Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2024 рік

Оновлено: 02 Липня 2024, 11:07

Додаток до
розпорядження начальника
міської військової адміністрації
30.12.2023 № 1199-p

Міська Програма

соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб

на 2024 рік

І. Паспорт міської Програми

1.Назва: 

Міська Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2024 рік (далі Програма).

2.Підстава для розробки:

Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»,  Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 № 1364 “Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”, Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістились у період воєнного стану»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 312-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках».

3.Розробник:

Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради.

4.Учасники та виконавці програми:

Структурні підрозділи Краматорської міської військової адміністрації, установи та організації міста.

5. Термін реалізації Програми:

2024 рік.

6. Фінансування

Програма здійснюється за рахунок коштів, виділених із  обласного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.


І. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Збройна агресія Російської Федерації проти України, що триває з лютого 2014 року, тимчасова окупація частини території України призвели до утворення великої кількості внутрішньо переміщених осіб. Черговий етап збройної агресії Російської Федерації проти України, який розпочався 24 лютого 2022 року , поставив перед громадянами та державою в цілому нові виклики. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації спостерігається постійне збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, яке складно спрогнозувати у зв’язку з непередбачуваністю військових дій та актів терору з боку Російської Федерації.

Станом на 01.12.2023 у Краматорській міській територіальній громаді перебувають на обліку в єдиній Web-орієнтованій інформаційній технології формування Сегменту «Облік ВПО» як внутрішньо переміщені особи  51837 осіб, у тому числі 11753  осіб, які звернулися за отриманням довідки ВПО після 24.02.2022. З них, 9749 сімей ВПО, з яких  3274 осіб – особи похилого віку, 866 осіб з інвалідністю, 2004 дітей віком до 18 років, працездатні – 5609 осіб.

Кількість осіб, зареєстрованих в хабах за межами Донецької області – 5445 сімей.

Значна частина таких осіб досі не мають змоги повернутися до покинутого місця проживання через пошкодження чи руйнування житла, перебування його на окупованій території чи території ведення бойових дій. При цьому для значної кількості внутрішньо переміщених осіб актуальними залишаються питання розміщення та забезпечення житлом, пошуку постійного джерела доходів, відновлення порушених внаслідок внутрішнього переміщення прав та захисту законних інтересів. Водночас пріоритетним напрямом захисту прав внутрішньо переміщених осіб на найближчий період повинно стати прийняття рішень, спрямованих на впровадження ефективних механізмів задоволення базових потреб внутрішньо переміщених осіб та забезпечення доступу до послуг, посилення здатності громад сприяти адаптації внутрішньо переміщених осіб та ефективно реагувати на нові виклики , раціональне використання ресурсів громади і бюджетів усіх рівнів. Внутрішньо переміщені особи потребують суттєвої підтримки з боку приймаючої громади, особливо на етапі адаптації після переміщення, а також подальшої інтеграції.

ІІ. Мета програми

Метою Програми є зменшення впливу негативних наслідків внутрішнього переміщення, зумовленого збройною агресією проти України, шляхом запровадження комплексних та дієвих механізмів реагування на виклики, які виникають з моменту прийняття особою рішення про переміщення, в ході її соціальної адаптації та інтеграції в приймаючій громаді, а також у разі добровільного повернення до покинутого місця проживання та її реінтеграції.

ІІІ. Основні завдання Програми

 • Запровадження системи періодичної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб;
 • Створення умов та надання підтримки для задоволення базових потреб у проживанні внутрішньо переміщених осіб;
 • Створення умов для отримання психологічної допомоги і реабілітації внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей;
 • Залучення внутрішньо переміщених осіб до культурного життя територіальної громади та отримання культурних послуг;
 • Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до освітніх послуг;
 • Залучення внутрішньо переміщених осіб до занять руховою активністю та спортом як засобу психічного та фізичного здоров’я;
 • Сприяння зайнятості та інтеграції  внутрішньо переміщених осіб до місцевого ринку праці;
 • Інформування населення щодо умов для безпечного переміщення осіб із населених пунктів, які розташовані в районі проведення (бойових) дій, та задоволення їхніх гуманітарних потреб;
 • Створення системи своєчасного надання достовірної та актуальної інформації про наявні послуги та місця для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у доступних форматах;
 • Проведення інформаційних заходів для сприяння зайнятості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;
 • Забезпечення належного інформування та інших умов для прийняття обґрунтованого рішення щодо безпечного та добровільного повернення.

