Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Краматорську на 2021-2023 роки

Оновлено: 29 Вересня 2021, 16:01

1. Загальна частина

Тривалий час власником житлових будинків в Україні була держава. Надалі житловий фонд був переданий у комунальну власність міста. Більшість будівель у м. Краматорську були побудовані в 50-ті роки. Тривала експлуатація, протягом декількох десятиліть, призвела до значного зносу конструктивів, а в деяких місцях до їх повної несправності. Однією з головних проблем є стан покрівель та інженерних мереж житлових будинків. Для підтримки у задовільному технічному стані житлового фонду з кожним роком доводиться збільшувати витрати місцевого бюджету на проведення капітальних ремонтів. На сьогоднішній день, рівень приватизації в м. Краматорську склав 98%, тобто більша кількість квар-тир перейшла у власність мешканців, що дало їм певні переваги, зокрема, право розпоряд-жатися квартирою на свій розсуд.

Для забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків необхідно пробудити у мешканців будинків почуття власника і, як наслідок, почуття власника повинно накладати почуття відповідальності. Державна політика у сфері житлово-комунального господарства дає можливість вільно обирати форму і спосіб управління багатоквартирними будинками, а саме: самостійно, шляхом створення ОСББ або передачі всіх або частини функцій на підставі договору фізичній особі-підприємцю або юридичній особі – управителю. Найбільші переваги для мешканців будинків виникають в будинках, в яких створено ОСББ. Співвласники будинку самостійно формують свій бюджет, визначають внески на утримання будинку, штатний розклад, персональний склад правління та працівників, самостійно визначають підрядників та умови роботи з ними, мають реальну можливість впливу на якість послуг, самостійно визначають черговість робіт з ремонту будинку.


2. Мета Програми

Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, сприянні створенню ОСББ та забезпеченні умов для їх сталої, ефективної роботи.


3. Основні напрями Програми

3.1. Проведення інформаційної та організаційної роботи з метою сприяння створенню ОСББ.

3.2. Надання консультаційної допомоги ініціативним групам зі створення та функціонування ОСББ та ОСББ з питань ведення діяльності об’єднання.

3.3. Виділення коштів з міського бюджету на виготовлення примірників технічних  паспортів будинків ОСББ у разі їх відсутності.

3.4. Надання фінансової підтримки за умови спільного фінансування на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку.

3.5. Надання фінансової підтримки за умови спільного фінансування на оформлення землевпорядної документації ОСББ на земельні ділянки, на яких розташовані багатоквар-

тирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія за рахунок коштів міського бюджету.     

3.6. Надання можливості діючим ОСББ та ЖБК після перереєстрації в ОСББ отримати статус одержувачів бюджетних коштів з державного, обласного та/або міського          бюджетів для проведення капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку за умови співфінансування.

3.7. Надання можливості проведення капітального ремонту будинків ОСББ за рахунок коштів міського бюджету без дольової участі ОСББ у випадках, передбачених даною Програмою, а також,  якщо за висновком технічного обстеження спеціалізованої проектної організації житловий будинок ОСББ потребує термінового проведення робіт з капітального ремонту, оскільки його подальша експлуатація становить загрозу життю мешканців, але за винятком, якщо це не є наслідком бездіяльності ОСББ.


4. Порядок реалізації Програми щодо ОСББ, незалежно від первісної форми власності будинку

4.1. ОСББ, незалежно від первісної форми власності будинку, мають право отримати статус одержувачів бюджетних коштів, отриманих на підставі спільного фінансування для поточної діяльності, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ре-монтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку.

4.2. ОСББ, мають право на проведення першого капітального ремонту одного кон-структиву житлового будинку за умовою співфінансування ( 95%- міський бюджет, 5%- кошти ОСББ) впродовж терміну виконання Програми.

4.3. ОСББ мають право на  проведення наступного капітального ремонту конст-руктиву будинку за умовою  співфінансування один раз на 3 роки. Базовий відсоток співфінансування складатиме 90%- міський бюджет, 10 %- кошти ОСББ для трьохповерхових будинків. Розрахунок відсотка для будинків більшої поверховості здійснюється шляхом додавання до базового 1% за кожен поверх починаючи з четвертого. Відсоток спів-фінансування модернізації ліфтів складатиме 95%-  міський бюджет, 5%-  кошти ОСББ.

4.4. Для отримання фінансових підтримок з міського бюджету на поточну діяльність, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку, об’єднанню необхідно  надати заяву до виконкому міської ради на участь у даній Програмі.

4.5. Перелік об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які потребують фінансової підтримки на поточну діяльність на період дії Програми:

                               Орієнтовна вартість робіт, тис.грн.

