Програма реабілітації ветеранів, членів їх сімей на 2024-2026 роки

Оновлено: 02 Липня 2024, 10:58

Додаток до
розпорядження начальника
міської військової адміністрації
01.05.2024 №503-р

Міська комплексна Програма

щодо медичного, соціального захисту, адаптації, психологічної  та соціальної реабілітації ветеранів, членів їх сімей та деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2024-2026 роки

І. Паспорт Програми

1.Назва:

Міська комплексна Програма  щодо медичного, соціального захисту, адаптації, психологічної та соціальної реабілітації ветеранів, членів їх сімей та деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2024-2026 роки (далі – Програма).

2. Підстава для розробки:

Закон України  від 22.10.1993 №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве само-врядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №432 «Про затвердження Порядку  організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1057 «Про затвердження Порядку  проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2007 №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2012 №321 «Про Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, перелік таких засобів» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №719 «Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (зі змінами).

3.Розробник:

Управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради (далі – управління).

4.Термін реалізації Програми:

2024-2026 роки.

ІІ. Загальні положення

У період запровадження воєнного стану в Україні одним із найбільш актуальних завдань є комплексна підтримка у економічному та соціальному аспекті суспільного життя військовослужбовців, ветеранів війни, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України.

Комплексна міська Програма щодо медичного, соціального захисту, адаптації, психологічної та соціальної реабілітації ветеранів, членів їх сімей та деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2024-2026 роки сприятиме реалізації законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих (померлих) учасників бойових дій.

Програма – це комплекс заходів, що здійснюватимуться на міському рівні з метою фінансової, медичної, соціальної, психологічної підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих (померлих) героїв.

ІІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку із широкомасштабною військовою агресією російської федерації проти України тисячі громадян стоять на захисті своєї країни, але саме ветерани, Захисники, Захисниці та члени їх родин стали сьогодні однією із вразливих верств населення, яка потребує всебічної підтримки та захисту. Тому, наразі, вкрай важливою є комплексна підтримка військовослужбовців, ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України з боку владних структур, органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій міста в частині соціального захисту, а також забезпечення прав і свобод ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя, реінтеграції ветеранів у громаді, спільноті та родині.

Програма на сьогодні є надзвичайно актуальною та потребує залучення фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.

ІV. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем у сфері соціального захисту військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами у сфері підтримки зазначених категорій осіб, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих.

V. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми

Виконання заходів Програми (додаток до Програми) передбачає здійснення ряду заходів, спрямованих на реалізацію державної ветеранської політики в Краматорській міській територіальній громаді, охоплення максимальної кількості ветеранів війни – учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни згідно п.11-14 ч.2 ст. 7 Закону України  від 22.10.1993 №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами) та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України шляхом соціальної адаптації, психологічної підтримки та забезпечення матеріальної підтримки таких осіб, додержання державних соціальних гарантій та впровадження додаткових форм адресної підтримки, збільшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадського суспільства, спільної координації наявних ресурсів.

Заходи Програми поширюються на особи та сім’ї, які зареєстровані та проживають на території Краматорської міської територіальної громади, та особи та сім’ї, які прибули з інших територій України, та проживають на території Краматорської міської територіальної громади і зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

  •  реалізації в Краматорській міській територіальній громаді державної ветеранської політики у сфері соціального захисту;
  •  надання додаткових соціальних гарантій та адресної допомоги за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;
  •  підвищення рівня соціального захисту, підтримання належного морально-ментального стану, сприяння адаптації та інтеграції у суспільство;
  •  підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки;
  •  поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними, міськими громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя демобілізованих військовослужбовців;
  •  збільшення рівня зайнятості ветеранів у різних сферах;
  • підвищення рівня практичної допомоги громадськими об’єднаннями.

 VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

VІІ. Завдання і заходи Програми

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за дотримання термінів їх виконання та джерела фінансування.

Реалізацією заходів Програми очікується досягнення певних зрушень у реалізації ветеранської політики, підвищення рівня соціального захисту, поліпшення матеріально-побутового становища ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, поліпшення соціально-психологічного мікроклімату у таких родинах, отримання додаткових соціальних гарантій. Водночас, виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до органів місцевого самоврядування та створенню в суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до ветеранів, членів їх сімей, патріотичного виховання молодого покоління.

