поточні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.6. Підприємство має право відповідно до вимог діючого законодавства України, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

 

 1. Майно Підприємства

 

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно, закріплене за Підприємством є власністю територіальної громади                       м. Краматорська і належить (передане) Підприємству на праві господарського відання.

Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном комунальної власності, що належить до основних фондів Підприємства за згодою Засновника.

4.3. Підприємство може здавати в оренду окремо взяте індивідуально-визначене майно, що йому належить в порядку передбаченому Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Положенням про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Краматорськ.

4.4. Фінансове забезпечення Підприємства проводиться за рахунок грошових коштів, отриманих від надання визначених у цьому статуті послуг, здійснених згідно з законодавством України та інших надходжень, не заборонених законодавством України;

4.5. Підприємство має право розпоряджатися позабюджетними коштами та майном, придбаним за рахунок цих коштів, згідно з чинним законодавством.

4.6. Підприємство зобов’язано забезпечити цілісність переданого майна та використовувати його відповідно до цілей та предмету статутної діяльності;

4.7. Результати фінансово-господарської діяльності встановлюються згідно з статистичною звітністю та бухгалтерським балансом.

4.8. Збитки завдані Підприємству в наслідок порушення його майнових прав відшкодовуються  юридичними особами, державними органами або громадянами відповідно до чинного законодавства.

4.9. Грошові кошти з рахунків Підприємства можуть бути зняті лише у випадках, передбачених законодавством України.

4.10. Підприємство може брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

4.11.  Статутний капітал підприємства складає 50.534.334,35 грн. (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі триста тридцять чотири гривні 35 копійок).

 

 1. Права та обов’язки Підприємства, облікова політика

 

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами.

5.1.3. Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них по рішенню Засновника.

5.2. Обов’язки Підприємства.

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання.

Доведені у встановленому порядку державні контракти і державні замовлення є обов’язковими до виконання.

5.2.2. Підприємство:

 • забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
 • здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
 • здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
 • придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
 • забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік результатів своєї господарської діяльності, веде та подає статистичну звітність відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в Україні» та інших нормативно-правових актів, передбачених чинним законодавством України а також обов’язкову звітність по формі установленою Кабінетом Міністрів України.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

5.4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність, яку подає в установленому порядку і об’ємі державним органам та по формі, установленій Засновником.

5.5. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються згідно з календарними.

5.6. Фінансова господарська діяльність Підприємства здійснюється згідно з фінансовими планами.

 

 1. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

 

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник (директор).

6.2. Керівник (директор) підприємства призначається на посаду та звільняється посади розпорядженням міського голови.

6.3. Наймання керівника здійснюється міським головою шляхом укладання з ним контракту.

6.4. Оплата праці та матеріальне забезпечення керівника (директора) здійснюється виключно згідно контракту.

6.5. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Засновника.

Керівник Підприємства:

–          несе повну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та діяльність Підприємства;

–          організує підготовку та виконання рішень Засновника і представляє звіти про їхнє виконання;

–          забезпечує виконання поточних і перспективних планів;

–          приймає рішення і видає накази по всіх питаннях діяльності Підприємства;

–          розпоряджається коштами Підприємства, що отримані процесі здійснення господарської діяльності;

–          визначає розмір, умови та порядок оплати робіт і послуг, виконуваних Підприємством;

–          діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, правоохоронних органах, судах, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

–          укладає від імені Підприємства правочини (контракти, договори, угоди) в тому числі направлені на реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг за цінами (тарифами) встановленими на договірній основі, у випадках передбачених чинним законодавством України – за цінами не вище фіксованих цін (тарифів);

 • затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноваженим ним орган;

–          укладає трудові договори з працівниками, призначає заступників;

–          видає в межах своєї компетенції накази та доручення;

–          організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

–          приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори, приймає та застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

–          обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

–          затверджує Положення про відділи, дільниці, та інші структурні одиниці, Підприємства та посадові інструкції керівників таких структурних одиниць, та інших працівників;

–          визначає правила внутрішнього трудового розпорядку;

– укладає колективний договір з трудовим колективом, як представник Засновника;

