КП «ДРУАС»

ЄДРПОУ 13489818

Директор– Непомящий Микола Миколайович

Звіт про виконання плану робіт по благоустрою міста за 9 місяців 2019 р.

Звіт про виконання плану робіт по благоустрою міста за 2018 р.

Звіт про виконання плану робіт по благоустрою міста за 2017 р.

 

Заступник директора– Калашніков Олександр Васильович

Заступник директора–  Ольшанський Сергій Анатолійович

Телефон:+38 (099) 537-55-28

Facebook: посилання

Email:kpdruas@gmail.com

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: профіль

Єлектронний кабінет на міському порталі відкритих даних: профіль


Статут 2018

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення міської ради
26.05.2021 № 9/VIII-471

  

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ»

в новій редакції

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Цей статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ» (надалі – Підприємство);

1.2. Комунальне підприємство «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» утворене шляхом перереєстрації підприємства «Участок по ремонту, содержанию автодорог и сооружений на них», ідентифікаційний код 13489818, переданого в комунальну власність згідно до законів України «Про власність», «Про підприємства в Україні», та є його правонаступником за договорами та зобов’язаннями.

1.3. Найменування Підприємства:

українською мовою:

– повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ»;

– скорочене найменування: КП «ДРУАС»;

російською мовою:

– повне найменування: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ, СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ»;

– скорочене найменування: КП «УРСАС»;

англійською мовою:

 • повне найменування: MUNICIPAL ENTERPRISE «STATION FOR REPAIR, MAINTENANCE OF MOTOR ROADS AND STRUCTURES ON THEM»;
 • скорочене найменування: ME «SRMMRS».

1.4. Засновником підприємства є Краматорська міська рада.

1.5. Засновником майна, вищим органом управління є Краматорська міська рада.

1.6. Орган до сфери управління якого належить Підприємство – Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради. Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради є уповноваженим органом Засновника.

1.7. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та іншу атрибутику юридичної особи.

1.8. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним підприємством (комунальне комерційне підприємство) і діє за принципами бюджетного фінансування в поєднанні з повним господарським розрахунком та самофінансуванням.

1.9. Підприємство не відповідає за зобов’язання Засновника, а Засновник не відповідають за зобов’язання Підприємства.

1.10. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.11. У межах своєї статутної діяльності та положень цього статуту Підприємство має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських судах відповідно до діючого законодавства України.

1.12. Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства:

84307, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 5

 

 1. Мета та предмет діяльності

 

2.1. Основною метою діяльності підприємства являється отримання прибутку та збільшення на цій основі матеріально-технічної бази Підприємства при умові дотримання економічних та соціальних інтересів членів трудового колективу.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

 • зовнішній благоустрій;
 • інша діяльність по прибиранню сміття та очищенню інших територій;
 • лінійне будівництво;
 • будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, утримання об’єктів та елементів благоустрою, автошляхів, доріг, вулиць, внутрішньо-квартальних проїздів, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, інші роботи з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів;
 • встановлення, ремонт, утримання та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, напрямні, сигнальні та огороджувальні пристрої тощо);
 • встановлення, ремонт, утримання та обслуговування інших елементів інженерного обладнання вулично-дорожньої мережі;
 • улаштування, ремонт, заміна або виправлення колесовідбійних та пішохідних секцій огорож;
 • нанесення та відновлення дорожньої розмітки тощо;
 • встановлення, модернізація, ремонт, обслуговування та утримання світлофорних об’єктів;
 • демонтаж рекламних засобів та конструкцій;
 • демонтаж тимчасових споруд для зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені з порушенням діючого законодавства, норм та правил;
 • розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд, улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
 • монтаж інженерних споруд, монтаж технологічного устаткування автомобільного транспорту;
 • будівництво та ремонт мостів, шляхопроводів, переходів;
 • будівництво інших споруд;
 • роботи по реконструкції, реставрації та ремонту;
 • створення нових зелених насаджень;
 • ландшафтна реконструкція існуючих зелених насаджень;
 • вирощування квіткової продукції;
 • вирощування деревинно-кущового посадкового матеріалу;
 • вирощування квіткової розсади;
 • здійснення доглядних робіт по утриманню зелених насаджень;
 • валка сухостійних та аварійних дерев на території Краматорської територіальної громади;
 • реалізація вирощеної квіткової та деревинної продукції;
 • транспортно-експедиційні послуги на замовлення населення;
 • діяльність автомобільного вантажного транспорту;
 • інші автомобільні пасажирські перевозки;
 • ремонт та технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів на замовлення населення;
 • виробництво та участь у виробництві всіх видів матеріалів для будівництва доріг;
 • придбання та перевезення енергоносіїв (вугіль, мазут, природний газ) в тому числі на потовому ринку енергоносіїв;
 • організація охорони різних об’єктів;
 • здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, паливно-мастильними матеріалами і т.д.;
 • вирощування, заготівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції, а також закупка її у населення, підприємств різних форм власності для переробки, упаковки, реалізації;
 • здійснення екологічної діяльності, проведення природоохоронних заходів, переробка відходів виробництва, вторинної сировини та побутових відходів;
 • надання платних послуг (виконання робіт) населенню та юридичним особам;
 • надання побутових послуг;
 • здійснення бартерних операцій та іншої діяльності, побудованої на зустрічних формах торгівлі;
 • здійснення торгівельно-закупівельних, торгівельно-посередницьких операцій з підприємствами різних форм власності та приватними особами;
 • придбання через підприємства та організації, в приватних осіб матеріалів, сировини, устаткування, машин та механізмів, запасних частин та комплектуючих виробів до них, паливно-мастильних матеріалів і т.д.;
 • здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;
 • здійснення інших видів діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, не заборонених законодавством України.

