Безсонний Андрій Олександрович

заступник міського голови

Основний напрямок діяльності: питання у сфері житлово-комунального   господарства, транспорту, зв’язку, обліку та розподілу житлової площі, фізичної культури та спортуДодаток
до розпорядження міського голови
від 15.02.2021 № 24p

Заступник міського голови

(питання у сфері житлово-комунального господарства, фізичної культури та спорту)

Заступник міського голови є підзвітним і підконтрольним міському голові, а з питань, що виносяться на розгляд ради та контроль виконання рішень ради – також секретарю міської ради.

Координує діяльність: управління житлово-комунального господарства, управління фізичної культури та спорту.

Очолює комітети: забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Забезпечує взаємодію з центрами телекомунікаційних послуг, центром поштового зв’язку Донецької дирекції «Укрпошта», підприємствами міста комунальної та не комунальної форми власності, що надають комунальні послуги.

Координує діяльність: КВП «Краматорський водоканал», КП «Міст», КВП «Краматорська тепломережа», КАТП 052810, КП «ДРУАС», КП «Міськсвітло», КП «КТТУ», КП «Служба єдиного замовника», СКП «Ритуальна служба».

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських і неприбуткових організація, діючих у сфері фізкультури та спорту.

Координує підготовку матеріалів і рішень по реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері житлово-комунального господарства, адміністративно-територіального устрою, транспорту та зв’язку, обліку та розподілу житлової площі.

Відповідає за виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету або розпоряджень міського голови, в яких вказується про особистий контроль.

Здійснює контроль за станом обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та розподілом житла відповідно до законодавства.

Організовує підготовку рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, для розгляду їх на засіданні постійної комісії міської ради та сесії міської ради.

Готує на засідання виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту, а також про погодження цих питань відносно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законом.

Здійснює контроль за вживанням необхідних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, інформуванням про них населення, залученням в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ і організацій, населення міста.

Організовує розроблення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади.

Готує пропозиції щодо сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, його обслуговуванні та ремонті, в отриманні кредитів (у тому числі пільгових), а також субсидій для будівництва або придбання житла.

Сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Контролює вирішення питань водопостачання, забезпечення електроенергією та паливом, водопостачання, відводу та очистки стічних вод, якості питної води, очищення території міста.

Забезпечує розробку проектів правил з питань благоустрою території міста, дотримання в ньому чистоти, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, з подальшим розглядом на засіданні постійної комісії міської ради і затвердженням на сесії міської ради.

Організує роботу з  утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорону.

Супроводжує розгляд міською радою та її постійними комісіями питань своєї компетенції.

Організовує розгляд запитів депутатів у частині, віднесеній до своєї компетенції, забезпечує прийняття рішень по запитах.

Веде особистий прийом громадян.

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.

Бере участь в роботі комісій, рад та робочих груп в межах своїх повноважень за на-прямками діяльності.

Забезпечує взаємодію з структурними підрозділами Донецької обласної державної адміністрації, Міністерств та відомств в межах своїх повноважень.


Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання місцевого самоврядування:

2020


Графік проведення інформаційних
зустрічей з мешканцями Краматорської
територіальної громади у I півріччі
2022 року

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 04.01.2022 № 2р

 

II вівторок  з 15:00 – 17:00

січень лютий березень квітень травень червень
КП «Міст»
вул. Бєляєва,13
ТОВ «УК «Ладіс»
вул. Наді Курченко, буд. 17
комітет мікрорайону №5
смт. Іванівка, бібліотека
вул. Курортна,буд. 22
комітет мікрорайону №1
вул. Паркова,буд. 91
КВП «Краматорський водоканал»,
вул. Південна,буд. 6
ТОВ «УК «Ладіс»
вул. Наді Курченко, буд. 17

Контакти:

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, каб. 216
тел. +380 (626) 48-54-88
факс +380 (626) 48-53-90
Соціальні мережи:  Facebook

Графік прийому:

 

84313 м.Краматорськ пл. Миру 2, Громадська приймальня, каб. 101а:
Дні прийому – II субота        з 10:00 –  12:00
Заміна на випадок відсутності – Смирнов С.В., Савченко Т.М., Славинська І.О.

Дні проведення заходу «Зустріч з громадою»:

на території Дмитрівського старостинського округу у I кварталі 2021 року – 24.03.2021