Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2024-2026 роки

Оновлено: 02 Липня 2024, 11:11

Додаток до
розпорядження начальника
міської військової адміністрації
22.12.2023 №1107-р

Міська програма

щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. Краматорськ

на 2024-2026 роки

І. Паспорт Програми

1. Назва.

Міська програма щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. Краматорськ на 2024-2026 роки (далі – Програма).

2. Підстава для розробки.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ (зі змінами), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375 –ІV (зі змінами), Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»  від 13.09.2017 № 684  (зі змінами), наказ Міністерства України у правах сім’ї, молоді та спорту  «Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей» від 13.08.2009 № 2881, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 р. за № 854/16870 (зі змінами), Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек», Український дитячий центр «Молода гвардія» і в дитячих закладах вищої категорії, що містяться в державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 № 462 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек», «Український дитячий центр «Молода гвардія», Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами), Указ Президента України «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області» від 04.07.2022 № 469/2022.

3. Розробник.

Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради (далі- управління).

4. Термін реалізації Програми.

         2024-2026 роки.

ІI. Загальна характеристика Програми

Найважливішим стратегічним завданням нашої держави є забезпечення соціального захисту дитинства – реалізація  права на оздоровлення та відпочинок.

Законом України «Про  оздоровлення та відпочинок дітей»  визначені принципи, основні напрями державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, а також повноваження суб’єктів її реалізації.

Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, що зумовлено негативними соціально-економічними, екологічними та іншими факторами. Академія медичних наук констатує, що три чверті випускників шкіл мають захворювання, які часто призводять до зниження соціальної активності та працездатності молодої людини, а майже 75% хвороб дорослих є наслідком умов життя у дитячі та юнацькі роки. Тому збереження здоров’я дітей України, відновлення їхніх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є найважливішим напрямом державної політики.

Повномасштабна загарбницька війна росії проти України стала стресом для всіх українців. У поточних умовах оздоровлення та відпочинок дітей є вкрай важливими, оскільки до звичних викликів додались виклики війни: психологічні та фізичні травми внаслідок воєнних дій, переміщень, розлучень з близькими та друзями, змін звичного оточення та розпорядку.

Отже державна політика в галузі оздоровлення та відпочинку дітей в Україні базується на принципах:

рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;

визнання пріоритетним у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку;

створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

проведення оздоровлення та відпочинку дітей лише у відносно безпечних регіонах України з дозволу військових адміністрацій та у закладах, які мають укриття, запаси пального, транспортного забезпечення тощо;

створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

проведення різноманітних форм виховної, навчальної та пізнавальної діяльності із врахуванням вікових особливостей дітей, їхнього творчого, інтелектуального і фізичного потенціалу, подолання втрат в навчанні учнів;

ознайомлення дітей з українськими народними традиціями, обрядами, звичаями, формуванням національної культури;

сприяння всебічному розвитку дитини;

адресності соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові адміністрації, в межах своїх повноважень, забезпечують:

реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення і виконання відповідних регіональних програм;

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;

виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також на підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

здійснення відшкодування вартості путівки на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів усіх рівнів бюджетів;

безоплатне проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

оздоровлення та відпочинок дітей, у першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, протягом року;

надання організаційної, інформаційної допомоги громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;

здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Зараз дитячий оздоровчий та відпочинковий табір є закладом, що не лише створює умови для здійснення оздоровлення і відпочинку дітей, а й реалізує освітню та виховну функції.

Основними завданнями діяльності якого є застосування права кожної окремої дитини на корисний відпочинок, загартування, оздоровлення, створення змістовного (розвиваючого) дозвілля, задоволення потреб, інтересів та запитів дітей відповідно до індивідуальних та вікових особливостей.

Прийняття участі дітей та молоді у заходах національно-патріотичного та культурно-мистецького спрямування; у заходах з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та дослідницько-експериментального напрямів освіти;  театралізованих і культурологічних заходах, спортивних змаганнях; маршрутах туристичних поїздок, подорожей, походів.