2.3. Для здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Підприємство одержує відповідну ліцензію та/або дозвіл.

 

 1. Юридичний статус Підприємства

 

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується вищим органом управління – Краматорською міською радою.

3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України;

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має поточні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.6. Підприємство має право відповідно до вимог діючого законодавства України, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

 

 1. Майно Підприємства

 

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно, закріплене за Підприємством є власністю територіальної громади                       м. Краматорська і належить (передане) Підприємству на праві господарського відання.

Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном комунальної власності, що належить до основних фондів Підприємства за згодою Засновника.

4.3. Підприємство може здавати в оренду окремо взяте індивідуально-визначене майно, що йому належить в порядку передбаченому Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Положенням про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Краматорськ.

4.4. Фінансове забезпечення Підприємства проводиться за рахунок грошових коштів, отриманих від надання визначених у цьому статуті послуг, здійснених згідно з законодавством України та інших надходжень, не заборонених законодавством України;

4.5. Підприємство має право розпоряджатися позабюджетними коштами та майном, придбаним за рахунок цих коштів, згідно з чинним законодавством.

4.6. Підприємство зобов’язано забезпечити цілісність переданого майна та використовувати його відповідно до цілей та предмету статутної діяльності;

4.7. Результати фінансово-господарської діяльності встановлюються згідно з статистичною звітністю та бухгалтерським балансом.

4.8. Збитки завдані Підприємству в наслідок порушення його майнових прав відшкодовуються  юридичними особами, державними органами або громадянами відповідно до чинного законодавства.

4.9. Грошові кошти з рахунків Підприємства можуть бути зняті лише у випадках, передбачених законодавством України.

4.10. Підприємство може брати зобов’язання по кредитним договорам та договорам позики у грошових одиницях України та іноземній валюті тільки за погодженням з Засновником.

4.11.  Статутний капітал підприємства складає 50.534.334,35 грн. (п’ятдесят мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі триста тридцять чотири гривні 35 копійок).

 

 1. Права та обов’язки Підприємства, облікова політика

 

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами.

5.1.3. Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них по рішенню Засновника.

5.2. Обов’язки Підприємства.

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання.

Доведені у встановленому порядку державні контракти і державні замовлення є обов’язковими до виконання.

5.2.2. Підприємство:

 • забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
 • здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
 • здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
 • придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
 • забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік результатів своєї господарської діяльності, веде та подає статистичну звітність відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в Україні» та інших нормативно-правових актів, передбачених чинним законодавством України а також обов’язкову звітність по формі установленою Кабінетом Міністрів України.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

5.4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність, яку подає в установленому порядку і об’ємі державним органам та по формі, установленій Засновником.

5.5. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються згідно з календарними.

5.6. Фінансова господарська діяльність Підприємства здійснюється згідно з фінансовими планами.

 

 1. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

 

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник (директор).

6.2. Керівник (директор) підприємства призначається на посаду та звільняється посади розпорядженням міського голови.

6.3. Наймання керівника здійснюється міським головою шляхом укладання з ним контракту.

6.4. Оплата праці та матеріальне забезпечення керівника (директора) здійснюється виключно згідно контракту.

6.5. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Засновника.

Керівник Підприємства:

–          несе повну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та діяльність Підприємства;

–          організує підготовку та виконання рішень Засновника і представляє звіти про їхнє виконання;

–          забезпечує виконання поточних і перспективних планів;

–          приймає рішення і видає накази по всіх питаннях діяльності Підприємства;

–          розпоряджається коштами Підприємства, що отримані процесі здійснення господарської діяльності;

–          визначає розмір, умови та порядок оплати робіт і послуг, виконуваних Підприємством;

–          діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, правоохоронних органах, судах, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

–          укладає від імені Підприємства правочини (контракти, договори, угоди) в тому числі направлені на реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг за цінами (тарифами) встановленими на договірній основі, у випадках передбачених чинним законодавством України – за цінами не вище фіксованих цін (тарифів);

 • затверджує структуру, посадові оклади, штатний розпис за погодженням з Засновником або уповноваженим ним орган;

–          укладає трудові договори з працівниками, призначає заступників;

–          видає в межах своєї компетенції накази та доручення;

–          організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

–          приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори, приймає та застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