–          забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

–          видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

–          несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

–          несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

–          обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обміну, звітності і контролю господарських операцій;

–          відкриває і закриває рахунки в банках;

–          виконує інші функції, покладені на нього уповноваженим виконавчим органом Засновника;

–          зобов’язаний повідомляти виконавчий орган Краматорської міської ради про всі перевірки, ревізії, аудиторські перевірки, тощо, що здійснюються органами державної влади, про результати перевірок, та про усунення виявлених порушень;

–          зобов’язаний надати Відділу внутрішнього контролю Краматорської міської ради проект колективного договору до проведення колективних зборів Підприємства та інше, передбачене контрактом та діючим законодавством України;

Незаконне втручання Краматорської міської ради та її виконавчих органів у господарську діяльність Підприємства забороняється.

6.6. Заступник керівника Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень дільниць, ферм та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші майстри і майстри призначаються і звільняються з посади керівником Підприємства.

6.7. Повноваженнями трудового колективу комунального підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства.

6.8. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються керівником (директором) підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.9. Трудовий колектив Підприємства:

– розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;

– вирішує всі питання з захисту соціальних і трудових прав та гарантій  згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

6.10. Соціальна діяльність Підприємства:

6.10.1 Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового соціального страхування і медичного забезпечення трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

6.10.2. Підприємство зобов’язано забезпечити працівникам заробітну плату не нижче мінімальної, встановленою  законодавством України.

6.11. На  Підприємстві може бути утворена наглядова  рада  відповідно до критеріїв та

порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради.

 

 1. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, розподіляється та використовується відповідно до чинного законодавства. Порядок використання прибутку підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.

7.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

7.4. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за згодою з Засновником згідно з чинним законодавством України.

7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

7.6. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Ліквідація і реорганізація Підприємства

 

8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або господарського суду згідно з чинним законодавством.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу керівництва. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником, відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства  і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.5. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І.І. Сташкевич


Інформація у форматі відкритих даних:

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради у сфері житлово-комунального господарства

Інформація про організаційну структуру КП “ДРУАС”

2019:

Фінансова звітність за 2019 р комунальне підприємство «ДРУАС»

Реєстр договорів за 2019 р комунальне підприємство «ДРУАС»

2018:

Реєстр договорів за 2018 р комунальне підприємство «ДРУАС»


2020 :

Фінансовий план на 2020 рік

Звіт про виконання фінансовогго плану:

9 місяців

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану:

9 місяців

3 місяці

Баланс:

9 місяців

3 місяці

Звіт про фінрезультати :

9 місяців

3 місяці

 

2019 :

Показники роботи підприємства за 2019 рік

Баланс:

12 місяців

9 місяців

Звіт про фінрезультати :

12 місяців

9 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Примітки до річної фінансової звітності:

12 місяців

 

2018 :

Відомості про договори, інформація про операції та зобов’язання

Показники роботи підприємства за перше півріччя 2018 року

Фінансовий план на 2018 рік

Баланс:

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Примітки до річної фінансової звітності:

12 місяців

 

2017 :

Баланс:

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Примітки до річної фінансової звітності:

12 місяців

 

2016 :

Баланс:

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Пояснювальна записка к звіту:

12 місяців

 

2015 :

Баланс:

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Пояснювальна записка к звіту:

12 місяців

 

2014 :

Баланс:

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Пояснювальна записка к звіту:

12 місяців

 


Додаток
до розпорядження міської ради
22.12.2021 № 22/VIII-1159

Персональний склад

                      наглядової ради на комунальному підприємстві    КП «ДРУАС»

Сербін Віктор Омелянович  Депутат Краматорської міської ради VIII скликання
Лєонова Юлія Василівна Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
 Матюнін Роман Борисович Представник виконавчих органів Краматорської міської ради
Іванов Олександр Олександрович Незалежний член наглядової ради
Бушуєва Оксана Сергіївна Незалежний член наглядової ради
Шейко Інна Олександрівна Незалежний член наглядової ради
Тітенко Андрій Валентинович Незалежний член наглядової ради

 


Протокол №2 ві 08.12.2021 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підпрємств на території Краматорської територіальної громади