№ з/пАдреса та назва ОСББ Прогнозний обсяг фінансуванняСпівфінансування
міський бюд жет 70%ОСББ 30%
1в. Академічна, 8 «Академічна 8»250,0175,075,0
2в. Академічна, 36 «Академічна -36»200,0140,060,0
3в. Академічна, 47 «Шкадінова, 47»200,0140,060,0
4в. Академічна, 51«Академічна -51»250,0175,075,0
5в. Двірцева, 15 «Мерсі»150,0105,045,0
6в.Двірцева, 44 «Двірцева,44»400,0280,0120,0
7в.Двірцева, 46 «Двірцева, 46»400,0280,0120,0
8в. Двірцева, 57 «Двірцева 57»300,0210,090,0
9в. Хабаровська,38 «Добробут»400,0280,0120,0
10в. Дружби, 24 «Дружба 24»200,0140,060,0
11в. Катеринича, 13 «Катеринича-13»300,0210,090,0
12в. Марата, 6 «Марата-6»150,0105,045,0
13пр. Миру, 2 «Ладний дім»150,0105,045,0
14бул. Машинобудівників,12 «Ладний дім»150,0105,045,0
15бул. Машинобудівників,14 «Ладний дім»250,0175,075,0
16бул. Машинобудівників,16 «Ладний дім»150,0105,045,0
17в. Паркова, 3 «Паркова-3»150,0105,045,0
18в. Паркова, 87 «Паркова,87»300,0210,090,0
19в. Піщаного, 1 «Піщаного 1»150,0105,045,0
20в. М.Приймаченко, 5 «Квартет 1»300,0210,090,0
21в. М.Приймаченко, 7 «Розкішна оселя»300,0210,090,0
22в. Рум’янцева, 11 «МЖК-А»200,0140,060,0
23в. Ювілейна, 14 «Ювілейна,14»200,0140,060,0
24в. Ювілейна, 23 «Ювілейна,23»250,0175,075,0
25в. Бикова, 1 «Космос»200,0140,060,0
26в. Бикова, 4 «Жилсервис»200,0140,060,0
27в. Бикова, 9 «Космос-24»200,0140,060,0
28в. Бєляєва, 109 «Довіра-109»200,0140,060,0
29в. Бєляєва, 111 «Довіра»300,0210,090,0
30в. М.Приймаченко,17 «Злагода»300,0210,090,0
31в. М.Приймаченко, 19«Гв.Кантемирівців, 19»300,0210,090,0
32в. М.Приймаченко, 27«Гв.Кантемирівців, 27»300,0210,090,0
33в. Двірцева, 47 «Двірцева,47»250,0175,075,0
34в. Двірцева, 48 «Наш дім»300,0210,090,0
35в. Двірцева, 61 «Восток»250,0175,075,0
36в. Двірцева, 65 «Уют»250,0175,075,0
37в. Двірцева, 67 «Меркурій»250,0175,075,0
38в. Дніпровська, 3 «Черемшина»200,0140,060,0
39в. Дніпровська, 5 «Дніпропетровська-5»250,0175,075,0
40в. Дніпровська, 9 «Арго»100,070,030,0
41бул. Краматорський,1 «Север»200,0140,060,0
42бул. Краматорський,2 «Відродження»400,0280,0120,0
43бул. Краматорський,3 «Южный»200,0140,060,0
44бул. Краматорський,5 «Меридіан»200,0140,060,0
45бул. Краматорський,6 «Сузір’я»250,0175,075,0
46бул. Краматорський,7 «Космос- 14»250,0175,075,0
47бул. Краматорський, 8 «Ідеал»300,0210,090,0
48бул. Краматорський, 21 «Промінь»400,0280,0120,0
49бул. Машинобудівників, 33 «Надія»200,0140,060,0
50в. Н.Курченко,11 «Н.Курченко,11»200,0140,060,0
51в. Клубна, 4 «Клубна-4»100,070,030,0
52в. Дружби, 54 «Леніна, 54»200,0140,060,0
53в. Дружби,70 «Екватор»300,0210,090,0
54в. Марата, 8 «Марата-8»250,0175,075,0
55в. Марата, 9 «Марата, 9»100,070,030,0
56в. Марата, 11 «Марата 11»150,0105,045,0
57пр. Миру, 1 «Мир»150,0105,045,0
58в. Паркова, 22 «Паркова, 22»250,0175,075,0
59в. Паркова, 24 «Космос-10»250,0175,075,0
60в. Паркова, 28 «Паркова, 28»200,0140,060,0
61в. Паркова, 32 «Паркова, 32»200,0140,060,0
62в. Паркова, 47 «Чиста оселя»150,0105,045,0
63в. Паркова, 93 «Паркова, 93»300,0210,090,0
64в. Паркова, 95 «Покоління»400,0280,0120,0
65в. Паркова, 101 «Космос-20»200,0140,060,0
66в. Паркова,105 «Янтар»250,0175,075,0
67в. Я.Мудрого, 35 «19-го Партз’їзду, 35»100,070,030,0
68в. Сіверська, 25 «Україна»200,0140,060,0
69в. Сіверська, 50 «Металург»200,0140,060,0
70в. Прилуцька, 6 «Лотос»100,070,030,0
71в. Прилуцька, 10 «Фенікс»100,070,030,0
72в. Прилуцька,18 «Прилуцька-18»150,0105,045,0
73в. Академічна, 5 «Мрія»170,0120,050,0
74в. Академічна, 7 «Мрія»200,0140,060,0
75в. Академічна, 9 «Шкадінова, 9»200,0140,060,0
76в. Кришталева,4 «Кришталева, 4»100,070,030,0
77в. Ул’янівська, 207 «Сонячне»300,0210,090,0
78в. Академічна, 12 «Академічна 12»200,0140,060,0
79в. Паркова,30 «Паркова 30»200,0140,060,0
80в. Паркова,37 «Магніт +»200,0140,060,0
81в. Бикова,2 «Бикова,2»200,0140,060,0
82в. Г.України,19 «Героїв України буд.19»300,0210,090,0
1857013000,05570,0