Заходи, спрямовані на виконання Програми, наведені у додатку до Програми.

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладено на управління, яке інформує виконком міської ради що півроку до 15 числа про хід виконання Заходів.

Відповідальні за координацію та організаційне забезпечення виконання Програми що півроку до 5 числа надають управлінню інформацію про хід виконання Заходів.

Організаційне супроводження виконання Програми у 2024-2026 роках здійснюватиме управління з питань ветеранської політики Краматорської міської ради .

Організацію та виконання заходів Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.


Заходи

Програми щодо медичного, соціального захисту, адаптації, психологічної  та соціальної реабілітації ветеранів, членів їх сімей та деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2024-2026 роки

№ з/пПерелік заходів ПрограмиТермін виконання заходуВиконавціДжерела фінансуванняОчікуваний результат
123456
  І. Соціальний захист  
1.1Надання статусу: особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім`ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, члена сім`ї загиблого (померлого) ветерана війни2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєНадання статусу та видача посвідчень відповідній категорії осіб
1.2Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей2024-2026 рокиУправління праці та соціального захисту населення(є виконавцем до передачі відповідних повноважень), управління з питань ветеранської політикиДержавний бюджет УкраїниПоліпшення житлових умов
1.3Одноразова грошова допомога: а) ветеранам війни – учасникам бойових дій при звільненні, які зареєстровані на території Краматорської міської територіальної громади б) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політикиМіський бюджет, інші джерелаМатеріальна допомога ветеранам війни при звільненні зі служби  
1.4Щорічна грошова допомога:                         а) ветеранам війни – особам з інвалідністю внаслідок війни І,ІІ,ІІІ груп; б) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політикиМіський бюджет, інші джерелаМатеріальна щорічна допомога відповідній категорії населення  
1.5Організація та проведення виїзних семінарів-тренінгів на тему «Особливості  надання соціальних послуг ветеранам війни та членам сім`ї загиблих (померлих)»2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєЯкісне інформування та супровід та безконфліктне надання соціальних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, зниження рівня соціальної напруги
1.6Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань соціального захисту ветеранів війни та членів сімей загиблих2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєІнформаційна підтримка та роз’яснення законодавства
1.7Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Краматорська»2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політики, управління з гуманітарних питань, відділ кадрової роботи та розвитку персоналу виконавчого комітетуМіський бюджетВшанування ветеранів війни та членів сімей загиблих
1.8Формування реєстру ветеранів війни,  членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України що зареєстровані в Краматорській міській територіальній громаді2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політики  Фінансування не потребуєПовне охоплення зазначеної категорії осіб для максимального задоволення їх соціальних потреб
1.9Оцінка та моніторинг потреб ветеранів війни та членів сімей загиблих в наданні комплексу безкоштовних соціальних послуг Управління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєОцінка потреб для розробки нових програм соціальної допомоги та покращення вже існуючих
1.10Розробка, виготовлення та поширення продукції інформаційного змісту щодо соціального захисту ветеранів війни та членів сімей загиблих (буклети, листівки та  публікації в ЗМІ)2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політики, управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ, управління освіти, управління з гуманітарних питаньМіський бюджет, інші джерелаПідвищення рівня поінформованості ветеранів війни та членів сімей загиблих  
1.11Проведення заходів щодо соціальної реабілітації і адаптації ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) у співпраці з волонтерськими та громадськими організаціями2024-2026 рокиВідділ охорони здоров’я,  управління освіти, управління з питань ветеранської політики  Міський бюджет, інші джерела,Залучення коштів з небюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги, для осіб які її потребують
1.12Розробка та виготовлення знаку пошани від громади демобілізованим, звільненим в запас з військової служби ветеранам війни-учасникам бойових дій, ветеранам війни-особам з інвалідністю внаслідок війни та сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політики, управління  з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ, управління з гуманітарних питань  Міський бюджетВшанування ветеранів війни та членів сімей загиблих