Протокол №1  від 13.10.21 з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територільної громади

Рішення міької ради № 13/VIII-741 від    05.08.2021 “Про утворення наглядової ради  комунального підприємства Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 


Додаток 1

до рішення міської ради

24.11.2021 № 20/VIII-1040

ПОРЯДОК

утворення наглядових рад комунальних підприємств

 на території Краматорської територіальної громади

 

I. Загальні положення

1.Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємство), який створюється з метою захисту інтересів Краматорської територіальної громади, з застосуванням програм на забезпечення реалізації статутних завдань комунальних підприємств, з наміром підвищення ефективності управління та контролю за діяльністю керівників комунальних підприємств, з дотриманням належного контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств Краматорської територіальної громади та підвищення ефективності їх діяльності і в межах своєї компетенції спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

2.Порядок про наглядові ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади розроблено відповідно до чинного законодавства України.

3.Порядок визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідацію наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади.

4.Орган, до сфери управління якого належить комунальне підприємство (надалі – орган), звертається з пропозицією до міського голови щодо утворення наглядової ради комунального підприємства, відповідно до порядку утворення наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, затверджених рішенням Краматорською міської радою (надалі – міська рада).

5.Персональний склад наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади, порядок проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядових рад визначається цим порядком та затверджується міською радою.

6.Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України з питань організації та діяльності наглядових рад комунальних підприємств, постановами Верховної ради, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями органу до сфери управління якого належить комунальне підприємство, статутом комунального підприємства, цим порядком та іншими нормативно-правовими актами.

7.Дія цього порядку поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Краматорська міська рада.

8.Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2.Утворення Наглядових рад

II. Склад наглядової ради

 1. До складу наглядової ради обов’язково включаються:

– представники виконавчих органів Краматорської міської ради – 2 члена від загального складу наглядової ради комунального підприємства шляхом призначення міським головою;

– депутати Краматорської міської ради (за поданням) – 1 член від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

– незалежні члени, обрані на конкурсних засадах згідно до цього порядку – 4 особи від загального складу наглядової ради комунального підприємства;

2. Загальна чисельність наглядової ради складає – 7 осіб.

3. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж на одному комунальному підприємстві.

4. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади обираються на підставі відкритого конкурсного відбору.

5. Персональний склад наглядової ради комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади формується шляхом прийняття рішення Краматорською міською радою.

 

III. Утворення наглядової ради

1.Орган невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою порядку, відповідно до яких утворюється наглядова рада комунального підприємства на території Краматорської територіальної громади, подає пропозиції про утворення наглядової ради комунального підприємства.

2.Орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради інформаційне повідомлення про утворення наглядової ради.

3.Представники виконавчих органів Краматорської міської ради, до складу наглядової ради призначаються на підставі подання міського голови не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради.

4.Конкурсна комісія, утворена в порядку згідно чинного законодавства та цього порядку та протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про утворення наглядової ради комунального підприємства проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

5.Орган невідкладно розробляє та подає на найближчу після завершення конкурсу сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади з урахуванням подання депутатського корпусу та протоколу конкурсної комісії.

 

ІV. Структура та організація діяльності наглядової ради

1.Кількісний склад членів наглядової ради:

1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується Краматорською міською радою і є чинним до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

1.2.  Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

2.Організаційна структура наглядової ради:

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження якого визначаються цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

 

V.  Засідання наглядової ради:

1.Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів від загального складу наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2.Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.Засідання наглядових рад скликаються за ініціативою органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, голови наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– обґрунтованої ініціативи члена наглядової ради;

– рішення Краматорської міської ради;

– рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради;

– керівника комунального підприємства.

4.Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5.Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

6.Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради.

7.Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради не пізніше як за 2 робочі дні до дати засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міської ради.

8.Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Кожен член наглядової ради може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання наглядової ради є невід’ємною частиною такого протоколу. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради. Оприлюднення протоколу засідання наглядової ради у встановлені строки забезпечується органом до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

9.Протокол засідання наглядової ради оформлюється у кількості не менш ніж двох оригінальних примірниках. Один примірник протоколу передається до органу сфери управління якого належить комунальне підприємство, другий – передається на зберігання керівнику комунального підприємства.

