• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 28.02.2019 11:22

Порядок та особливості проходження практики студентами вищих учбових закладів і учнями (слухачами) професійно-технічних учбових закладів на підприємствах      Управління праці та соціального захисту населення звертає особливу увагу роботодавців, які використовують працю студентів , аспірантів, учнів стаціонарної форми навчання. Досить часто студенти вищих навчальних закладів (ВНЗ), а також аспіранти, учні професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), які навчаються на стаціонарних відділеннях закладів освіти, одночасно працевлаштовуються на підприємства, в установи та організації. Якщо студент (аспірант, учень) навчається на стаціонарному (очному) відділенні навчального закладу, то виконувати трудові обов'язки у роботодавця він може лише у вільний від навчання час. Від часу та тривалості виконання трудових обов'язків залежить режим роботи таких працівників та відповідно оплата.


      Слід зауважити!


      Робота за трудовим договором осіб, які поєднують її зі стаціонарною формою навчання, не є сумісництвом, тому вона передбачає ведення трудової книжки відповідно до загального порядку та є для таких осіб основним місцем роботи (постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 № 13).


      Працівники-студенти (аспіранти, учні), які одночасно працюють, мають такі самі трудові права та обов'язки, як і інші звичайні працівники.


      Порядок та особливості проходження практики студентами вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) та учнями (слухачами) професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ) передбачено:

- статтею 63 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 №2984-ІІІ;

- статтею 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103/98-ВР.


      На виконання цих законів розроблені нормативні документи, які встановлюють порядок та особливості проходження практики студентами ВНЗ та учнями ПТНЗ:

- для ВНЗ — Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93 (далі — Положення №93),

- для ПТНЗ — Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 (далі — Порядок № 992).


      Регулювання трудових відносин під час проходження практики передбачено, зокрема: Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП), Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Мінпраці від 29.07.1993 №58.


      Проходження практики студентами вищих учбових закладів (ВНЗ)


      Практика студентів вищих учбових закладів (ВНЗ) провадиться на базах практики відповідно до розробленої навчальним закладом програми.


      Базою практики може бути підприємство, організація або установа будь-якої форми власності. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр або циклових (предметних) комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його. Між вищим навчальним закладом (ВНЗ) та підприємством (базою практики) укладається договір на проведення практики за формою, визначеною Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ Міносвіти України від 08.04.1993 №93).


      Якщо на підприємство приходить практикант, відділ кадрів видає відповідний наказ, в якому зазначає прізвище, ім’я, по батькові практиканта, умови та термін проходження практики, а також призначає керівника практики від підприємства.


      Згідно з п.3.7 Положення № 93 на час проходження практики база практики може зарахувати студента-практиканта на штатну посаду з дотриманням таких умов: штатна посада має бути вакантною; робота на ній повинна відповідати вимогам програми практики; на загально-професійну підготовку за програмою практики відводиться не менше 50% часу.


      В цьому випадку зі студентом повинні укласти строковий трудовий договір, згідно з яким йому нараховуватиметься заробітна плата яка, відповідно, оподатковуватиметься податком з доходів фізичних осіб та страховими внесками. При цьому згідно з п.5.6 Положення №93 за студентом-практикантом зберігається право на отримання стипендії за результатами підсумкового контролю.


      Проходження практики учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ)


      Між професійно-технічними навчальними закладами (ПТНЗ) та базою практики за місяць до початку виробничого навчання та виробничої практики повинен бути укладений договір про надання робочих місць або навчально-виробничих дільниць для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики на основі типового договору, наведеного у Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (постанова КМУ від 07.06.1999 №992).


      Учням - практикантам дозволено самостійно обирати для себе місце для проходження виробничого навчання та виробничої практики, але це слід узгодити з керівництвом ПТНЗ.


      До початку виробничої практики підприємству слід визначити, чи є учні-практиканти неповнолітніми, оскільки згідно КЗпП України зазначена категорія має певні гарантії та пільги в частині режиму робочого часу, умов та охорони праці. А саме: для неповнолітніх працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (ст.51 КЗпП), забороняється залучати до роботи у нічний час, вихідні дні та до понадурочних робіт (ст.55, 63, 192 КЗпП), забороняється залучати до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст.190 КЗпП).


      На час проходження практики між учнями-практикантами та базою практики повинен укладатися строковий трудовий договір з подальшим дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, що діє на підприємстві, — зі сторони практиканта; та виконанням перед учнем-практикантом усіх трудових зобов’язань — зі сторони підприємства.


      Згідно з п.7 Порядку № 992 на час виробничого навчання та виробничої практики учні (слухачі) - практиканти ПТНЗ не включаються до складу (переліку) працівників підприємства — бази практики. При цьому тривалість їхньої роботи не має перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників та обов’язково повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами або програмами навчального закладу.


      За всі роботи, виконані учнями за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує їм заробітну плату.


      При цьому, заробітна плата нараховується за фактично виконану роботу згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок (п.17 Порядку №992).


      Відповідно до ст.194 КЗпП заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.