–          обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

–          затверджує Положення про відділи, дільниці, та інші структурні одиниці, Підприємства та посадові інструкції керівників таких структурних одиниць, та інших працівників;

–          визначає правила внутрішнього трудового розпорядку;

– укладає колективний договір з трудовим колективом, як представник Засновника;

–          забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

–          видає довіреності працівникам Підприємства або іншим третім особам для вчинення дій від імені Підприємства;

–          несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

–          несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

–          обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обміну, звітності і контролю господарських операцій;

–          відкриває і закриває рахунки в банках;

–          виконує інші функції, покладені на нього уповноваженим виконавчим органом Засновника;

–          зобов’язаний повідомляти виконавчий орган Краматорської міської ради про всі перевірки, ревізії, аудиторські перевірки, тощо, що здійснюються органами державної влади, про результати перевірок, та про усунення виявлених порушень;

–          зобов’язаний надати Відділу внутрішнього контролю Краматорської міської ради проект колективного договору до проведення колективних зборів Підприємства та інше, передбачене контрактом та діючим законодавством України;

Незаконне втручання Краматорської міської ради та її виконавчих органів у господарську діяльність Підприємства забороняється.

6.6. Заступник керівника Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень дільниць, ферм та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші майстри і майстри призначаються і звільняються з посади керівником Підприємства.

6.7. Повноваженнями трудового колективу комунального підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства.

6.8. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються керівником (директором) підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.9. Трудовий колектив Підприємства:

– розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;

– вирішує всі питання з захисту соціальних і трудових прав та гарантій  згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

6.10. Соціальна діяльність Підприємства:

6.10.1 Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового соціального страхування і медичного забезпечення трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

6.10.2. Підприємство зобов’язано забезпечити працівникам заробітну плату не нижче мінімальної, встановленою  законодавством України.

6.11. На  Підприємстві може бути утворена наглядова  рада  відповідно до критеріїв та

порядку, затверджених рішенням Краматорської міської ради.

 

 1. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, розподіляється та використовується відповідно до чинного законодавства. Порядок використання прибутку підприємства визначає Засновник або уповноважений ним орган.

7.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

7.4. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за згодою з Засновником згідно з чинним законодавством України.

7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

7.6. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Ліквідація і реорганізація Підприємства

 

8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або господарського суду згідно з чинним законодавством.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу керівництва. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником, відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства  і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.5. Ліквідація Підприємства вважається закінченою, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І.І. Сташкевич


Інформація у форматі відкритих даних:

Інформація про організаційну структуру КП “ДРУАС”

2019:

Фінансова звітність за 2019 р комунальне підприємство «ДРУАС»

Реєстр договорів за 2019 р комунальне підприємство «ДРУАС»

2018:

Реєстр договорів за 2018 р комунальне підприємство «ДРУАС»


2020 :

Фінансовий план на 2020 рік

Звіт про виконання фінансовогго плану:

9 місяців

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану:

9 місяців

3 місяці

Баланс:

9 місяців

3 місяці

Звіт про фінрезультати :

9 місяців

3 місяці

 

2019 :

Показники роботи підприємства за 2019 рік

Баланс:

12 місяців

9 місяців

Звіт про фінрезультати :

12 місяців

9 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Примітки до річної фінансової звітності:

12 місяців

 

2018 :

Відомості про договори, інформація про операції та зобов’язання

Показники роботи підприємства за перше півріччя 2018 року

Фінансовий план на 2018 рік

Баланс:

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Примітки до річної фінансової звітності:

12 місяців

 

2017 :

Баланс:

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Примітки до річної фінансової звітності:

12 місяців

 

2016 :

Баланс:

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Пояснювальна записка к звіту:

12 місяців

 

2015 :

Баланс:

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Пояснювальна записка к звіту:

12 місяців

 

2014 :

Баланс:

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про фінрезультати :

1 квартал

6 місяців

9 місяців

12 місяців

Звіт про рух грошових коштів:

12 місяців

Звіт про власний капітал:

12 місяців

Пояснювальна записка к звіту:

12 місяців

 


Рішення міької ради № 13/VIII-741 від    05.08.2021 “Про утворення наглядової ради  комунального підприємства Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”

Додаток
до розпорядження міського голови
18.03.2021  № 36р

СКЛАД

конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

Радченко Валерій Васильович заступник міського голови, голова конкурсної комісії

 

Зенов Роман Миколайович перший заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії.
Сіняк Євген Вікторович головний спеціаліст юридичного відділу, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Румянцев Олександр Миколайович начальник управління економічного розвитку

 

Гореславець Андрій Миколайович начальник управління з гуманітарних питань Краматорської місь-кої ради

 

Власенко Валерій Сергійович депутат Краматорської міської ради (за згодою)

 

Контакти:

84307, вул.Конрада Гампера , 5

Графік роботи:

 

Прийом громадян:

Понеділок-П’ятниця – с 7:00 до 15:30

Перерва – с 11:00 до 11:30

Вихідні – субота, неділя