• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • урядова лінія слух
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 12.06.2018 14:21

Інформація про основні напрямки роботи Краматорського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області

Краматорське міське управління було створено згідно Постанови КМУ №1092 від 16.12.2015 р. «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», наказу №436 від 22.11.2016 р. «Про реорганізацію територіальних органів Держпродспоживслужби». Управління є органом виконавчої влади структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області та йому підпорядковується.


Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України, наказами Головного управління та Положенням про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області, та іншими нормативно-правовими актами.


В управлінні два відділу, це відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та відділ безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.


Відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства:


1. Реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за: дотриманням санітарного законодавства, додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, водних об’єктах, воді, що використовується для господарського постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;


2. Забезпечує та здійснює проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території м. Краматорська від проникнення хвороб людей, здійснює державний санітарно-епідеміологічний контроль;


3. Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;


4. Організовує проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю; бере участь у проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи;


5. Здійснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;


6. Бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;


7. Бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;


8. Здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції;


9. Бере участь та проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів, веде та користується реєстрами (базами даних) відповідно до закону;


10. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;


У 2017 році було перевірено – 78 об’єктів:
-14 дошкільний навчальних закладів
-1 загальноосвітній навчальний заклад
-16 лікувально-профілактичних закладів
-10 харчових об’єктів
-6 промислових підприємств
-15 інших
-16 сільгосппідприємств


Видано санпаспортів на право роботи з Джерелами іонізуючого випромінювання -16


У 2018 році було перевірено – 43 об’єктів
-10 лікувально-профілактичних закладів
-17 сільгосппідприємств
-12 інші
-3 навчальні заклади
-1 дитячий заклад


Видано санпаспортів на право роботи з Джерелами іонізуючого випромінювання -8


Відділ безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини:


1. Забезпечує здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров'ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів та карантинних зон;


2. Здійснює державний нагляд (контроль) за:


- тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з продуктами тваринного походження, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу,


- діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, сировини тваринного походження;


- проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва та/або обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках та за місцем проведення ярмарок;


- безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД - ветеринарних свідоцтв у визначених законодавством випадках;


- переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об'єктами;


- організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною;


- здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що провадять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;


- дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;проведенням суб’єктами господарювання дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;


- впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);


3. Організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей; сприяє виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарноїмедицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах;


4. Організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів, тварин, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;


5. Аналізує причини й умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;


6. Координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;


7. Здійснює державний контроль за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними;видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;


8. Забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження;


9. Координує діяльність установ ветеринарної медицини з організації та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення ветеринарно-санітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів;установлює обмеження або заборону на обіг об’єктів державного контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;


10. Проводить експертизу та узгодження проектів планування і будівництва тваринницьких ферм, потужностей, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; бере участь у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;


11. Організовує проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;


12. Розробляє плани щорічного державного контролю, плани державного моніторингу та плани протиепізоотичних заходів відповідно до закону;


13. Готує матеріали щодо внесення інформації до відповідних реєстрів потужностей (об’єктів);


14. готує пропозиції про обсяг необхідних ветеринарних препаратів для виконання обов’язкових (планових) або вимушених протиепізоотичних заходів;


15. Здійснює ветеринарно-санітарний нагляд за роботою уповноважених лікарів щодо виконання ветеринарно-санітарних заходів.


В 2017 році було проведено:
-позапланових перевірок – 34
-за 5 місяців 2018 р. - 5
-видано експлуатаційних дозволів - 23
-проведена державна реєстрація підприємств - 415


Краматорською міською державною лікарнею ветеринарної медицини проведено досліджень за 2017/2018 р.:
-ВРХ на туберкульоз – 353/321
-Бруцельоз – 317/334
-Лейкоз – 335/334


Вакциніровано:
-проти сибірки ВРХ – 301/285, ДРХ -286/173, коні -15/20
-КЧС – 1066
-Хвороба Ньюкасла – 30750/375
-Сказ: собак -5000/170, котів - 1431
-Вараатоз бджіл -168/363
-Нозематоз бджіл -168/363
-Акарапідоз – 0/363
-Огляд оборотних карток -216/90
-Оброблено ВРХ проти ектопаразитів – 0/334.
-Проведено засідань ДНПК – 11


В 2017 р. вперше в м. Краматорськ, в с. Софіївка зафіксована АЧС, 41 голів свиней знищено, трупи спалені. Проведені всі відповідні заходи для локалізації та ліквідації вогнища.