1.13Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням ветеранів війни та членів сімей загиблих(померлих)2024-2026 рокиУправління праці та соціального захисту населення(є виконавцем до передачі відповідних функцій), управління з питань ветеранської політикиДержавний бюджетПоліпшення фізичного та соціального стану ветеранів війни та членів сімей загиблих(померлих)
1.14Сприяння психологічній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей в закладах суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації та в санаторно-курортних закладах2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політикиМіський бюджет, інші джерелаПоліпшення ментального здоров’я ветеранів війни членів їх сімей та сімей загиблих (померлих)
1.15Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей ветеранів війни та сімей загиблих (померлих), Героїв Небесної Сотні в дитячих оздоровчих таборах2024-2026 рокиУправління праці та соціального захисту населення, управління освіти, управління з гуманітарних питань, управління з питань ветеранської політикиДержавний, обласний, міський бюджет, інші джерелаПоліпшення соціального та ментального здоров’я дітей ветеранів війни, сімей загиблих (померлих), сімей Героїв Небесної Сотні
1.16Першочергове забезпечення технічними засобами реабілітації, ветеранів війни-осіб з інвалідністю внаслідок війни2024-2026 рокиУправління праці та соціального захисту населенняДержавний бюджет, інші джерелаПоліпшення якості життя в соціальному середовищі осіб з інвалідністю внаслідок війни
1.17Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політики, управління житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва та перспективного розвитку містаДержавний бюджет, міський бюджет  інші джерелаПоліпшення житлових умов ветеранів війни та сімей загиблих (померлих).
1.18Сприяння утворенню громадського ветеранського простору у громаді, як осередку соціальних контактів і громадського діалогу між ветеранами війни та місцевої влади (соціалізація ветеранів війни через неформальне спілкування, бізнес-консультації, індивідуальна та групова ментальна допомога, правові консультації та інше)2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політики, Краматорський міський  центр зайнятості, управління з гуманітарних  питань, управління освітиМісцевий бюджетДопомога в реінтеграції ветеранів війни членів їх сімей та членів сімей загиблих(померлих) до суспільного життя
1.19Здійснення безкоштовного поховання ветеранів війни та догляд за місцями поховань загиблих (померлих)2024-2026 рокиСКП «Ритуальна служба»Місцевий бюджетВшанування пам’яті ветеранів війни
1.20Надання соціальних послуг ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих), які опинилися у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства)2024-2026 рокиКраматорський міський центр соціальних службМісцевий бюджетСоціальний супровід осіб у складних житлових обставинах
1.21Надання одноразової матеріальної допомоги особам постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру під час воєнного стану відповідно до рішення Краматорської міської ради від 31.08.2022 №29/VІІІ-1932024-2026 рокиУправління праці та соціального захисту населенняМісцевий бюджетНадання додаткової матеріальної підтримки
1.22Виплата разової допомоги до 5 травня у розмірах, визначених Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», відповідно  до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання рішень суду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 №9022024-2026 рокиУправління праці та соціального захисту населенняДержавний бюджетНадання додаткової матеріальної підтримки ветеранів війни, особам, на яких поширюється дія Законів України  Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»,
1.23Забезпечення позачерговим прийомом ветеранів в установах, підприємствах, організаціях, що надають соціальні, адміністративні, державні послуги для  ветеранів війни, військовослужбовців. Забезпечити навчання фахівців роботі з ветеранами війни.2024-2026 рокиВиконавчі органи міської ради  Інші джерелаСтворення сприятливих умов
  ІІ. Медичне обслуговування  
2.1Забезпечення періодичних медичних оглядів та медичного спостереження лікарями-спеціалістами ветеранів війни, членів сімей загиблих(померлих) з використанням необхідним методів обстеження в тому числі дорого вартісних (МРТ,КТ та інші), а також обстеженням на соціально-небезпечні хвороби в рамках програми медичних гарантій2024-2026 рокиВідділ охорони здоров’яДержавний бюджетПоліпшення показників здоров’я
2.2Забезпечення безкоштовним зубопротезування та слухопротезуванням ветеранів війни2024-2026 рокиВідділ охорони здоров’я Місцевий бюджет, інші джерелаВідновлення втрачених функцій
