Комунальна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг»

ЄДРПОУ 37019436

Директор – Зарубіна Тамара Іванівна

 


Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради  (далі – Центр) – реабілітаційна установа сфери Міністерства соціальної політики України. Управління установи покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, цільовим призначенням якої є:

– здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю віком від 0 до 18 років та дітей віком до 3-років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності:

–  засвоєння ними знань, умінь, навичок;

– досягнення і збереження їх максимальної незалежності;

– формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу;

– коригування порушень розвитку;

– навчання основним соціальним та побутовим навичкам;

– розвиток здібностей;

– створення передумов для їх інтеграції в суспільство.

Центр забезпечує тимчасове перебування дітей на безоплатній основі, які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні послуги дітям надаються згідно з Індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, яка включає фізичну, соціальну, психологічну та педагогічну реабілітацію.

Заняття проводять спеціалісти: вчитель – реабілітолог, асистент вчителя – реабілітолога, фахівці з фізичної реабілітації, вчитель-логопед, педагог соціальний, практичний психолог.

До Центру зараховуються діти з різними нозологіями:

–          з ураженням опорно – рухового апарату;

–           з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю;

–           з ураженням внутрішніх органів;

–           з онкологічними захворюваннями;

–           з ураженням органів слуху;

–           з ураженням органів зору;

–           зі змішаними захворюваннями.

Реабілітаційні заходи щодо дітей з інвалідністю розширюються за рахунок розвитку сфери комплексної реабілітації, яка починається з раннього втручання, щоб діти з інвалідністю та діти групи ризику до 3-х років  (включно) в ранньому віці могли максимально розвивати свої природні здібності без відриву від сім’ї, своєчасно та повно інтегруватися в суспільство.


Дика Галина Олексіївна – педагог соціальний, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Дика Галина Олексіївна – педагог соціальний, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Освіта – вища (Калмицький державний університет). Педагогічний стаж – 35 років.

Професійна діяльність: соціальна адаптація дитини, консультативна, методична робота з родиною.

Педагогічна майстерність:

2016-2017 рр. – стажування у Державній установі «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» м. Харків, м. Львів: «Робота спеціалістів в ранньому втручанні».

Січень 2017 р. – семінар «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» (Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з  аутизмом «Дитина з майбутнім»).

Лютий 2017 р. – обласний семінар «Перспективи впровадження раннього втручання в Україні».

Березень 2018 р. – семінар «Питання забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними засобами реабілітації. Комплексні підходи фізичної реабілітації осіб з інвалідністю».

Жовтень 2020 р. – онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м.Харків.

2019 р. – курси підвищення кваліфікації у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» Міністерства соціальної політики України м.Миколаїв.


Зарубіна Тамара Іванівна – директор

Зарубіна Тамара Іванівна – директор

Освіта – вища (Харківський державний університет ім. О.М.Горького). Педагогічний стаж – 39 років.

Професійна діяльність: здійснення в межах наданих Законом повноважень діяльності Центру, дотримання Конституції України, Законів України, нормативно-правових актів органів державної та місцевої влади,  створення належних умов для продуктивної праці фахівців, планування та організація роботи.

Тамара Іванівна –  учасник нарад, круглих столів з питань комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, впровадження послуги раннього втручання в Україні, член комісії ЛКК м. Краматорськ, член регіональної консультативної ради з реалізації у Донецькій області в 2019-2021 роках пілотного проєкту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя», член робочої групи по розробці професійних стандартів (фахівець з фізичної реабілітації) Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України.

Професійна майстерність:

2016-2017 рр. – стажування у Державній установі «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» м. Харків, м. Львів: «Робота спеціалістів в ранньому втручанні».

Лютий 2017 р. – семінар «Перспективи впровадження раннього втручання в Україні».

Березень 2018 р. – семінар «Питання забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними засобами реабілітації. Комплексні підходи фізичної реабілітації осіб з інвалідністю».

Жовтень 2018 р. – Міжнародна конференція з питань раннього втручання «Early Childhood Intervention» м. Харків.

Листопад 2019 р. – Перша Міжнародна конференція з аутизму м.Київ.

Жовтень 2020 р. –  онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м. Харків.

2019 р. – курси підвищення кваліфікації у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» Міністерства соціальної політики України м.Миколаїв.


Івахін Артем Геннадійович – фахівець з фізичної реабілітації

Івахін Артем Геннадійович – фахівець з фізичної реабілітації

Освіта – вища (Донбаська державна машинобудівна академія, Донбаський інститут техніки та менеджменту). Стаж роботи – 2 роки.

Професійна діяльність: впровадження комплексу заходів, спрямованих на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату, відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій.

Професійна майстерність:

Лютий 2017 р. – практичний семінар  «Підвісна терапія: принцип застосування» ТОВ «Медилайн» м.Вінниця.

Жовтень 2020 р. –  онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м.Харків.

