• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • урядова лінія слух
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 15.05.2019 11:41

Праця неповнолітніх. Права, гарантії, обмеження      Питання охорони прав неповнолітніх, зокрема, захист їх трудових прав, є одними з найважливіших. Діюче законодавство України встановлює спеціальні умови праці для неповнолітніх громадян.


      Більшість неповнолітніх влаштовуючись на роботу не знають про те, що вони наділені спеціальними законними правами, і деякі роботодавці цим користуються.


      Згідно з діючим законодавством, неповнолітніми є особи, які не досягли 18 років.


      У трудових відносинах з неповнолітніми, перш за все потрібно пам’ятати про статті 43 та 52 Конституції України, в яких встановлено, що використання праці неповнолітніх на небезпечних для їх здоров’я роботах забороняється, а експлуатація дитини переслідується законом.


      Окрім того, особливості праці неповнолітніх регулюються наступними нормативними актами: Кодексом законів про працю України (КЗпП України), Законами України «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість населення», а також Декларацією прав дитини, Конвенціями Міжнародної організації праці (МОП).


      Серед міжнародних нормативно правових актів основним документом є Конвенція ООН про права дитини (ратифікована Постановою Верховної Ради від 27.02.1991 №789), яка закріплює право дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання роботи, яка може становити небезпеку для її здоров’я, перешкоджати її фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку. Конвенція ООН про права дитини зобов’язує держави-учасниці захищати дітей від експлуатації у будь-якій формі, здатній завдавати їм моральної, фізичної, психічної чи іншої шкоди.


      Серед Конвенцій МОП можна виділити такі:

- Конвенція МОП №77 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності до праці в промисловості .

-·Конвенція МОП №78 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності до праці на непромислових роботах.

- Конвенція МОП №79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах.

- Конвенція МОП №79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах.

- Конвенція МОП №90 про нічну працю підлітків у промисловості.

- Конвенція МОП №103 про охорону материнства.


      Загалом у трудових відносинах неповнолітні громадяни у правах прирівнюються до повнолітніх.Тому вони так само зобов'язані чесно і сумлінно працювати, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержуватися трудової дисципліни тощо.


      Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.


      Детальніше регулює питання праці неповнолітніх Кодекс законів про працю України (КЗпП України).


      Варто звернути увагу на вік працівника, з якого допускається прийняття на роботу.


      Вік, з якого допускається прийняття на роботу неповнолітніх регулюється статтею 188 КЗпП України.


      Не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років.


      За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.


      Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.


      Працевлаштування неповнолітніх, відповідно до Кодексу законів про працю України, здійснюється на підставі трудового договору, який обов’язково укладається у письмовій формі та лише після попереднього медичного огляду (стаття 24 КЗпП). Приймаючи на роботу неповнолітніх, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити їх із правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.


      Відповідно до статті 26 КЗпП України для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється.


      Також трудовим законодавством чітко встановлено межі робочого часу неповнолітніх.


      Тривалість робочого часу неповнолітніх (стаття 51 КЗпП України)


      

Категорія неповнолітніхдля працівників віком
від 16 до 18 років
для осіб віком
від 15 до 16 років
учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул
Тривалість робочого часу36 годин на тиждень (не більше 7 годин на день при 5 - денному робочому тижню
і 6 годин
при 6 - денному робочому тижню)
24 години на тиждень
(не більше 4 години на день при 6-денному робочому тижню і дорівнювати 5 годинам при 5-денному)
24 години на тиждень
(не більше 4 години на день при 6-денному робочому тижню і дорівнювати 5 годинам при 5-денному)
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідного віку.


      Обов'язковим повинен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями п'яти- або шестиденного робочого тижня.


      Тобто, якщо працівнику 17 років і він працює під час навчання, то тривалість його робочого часу має бути не більшою 18 годин на тиждень (максимально допустима тривалість робочого часу для його віку складає 36 годин і відповідно половина тривалості робочого часу складає 18 годин).


       Звертаємо особливу увагу!

Осіб, молодших 18 років заборонено залучати до:

-роботи в нічний час (статті 55, 192 КЗпП),

-надурочних робіт і до робіт у вихідні дні (стаття 63, 192 КЗпП).


      Заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи (стаття 194 КЗпП України).


      Тобто, скорочення робочого часу для неповнолітніх означає, що їх скорочений робочий час оплачується за тією ж тарифною ставкою (тим же посадовим окладом), що й нормальний робочий день дорослого працівника тієї ж спеціальності, кваліфікації та за інших рівних умов.


      Відповідно до статті 190 КЗпП України роботодавець не має права застосовувати працю неповнолітніх на:

-важких роботах та роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;

-підземних роботах;

-роботах, що передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх граничні норми;

-нічних, надурочних роботах і роботах у вихідні дні.


      Крім того, підлітків забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей (наказ МОЗ України 22.03.1996 №59 та наказ МОЗ України від 31.04.1994 №46).


      До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються.


      Роботодавець повинен забезпечити обов'язкове проходження працюючими у нього підлітками попереднього та наступних періодичних медичних оглядів.


      Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.


      Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати підлітки, не повинна перевищувати граничних норм.


      Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи


      

Календарний вік (років)Граничні норми ваги вантажу (кг)
Короткочасна робота (1-2 підняття та переміщення вантажу) протягом 1 год. робочого часуТривала робота (більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу
1452,5--
151268,44,2
1614711,25,6
1716812,66,3


      Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу


      

Календарний вік (років)Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються (переміщуються) при виконанні роботи (сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомі переміщень)
з рівня робочої поверхніз підлоги
 юнакидівчатаюнакидівчата
1410573,5
154812246
16160408020
172727213032


      Гарантії при наданні відпусток неповнолітнім (статей 6, 75, 195 КЗпП України):


      Особи віком до 18 років мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. Щорічна основна відпустка неповнолітнім може надаватись також у перший рік роботи за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на даному підприємстві, в організації, установі (при цьому надається відпустка саме повної тривалості, а не пропорційно відпрацьованого ними часу).


      Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років протягом робочого року забороняється. Це означає, що заміна неповнолітнім всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.


      Звільнення неповнолітніх (стаття 198 КЗпП України):


      Роботодавець зобов’язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників у випадках їх звільнення за п. 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП України, а саме: за умов зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності кадрів або штату працівників, банкрутства; у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи; у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.


      Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоров'ю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім (стаття 199 КЗпП України). На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження (стаття 189 КЗпП України).

Управління праці та соціального захисту населення109 переглядів

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 24.08.2019

  09-30
  Покладання квітів до меморіалу
  Меморіал на трасі Краматорськ-Слов’янськ
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 24.08.2019

  10-00 16-00
  День відкритих дверей у музеї історії міста з нагоди Дня незалежності України
  музей історії міста
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 24.08.2019

  10-00 16-00
  День відкритих дверей у художньому музеї з нагоди Дня незалежності України
  Художній музей
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 24.08.2019

  12-00
  Автопробіг містами Краматорськ та Слов’янськ, присвячений Дню незалежності України
  початок від скверу ім.Т.Г.Шевченка
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 24.08.2019

  12-00 16-00
  День відкритих дверей у залах етнографії та палеонтології  музею історії міста з нагоди Дня незалежності України
  зали етнографії та палеонтології музею історії міста (приміщення художньої школи, вул. Марата, 15, 2 поверх)
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • інвест паспорт_ua
 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • police
 • Я маю право
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?