2.3Організація та забезпечення надання ментальної допомоги та підтримки на первинному рівні надання медичної допомоги сімейними лікарями та психологами ветеранів війни членів їх сімей та сімей загиблих (померлих)2024-2026 рокиВідділ охорони здоров’яІнші джерелаПокращення ментального здоров’я
2.4Забезпечення надання стаціонарних та амбулаторних реабілітаційних медичних послуг ветеранам війни, членам їх сімей та сімей загиблих (померлих) в комунальних закладах охорони здоров’я2024-2026 рокиВідділ охорони здоров’яДержавний бюджетВідновлення здоров’я
2.5Медикаментозне забезпечення ветеранів війни членів їх сімей та сімей загиблих (померлих), відповідно переліку пільгових  категорій, населення  та переліку захворювань, у разі амбулаторного лікування затвердженого ПКМУ від 17.08.1998 року №1303, та  за державною програмою реімбурсації «Доступні ліки»2024-2026 рокиВідділ охорони здоров’яМісцевий бюджетВідновлення здоров’я
  ІІІ. Сприяння працевлаштуванню  
3.1.Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи з питань соціального захисту ветеранів війни – учасників бойових дій та членів їх сімей шляхом надання консультацій та інших інформаційних послуг, а також проведення відповідних семінарів та круглих столів2024-2026 рокиКраматорський міський  центр зайнятостіКраматорський міський центр зайнятостіЗниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості
3.2Проведення роботи з ветеранами з метою формування конструктивних настанов до легальної занятості та/ або професійного навчання2024-2026 рокиКраматорський міський центр зайнятості, роботодавціКраматорський міський центр зайнятостіЗабезпечення тимчасової зайнятості
3.3Вирішення питань зайнятості ветеранів та індивідуальний супровід під час та після працевлаштування (за згодою) для успішної адаптації та закріплення на робочому місці2024-2026 рокиКраматорський міський центр зайнятостіКраматорський міський центр зайнятостіЗниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості
3.4Сприяння ветеранам в отриманні грантів для створення та підтримки власного бізнесу, ваучерів на навчання та участь в інших активних програмах на ринку праці2024-2026 рокиКраматорський міський центр зайнятостіКраматорський міський центр зайнятостіЗниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості
3.5Сприяння ветеранам в отриманні мікро грантів для створення та підтримки власного бізнесу, ваучерів на навчання та участі в інших активних програмах ринку2024-2026 рокиКраматорський міський центр зайнятостіКраматорський міський центр зайнятостіЗниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості
3.6Сприяння професійній орієнтації та адаптації військовослужбовців, які звільняються або звільнені з військової служби, учасників бойових дій, ветеранів та членів їх сімей2024-2026 рокиКраматорський міський центр зайнятостіКраматорський міський центр зайнятостіЗниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості
3.7Здійснення державного контролю: – за додержанням норм законодавства про працю щодо збереження місця роботи, посади, заробітної плати  ветеранів війни членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) всіма суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, що використовують найману працю);  – за виконанням норм щодо працевлаштування осіб із обмеженими можливостями2024-2026 рокиВідділ з питань праці виконавчого комітету , Краматорський міський центр зайнятостіФінансування не потребуєПідвищення обізнаності з питань зайнятості, сприяння працевлаштуванню,  
3.8Сприяння працевлаштуванню ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, до комунальних закладів, комунальних підприємств та структурних підрозділів Краматорської міської ради при наявності необхідних фахових знань, досвіду та вільних вакансій2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політики, Краматорський міський центр зайнятостіФінансування не потребуєЗниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості
  IV. Освіта  
4.1Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ групи з числа ветеранів, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України2024-2026 рокиУправління освітиМіський бюджетПоліпшення соціального захисту
4.2Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ групи з числа ветеранів, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України2024-2026 рокиУправління освіти  Міський бюджетПоліпшення соціального захисту    сімей
4.3Звільнення від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах дітей сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ групи з числа ветеранів, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питань ,управління фізичної культури та спортуФінансування не потребуєПоліпшення соціального захисту    сімей
4.4Першочергове влаштування в дошкільні навчальні заклади дітей дошкільного віку із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ групи з числа ветеранів, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України2024-2026 рокиУправління освітиФінансування не потребуєПоліпшення соціального захисту    сімей
