Комунальний заклад “Спортивний клуб “Краматорськ”

ЄРДПОУ – 44162618

 

Директор – Карен Артурович ЗАРГАРЯН


Метою діяльності Закладу є:

Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

Організація та проведення офіційних спортивних змагань та спортивно-масових.

Діяльність із залучення та підготовки спортсменів до змагань з футболу, баскетболу, волейболу, хокею, водного поло та інших олімпійських видів спорту, визнаних в Україні.

Прийняття участі в змаганнях всіх рівнів.

Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до регулярного заняття спортом.

Підготовка резервів для міської команди майстрів та збірних команд України з різних видів спорту.

Прийняття участі у Всеукраїнському та міжнародному спортивному русі.

Головними завданнями Закладу є:

Створення та забезпечення діяльності команд з футболу, баскетболу, волейболу, хокею, водного поло та інших олімпійських видів спорту у місті Краматорськ, що передбачає їх формування, утримання та вдосконалення, для їх участі у змаганнях різного рівня.

Створення та утримання на базі та під логотипом міста Краматорськ та Закладу спортивних команд різних вікових категорій.

Організація участі спортивних команд Закладу у спортивних змаганнях, які організовуються під егідою відповідних федерацій та інших організацій, що мають право проводити відповідні змагання.

Створення та утримання спортивної, навчально-тренувальної бази для підготовки спортивних команд та спортсменів, проведення тренувань, змагань та масових занять з футболу, баскетболу, волейболу, хокею, водного поло та інших видів спорту.

Забезпечення спортсменів необхідним інвентарем та спортивним одягом з символікою Закладу та міста. Придбання спортивного інвентарю, забезпечення інвентарем спортивних об’єктів та закладів, які відносяться до міської спортивної інфраструктури.

Проведення навчально-тренувальних зборів за участю команд, створених на базі Закладу.

Розвиток системи пропаганди і популяризації спорту, сприяння розвитку дитячо-юнацького, студентського, аматорського, жіночого, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та осіб з інвалідністю.

Сприяння фінансовому, матеріально-технічному, інформаційному, кадровому, нормативно-правовому та іншим критеріям щодо розвитку спорту  у місті Краматорськ.

Організація турнірів, чемпіонатів, першостей, матчів та інших заходів.

Надання та отримання послуг спортивно-оздоровчого характеру командам та спортсменам Закладу.

Організація та проведення послуг медичного характеру з метою проведення відновлення, лікування та реабілітації спортсменів Закладу.

Висвітлення діяльності спортсменів і команд, що створені на базі Закладу, замовлення поліграфічних, друкарських та інших послуг пов’язаних із висвітленням діяльності Закладу.

Здійснення рекламно-інформаційних заходів з питань, що стосуються діяльності Закладу.

Здійснення іншої діяльності, яка спрямована на розвиток та популяризацію спорту у місті Краматорськ. Виконання місцевих програм з розвитку та підтримці спорту. Здійснення заходів щодо висвітлення міста Краматорськ як спортивно-ініціативного.

Предмет діяльності Закладу може бути розширений за рішенням Засновника у встановленому законодавством порядку.

Заклад може надавати майно у вільний час колективам фізкультури, загальноосвітнім школам, професійно-технічним навчальним закладам, позашкільним навчальним закладам, громадським організаціям та іншим організаціям на умовах оренди.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
28.04.2021 № 8/VIII-371

 

СТАТУТ
комунального закладу
«Спортивний клуб «Краматорськ»

 

 

I. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад «Спортивний клуб «Краматорськ» (далі – Заклад) – неприбуткова бюджетна установа, заснована на комунальній формі власності територіальної громади м. Краматорськ.

Заклад створений на підставі рішення Краматорської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Засновником Закладу є Краматорська міська рада (далі – Засновник). Орган управління – Управління фізкультури та спорту Краматорської міської ради.

1. 2 Повне найменування Закладу: Комунальний заклад «Спортивний клуб «Краматорськ»;

Скорочене найменування Закладу: КЗ СК «Краматорськ».