Жовтень 2020 р. – жовтень 2021 р. – проект ЮНІСЕФ «Підготовка команд раннього втручання» м. Харків.

Травень 2021 р. – семінар «Застосування методики кінезіологічного тейпування в комплексній реабілітації дітей з наслідками неврологічних захворювань» Українського науково-дослідного інституту протезування м. Харків.

2019 р. – курси підвищення кваліфікації у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» Міністерства соціальної політики України м.Миколаїв.


Конєва Ольга Миколаївна – вчитель-реабілітолог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Конєва Ольга Миколаївна – вчитель-реабілітолог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Освіта – вища (Слов’янський державний педагогічний університет). Педагогічний стаж – 10,5 років.

Професійна діяльність: навчально-реабілітаційна робота з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Психолого-педагогічне спостереження, динаміка розвитку, аналіз фізичних та розумових досягнень, залучення членів сім’ї до участі в навчально-реабілітаційній роботі, виконання індивідуального плану реабілітаційної роботи в установі та сім’ї, інтеграція до навчально-виховних закладів.

Ольга Миколаївна – член робочої групи по розробці професійних стандартів (фахівець з фізичної реабілітації) Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України.

Педагогічна майстерність:

2016-2017 рр. – стажування у Державній установі «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» м. Харків, м. Львів: «Робота спеціалістів в ранньому втручанні».

Січень 2017 р. – семінар «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» (Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з  аутизмом «Дитина з майбутнім»).

Лютий 2017 р. – обласний семінар «Перспективи впровадження раннього втручання в Україні».

Жовтень 2018 р. – Міжнародна конференція з питань раннього втручання «Early Childhood Intervention» м. Харків.

Березень 2018 р. – семінар «Питання забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними засобами реабілітації. Комплексні підходи фізичної реабілітації осіб з інвалідністю».

Листопад 2019 р. – Перша Міжнародна конференція з аутизму м.Київ.

Березень 2020 р. – тренінг «HEART: зцілення та навчання за допомогою мистецтва» (Міжнародна організація «Save the Children»).

Жовтень 2020 р. –  онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м.Харків.

2018 р. – нагороджена грамотою Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації за сумлінну працю та високий професіоналізм у роботі.

2019 р. – курси підвищення кваліфікації  (Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» Міністерства соціальної політики України м. Миколаїв.)


Маханьковська Ірина Іванівна – практичний психолог, спеціаліст

Маханьковська Ірина Іванівна – практичний психолог, спеціаліст

Освіта – вища (Московський педагогічний державний університет). Педагогічний стаж – 42 роки.

Професійна діяльність:  психологічна просвіта дітей та їх батьків, консультативно-методична допомога учасникам навчально-реабілітаційного процесу, розробка, апробація і застосування моделей поведінки в різних умовах прогнозування психічного розвитку дитини.

Педагогічна майстерність:

Січень 2020 р. – онлайн-курс «Дитяча практична психологія» Інституту аналітичних досліджень і сучасної освіти м. Київ.

Вересень 2020 р. – тренінг «Анти-стрес» Школи психології м. Харків.

Жовтень 2020 р. – онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м. Харків.

Травень 2021 р. – онлайн-курс «Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці» Української Асоціації Нейропсихології м. Київ.


Пігаваєва Ксенія Миколаївна – вчитель-логопед, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Пігаваєва Ксенія Миколаївна – вчитель-логопед, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Освіта – вища  (Донбаський державний педагогічний університет). Педагогічний стаж – 5 років.

Професійна діяльність: навчальна, корекційна, компенсаційна, реабілітаційна робота з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Консультативна допомога сім’ям щодо виправлення дефектів усної та письмової мови із застосування інноваційних педагогічних технологій.

Педагогічна майстерність:

Січень 2017 р. – семінар «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» (Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з  аутизмом «Дитина з майбутнім»).

Лютий 2017 р. – семінар «Перспективи впровадження раннього втручання в Україні».

Березень 2018 р. – семінар «Питання забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними засобами реабілітації. Комплексні підходи фізичної реабілітації осіб з інвалідністю».

Жовтень 2018 р. – Міжнародна конференція з питань раннього втручання «Early Childhood Intervention» м.Харків.

Листопад 2019 р. –  Перша Міжнародна практична конференція з аутизму м.Київ.

Березень 2020 р. – тренінг «HEART: зцілення та навчання за допомогою мистецтва» (Міжнародна організація «Save the Children»).

Жовтень 2020 р. – онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м.Харків.

Жовтень 2020 р. – жовтень 2021 р. – проект ЮНІСЕФ «Підготовка команд раннього втручання» м.Харків.

2019 р. – курси підвищення кваліфікації у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» Міністерства соціальної політики України м. Миколаїв.


Прокопів Ганна Павлівна – асистент вчителя-реабілітолога, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Прокопів Ганна Павлівна – асистент вчителя-реабілітолога, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Освіта – вища  (Краматорський гуманітарно-економічний інститут). Педагогічний стаж – 7 років.