4.5Залучання ветеранів війни до проведення тематичних заходів, передбачених в рамках викладання предмету «Захист України» для учнів закладів середньої освіти2024-2026 рокиУправління освітиФінансування не потребуєПатріотичне виховання молодого покоління та адаптація ветеранів в суспільстві
4.6Залучання ветеранів до організації різноманітних зустрічей, квестів, форумів, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом)2024-2026 рокиУправління освітиФінансування не потребуєПатріотичне виховання молодого покоління та адаптація ветеранів в суспільстві
4.7Здійснення ментально-педагогічного супроводу дітей шкільного віку із сімей ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питаньФінансування не потребуєСоціальний захист сімей ветеранів
4.8Забезпечення встановлення меморіальних дошок у закладах освіти, в яких навчалися загиблі (померлі) Захисники чи Захисниці України2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питань, відділ охорони здоров’яМісцевий бюджетВшанування пам’яті загиблих героїв
4.9.Організація у закладах освіти пам’ятних «куточків», інформаційних стендів тощо2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питаньМісцевий бюджетВшанування пам’яті загиблих героїв, патріотичне виховання молодого покоління
4.10Забезпечення безоплатним відвідуванням дітьми із сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ групи з числа ветеранів, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,  сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України: театральних вистав та переглядів кінофільмів; програм гастролюючих цирків та луна-парків. Користування атракціонами у парках Краматорської територіальної громади2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питань, комунальне підприємство «Об’єднання парків культури та відпочинку»Місцевий бюджетСоціальний захист сімей ветеранів
  V. Культурно-мистецькі заходи  
5.1Проведення майстер-класів для ветеранів війни та членів їх сімей, Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих)2024-2026 рокиУправління з гуманітарних  питаньМісцевий бюджетАдаптація у суспільстві, розвиток творчих здібностей, психологічне розвантаження
5.2Проведення тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, які віддали життя за незалежність України (меморіальних, урочистих заходів, уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків тощо)2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних  питань, управління з питань ветеранської політики( за згодою)Фінансування не потребуєВиховання патріотизму та вшанування героїчних вчинків ветеранів війни, вшанування  пам’яті Захисників та Захисниць України
5.3Організація експозицій, виставок, композицій тощо, присвячених ветеранам війни, Захисникам та Захисницям України та Героям Небесної Сотні у закладах культури міста2024-2026 рокиУправління з гуманітарних питаньФінансування не потребуєВиховання патріотизму та вшанування  героїчних вчинків ветеранів війни, вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України
5.4Організація відвідування учасниками та учасницями бойових дій, пов’язаних з російською агресією проти України, родинами Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійцями-добровольцями культурних, мистецьких заходів, організаторами яких є управління з гуманітарних питань та підпорядковані йому заклади2024-2026 рокиУправління з гуманітарних питаньФінансування не потребуєАдаптація у суспільстві, організація культурного дозвілля, залучення до культурно-мистецького життя громади
5.5Залучення ветеранів війни, Захисників і Захисниць України до формування національно-патріотичного виховання дітей та молоді2024-2026 рокиУправління з гуманітарних  питаньФінансування не потребуєВиховання патріотизму та вшанування героїчних вчинків ветеранів війни
5.6Залучення ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей до культурно-мистецького життя міста, занять у творчих колективах міста та здобуття початкової мистецької освіти2024-2026 рокиУправління з гуманітарних  питаньФінансування не потребуєАдаптація у суспільстві, розвиток творчих здібностей, психологічне розвантаження
5.7Залучення ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей до роботи у складі консультативно-дорадчих органів за напрямками діяльності управління з гуманітарних питань2024-2026 рокиУправління з гуманітарних питаньФінансування не потребуєПрояв організаторських здібностей, врахування досвіду, адаптація у суспільстві
5.8Організація в музеї історії міста додаткових експозицій, присвячених героям2024-2026 рокиУправління з гуманітарних питаньФінансування не потребуєВиховання патріотизму та вшанування  героїчних вчинків ветеранів війни