1.3. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України, печатку, штамп, логотип, бланк зі своїм найменуванням, інші  реквізити.

1.4. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та його виконавчого комітету, а також цим Статутом.

1.5. Заклад набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації.

1.6. Заклад для досягнення своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, у тому числі права інтелектуальної власності, нести зобов’язання, бути стороною у судах всіх інстанцій.

1.7. Заклад не відповідає по зобов’язанням Засновника, рівно як і засновник не відповідає по зобов’язанням Закладу.

1.8. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

1.9. Юридична адреса Закладу: 84313, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 66.

 

ІІ. Мета і завдання Закладу

 

2.1. Метою діяльності Закладу є:

2.1.1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

2.1.2. Організація та проведення офіційних спортивних змагань та спортивно-масових.

2.1.3. Діяльність із залучення та підготовки спортсменів до змагань з футболу, баскетболу, волейболу, хокею, водного поло та інших олімпійських видів спорту, визнаних в Україні.

2.1.4. Прийняття участі в змаганнях всіх рівнів.

2.1.5. Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до регулярного заняття спортом.

2.1.6. Підготовка резервів для міської команди майстрів та збірних команд України з різних видів спорту.

2.1.7. Прийняття участі у Всеукраїнському та міжнародному спортивному русі.

2.2.  Головними завданнями Закладу є:

2.2.1. Створення та забезпечення діяльності команд з футболу, баскетболу, волейболу, хокею, водного поло та інших олімпійських видів спорту у місті Краматорськ, що передбачає їх формування, утримання та вдосконалення, для їх участі у змаганнях різного рівня.

2.2.2. Створення та утримання на базі та під логотипом міста Краматорськ та Закладу спортивних команд різних вікових категорій.

2.2.3. Організація участі спортивних команд Закладу у спортивних змаганнях, які організовуються під егідою відповідних федерацій та інших організацій, що мають право проводити відповідні змагання.

2.2.4. Створення та утримання спортивної, навчально-тренувальної бази для підготовки спортивних команд та спортсменів, проведення тренувань, змагань та масових занять з футболу, баскетболу, волейболу, хокею, водного поло та інших видів спорту.

2.2.5. Забезпечення спортсменів необхідним інвентарем та спортивним одягом з символікою Закладу та міста. Придбання спортивного інвентарю, забезпечення інвентарем спортивних об’єктів та закладів, які відносяться до міської спортивної інфраструктури.

2.2.6. Проведення навчально-тренувальних зборів за участю команд, створених на базі Закладу.

2.2.7. Розвиток системи пропаганди і популяризації спорту, сприяння розвитку дитячо-юнацького, студентського, аматорського, жіночого, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та осіб з інвалідністю.

2.2.8. Сприяння фінансовому, матеріально-технічному, інформаційному, кадровому, нормативно-правовому та іншим критеріям щодо розвитку спорту  у місті Краматорськ.

2.2.9. Організація турнірів, чемпіонатів, першостей, матчів та інших заходів.

2.2.10. Надання та отримання послуг спортивно-оздоровчого характеру командам та спортсменам Закладу.

2.2.11. Організація та проведення послуг медичного характеру з метою проведення відновлення, лікування та реабілітації спортсменів Закладу.

2.2.12. Висвітлення діяльності спортсменів і команд, що створені на базі Закладу, замовлення поліграфічних, друкарських та інших послуг пов’язаних із висвітленням діяльності Закладу.

2.2.13. Здійснення рекламно-інформаційних заходів з питань, що стосуються діяльності Закладу.

2.2.14. Здійснення іншої діяльності, яка спрямована на розвиток та популяризацію спорту у місті Краматорськ. Виконання місцевих програм з розвитку та підтримці спорту. Здійснення заходів щодо висвітлення міста Краматорськ як спортивно-ініціативного.

2.3. Предмет діяльності Закладу може бути розширений за рішенням Засновника у встановленому законодавством порядку.