4.6. Перелік заходів, які фінансуються 100% за кошти міського та інших бюджетів.

Орієнтовна вартість робіт, тис.грн.

№ з/пНайменування заходуЗагальна сума,
1Термомодернізація житлових будинків ОСББ м. Краматорська.1000,00
1.1Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в житловому будинку за адресою вул. Ювілейна, 14 ОСББ « Ювілейна,14».520,00
1.2Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в житловому будинку за адресою вул. Паркова,37 ОСББ « Магніт +».480,00
2Поточний ремонт стін та фасадів житлових будинків ОСББ міста (замовник робіт- відділ житлового господарства)4500,00
2.1Поточний ремонт стін та фасадів житлового будинку № 47 по вул. Академічній ОСББ «Шкадінова, 47».700,00
2.2Поточний ремонт стін та фасадів житлового будинку № 51 по вул. Академічній ОСББ «Академічна-51».350,00
2.3Поточний ремонт стін та фасадів житлового будинку № 6 по вул. Марата ОСББ «Марата-6».1100,00
2.4Поточний ремонт стін та фасадів житлового будинку № 8 по вул. Марата ОСББ «Марата-8».950,00
2.5Поточний ремонт стін та фасадів житлового будинку № 9 по вул. Марата ОСББ «Марата-9».500,00
2.6Поточний ремонт стін та фасадів житлового будинку № 11 по вул. Марата ОСББ «Марата-11».700,00
2.7Поточний ремонт стін та фасадів житлового будинку № 13 по вул. Катеринича ОСББ «Катеринича-13».200,00
3Облаштування елементами доступності житлових будинків ОСББ міста900,00
4Капітальний ремонт житлового фонду у випадках, коли невиконання робіт може призвести до аварійного стану будинків та його конструкцій, проведення аварійно-відновних робіт та розробка проектно-кошторисної документації6000,00

4.7. Порядок прийняття участі в заходах, які фінансуються згідно Регіональної програми «Наш дім на 2021-2025 роки»  № 1207/5-20 від 02.11.2020 року.

4.7.1. Після прийняття членами правління об’єднання рішення щодо проведення капітального ремонту ліфтів будинку на умовах співфінансування, виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації з експертизою, уповноваженому представнику необхідно надати до міської ради наступні документи:

– заяву на ім’я міського голови щодо згоди на проведення робіт з капітального ре-монту ліфтів на умовах співфінансування;

– проектно-кошторисну документацію та експертизу на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів.

4.7.2. Відповідно до резолюції міського голови, відділ житлового господарства перевіряє надані документи в термін 10 робочих днів. Розгляд заяв та доданих до неї доку-ментів здійснюється в порядку черговості їх надходження.

4.7.3. Позитивне рішення про співфінансування робіт з капітального ремонту ліфтів багатоквартирних будинків приймається за наявності коштів в міському бюджеті та належним чином оформлених документів.

4.7.4. Перелік ОСББ, які увійшли до Регіональної програми «Наш дім на 2021-2025 роки» № 1207/5-20 від 02.11.2020 року.

Орієнтовна вартість робіт, тис.грн.