З урахуванням обстановки, що склалася в країні, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку дітей повинен бути розташований та здійснювати свою діяльність на території інших областей України, крім територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, Перелік яких затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, пройти державну атестацію відповідно до чинного законодавства та мати акт прийомки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на відповідний рік.

ІІI. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

– забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для відпочинку та оздоровлення дітей міста;

– посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

– проведення просвітницьких заходів із залученням до обговорення нагальних питань з патріотичного виховання молоді ветеранів війни, волонтерів, лідерів та активістів громадських організацій;

– дотримання правил безпечного користування інтернет- ресурсами;

– формування національної культури та сприяння всебічному розвитку дитини;

– збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-виконання заходів з реалізації Програми щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. Краматорськ на 2024-2026 роки;

– інформаційне, методичне забезпечення відпочинку та оздоровлення;

– забезпечення доступності відпочинкових послуг для різних категорій дитячого населення;

– фінансування та матеріально-технічне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей; – співпраця місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, профспілкових організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей міста.

IV. Мета Програми

Реалізація конституційного права дитини на оздоровлення та відпочинок; створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;  підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення більшої кількості дітей міста; посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування національної культури, всебічний розвиток дитини, зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей,  створення умов для збереження мережі діючих дитячих оздоровчих закладів.

V. Шляхи виконання Програми

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем, підвищення якості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей для задоволення потреб дітей і батьків.

З метою виконання Програми розроблено Заходи з реалізації Міської програми щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. Краматорськ на 2024-2026 роки (додаток до Програми).

Заходи з реалізації Міської програми щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. Краматорськ на 2024-2026 роки можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та в країні.

VI. Джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджету, що передбачаються на відповідний бюджетний рік, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством, включаючи кошти підприємств, установ, профспілкових, благодійних організацій та батьків дітей, які виховуються в сім’ях, для відшкодування вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх типів, форм власності.

Щорічно передбачати в міському бюджеті, в межах наявного ресурсу, фінансування відповідно до затверджених програм часткове відшкодування вартості проїзду для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми.

VII. Очікуваний результат

Реалізація Програми дозволить сформувати скоординовану систему взаємодії місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та засновників (власників), керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, громадських, профспілкових організацій та батьків (осіб, які їх замінюють) дітей, які виховуються в сім’ях, у тому  числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

– підвищення якості відпочинку, оздоровлення і лікування дітей;

–  зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

– збільшення кількості оздоровлених дітей, насамперед з числа дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки;

– подолання освітніх втрат;

– формування національної культури, всебічний розвиток дитини;

– посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.


Заходи з реалізації Міської програми

щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. Краматорськ на 2024-2026 роки