2.4. Заклад може надавати майно у вільний час колективам фізкультури, загальноосвітнім школам, професійно-технічним навчальним закладам, позашкільним навчальним закладам, громадським організаціям та іншим організаціям на умовах оренди.

 

ІІІ. Права Закладу

 

3.1. Заклад має право:

3.1.1. Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, закладів та організацій (за згодою з їх керівництвом) для розгляду питань, стосовно його компетенції, організації тренувального процесу, фізкультурно-спортивної роботи та проведення масових заходів.

3.1.2. Укладати угоди з підприємствами, закладами та організаціями всіх форм власності на виконання ними робіт щодо підвищення рівня спортивної майстерності членів команд та тренерського складу.

3.1.3. Співпрацювати з підприємствами, закладами та організаціями всіх форм власності та громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян в рамках реалізації стратегії розвитку спорту в м. Краматорську, рішень Краматорської міської ради, розпоряджень міського голови.

3.1.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до його компетенції.

3.1.5. Засновувати пункти прокату спортивного та туристського інвентарю.

3.1.6. Організовувати роботу спортивних закладів та приймати в управління спортивні об’єкти та споруди.

3.1.7. Проводити ремонт та оснащення спортивних об’єктів, забезпечувати такі об’єкти спортивним інвентарем.

3.1.8. Має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

3.1.9. Укладати договори та контракти зі спортсменами, аматорами та тренерами.

3.1.10. Здійснювати захист своїх прав та інтересів у відповідних державних органах та установах, органах місцевого самоврядування, у міжнародних органах та у судах.

3.11.11. Приймати участь у нарадах, семінарах, колегіях тощо, з питань, що відносяться до компетенції Закладу.

 

IV. Майно Закладу

 

4.1. Майно Закладу складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі.

4.2. Майно Закладу складається за рахунок:

– майна Засновника;

– фінансування з коштів міського бюджету;

– надходжень до спеціального фонду від реалізації платних послуг згідно із предметом діяльності Закладу;

– безкоштовних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств, громадян, в тому числі іноземних юридичних осіб та громадян незаборонених чинних законодавством України;

– інших джерел, не заборонених чинним законодавством для закладів фізичної культури та спорту.

4.3. Майно передається Засновником Закладу на праві оперативного управління.

4.4. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє та користується майном на власний розсуд згідно з чинним законодавством. Передача майна в оренду та відчуження його здійснюється за рішенням Засновника. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

V. Управління Закладом

 

5.1. Засновник, в особі Краматорської міської ради, здійснює свої права по управлінню Закладом безпосередньо або через уповноважені ним органи.

5.2. Засновник має право:

– надавати в користування майно;

– вносити зміни та доповнення до Статуту;

– проводити ревізію фінансово-господарчої діяльності та затверджувати його звіт;

– приймати рішення про ліквідацію або реорганізацію Закладу, призначати ліквідаційну комісію.

5.3. Заклад очолює директор. Директор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.  З директором Закладу укладається контракт.

5.4. Директор Закладу:

5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Закладом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань, визначає ступінь відповідальності його працівників.

5.4.2. Самостійно веде прийом та звільнення штатних співробітників та тимчасових працівників, без доручення діє від імені Закладу, представляє його інтереси у всіх підприємствах, організаціях, установах, у встановленому Законом порядку укладає угоди та інші юридичні акти.

5.4.3. За погодженням з управлінням фізичної культури та спорту затверджує структуру Закладу та штатну чисельність працівників Закладу. Утримує штатну чисельність в межах кошторисних призначень на бюджетний рік згідно ст. 51 БКУ.

5.4.4. Затверджує положення про структурні підрозділи Закладу та посадові інструкції працівників Закладу.

5.4.5. В межах компетенції видає накази та здійснює контроль за їх виконанням.

5.4.6. Розпоряджується коштами Закладу в рамках затвердженого кошторису видатків.

5.4.7. Застосовує заохочення та накладає стягнення на працівників Закладу.

5.4.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. Директор підзвітний Засновнику та несе перед ним відповідальність за здійснення діяльності Закладу.