10.Засідання наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

 

VI. Повноваження наглядової ради комунального підприємства

1.Повноваження наглядової ради комунального підприємства, визначається чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства та цим порядком.

2.Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– визначає види, порядок, організацію діяльності та ліквідацію її комітетів;

– здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об’єктів комунальної власності територіальної громади та ресурсів, які знаходяться в користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень міської ради, виконавчого комітету Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови;

– вносить пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді здійснення конкретних заходів;

– в разі необхідності, вносить пропозиції щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємств;

– визначає форму контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

– проводить перевірки розрахунків тарифів на оплату житлово-комунальних послуг для всіх категорій споживачів;

– бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;

– розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності Комунального підприємства, вносить до них пропозиції і зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення господарського зобов’язання, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти (включно) відсотків вартості активів комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

– приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, або про передачу питання на розгляд міської ради;

– подає міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, перепрофілювання, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;

– складає щорічний та щоквартальні звіти за результатами своєї діяльності та подає їх для ознайомлення на пленарне засідання міської ради;

– вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього порядку, Статуту комунального підприємства та рішень міської ради.

3.За погодженням наглядової ради здійснюється зміна організаційної структури, загальної чисельності працівників і штатного розкладу комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання.

4.Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього) готує висновок до нього, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (змін до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

Висновок наглядової ради додається до проекту фінансового плану (змін до нього) разом з іншими передбаченими нормативно-правовими актами документами та подається у встановленому порядку на погодження до органу.

5.Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства (за звітні квартали поточного року та за звітний рік), який у встановленому порядку подається на розгляд органу.

6.Наглядова рада зобов’язана інформувати міську раду, міського голову, орган про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

Про визначені вище обставини наглядова рада повинна повідомити вказаних суб’єктів в письмовому вигляді не пізніше ніж у триденний строк з дня їх виявлення наглядовою радою.

7.Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

 

VII. Права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1.Права члена наглядової ради:

1.1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради.

1.2. Члени наглядової ради мають право:

– отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

– брати участь у всіх нарадах, зустрічах, засіданнях, комісіях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов’язані інформувати членів наглядових рад не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

– вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради комунального підприємства;

– подавати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

– порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

2. Члени наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах комунального підприємства та Краматорської територіальної громади;

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, іншими нормативно правовими актами України та цим Порядком;

– не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

– брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

– не перевищувати межі своїх повноважень.

3. Повноваження голови наглядової ради.

Голова наглядової ради:

– керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Порядком;

– організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень,  прийнятих наглядовою радою;

– скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

– не рідше одного разу в рік звітує перед міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів комунального підприємства, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради;

– за рішенням наглядової ради порушує перед конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради питання щодо внесення змін до її складу;

– представляє наглядову раду у відносинах з комунальним підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

– призначає заступника з числа членів наглядової ради;

– підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

4. Виконання функцій членів наглядових рад комунальних підприємств здійснюються добровільно і на безоплатній основі.

 

VIII. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, або з інших підстав, визначених цим порядком, або чинним законодавством.

Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я міського голови, міської ради з урахуванням вимог цього порядку.

2.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого органу Краматорської міської ради, органу у сфері управління якого знаходиться підприємство, у випадках, передбачених цим порядком.

3.Член наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту, за рішенням якого його включено до складу наглядової ради, письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам до членів наглядової ради, встановлених в цим Порядком, а також у випадку невідповідності незалежного члена наглядової ради комунального підприємства вимогам до незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, визначених цим Порядком.

4.Суб’єкти, за рішенням яких особи були включені до членів наглядової ради, отримавши письмову заяву члена наглядової ради комунального підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради комунального підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно.

5.У разі припинення повноважень членів наглядових рад, виконавчий орган Краматорської міської ради, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, має відібрати нових членів наглядових рад в порядку та у спосіб визначеним чинним законодавством, який не перевищує трьох місяців.

