• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 16.08.2016 08:00

Як створити ОСББ


ЯК СТВОРИТИ ОСББ?

      Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) сьогодні є найефективнішою моделлю управління спільним майном багатоквартирного будинку.
Головна перевага ОСББ – співвласники самостійно:
- вирішують, що необхідно робити в їхньому будинку;
- визначають бюджет робіт;
- контролюють виконання робіт;
- контролюють збір і витрачання спільних коштів.


       Станом на 1 травня 2016 року в Україні зареєстровано 18738 ОСББ, а це – понад 20% загальної кількості багатоквартирних будинків країни.


       Створити ОСББ досить легко. Варто лише дотримуватися наступної послідовності дій.
1. Створення ініціативної групи
2.1 З’ясування стану будинку
2.2. Вивчення законодавства
2.3. Збір інформації про власників
3. Розроблення проекту статуту (на базі типового)
4.1 Роз’яснювальна робота
4.2 Підбір правління та ревізійної комісії
4.4. Збір інформації про власників
5. Підготовка документів для зборів:
- проект статуту з проектом назви ОСББ;
- пропозиції щодо складу правління та ревізійної комісії;
- проект протоколу зборів.
6. Проведення установчих зборів та за необхідності письмового опитування
7.Пакет документів на реєстрацію:
- статут;
- протокол зборів;
- заява.
8. Подання документів до державного реєстру


      

1. УТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ ЗІ СТВОРЕННЯ ОСББ


       Ініціативна група складається щонайменше з трьох співвласників багатоквартирного будинку (власників квартир чи нежитлових приміщень у ньому).


       Представники співвласників, наймачі та орендарі членами ініціативної групи бути не можуть.


      

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА:


- Забезпечує підготовку, скликання і проведення установчих зборів.


      

БАЖАНО:


- веде протоколи засідань (перший із протоколів підтверджує саме створення групи);
- повідомляє міському голові про створення ініціативної групи та просить сприяти роботі.


      

2. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ


       На цьому етапі ініціативна група складає списки співвласників багатоквартирного будинку, ознайомлюється з технічною документацією будівлі тощо.


       Інформацію про приналежність квартир та нежитлових приміщень можна отримати:
- у самих співвласників;
- в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- у Бюро технічної інвентаризації.


       Водночас ініціативна група проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед співвласників.


       Що більше доступної інформації про ОСББ отримають ваші сусіди, то легше вам буде з ними працювати, домовлятися, ухвалювати спільні рішення!


      

3. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ СТАТУТУ ОСББ


       Статут є установчим документом юридичної особи (у даному випадку – вашого ОСББ), відповідно до вимог Цивільного кодексу та інших нормативно-правових актів. Він має відповідати Типовому статуту ОСББ (затвердженому наказом Держжитлокомунгоспу №141 від 27.07.2003 у редакції наказу Мінрегіону №238 від 23.09.2015), але може містити інші відомості, відмінні від положень Типового статуту.


       У статуті ОСББ зазначається інформація про:
- статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування;
- джерела фінансування, порядок використання майна та коштів ОСББ;
- права та обов’язки співвласників;
- відповідальність за порушення статуту об’єднання та рішень статутних органів;
- порядок внесення змін до статуту об’єднання;
- підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим тощо.


       У вашому статуті ви можете по-своєму (відмінно від Типового статуту) визначити принцип розподілу голосів на загальних зборах: наприклад, за принципом «один власник – один голос», а не пропорційно до площ, як передбачає Типовий статут.


      

4. СКЛИКАННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ


      Ініціативна група скликає установчі збори ОСББ не менше ніж за 14 днів до за планової дати їхнього проведення. Перш ніж вони відбудуться, ініціативна група має підготувати:
- проект статуту ОСББ;
- список співвласників;
- пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії;
- проект протоколу установчих зборів із листками голосування.


      Про проведення установчих зборів усі власники мають бути оповіщені ПИСЬМОВО. Повідомлення вручають під розписку особисто або поштою, рекомендованим листом на адресу квартири чи нежитлового приміщення. Крім того, треба розклеїти відповідне оголошення у під’їздах. Повідомлення містить інформацію про ініціатора скликання зборів, місце та час проведення, проект порядку денного.


      

5. ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ


      Рішення про створення ОСББ приймається на установчих зборах. Установчі збори веде голова зборів, якого обирають більшістю голосів присутніх.


       Участь у голосування (відбувається поіменно) беруть власники житлових та нежитлових приміщень у будинку (їхні уповноважені особи), присутні на зборах.