5.5. Правом підпису від імені Закладу володіє директор.

5.6. На час відсутності директора тимчасовим правом керівництва Закладом та правом підпису наділяється заступник директора або інші, уповноважені директором особи.

5.7. Заклад знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні управління фізичної культури та спорту міської ради.

5.8. Підготовка спортсменів до змагань різного рівня з різних видів спорту. Укладання контрактів зі спортсменами-інструкторами, аматорами та тренерами.

 

VI. Трудовий колектив Закладу

 

6.1. Трудовий колектив Закладу складають усі громадяни, які своїм трудом приймають участь у діяльності Закладу на основі трудового договору, а також інших форм, регулюючих трудові відносини працівників з Закладом.

6.2. Трудовий колектив Закладу:

6.2.1 Розглядає та затверджує проект колективного договору;

6.2.2. Розглядає та вирішує питання самоврядування трудового колективу;

6.2.3. Приймає участь у матеріальному та моральному стимулюванні праці, заохочує раціоналізаторську та винахідницьку діяльність.

6.3. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією, питання охорони праці, соціального розвитку регулюються колективним договором.

 

VII. Господарська, економічна та соціальна діяльність Закладу

 

7.1. Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на надані послуги.

7.2. Усі господарські відносини Закладу з державними та іншими організаціями здійснюються на договірних засадах.

7.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за  участю Засновника.

7.4. Заклад зобов’язаний забезпечити усім працівникам безпечні та нешкідливі умови праці та несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, причинену здоров’ю та працездатності.

7.5. Заклад встановлює оплату праці згідно з чинним законодавством України.

7.6. Трудові доходи найманих робітників Закладу встановлюються трудовим договором згідно з законодавчими актами України.

7.7. Мінімальний розмір оплати праці найманих робітників не може бути менше встановленого законодавством України.

 

VIII. Облік та звітність Закладу

 

8.1. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності та веде статистичну звітність. Порядок ведення визначається відповідними законодавчими актами.

8.2. Контроль за діяльністю Закладу здійснює Засновник, інші органи згідно з покладеними на них функціями з контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій. Згідно вказівок Засновника, не частіше одного разу на рік, проводиться ревізія  фінансово-господарської діяльності Закладу. Ревізійна комісія призначається засновником, відповідає перед ним за свою діяльність, надає йому звіт з проведених ревізій, а також висновки з річної звітності.

 

IX. Припинення діяльності Закладу

 

9.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом реорганізації/злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення або ліквідації.

9.2. Реорганізація Закладу проводиться за рішенням Засновника. При реорганізації Закладу вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступника.

9.3. В разі припинення діяльності Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача його активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховується до  бюджету.

9.4. Заклад ліквідується:

– за рішенням Засновника;

– на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, контролюючих його діяльність, у випадках систематичного або грубого порушення нею законодавства;

– на підставі рішення господарчого суду у порядку, встановленому законодавством про банкрутство.

9.5. Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, призначеною ліквідатором (Засновником, судом, господарським судом).

9.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права управління справами Закладу. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію у засобах масової інформації з зазначенням строків подання заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявну власність Закладу, виявляє його дебіторів та кредиторів та розраховується з ними, приймає заходи щодо сплати боргів Закладу третім особам, а також його Засновнику, складає ліквідаційний баланс та надає його Засновнику.

9.7. Претензії кредиторів до Закладу, що ліквідується, задовольняються з його майна у порядку, встановленому законодавством. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

9.8. Майно, залишене після задоволення всіх претензій, передається Засновнику.

9.9. Заклад вважається таким що припинив свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Секретар міської ради                                                                                             І.І. Сташкевич

 


Обґрунтування закупівлі (відповідно до постанови КМУ від 11.10.16р. №710 “Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

від 29.07.2021

від 13.07.2021 (2)

від 13.07.2021 (1)

від 09.07.2021

від 05.07.2021

від 07.07.2021


Контакти:

Адреса: вулиця Василя Стуса, 66

E-mail: sckramatorsk@gmail.com