6.Повноваження члена наглядової ради припиняються з дати набуття чинності розпорядження міського голови або рішення міської ради.

7.Повноваження члена наглядової ради комунального підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов’язків – з моменту набуття чинності відповідним рішенням;

– неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради Комунального підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

– притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

– визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

– ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту комунального підприємства;

– закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

8. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт, за рішенням якого призначено цього члена наглядової ради, має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до процедури, визначеної цим Порядком .

 

IX. Припинення діяльності наглядових рад

1.Діяльність наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади припиняється за рішенням Краматорської міської ради.

 

  

 

Секретар міської ради                                             Ігор СТАШКЕВИЧ

 


Додаток 2

до рішення міської ради

29.09.2021 № 16/VIII-849

ПОРЯДОК

 призначення членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

І. Загальні положення

1.Загальний, персональний склад наглядової ради комунального підприємства Краматорської міської ради (надалі – комунальне підприємства) та порядок призначення членів наглядової ради (окрім незалежних членів наглядової ради) визначені чиним законодавством та цим Порядком.

2.Члени наглядової ради комунального підприємства (в тому числі незалежні) – це фізичні особи, які повинні відповідати таким критеріям, як:

2.1. наявність повної цивільної дієздатності;

2.2. наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності комунального підприємства;

2.3. добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

2.4. не бути працівником комунального підприємства, на якому створена наглядова рада;

2.5. відсутність непогашеної судимості.

2.6. відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів.

3.Призначення незалежних членів наглядової ради комунального підприємства визначається цим Порядком на підставі конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади (далі – Конкурсна комісія).

II. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади

 

1.Для відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств розпорядженням міського голови створюється колегіальний, постійно діючий орган – конкурсна комісія по відбору незалежних членів наглядових рад.

Конкурс по відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств на території Краматорської територіальної громади проводиться за процедурою, визначеною цим Порядком та діючим законодавством.

2.Протягом 15 робочих днів з дати набуття законної сили цим Порядком на офіційному веб-сайті міської раді обов’язково оприлюднюється інформація про проведення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства та перелік необхідних для участі у конкурсі документів.

3. Загальний склад конкурсної комісії складає не більше 6 осіб.

 

III. Організація роботи конкурсної комісії по відбору

незалежних членів наглядових рад

 

1.Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважаються повноважними за присутності не менш ½ від загального складу Конкурсної комісії.

2.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії.

3.Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

4.Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом, у кількості не менш ніж 2 примірники, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії.

Кожен член Конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті ради протягом 5 робочих днів з дати складання.

IV.Порядок проведення конкурсу

1.Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, яке обов’язково повинне містити відомості про:

– найменування, юридичне та фактичне місце знаходження комунального підприємства, основні напрями його діяльності;

– строк, місце і спосіб подання документів для участі в конкурсі;

– номер телефону для довідок, адресу електронної пошти конкурсної комісії;

– перелік документів, які необхідних подати для участі в конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

– дата та місце проведення конкурсного відбору;

– вимоги відповідно до цього Порядку.

2.Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти (за наявності), відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

3.Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

4.Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск кандидата або відмову в допуску до участі у конкурсі.

Підставою для відмови у допуску до участі у конкурсі може бути:

 • невідповідність кандидата встановленим вимогам;
 • подання неповного пакету документів.

У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі в протоколі зазначається підстава для такої відмови.

Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів, має право на повторне подання документів для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

5.У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі, конкурсна комісія оголошує проведення нового конкурсу.

6.Протягом 15 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, та проводить з кандидатами співбесіди, враховує їхню здатність висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, застосовувати творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

7.За результатами дослідження документів від кандидатів та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад.

8.Секретар конкурсної комісії передає один примірник протоколу комісії відповідному органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.

 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич

Контакти:

84307, вул.Конрада Гампера , 5

Соціальні мережі:  Facebook

Телефон приймальня: +38 (095) 847-01-51

Телефон диспетчер: +38 (099) 537-55-28

Email: kpdruas@gmail.com

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

Понеділок-П’ятниця – с 7:00 до 15:30

Перерва – с 11:00 до 11:30

Вихідні – субота, неділя