IV. Шляхи і засоби вирішення проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виконання завдань, необхідних для розв’язання вищезазначених проблем, передбачається шляхом розроблення заходів дієвої підтримки внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громад, а саме:

у сприянні створенню механізму системної періодичної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб на рівні громад на всіх етапах внутрішнього переміщення;

забезпеченні належних умов проживання для ВПО у гуртожитках;

здійсненні заходів із залучення фінансової або технічної допомоги для забезпечення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

сприянні розробці та реалізації місцевих програм із надання психологічної допомоги внутрішньо переміщених осіб із залученням представників недержавних організацій;

забезпеченні координації надання медичних послуг внутрішньо переміщеним особам з залученням закладів охорони здоров’я усіх форм власності та громадських організацій;

організації та здійсненні заходів з культурної інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах;

створенні умов для отримання освітніх послуг внутрішньо переміщеними особами, зокрема облаштування простору для навчання, забезпечення внутрішньо переміщених осіб комп’ютерним обладнанням, електронними пристроями;

залученні внутрішньо переміщених осіб до фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з футболу, волейболу, настільного тенісу, бадмінтону, баскетболу тощо, заходів з національно патріотичного виховання;

залученні зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб до онлайн/офлайн групових та індивідуальних заходів з: – орієнтації на набуття актуальних професій (спеціальностей); – техніки пошуку роботи; – відкриття власної справи; – презентації професій із залученням роботодавців, які пропонують працевлаштування;

залученні незайнятих працездатних внутрішньо переміщених осіб до участі у громадських роботах;

організації роботи щодо видачі ваучерів внутрішньо переміщеним особам для навчання в закладах освіти;

стимулюванні роботодавців до працевлаштування ВПО шляхом відшкодування витрат на оплату праці ВПО відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696, від 20.03.2023 №331 та Закону «Про зайнятість населення» (зі змінами);

проведенні курсу з основ підприємництва та самозайнятості для внутрішньо переміщених осіб;

проведенні інших організаційних та інформаційних заходів тощо.

Фінансове забезпечення реалізації Програми

Джерелами фінансування заходів реалізації Програми є кошти різних видів бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься також із застосуванням фінансової та технічної допомоги, яку надають Україні міжнародні організації, а також іноземні країни. Технічна допомога може бути залучена у формі експертної допомоги, необхідних матеріальних ресурсів або коштів, виділених на цільові потреби.

Обсяг видатків, необхідних для реалізації Програми, визначається щороку під час складання проектів обласного бюджету та бюджету територіальної громади на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до Програми.

Програму передбачено реалізувати за 2024 рік.

Етапність виконання Програми визначається Краматорською міською військовою адміністрацією, враховуючі фінансові можливості бюджету територіальної громади .

V. Ключові показники результативності Програми

Ключовими показниками результативності є:

запровадження механізму збору даних та оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб з метою їх подальшого задоволення з урахуванням критеріїв уразливості;

забезпечення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам з урахуванням їх індивідуальних потреб;

забезпечення надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема дітям, і їх реабілітації;

проведення періодичного моніторингу та оцінки стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади;

зменшення кількості безробітних внутрішньо переміщених осіб;

забезпечення в територіальній громаді рівного доступу внутрішньо переміщених осіб до можливостей творчого розвитку, якісного дозвілля, участі у спортивно-оздоровчих заходах, а також для посилення соціальної згуртованості та їх повноцінної інтеграції.

організація та проведення інформаційних кампаній щодо роз’яснень ключових питань, пов’язаних з евакуацією та подальшою підтримкою евакуйованих осіб у приймаючих територіальних громадах та інших інформаційних заходів, що стосуються реалізації прав внутрішньо переміщених осіб, з використанням різних ресурсів у доступному форматі, в тому числі через офіційні веб-портали органів державної влади, територіальної громади, щодо ситуації на території населених пунктів, з яких було здійснено внутрішнє переміщення.

VІ. Очікувані результати від реалізації Програми

Результатом реалізації Програми стане підвищення якості життя внутрішньо переміщених осіб шляхом посилення їх спроможностей та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності, забезпечення реалізації їх прав та основоположних свобод, а також забезпечення добровільного, гідного та безпечного повернення на покинуте місце проживання, зокрема:

створення умов для безпечного переміщення осіб з небезпечних територій та задоволення їх гуманітарних потреб;

сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання;

інтеграція внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод та створення умов для розвитку їх потенціалу, посилення спроможності внутрішньо переміщених осіб у Краматорській міській територіальній громаді;

створення умов, за яких внутрішньо переміщені особи, мають можливість безпечно та гідно повернутись до покинутого місця проживання; забезпечення реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до суспільного життя після повернення до покинутого місця проживання.

VІІ. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради.

Координація дій щодо виконання заходів Програми покладається на структурні підрозділи Краматорської міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює Краматорська міська військова адміністрація.


Заходи з реалізації Міської Програми соціального захисту та підтримкивнутрішньо переміщених осіб на 2024 рік