5.9Забезпечення відвідування на пільгових умовах закладів культури, культурно-мистецьких, просвітницьких заходів ветеранами війни та членами їх сімей, членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України2024-2026 рокиУправління гуманітарних питаньФінансування не потребуєСоціальний захист сімей ветеранів
5.10Сприяння розвитку та популяризації літератури, створеної ветеранами війни, проведення заходів-презентацій2024-2026 рокиУправління гуманітарних питань, управління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєАдаптація у суспільстві, розвиток творчих здібностей, психологічне розвантаження
  VI. Патріотичне виховання молодого покоління  
6.1Залучення ветеранів війни , сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до військово-патріотичного виховання молоді до заходів, приурочених до державних свят і пам’ятних дат2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питань, управління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєПідвищення свідомості молодої людини щодо любові до Держави та її традицій
6.2Організація зустрічей учнів, студентів з  ветеранами війни    2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питань, управління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєПідвищення свідомості молодої людини щодо любові до Держави та її традиції  
6.3Проведення уроків-мужності та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті військовослужбовцям, які віддали життя за незалежність України2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питань, управління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєПідвищення свідомості молодої людини щодо любові до Держави та її традиції  
6.4Залучення ветеранів та членів сімей загиблих військовослужбовців, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України до участі у проекті «Небесне військо Краматорська»2024-2026 рокиУправління освіти, управління з гуманітарних питань, управління з питань ветеранської політикиФінансування не потребуєВшанування пам’яті, висвітлення та популяризація проекту у суспільстві
6.5Встановлювання на території населених пунктів міста пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим (померлим) ветеранам війни , загиблим (померлим) Захисникам та Захисницям України2024-2026 рокиУправління з питань ветеранської політики, управління житлово-комунального господарства, КП «ДРУАС»Міський бюджетУвічнення пам’яті героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
  VII. Фізична культура та спорт  
7.1Запровадження системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, сімей загиблих ветеранів війни, яка здійснюється суб’єктами фізкультурно-спортивної спрямованості2024-2026 рокиУправління фізичної культури та спортуМіський бюджетФізкультурно-спортивна реабілітація ветеранів
7.2Розроблення та запровадження єдиної методології проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих)2024-2026 рокиУправління фізичної культури та спортуФінансування не потребуєФізкультурно-спортивна реабілітація ветеранів
7.3Створення умов для ефективного відновлення фізичних функцій ветеранів війни, Захисників та Захисниць України для повернення до виконання обов’язків військової служби або їх соціальної адаптації засобами фізкультурно-спортивної реабілітації2024-2026 рокиУправління фізичної культури та спортуМіський бюджетФізкультурно-спортивна реабілітація ветеранів
7.4Формування ефективної системи мотивації ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) до активного способу життя, зокрема до рухової активності та занять спортом2024-2026 рокиУправління фізичної культури та спортуФінансування не потребуєЗалучення до здорового способу життя, покращення фізичного стану
7.5Сприяння використанню об’єктів спортивної інфраструктури для підготовки  ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) до участі у спортивних змаганнях різного рівня2024-2026 рокиУправління фізичної культури та спортуМіський бюджетЗалучення до здорового способу життя, покращення фізичного стану, адаптація у суспільстві
7.6Сприяння розвитку видів спорту, популярних серед ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих)2024-2026 рокиУправління фізичної культури та спортуМіський бюджетЗалучення до здорового способу життя, покращення фізичного та ментального стану, адаптація у суспільстві
7.7Сприяння працевлаштуванню фахівців фізкультурно-спортивної реабілітації з числа ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) на об’єктах фізкультурно-спортивної реабілітації, інших об’єктах спортивної інфраструктури2024-2026 рокиУправління фізичної культури та спортуМіський бюджетЗниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості
7.8Розробка ефективних комунікацій та інформування суспільства з питань фізкультурно-спортивної реабілітації  ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих)2024-2026 рокиУправління фізичної культури та спортуФінансування не потребуєАдаптація у суспільстві