  № з/п  Зміст заходу    Відповідальні за координацію та організаційне забезпечення  Очікувані результати
1Забезпечення формування, ведення та використання обліку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  управління праці та соціального захисту населеннянакопичення, зберігання, облік, пошук, використання даних щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, віком від 7 до 17 років включно
2Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з урахуванням першочерговості  управління праці та соціального захисту населеннязабезпечення направлення  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  для отримання відпочинкових послуг  та охопленням їх організованими формами відпочинку
3Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек», Український дитячий центр «Молода гвардія» та до дитячих закладах вищої категорії, що містяться в державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні, за рахунок бюджетних коштівуправління праці та соціального захисту населення  збільшення кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку
4Направлення дітей, сім’ї яких отримують допомогу як малозабезпечена родина, на оздоровлення та відпочинок відповідно до постанови КМУ від 09.05.2023 № 462, за принципом «гроші ходять за дитиною»управління праці та соціального захисту населеннязбільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку
5Відшкодування вартості путівки на оздоровлення та відпочинок дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, в тому числі дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку усіх типів, форм власності, які пройшли державну атестацію відповідно до чинного законодавства, та мають акт прийомки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на відповідний рік, зареєстровані на території Донецької області, але розташовані та здійснюють свою діяльність на території інших областей України, крім територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, Перелік яких затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004  управління праці та соціального захисту населеннязбільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку
6.Направлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок за кордон за рахунок приймаючої сторониуправління праці та соціального захисту населеннязбільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку
7.Здійснення інформаційно-консультативної, методичної, рекламної роботи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, в тому числі які потребують особливої соціальної уваги та підтримкиуправління праці та соціального захисту населеннявпровадження інформаційних, рекламних  засобів реклами  оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
8.Сприяння залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, профспілкових, благодійних, релігійних, громадських до надання фінансової і матеріальної допомоги в організації відпочинку та оздоровленні дітей містауправління праці та соціального захисту населенняохоплення відпочинковими послугами більшої кількості дітей пільгових категорій, надання відпочинкових послуг  дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
9.Оздоровлення дітей шкільного та дошкільного віку пільгових категорій у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто» с. Оринин Хмельницької областіуправління освітиохоплення відпочинковими послугами більшої кількості дітей пільгових категорій, надання відпочинкових послуг  дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
10.Організація відпочинку дітей шкільного віку пільгових категорій у дитячому медичному центрі психологічної реабілітації «Джерело»управління освітиохоплення відпочинковими послугами більшої кількості дітей пільгових категорій, надання відпочинкових послуг  дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
11.Організація відпочинку дітей шкільного віку пільгових категорій в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які знаходяться в країні та за її межами, за кошти благодійних організаційуправління освітиохоплення відпочинковими послугами більшої кількості дітей пільгових категорій.
12.Організація відпочинку дітей пільгових категорій через участь у пізнавальних проєктах за кошти благодійних організацій та спонсорські коштиуправління освітиохоплення відпочинковими послугами більшої кількості дітей пільгових категорій.
13.Забезпечення відпочинку дітей молодшого шкільного віку в шкільних таборах та дітей старшого шкільного віку в профільних шкільних таборахуправління освітиохоплення відпочинковими послугами більшої кількості дітей пільгових категорій.
14.Вжиття заходів щодо забезпечення таборів з денним перебуванням якісними та безпечними продуктами, виконання норм харчування відповідно до чинного законодавства, здійснення постійного відомчого контролю з цього питанняуправління освітизабезпечення безпеки перебування, охорони життя та здоров’я дітей, запобігання інфекційним захворюванням та спалахам  
15.Організація проведення в таборах з денним перебуванням дітей культурно-масових заходів для дітейуправління освітизбільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку
16.Проведення на територіях розміщення таборів з   денним перебуванням дітей необхідних профілактичних заходів з попередження можливого травматизмууправління освітизабезпечення безпеки перебування, охорони життя та здоров’я дітей  
17.Проведення в таборах з денним перебуванням заходів, направлених на попередження пожеж через пустощі з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки у побуті та безпечного відпочинку на природі, популяризацію здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії та тютюнопалінняуправління освітизабезпечення безпеки перебування, охорони життя та здоров’я дітей  
18.Встановлення постійного контролю за дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки на період функціонування таборів з денним перебуванням дітейуправління освітизабезпечення безпеки перебування, охорони життя та здоров’я дітей  
19.Погодження згоди законних представників кожної дитини на виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок згідно постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1167 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення на відпочинок» (зі змінами)служба у справах дітейзабезпечення організованого виїзду дітей на оздоровлення та відпочинок за кордон, контроль та гарантії повернення дітей в Україну
20.Забезпечення безоплатного проведення профілактичних та медичних оглядів дітей, які направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинкувідділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД №1»запобігання інфекційним захворюванням, забезпечення безпеки перебування, охорони життя та здоров’я дітей
21.Забезпечення якісного оформлення медичної документації з метою недопущення направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення за наявності медичних протипоказань. Здійснення обов’язкового огляду дітей на педікульоз та коросту.  КНП «ЦПМСД №1»забезпечення безпеки перебування, охорони життя та здоров’я дітей