       Кожен власник на установчих зборах має кількість голосів, пропорційну площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.


       Рішення фіксують особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»). Рішення вважають прийнятим, якщо воно отримує підтримку більше 50% загальної кількості голосів співвласників.


      Якщо на зборах не отримано більшості голосів ні «за», ні «проти» запропонованого рішення, протягом 15 днів додатково проводиться письмове опитування серед співвласників, які не брали участі в установчих зборах.


      Результатом проведення установчих зборів має стати:
- прийняття рішення про створення об’єднання;
- затвердження статуту;
- обрання правління та ревізійної комісії;
- обрання повноважної особи для подання документів на реєстрацію.


      

6. ПІДГОТОВКА УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ


      Після того, як рішення про створення ОСББ ухвалене, оформлюється протокол установчих зборів, готуються примірники статуту та інші необхідні для державної реєстрації документи у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб – підприємців та громадських формувань». Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.


      

7. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОСББ


      Реєстрація проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб


       Зверніть увагу! Із січня 2016 року державну реєстрацію юридичних осіб (і в тому числі ОСББ) можуть здійснювати також нотаріуси.


       ОСББ вважається створеним з моменту державної реєстрації об’єднання. Після реєстрації ОСББ має отримати печатку та відкрити рахунок у банку.


       Заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій можна подати як одночасно з поданням документів на реєстрацію ОСББ, так и після реєстрації.


       Будинок вважається таким, що перебуває в управлінні ОСББ, з моменту створення останнього. Жодних додаткових дій (як-от «приймати на баланс») вчиняти не треба. При цьому колишній балансоутримувач чи особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення ОСББ, протягом 3 місяців після державної реєстрації ОСББ зобов’язані передати об’єднанню примірник технічної та іншої, передбаченої законодавством, документації на будинок, а також документ, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнятий в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж. Якщо така документація відсутня, колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку чи особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.


      

СТВОРЮЮЧИ ОСББ, ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ:


      ОСББ – це добровільне утворення.


      У будинку не може бути створено більше одного ОСББ, але одне ОСББ на кілька будинків – може створюватися.


      У новобудовах ОСББ можна створити лише після реєстрації права власності на понад 50% квартир і нежитлових приміщень.


      Квартири, нежитлові приміщення та спільне майно в будинку не стають власністю ОСББ як юридичної особи, а залишаються власністю співвласників багатоквартирного будинку.УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ: як реалізувати свої права


       Від 1 липня 2015 року діє закон № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Його назвали таким. «що руйнує монополію ЖЕКів». Відтепер співвласники самі обиратимуть форму управління багатоквартирним будинком.


       Якою ж може бути поведінка власників квартир та нежитлових приміщень, які разом є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку?


      

БЕЗДІЯЛЬНА


       Поведінка найпростіша, утім кабальна. Якщо ви до 1 липня 2016 року не зробите вибір, хто і яким чином буде управляти вашим майном, то місцева влада сама призначить управителя вашим будинком. І ви станете заручником власної байдужості – не зможете впливати на ціну та інші умови договору. Усе вирішать за вас.


      

ВІДПОВІДАЛЬНА


       Усі ваші рішення прийматимуться на зборах співвласників (механізм ми розглянемо далі). Тут можливі варіанти:
- управляти самотужки разом із сусідами. Така можливість є у невеликих будинках;
- обрати управителя (управитель діятиме на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. Співвласники самі зможуть визначити перелік, періодичність та вартість послуг, висувати до управителя свої вимоги);
- створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та діяти відповідно до статуту.


       Далі ми розглянемо алгоритм прийняття рішень у будинках, де об’єднання співвласників ще не створені.


      

ЗНАЙДІТЬ 2-3 СУСІДІВ-ОДНОДУМЦІВ


       Ви – ініціативна група проведення загальних зборів. Ознайомтеся з основними положеннями закону № 417-VIII.


      

ЗБЕРІТЬ ІНФОРМАЦІЮ


       Про загальну площу усіх квартир та нежитлових приміщень, їхніх власників. Де отримати інформацію?
- безпосередньо у власників – ваших сусідів;
- у державному реєстрі (зробивши відповідний запит);
- у Бюро технічної інвентаризації.


      

ПОВІДОМТЕ ПРО ЗБОРИ


       Мінімум за 10 днів до проведення вкажіть:
- дату, місце, час проведення;
- ініціатора;
- порядок денний зборів.


