• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 01.07.2019 15:36

Додаток

до розпорядження міського голови

від 04.01.2019 № 1р
ПЛАН

заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік


№ з/пНазва заходуВиконавціТермін виконання
1. Дотримання посадовими особами виконавчих органів міської ради загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняпосадові особи виконавчих органів міської ради постійно
2Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, секретарем міської радиміський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради, відділ по роботі зі зверненнями громадян згідно графіку
3Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них обов’язків і завданькерівники виконавчих органів міської ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород постійно
4Забезпечення участі працівників виконавчих органів міської ради у навчаннях з питань запобігання і протидії проявам корупції на службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради з питань запобігання та виявлення корупціїкерівники виконавчих органів міської ради, сектор організаційної роботи, відділ кадрового забезпечення та зпитань нагород, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійно
5Забезпечення посадових осіб виконавчих органів міської ради необхідними умовами і гарантіями щодо їх службової діяльності з метою підвищення особистої незалежності та відповідальностіміський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради постійно
6Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчих органах міської ради та подальша регулярна актуалізація такої інформації посадові особи виконавчих органів міської ралди, керівники виконавчих органів міської ради постійно
7Вживання заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами, секретар міської ради згідно до розподілу обов’язківпостійно, у строки, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”
8Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органівї міської ради, що надходять від викривачівуповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органахпри надходженні відповідних повідомлень
9Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», які надходять від працівників виконавчих органів міської радиуповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомлень
Ведення обліку працівників виконавчих органів міської ради, які притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцієюуповноважена особа виконавчого комітету міської ради з питань запобігання та виявлення корупціїу разі надходження відповідної інформації
10Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті міської ради та інших виконавчих органах міської ради про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції"керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійно
11Забезпечення виконання та неухильне дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» у виконавчих органах міської радикерівники виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради)постійно
12Своєчасне подання посадовими особами виконавчих органів міської ради шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентствомпосадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” 
13Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку  посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”   
14Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядкупосадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”
15Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради, які припиняють діяльність, пов’язану виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціямипосадові особи виконавчих органів міської ради при звільненні посадової особи з займаної посади у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” 
16Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами виконавчих органів міської ради та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у встановленому порядкууповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради)у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”
17Ознайомлення посадових осіб виконавчих органів міської ради з нормами діючого антикорупційного законодавства уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів міської ради постійно
18Надання суб’єктам звернення до Краматорської міської ради та її виконавчих орагнів своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян"керівники виконавчих органів міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, сектор внутрішньої політики, відділ по роботі зі зверненнями громадян постійно
19З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України "Про запобігання корупції", за наявності відповідних підстав організовувати проведення службових розслідувань (перевірок) у порядку, визначеному чинним законодавством Україникерівники виконавчих органів міської ради (що є юридичними особами), міський голова (посадова особа, що виконує його обов’язки), відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, щро є юридичними особами), відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, щро є юридичними особами) постійно
20Повідомлення у письмовій формі міському голові (або особі, яка виконує обов’язки міського голови) та спеціально уповноваженим особам у сфері запобігання та виявлення корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчих органів міської радипосадові особи виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення порушень
21Надання відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади інформації про посадових осіб виконавчих органівї міської ради, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцієюкерівники виконавчих органів міської ради постійно
22Забезпечення розміщення та своєчасне оновлення на офіційному сайті міської ради актуальної інформації, пов’язаної з наданням та отриманням адміністративних послугкерівник центру надання адміністративних послуг, відділ інформаційних технологій постійно
23Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з рішеннями, прийнятими міською радою, виконавчим комітетом керівники відповідних виконавчих органів міської ради, загальний відділ, відділ інформаційних технологій постійно
24Оновлення рубрики “Запобігання та виявлення корупції” на офіційному веб-сайті міської радивідділ інформаційних технологій, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громадипостійно
25Забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівельтендерні комітети (уповноважені особи) виконавчих органів міської радипостійно
26Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 ріквідділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади, керівники виконавчих органів міської ради, відділ інформаційних технологійщопівроку
27Подання відділу правового забезпечення та захисту інтересів теритоіральної громади інформації щодо виконання виконавчими органами міської ради Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 ріквиконавчі органи міської радищопівроку у строки до 09.07.2019, до 08.01.2020
28Підготовка та подання на затвердження міському голові проекту плану заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 ріквідділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громадидо 20.12.2019