Також в 2017 р. в с. Біленьке був встановлен сказ лисиці. Хочу сказати, що м. Краматорськ благополучне щодо особливо небезпечних захворювань тварин та захворювань спільних для людей та тварин.


Згідно ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» ст.25 необхідно проводити державну реєстрацію потужностей які займаються роздрібною торгівлею харчовими продуктами.


Харчовий продукт - це речовина або продукт (не перероблений,частково перероблений або перероблений),призначений для споживання людиною. До харчових продуктів належать напої (в тому числі питна вода),жувальна гумка та будь яка інша речовина,що спеціально включена до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.


Тобто всі потужності, об’єкти, (магазини,супермаркети,кафе,бари,ресторани, аптеки,та інші) де проводиться реалізація харчових продуктів тому разі вода питна, напої,алкогольні та слабоалкогольні напої, жувальна гумка,харчовий продукт для спеціальних медичних цілей,для дитячого харчування,харчовий продукт для контролю ваги та інші підлягають державній реєстрації.


Державну реєстрацію потужностей проводить Краматорське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області за адресою м. Краматорськ, вул. Шадринська,33 т.44-45-79 на безоплатній основі.


Необхідно надати заяву до Краматорського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області не пізніше 10 календарних днів до початку роботи потужностей, та на об’єкти які вже працюють. До заяви додати найменування, ідентифікаційний код згідно Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та асортиментний перелік харчових продуктів, виробництва та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-,малого-,середнього або великого підприємництва).


Потужностям у реєстрі присвоюється особистий реєстраційний номер, протягом 15 днів після отримання заяви оператора ринку.


Згідно ст. 23 експлуатаційний дозвіл отримується на потужності, на яких впровадять діяльність пов’язану з виробництвом, та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.


Отримання експлуатаційного дозволу являється адміністративною послугою, та здійснюється через ЦНАП Краматорської міської ради.


Згідно п.2 ст. 64 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», від 23 грудня 1997 року № 771/97- ВР за використання незареєстрованих потужностей передбачені штрафи на юридичних осіб у розмірі від 23 до 30 мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців у розмірі від 8 до 15 мінімальних заробітних плат;


п.3 за відсутність експлуатаційного дозволу передбачені штрафи на юридичних осіб у розмірі від 30 до 38 мінімальних зарплат, на фізичних осіб-підприємців від 23 до 30 мінімальних заробітних плат.


Також з 01.06.2018 р. вводиться новий ветеринарний паспорт для домашніх тварин який буде видаватись виключно державними установами ветеринарної медицини на підставі якого буде видаватись ветеринарне свідоцтво Ф1 вет. для транспортування тварин (собак, котів) в інші країни.
Лобанов Г.Г.

Начальник Краматорського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області203 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 23.05.2019

  10-00
  Засідання міської комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного Фонду та запобігання неплатоспроможності
  Порядок денний
  зала засідань виконкому, 2 поверх
  заступник міського голови Ніконенко С.Є.

 • 23.05.2019

  10-00
  Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
  зала засідань виконкому,4 поверх
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 23.05.2019

  10-00 11-00
  Підготовка та проведення засідання міської комісії з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 23.05.2019

  11-30
  Свято лікарських рослин «Сплету вінок здоров'я»
  бібліотека ім. ім. М. Свєтлова
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 23.05.2019

  12-00
  Історична web-мандрівка «Дорогами тисячоліть до слов’янської писемності»
  бібліотека ім. Рибалка
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • інвест паспорт_ua
 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • police
 • Я маю право
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?