       Повідомлення вручіть:
- кожному співвласнику під розписку;
- рекомендованим листом на адресу квартири/нежитлового приміщення, що належить співвласнику.


       Розмістіть його при вході до кожного під’їзду будинку.


      

ПРОВЕДІТЬ ЗБОРИ


       Оберіть голову зібрання. Голова веде збори та пильнує за дотриманням порядку денного. Рішення щодо обрання чи зміни управителя підтримують голосами власників, які разом мають у власності більше 50% загальної площі будинку. Для решти рішень необхідно 75% голосів.


      

ОФОРМІТЬ ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ


      
Протокол підписують усі співвласники/їхні представники, хто брав участь у зборах. Кожен ставить підпис у списку голосування співвласників під відповідним варіантом голосування («за», «проти», «утримався») та вказує:
- прізвище. ім’я, по батькові співвласника;
- документ, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення;
- номер квартири/нежитлового приміщення;
- загальну площу квартири/нежитлового приміщення.


      

ОПИТАЙТЕ ВІДСУТНІХ НА ЗБОРАХ


      Якщо під час зборів для прийняття рішення не набрано необхідної кількості «за» та «проти», проведіть письмове опитування співвласників, які не голосували за зборах. Таке опитування проводиться протягом 15 календарних днів із дати проведення зборів. Якщо протягом цього терміну необхідної кількості голосів «за» не набрано, рішення вважають неприйнятим.


      

ПОВІДОМТЕ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ


       Протокол має бути у двох примірниках: один зберігатиметься в управителя, другий – у виконавчому комітеті місцевої ради. Повідомлення про рішення не пізніше 10 днів надайте в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або рекомендованим листом. Розмістіть його при вході до кожного під’їзду будинку.


      

ПИЛЬНУЙТЕ ЗА ВИКОНАННЯМ


       Рішення зборів є обов’язковим для усіх співвласників, включаючи тих, які набули право власності на квартиру/нежитлове приміщення після прийняття рішення.


      Що змінив новий закон для ОСББ?(Закон № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»)


       1. Скасовано поняття «членства» в ОСББ. Усі співвласники багатоквартирного будинку беруть рівну участь у справах ОСББ. До загальних зборів і голосування мають долучатися всі співвласники багатоквартирного будинку.


      2. Закон скасовує «кворум» на загальних зборах для прийняття рішень: скільки би співвласників не прийшло – загальні збори вважаються правочинними і голосування проводиться.


      3. Голоси рахують від загальної кількості співвласників. За загальним правилом, рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано більше половини голосів усіх співвласників. 2/3 голосів усіх співвласників потрібні для ухвалення питань:
- визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
- порядку управління та користування спільним майном;
- передачу спільного майна у користування фізичним та юридичним особам;
- реконструкції та капітального ремонту багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд.


       4. За загальним правилом голоси розподіляються пропорційно площі, що належить співвласникам. Однак, як рахувати голоси (за площами/кількістю співвласників/кількістю квартир тощо) визначає статут ОСББ. Рішення про це приймається загальними зборами.


       5. Письмове опитування серед співвласників проводиться, якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не було набрано необхідної кількості голосів «за» або «проти».


      
Відділ житлового господарства
Краматорської міської ради
вул.Машинобудівників, 23 м.Краматорськ
e-mail: vgh@krm.gov.ua
Наталія Стоцька, моб.(066) 077-76-33

10504 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 06.07.2020

  10-00
  Засідання міської комісії з питань призначення державної допомоги малозабезпеченим сім`ям
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В

 • 06.07.2020

  11-00
  Засідання адміністративної комісії
  зала засідань виконкому,2 поверх
  заступник міського голови Боєвський С.О.

 • 07.07.2020

  14-00
  Постійна комісія з питань освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту
  зала засідань виконкому, 2 поверх
  Начальник відділу роботи з депутатами Масаликіна О.В.

 • 08.07.2020

  14-00
  Засідання міської комісії по розгляду питань, пов`язаних з наданням житлових субсидій
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В.

 • 10.07.2020

  10-00 - 12-00
  Проведення навчально-методичних зборів з керівниками консультаційних пунктів з питань цивільного захисту щодо організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та правилам пожежної безпеки
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 10.07.2020

  10-00
  Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В

 • 10.07.2020

  14-00
  Засідання міської комісії по розгляду питань, пов`язаних з наданням житлових субсидій
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  Начальник управління Гришичева П.В.

Всі подiї


Календар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?