      Виплата нарахованого заробітку учням-практикантам повинна відбуватися: або через навчальний заклад (перерахуванням цих коштів на розрахунковий рахунок ПТНЗ), або безпосередньо через підприємство — базу практики.


      Щодо трудової книжки практиканта. Якщо студент має трудову книжку на підставі довідки виданої йому базою практики, запис про період проходження виробничої практики робить вищий навчальний заклад практики (згідно з п.2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 №58). Якщо студент-практикант раніше не працював та, відповідно, не має трудової книжки, згідно з п.2.17 Інструкції №58 запис про практику на підставі згаданої вищевказаної довідки робить підприємство, де надалі він працюватиме.


      Щодо режиму робочого часу та трудових договорів зі студентами.


      Режим робочого часу працівника-студента (аспіранта, учня) залежатиме від того, у який час він зможе працювати. А саме:

- якщо такий працівник зможе працювати вечорами, кілька годин упродовж дня або кілька днів впродовж тижня (тобто у вільний від навчання час), тоді з працівником укладатиметься звичайний трудовий договір з режимом роботи неповного робочого дня або неповного робочого тижня;

- якщо студент (аспірант, учень) працевлаштовується на роботу на період канікул, тоді термін його роботи обмежуватиметься конкретним календарним періодом та оформлятиметься строковий трудовий договір.


       Роботодавцям слід звернути особливу увагу на наступне!


       Під час прийому на роботу студентів перших курсів та учнів ПТНЗ серед таких працівників можуть виявитися неповнолітні особи (це особи, які не досягли 18 років, ст.187-188 КЗпП).


       Згідно ст.188 КЗпП заборонено приймати на роботу неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років. Винятком можуть бути особи, які досягли 15 років, якщо є згода на це одного з батьків або осіб, що їх заміняють. Крім того, за згодою одного з батьків або осіб, що їх заміняють, можна приймати на роботу й 14-річних учнів професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів у вільний від навчання час. Згідно вимог трудового законодавства праця таких неповнолітніх працівників повинна бути легкою, не завдавати шкоди їхньому здоров'ю та не порушувати навчального процесу.


       Відповідно до статті 24 КЗпП трудовий договір з неповнолітнім працівником обов'язково повинен укладатися в письмовій формі.


       Щодо надання відпусток. Чинним законодавством передбачено надання щорічних відпусток особам, які поєднують роботу зі стаціонарною формою навчання за загальновстановленими правилами. Для неповнолітніх працюючих осіб віком до 18 років встановлені наступні права та гарантії з питань надання відпусток:

-тривалість щорічної основної відпустки становить 31 календарний день (ст.75 КЗпП, ст.6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВР);

- заборонено не надавати протягом робочого року щорічні відпустки повної тривалості (ст.80 КЗпП та ст.11 Закону № 504);

- заборонено замінювати будь-які види відпусток неповнолітнього працівника грошовою компенсацією (ст.24 Закону № 504).


       Щодо оплати праці. Якщо працівник-студент (аспірант, учень) працює в режимі неповного робочого часу, то згідно зі ст.56 КЗпП його праця повинна оплачуватися пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Проте якщо особа, яка поєднує роботу зі стаціонарною формою навчання, відпрацьовує на підприємстві повну місячну норму робочого часу або виконує повну місячну норму виробітку (наприклад, у випадку роботи повного робочого дня (тижня) за строковим трудовим договором), тоді згідно зі ст.3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР місячна нарахована заробітна плата такого працівника не може бути нижчою від законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати.


       Неповнолітнім працівникам, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу, при погодинній формі оплати праці заробітна плата виплачується в такому самому розмірі, як і дорослим працівникам відповідних категорій, котрим установлено повну тривалість робочого часу (ст.194 КЗпП України).


       Якщо оплачується праця за відрядними розцінками, заробітна плата неповнолітнім працівникам розраховується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їхньої щоденної роботи скорочується проти тривалості щоденної роботи дорослих працівників.


       Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. При цьому підприємствам дозволено встановлювати їм доплати до заробітної плати.


       Щодо звільнення. Звільнення з роботи працівників-студентів (аспірантів, учнів) проводиться із тих самих причин, що й інших працівників підприємства.


       Розірвання трудового договору з неповнолітнім можливе на підставі вимоги батьків, усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

Управління праці та соціального захисту населення

238 переглядів

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 25.01.2020

  12-00
  Урок соборності «Єднання заради незалежності»
  бібліотека ім. С.Єсеніна
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 25.01.2020

  14-00
  Історичний хроноскоп «Соборна мати-Україна, одна на всіх як оберіг»
  бібліотека ім. У. Громової
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 25.01.2020

  14-00
  Проведення 13-го відкритого фестивалю – конкурсу авторської пісні «Висота», присвяченого пам’яті Володимира Висоцького
  Школа мистецтв №1
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 26.01.2020

  11-00
  Літературний вечір «Невгамовний шукач істини»
  бібліотека ім. В.Г. Короленка
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 27.01.2020

  08-00 10-00
  Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
  управління з питань цивільного захисту
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • Громадський бюджет 2020
 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • Я маю право
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?