• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • урядова лінія слух
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 13.09.2018 15:30

Нюанси приватизації комунального майна     Приватизація державного або комунального майна – платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями.


     До об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України « Про приватизацію державного і комунального майна» ( далі – Закон ) та іншими законами України. Приватизації не підлягає майно органів місцевого самоврядування, що безпосередньо забезпечує виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань, та інші об’єкти зазначені в ч.2 ст.4 Закону.


     При цьому у разі якщо майно органи місцевого самоврядування безпосередньо не забезпечує виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань, таке майно є об’єктами, що підлягають приватизації.


     З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації.


     До об’єктів малої приватизації належать:

1.Єдині майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду, крім єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, що належать до об’єктів великої приватизації;

2.Окреме майно;

3.Об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;

4.Об’єкти соціально-культурного призначення;

5.Інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації;


     Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно комунальних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідується за рішенням органу, уповноваженого управляти комунальним майном; майно комунальних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації.


     До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств.


     До об’єктів великої приватизації належать об’єкти комунальної власності, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.


     Чинне законодавство визначає три типи суб’єктів приватизації державного і комунального майна, до них належать:

- державні органи приватизації;

- місцеві ради, органи приватизації територіальних громад;

- покупці.


     Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері приватизації визначаються законами України і правовими актами органи місцевого самоврядування.


     Покупцями об’єктів приватизації з урахуванням обмежень можуть бути:

-громадяни України, іноземні громадяни;

-юридичні особи, зареєстровані на території України, крім зазначених нижче;

-юридичні особи інших держав, так само з певними виключеннями.


     Не можуть бути покупцями:

- органи державної влади;

- державні підприємства , власником яких є держава Україна;

- державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;

- працівники державних органів приватизації;

- покупці, які зареєстровані в офшорних зонах ( згідно з переліком, визначеним КМУ) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкрити на 100 відсотків), а також покупці, які походять із держави-агресора;

- держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;

- юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;

- фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

- юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України від 14.08.2014 № 1644-VII «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;

- особи які були стороною продажу об’єкта приватизації в України і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушеннями з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи;

- радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації.


    

Порядок і способи приватизації

Порядок приватизації комунального майна відповідно до ст. 10 Закону № 2269 передбачає:

-формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації;

-опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, на офіційних сайтах місцевих рад та в електронній торговій системі;

-прийняття рішення про приватизацію;

-прийняття місцевою радою рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності;

-опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта та у випадках, передбачених цим Законам, інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни;

-проведення інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства;

-проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, екологічного аудиту об’єкта приватизації;

- перетворення комунального підприємства в господарське товариство у процесі приватизації;

-затвердження плану розміщення акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, у випадках, передбачених цим Законам, та його виконання;

-затвердження у випадках, передбачених цим Законом, умов продажу об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією;

-опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації;

-проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу;

-укладання договору купівлі-продажу в разі приватизації об’єкта шляхом викупу;

-опублікування інформації про результати приватизації;

-прийняття рішення про завершення приватизації.

     Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу та переходу до покупця права власності або завершення розміщення всіх акцій, передбачених до продажу планом розміщення акцій, і оформлюється наказом відповідного органу приватизації.


     Увага! Ініціювати приватизацію об’єктів можуть органи приватизації, уповноважені органи управління, інші суб’єкти управління об’єктами комунальної власності або покупці.


     Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, уваляється місцевою радою. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.


     Заяви про включення об’єктів права комунальної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, подаються покупцями до органів приватизації територіальних громад і розглядаються ними в порядку, встановленому відповідними місцевими радами. Механізм отримання та розгляду заяв про включення об’єкта права комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягає приватизації, може бути закріплений у відповідному положенні про порядок приватизації майна комунальної власності. В ньому доцільно визначити вимоги до таких заяв, строки іх розгляду, можливі рішення органів приватизації за наслідками розгляду поданих заяв із чітким переліком підстав для відмови, а також порядок оскарження прийнятого рішення.


     Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності здійснюється на офіційних сайтах місцевих рад та в електронній торговій системі потягом п’яти робочих днів з дня ухвалення місцевою радою рішення.


     Електронна торгова система – це дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування податків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі.


     Із дня прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу комунального підприємства або пакета акцій (частки) господарського товариства і до переходу права власності до покупця або припинення приватизації об’єкта приватизації у випадках встановлених законодавством, без згоди органів приватизації такі підприємства (товариства), їх уповноважені органи управління не мають права щодо:

-вчинення правочину та/або господарського зобов’язання, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину та/або господарського зобов’язання, перевищує 10 відсотків вартості активів підприємства та/або господарського товариства за даними фінансової звітності за останній звітний період. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від цієї вимоги;

-укладення кредитних договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочинів та/або господарських зобов’язань щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є переведення боргу;

-вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є відчуження підприємством та/або господарським або набуття ним земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об’єкти та/або внаслідок яких може відбуватися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить такому підприємству та/або господарському товариству або перебуває в його користуванні;

-вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів підприємства та/або господарського товариства та/або майнових прав на зазначені об’єкти;

-вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;

-укладення договорів оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів підприємства та/або господарського товариства;

-укладання договорів поруки, гарантії;

-списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплатної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості, передачі майна в управління;

-прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу, крім випадків збільшення статутного капіталу на суму збільшення вартості власного капіталу товариства;

-прийняття рішень про припинення підприємства/господарського товариства шляхом реорганізації;

-скорочення чисельності працівників підприємства, що приватизується;


     Якщо вказані дії вчиняються без попереднього погодження з органом приватизації та з покупцем ( у період з дати підписання договору купівлі-продажу до переходу права власності до покупця), такий правочин є недійсним.


      Зазначені обмеження діють до приватизації об’єкта.

201 перегляд

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 24.04.2019

  10-00
  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
  Порядок денний
  зала засідань виконкому, 4 поверх
  секретар міської ради Ошурко Д.В.

 • 24.04.2019

  09-00 12-00
  Проведення занять із спеціалістами підприємств, установ та організацій міста, на яких покладено виконання завдань у сфері цивільного захисту
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 24.04.2019

  10-00 12-00
  Особистий прийом громадян
  громадська приймальня, каб.1а
  керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

 • 24.04.2019

  10-00
  Виставка-спогад «Чорнобиль – попередження людству»
  ДЦБ ім. О.С. Пушкіна
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 24.04.2019

  11-30
  Година корисних порад "Барви Великодня"
  бібліотека ім.Т.Шевченка
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • інвест паспорт_ua
 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • police
 • Я маю право
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?