Печать

Краматорська міська рада офіційний сайт

До уваги суб’єктів господарювання – юридичних осіб!

01.02.2019 09:27     Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників визначені Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII (далі –Закон), Конвенціями Міжнародної організації праці, ратифікованих Україною (Конвенція від 08.06.1949р. №98 «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів», Конвенція від 03.06.1981р. №154 «Про сприяння колективним переговорам»).


     Метою укладення колективного договору є врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити з колективним договором усіх працюючих.


     Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством гарантії, соціально-побутові пільги.


     Умови колективних договорів, які укладені відповідно до чинного законодавства є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. Але, якщо умови колективних договорів погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, то такі умови є недійсними, і забороняється включати їх до колективних договорів (стаття 5 Закону).


     Відповідно до статті 15 Закону контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. У разі здійснення контролю сторони зобов'язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.


     Звертаємо вашу увагу на те, що у Законі України «Про колективні договори і угоди» закріплено також обов’язок сторін, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітувати про його виконання.


     В першу чергу, така звітність передбачена перед трудовим колективом, на який поширюється цей колективний договір.


     Строки, протягом яких сторони звітують, визначаються в колективному договорі. Сторони можуть передбачити в колективному договорі періодичність проведення звітування, форми його здійснення та інші питання, що стосуються звітування сторін про виконання колективного договору. Щорічне звітування сторін повинно відбуватися на загальних зборах (конференції) трудового колективу.


     Усі випадки відповідальності за порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору тощо регламентуються статтями 18–20 Закону України «Про колективні договори і угоди» та Кодексом України про адміністративні правопорушення.


     Так, порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору особами, які представляють власників або уповноважених ними органів чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів тягне за собою накладення штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ненадання цими ж особами інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням колективних договорів, тягне за собою накладення штрафу до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Управління праці та соціального захисту населення

Ви можете знайти цю сторінку за адресою: http://www.krm.gov.ua/print/news/25630