ЗВІТ про виконання плану заходів Краматорської міської ради та її виконавчих органів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік (I півріччя)№ з/пНазва заходуВиконавціТермін виконанняСтан виконання
1. Дотримання посадовими особами виконавчих органів міської ради загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняпосадові особи виконавчих органів міської ради постійновиконано
2Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, секретарем міської радиміський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради, відділ по роботі зі зверненнями громадян згідно графікувиконано
3Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них обов’язків і завданькерівники виконавчих органів міської ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород постійновиконано
4Забезпечення участі працівників виконавчих органів міської ради у навчаннях з питань запобігання і протидії проявам корупції на службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради з питань запобігання та виявлення корупціїкерівники виконавчих органів міської ради, сектор організаційної роботи, відділ кадрового забезпечення та зпитань нагород, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади постійновиконано
5Забезпечення посадових осіб виконавчих органів міської ради необхідними умовами і гарантіями щодо їх с лужбової діяльності з метою підвищення особистої незалежності та відповідальностіміський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, керівники виконавчих органів міської ради постійновиконано
6Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчих органах міської ради та подальша регулярна актуалізація такої інформації посадові особи виконавчих органів міської ралди, керівники виконавчих органів міської ради постійновиконано
7Вживання заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах міської ради, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами, секретар міської ради згідно до розподілу обов’язківпостійно, у строки, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”виконано
8Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органівї міської ради, що надходять від викривачівуповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органахпри надходженні відповідних повідомленьвиконано
9Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», які надходять від працівників виконавчих органів міської радиуповноважена особа по роботі з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Краматорській міській раді та її виконавчих органах при надходженні відповідних повідомленьне надходило
Ведення обліку працівників виконавчих органів міської ради, які притягалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцієюуповноважена особа виконавчого комітету міської ради з питань запобігання та виявлення корупціїу разі надходження відповідної інформаціїне надходило
10Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті міської ради та інших виконавчих органах міської ради про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції"керівники виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради) постійновиконано
11Забезпечення виконання та неухильне дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» у виконавчих органах міської радикерівники виконавчих органів міської ради, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради)постійновиконано
12Своєчасне подання посадовими особами виконавчих органів міської ради шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентствомпосадові особи виконавчих органів міської ради, керівники виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконано
13Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядку  посадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”   виконується
14Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради письмового повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента у встановленому Національним агентством з питань запобігання корупції порядкупосадові особи виконавчих органів міської ради у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”виконується
15Подання посадовими особами виконавчих органів міської ради, які припиняють діяльність, пов’язану виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціямипосадові особи виконавчих органів міської ради при звільненні посадової особи з займаної посади у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції” виконується
16Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами виконавчих органів міської ради та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у встановленому порядкууповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів, відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (у виконкомі міської ради)у строки, визначені Законом України “Про запобігання корупції”виконано
17Ознайомлення посадових осіб виконавчих органів міської ради з нормами діючого антикорупційного законодавства уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних виконавчих органів міської ради постійновиконано
18Надання суб’єктам звернення до Краматорської міської ради та її виконавчих орагнів своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян"керівники виконавчих органів міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, сектор внутрішньої політики, відділ по роботі зі зверненнями громадян постійновиконано
19З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України "Про запобігання корупції", за наявності відповідних підстав організовувати проведення службових розслідувань (перевірок) у порядку, визначеному чинним законодавством Україникерівники виконавчих органів міської ради (що є юридичними особами), міський голова (посадова особа, що виконує його обов’язки), відділ кадрового забезпечення та з питань нагород (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами), відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади (стосовно посадових осіб виконкому міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами) постійноне проводилися у зв’язку з відсутні- стю підстав
20Повідомлення у письмовій формі міському голові (або особі, яка виконує обов’язки міського голови) та спеціально уповноваженим особам у сфері запобігання та виявлення корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчих органів міської радипосадові особи виконавчих органів міської ради, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення порушеньне виявлено
21Надання відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади інформації про посадових осіб виконавчих органівї міської ради, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцієюкерівники виконавчих органів міської ради постійноне надходило
22Забезпечення розміщення та своєчасне оновлення на офіційному сайті міської ради актуальної інформації, пов’язаної з наданням та отриманням адміністративних послугкерівник центру надання адміністративних послуг, відділ інформаційних технологій постійновиконано
23Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з рішеннями, прийнятими міською радою, виконавчим комітетом керівники відповідних виконавчих органів міської ради, загальний відділ, відділ інформаційних технологій постійновиконано
24Оновлення рубрики “Запобігання та виявлення корупції” на офіційному веб-сайті міської радивідділ інформаційних технологій, відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громадипостійновиконується
25Забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства під час проведення публічних закупівельтендерні комітети (уповноважені особи) виконавчих органів міської радипостійновиконано
26Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 ріквідділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади, керівники виконавчих органів міської ради, відділ інформаційних технологійщопіврокувиконано
27Подання відділу правового забезпечення та захисту інтересів теритоіральної громади інформації щодо виконання виконавчими органами міської ради Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 ріквиконавчі органи міської радищопівроку у строки до 09.07.2019, до 08.01.2020 виконано у першому півріччі 2019 року

391 перегляд

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 19.01.2020

  12-00
  Відеозал «Кіно Мишка»
  ДЦБ ім. О.С. Пушкіна
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 20.01.2020

  08-00 08-30
  Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 20.01.2020

  10-00 16-00
  Прийом громадян з особистих питань
  відділи та управління міської ради
  керівники структурних підрозділів

 • 20.01.2020

  11-00
  Засідання адміністративної комісії
  зала засідань виконкому,2 поверх
  заступник міського голови Боєвський С.О.

 • 20.01.2020

  протягом дня
  Акція «Сніг кружляє, літає-літає…» (до Всесвітнього дня снігу)
  ЦМПБ
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • Громадський бюджет 2020
 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • Фондсоц страхування
 • Я маю право
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?