№ з/пНайменування заходуЗагальна сумаКошти обласного бюджету 50%Кошти міського/ бюджету 49%Кошти ОСББ 1%
1Капітальний ремонт ліфтів будинків ОСББ з виготовленням ПКД та проведенням експертизи, авторського та технічного наглядів за умовою співфінансування (50% обл./б х 49% м/б х 1% кошти ОСББ):7440,006200,00613862,00
1.1ОСББ «Мрія» вул. Академічна,5800,00400,00396,004,00
1.2ОСББ «Мрія» вул. Академічна,71200,00600,00594,006,00
1.3ОСББ «Академічна 8» вул. Академічна,8800,00400,00396,004,00
1.4ОСББ «Академічна 12» вул. Акаде-мічна,121600,00800,00792,008,00
1.5ОСББ «Жилсервіс» вул. Л.Бикова,41200,00600,00594,006,00
1.6ОСББ «Север» б. Краматорський,11200,00600,00594,006,00
1.7ОСББ «Южний» б. Краматорський,31200,00600,00594,006,00
1.8ОСББ «Двірцева,44» вул. Двірцева,443200,001600,001584,0016,00
1.9ОСББ «Бикова,2» вул. Л.Бикова,2800,00400,00396,004,00
1.10ОСББ «Меридіан» б. Краматор-ський,5400,00200,00198,002,00

4.8. Фінансове забезпечення заходів з виконання аварійно-відновних робіт та робіт, невиконання яких може призвести до аварійного стану будинку, проводиться на виконання

протокольних доручень Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

4.9. Фінансове забезпечення заходів щодо термомодернізації житлових будинків          м. Краматорська, а саме капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в житлових будинках ОСББ, тощо, проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету з урахуванням субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.


5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, міського бюджетів, коштів ОСББ.

5.2. Головним розпорядником бюджетних коштів щодо реалізації Програми є відділ житлового господарства міської ради.

5.3. Розподіл фінансування заходів за умови співфінансування Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Краматорську на 2021-2023 роки  за напрямками виконання.   

Орієнтовна вартість, тис.грн.

№ з/пЗаходи2021р.2022 р.2023 р.
1Перший капітальний ремонт конструктивів житлових будинків ОСББ з виготовленням ПКД та проведенням експертизи, авторського та технічного наглядів за умовою співфінансування (95% х 5%)4000,05000,04000,0
2Наступний капітальний ремонт конструктивів житлових будинків ОСББ з виготовленням ПКД та проведенням експертизи, авторського та технічного наглядів за умовою співфінансування (базовий відсоток 90% х 10%) 6000,06000,06000,0
3Капітальний ремонт ліфтів будинків ОСББ з виготовленням ПКД та проведенням експертизи, авторського та технічного наглядів за умовою співфінансування (95% х 5%)6000,07000,08000,0
4Фінансова підтримка ОСББ на поточну діяльність за умовою співфінансування (70% х 30%)5000,05000,08570,0
5Термомодернізація житлових будинків ОСББ м. Краматорська1000,01500,01500,0
6Поточний ремонт стін та фасадів житлових будинків ОСББ міста з виготовленням ескізного проекту, кошторисної документації та проведенням технічного нагляду4500,03000,03000,0
7Облаштування елементами доступності житлових будинків ОСББ міста300,0300,0300,0
8Капітальний ремонт житлового фонду у випадках, коли невиконання робіт може призвести до аварійного стану будинків та його конструкцій, проведення аварійно-відновних робіт та розробка проектно-кошторисної документації2000,02000,02000,0
Разом:28800,029800,033370,0

6. Прикінцеві положення

6.1. Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації та комунальної власності, відділ житлового господарства міської ради.

6.2.Відділ житлового господарства міської ради координує роботу щодо створення ОСББ, відповідно до чинного законодавства, надає юридичну та консультаційну допомогу ініціативним групам зі створення та функціонування ОСББ, та ОСББ з питань ведення діяльності об’єднання.

6.3. Відділ житлового господарства міської ради здійснює узагальнення інформації щодо будинків, в яких власниками житлових і нежитлових приміщень, на установчих зборах, прийнято рішення про створення ОСББ та аналіз змін показників стану житлового фонду ОСББ, на підставі чого визначається наявна потреба в обсязі бюджетних асигнувань на реалізацію напрямків Програми.

6.4. Відділ житлового господарства міської ради надає юридичну та консультаційну допомогу ОСББ щодо участі у державних програмах пільгового кредитування юридичних

осіб, з метою реалізації проектів енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлових будинків.

6.5. Технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку за рахунок бюджетних коштів забезпечує ОСББ шляхом укладання договорів зі спеціалізованою організацією про надання послуги з технічного нагляду.

6.6. Інформація про хід виконання Програми розміщується у засобах масової інформації та на сайті Краматорської міської ради для ознайомлення населення.


7. Очікувані результати

7.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

7.2. Демонополізація житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом створення ОСББ.

7.3. Організація ефективного управління у сфері надання житлово-комунальних послуг із забезпечення умов для залучення додаткових джерел фінансування на ремонт житлових будинків ОСББ.