• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 08.10.2019 14:44

Безпечна праця неповнолітніх осіб      До уваги роботодавців та найманих працівників!


      Праця неповнолітніх осіб регулюється низкою нормативних актів України, а саме: Конституцією України, Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України), Законом України «Про відпустки», Законом України «Про охорону праці», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про зайнятість населення».


      Одночасно питання трудових прав дітей регулюється Конвенціями Міжнародної організації праці (далі – Конвенція МОП), зокрема:


      - Конвенція МОП № 77 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності до праці в промисловості.


      - Конвенція МОП № 78 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності до праці на непромислових роботах.


      - Конвенція МОП № 79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах.


      - Конвенція МОП № 90 про нічну працю підлітків у промисловості.


      Статтею 32 Цивільного кодексу України встановлено, що неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років. Крім того, згідно зі статтею 187 КЗпП України, неповнолітніми є особи, що не досягли 18 років.


      Праця осіб молодше 14 років взагалі не допускається ні за яких умов (стаття 188 КЗпП України).


      Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради наголошує на тому, що Конституція України забороняє будь-яку примусову працю неповнолітніх дітей. Залучення їх до роботи можливе лише за умови, якщо вона не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання та у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.


      Прийняття на роботу і припинення трудових відносин, порядок оформлення


      За загальним правилом прийняття на роботу осіб молодших 16 років не допускається. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.


      Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.


      Отже, при прийнятті на роботу неповнолітньої особи необхідно пам’ятати, що такій особі має виповнитись щонайменше 16 років, в іншому випадку вимагається обґрунтувати необхідність прийняття такої особи на роботу.


      З неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі (стаття 24 КЗпП України). Обов’язковою умовою під час оформлення на роботу неповнолітніх є те, що неповнолітніх працівників повинні приймати на роботу лише після попереднього медичного огляду (стаття 191 КЗпП України). Організовувати та фінансувати попередній та періодичні обов’язкові медичні огляди неповнолітніх працівників повинен роботодавець (стаття 169 КЗпП України).


      Приймаючи на роботу неповнолітніх, власник зобов'язаний ознайомити їх із правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки безпеки, протипожежної безпеки.


      Звертаємо вашу увагу! Відповідно до статті 26 КЗпП України для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється.


      У трудових правовідносинах вказані особи прирівнюються до повнолітніх, а в питаннях охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються відповідними пільгами, встановленими чинним законодавством.


      Тривалість робочого часу для неповнолітніх є скороченою


      Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідного віку (стаття 51 КЗпП України).


      Під час роботи роботодавець має встановити неповнолітнім працівникам скорочений робочий час, а саме:

-до 36 годин на тиждень особам від 16 до 18 років;

-до 24 годин на тиждень особам від 15 до 16 років;

-не більше 24 години на тиждень учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул.


      Оплата праці


      Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти  років  при скороченій  тривалості  щоденної  роботи  виплачується  в такому ж розмірі,  як  працівникам   відповідних   категорій   при   повній тривалості щоденної роботи (стаття 194 КЗпП України). Праця працівників, молодших вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.


      Відпустки


      Неповнолітні, які працюють, мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час (стаття 195 КЗпП України, стаття 10 Закону «Про відпустки»). Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років протягом робочого року або заміна неповнолітнім всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається (стаття 75 КЗпП України, стаття 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).


      Згідно зі статтею 195 КЗпП України та статтею 10 Закону «Про відпустки» неповнолітньому працівникові може надаватися щорічна відпустка повної тривалості в перший рік його роботи на підприємстві, навіть якщо він ще не відпрацював шість безперервних місяців на цьому підприємстві. Для цього неповнолітньому працівникові потрібно лише подати заяву.


      Обмеження для роботодавців у застосування праці неповнолітніх в сфері охорони праці


      Правовою основою охорони праці неповнолітніх є КЗпП України, Закон України «Про охорону праці», список виробництв, професій, спеціальностей і робіт, на яких забороняється використовувати працю осіб, що не досягли 18 років, перелік медичних протипоказань до роботи в різних галузях, затверджених нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України.


      Працівників, молодших вісімнадцяти років, забороняється залучати:


      - до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні, до робіт із небезпечними та шкідливими умовами праці, на важку та підземну роботу, на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням  або  переміщенням важких речей (статті 55, 63, 192 КЗпП України, стаття 11 Закону «Про охорону праці»);


      - до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми ваги (стаття 190 КЗпП України, стаття 11 Закону «Про охорону праці», наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми» N 59 від 22.03.96).


      До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним  лікарським  свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються. Вантажна робота підлітків не повинна становити більше 1/3 робочого часу. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати підлітки, не повинна перевищувати граничних норм.


      Підстави і порядок звільнення з роботи


      Розірвання трудового договору з неповнолітнім можливе на підставі вимоги батьків, усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також з причини, якщо подальша праця неповнолітнього загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси (стаття 199 КЗпП України).


      При цьому звільнення провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 та 6 статті 40 КЗпП України, а саме:

- розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового договору до закінчення строку його чинності власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

- розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового договору до закінчення строку його чинності власником або уповноваженим ним органом у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації  або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;

- розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового договору до закінчення строку його чинності власником або уповноваженим ним органом у випадку поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.


      Батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі і строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (стаття 199 КЗпП України).


      Таким чином, законодавство про працю України надає суттєві пільги, встановлює додаткові гарантії працюючим неповнолітнім та спрямоване на забезпечення нормального фізичного та розумового розвитку неповнолітніх, зайнятих у суспільній праці, охорону їх праці, створення необхідних умов для подальшого підвищення загальноосвітнього рівня і професійної підготовки.


      Наостанок, зауважуємо роботодавців!


      Статтями 43 та 52 Конституції України передбачено, що використання праці неповнолітніх на небезпечних для їх здоров’я роботах забороняється, а експлуатація дитини переслідується за законом.

Інформація управління праці та соціального захисту населення
Краматорської міської ради153 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 03.06.2020

  10-00
  ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ:
  «Про виконання управлінням освіти делегованих повноважень органів виконавчої влади передбачених п.п.1, 4, 5, 6, 8 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  Порядок денний
  зала засідань виконкому, 3 поверх
  керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

 • 04.06.2020

  09-00 12-00
  Нарада з відповідальними особами міських спеціалізованих служб цивільного захисту щодо організації роботи при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій
  учбовий клас курсів цивільного захисту
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 04.06.2020

  10-00 12-00
  Засідання міської комісії з питань евакуації
  зала засідань виконкому, 2 поверх
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 04.06.2020

  15-00
  Засідання комісії по захисту прав дитини
  служба у справах дітей
  Заступник міського голови Люлька Ю.А

 • 05.06.2020

  10-00
  Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В

 • 05.06.2020

  11-00
  Засідання міської комісії з питань призначення державної допомоги малозабезпеченим сім`ям
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В

 • 05.06.2020

  14-00
  Засідання міської комісії по розгляду питань, пов`язаних з наданням житлових субсидій
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В.

Всі подiї


Календар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?