Професійна діяльність: співпраця з фахівцями, навчально-реабілітаційна робота з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Психолого-педагогічне спостереження, динаміка розвитку, аналіз фізичних та розумових досягнень, залучення членів сім’ї до участі в навчально-реабілітаційній роботі, виконання індивідуального плану реабілітаційної роботи в установі та сім’ї, інтеграція до навчально-виховних закладів.

Педагогічна майстерність:

Січень 2017 р. – семінар «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» (Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з  аутизмом «Дитина з майбутнім»).

Лютий 2017 р. – обласний семінар «Перспективи впровадження раннього втручання в Україні».

Березень 2018 р. – семінар «Питання забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними засобами реабілітації. Комплексні підходи фізичної реабілітації осіб з інвалідністю».

Березень 2018 р. – тренінг Національної Асамблеї людей з інвалідністю України «Ефективне партнерство батьків та спеціалістів як основа впровадження послуги раннього втручання».

Жовтень 2020 р. – онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м.Харків.

Жовтень 2020 р. – жовтень 2021 р. – проект ЮНІСЕФ «Підготовка команд раннього втручання» м.Харків.

2018 р. – курси підвищення кваліфікації у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» Міністерства соціальної політики України м. Миколаїв.


Хомяченко Ірина Миколаївна – фахівець з фізичної реабілітації

Хомяченко Ірина Миколаївна – фахівець з фізичної реабілітації

Освіта – вища (Донбаська державна машинобудівна академія, Донбаський інститут техніки та менеджменту).

Професійна діяльність: впровадження комплексу заходів, спрямованих на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату, відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій.

Професійна майстерність:

Лютий 2017 р. – практичний семінар  «Підвісна терапія: принцип застосування» ТОВ «Медилайн» м.Вінниця.

Травень 2021 р. –  семінар «Застосування методики кінезіологічного тейпування в комплексній реабілітації дітей з наслідками неврологічних захворювань» Українського науково-дослідного інституту протезування  м. Харків.

Червень 2021 р. –  онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м. Харків.


Хоронжук Олена Валеріївна – асистент вчителя-реабілітолога, спеціаліст

Хоронжук Олена Валеріївна – асистент вчителя-реабілітолога, спеціаліст

Освіта – вища (Слов’янський державний педагогічний університет). Педагогічний стаж – 2 роки.

Професійна діяльність: співпраця з фахівцями, навчально-реабілітаційна робота з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Психолого-педагогічне спостереження, динаміка розвитку, аналіз фізичних та розумових досягнень, залучення членів сім’ї до участі в навчально-реабілітаційній роботі, виконання індивідуального плану реабілітаційної роботи в установі та сім’ї, інтеграція до навчально-виховних закладів.

Педагогічна майстерність:

Лютий 2020 р. – тренінг з деінституалізації «Інклюзивні послуги для всіх: посилення доступу до освіти та інших послуг для дітей з інвалідністю на Сході України» (Міжнародна організація «Save the Children»).

Березень 2020 р. – тренінг «HEART: зцілення та навчання за допомогою мистецтва» (Міжнародна організація «Save the Children»).

Жовтень 2020 р. – онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (послуга третього покоління) м.Харків.

Жовтень 2020 р. – жовтень 2021 р. – проект ЮНІСЕФ «Підготовка команд раннього втручання» м.Харків.

2019 р. – курси підвищення кваліфікації у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» Міністерства соціальної політики України м. Миколаїв.


Хорунжий Наталія Вікторівна – провідний бухгалтер

Хорунжий Наталія Вікторівна – провідний бухгалтер

Освіта – вища (Донецький інститут економіки та господарського права). Стаж роботи – 20 років.

Професійна діяльність: нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів. Бухгалтерська звітність, щомісячні, квартальні, річні звіти у встановлені терміни відповідним органам.

Професійна майстерність:

Грудень 2020 р. – вебінар «Всеукраїнський форум закупівельників — 2020: практичні рішення для нових закупівель» Цифрового видавництва МЦФЕР-України м. Київ.

Лютий 2021 р. – вебінар «Оплата праці в умовах посткарантину» Школи Головбуха для бюджетних установ Цифрового видавництва МЦФЕР-України м.Київ.

Березень 2021 р. – вебінар «Лікарняні через COVID-19» Школи Головбуха для бюджетних установ Цифрового видавництва МЦФЕР-України м.Київ.

Травень 2021 р. – вебінар «Важливі зміни у військовому обліку у 2021 році» Цифрового видавництва МЦФЕР-України м.Київ.

Травень 2021 р. – вебінар «Відпускні: все про оформлення, нарахування, виплату, звітування та штрафи» Освітньої платформи для бухгалтерів та фінансистів 7eminar м. Київ.


 

 

 

Контакти:

вул. Двірцева, 57 А, м. Краматорськ, Донецька обл., 84331

Телефон:+38 (06264) 7-12-82,  0999264597

Email: centerkram@krm.gov.ua