• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • урядова лінія слух
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 19.09.2018 10:46

Дата та номер наказу про затвер-дження, Реєстра-ційний номер Замовник
об'єкту
будів-
ництва
Назва
об'єкту будівництва
Адреса
об'єкту будів-
ництва
Інфор-мація
про
внесення
змін до місто-будівних умов та обмежень
Підстава
для
скасу-вання
або зупинен-ня
дії містобу-дівних умов
та обме-жень
Скан
копія
187/22-2017 від 26.06.2017 КП
«Об’єднання парків
культури
та
відпочинку» Краматор-
ської
міської
ради;
Парк
культури
та
відпочинку
“Сад Бернаць-
кого”
вул.
Конрада Гампера,
місто-будівні умови
та обме-ження
188/23-2017 від 03.07.2017 ТОВ "Ейві Універсал" Торгівельні павільйони вул.
Маяковсь-
кого, 20
204/01-2018 від 03.01.2018 місто-будівні умови
та обме-ження
189/24-2017 від 03.08.2017 ЗОШ №25,
вул.
Б. Хмель-
ницького,
25
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Б. Хмельниць-кого,
25
місто-будівні умови
та обме-ження
190/25-2017 від 11.08.2017 КМУ
Міська
лікарня №1,
вул. Олекси Тихого, 17
Приймаль-
не
відділення
хірур-
гічного
корпусу
вул.
Олекси Тихого,
17
місто-будівні умови
та обме-ження
191/25-2017 від 23.08.2017 Спортивний комплекс
ПАО "СКМЗ" "Прапор",
вул.
Конрада Гампера, 3а
Котельня
СК
"Прапор"
вул.
Конрада Гампера,
місто-будівні умови
та обме-ження
192/27-2017 від 25.09.2017 Вдовенко Олександр Анатолі-
йович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
193/28-2017 від 26.09.2017 Візірова
Діана
Олексан-
дрівна
Будівля
закусочної
вул.
Василя
Стуса,
54а
місто-будівні умови
та обме-ження
194/29-2017 від 26.09.2017 Гайдук
Андрій
Володи-
мирович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
195/30-2017 від 02.10.2017 Гриців
Олександр
Іванович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
196/31-2017 від 18.10.2017 ЗОШ №5,
вул.
Василя
Стуса,
40
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Василя
Стуса,
40
місто-будівні умови
та обме-ження
197/32-2017 від 11.11.2017 ТОВ
"Земля"
Магазин вул.
Василя
Стуса,
49а
місто-будівні умови
та обме-ження
198/93-2017 від 21.11.2017 ТОВ
«Альфаін-тербізнес»
Під’їзна
колія
вул.
Заліз-
нична,
місто-будівні умови
та обме-ження
199/34-2017 від 05.12.2017 РТПС
Крама-
торськ Донецької
філії КРРТ
Двопо-
верхова
технічна
будівля
по вул.
Ліво-бережна,
699а
місто-будівні умови
та обме-ження
200/35-2017 від 05.12.2017 ЗОШ №12,
вул.
Василя
Стуса, 19
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Василя
Стуса,
19
місто-будівні умови
та обме-ження
201/36-2017 від 07.12.2017 Рустамов Мубаріз Джафар
огли
Магазин
продо-
вольчих
товарів з
підприєм-
ством
громадсь-
кого
харчування
вул.
Л. Бикова,
1
місто-будівні умови
та обме-ження
202/37-2017 від 18.12.2017 ЗОШ
№31,
вул.
Катерини Білокур,
14
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Катерини Білокур,
14
місто-будівні умови
та обме-ження
203/38-2017 від 18.12.2017 ЗОШ № 6,
вул.
Велика
Садова,
71
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Велика Садова,
71
місто-будівні умови
та обме-ження
205/02-2018 від 17.01.2018 ЗОШ № 23,
вул.
М. Горяй-
нова,
45а
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
М.
Горяй-
нова,
45а
місто-будівні умови
та обме-ження
206/03-2018 від 24.01.2018 КМУ
«Міська
лікарня
№1»
Перина-
тальний
центр
ІІ рівня
вул.
Олекси Тихого,
17
місто-будівні умови
та обме-ження
207/04-2018 від 25.01.2018 Навіжений Віктор
Микола-
йович
Гараж вул. М. Рибалко
в районе
АГК
"Венера"
місто-будівні умови
та обме-ження
208/05-2018 від 26.02.2018 Чечотка
Андрій Сергійович
Гараж в районі
СТ
"Катери-
ніча"
1н від 05.04.2018 Цикалюк Валерій Дмитрович Двопо-
верховий
житловий
будинок
вул.
Смолен-
ська,
25
1н.pdf
2н від 06.04.2018 Управління
з
гуманітарних питань
Школа
мистецтв
вул.
Петра Гайдама-
ки, 6
2-Н.pdf
3н від 06.04.2018 Сорочкіна Руслана Вікторівна Магазин
змішаної
групи
товарів
вул.
Кільцева
3-Н.PDF
4н від 06.04.2018 Дячук
Олена Володими-
рівна
Магазин вул.
Антіна Голова-
того, 16
4-Н.PDF
5н від 06.04.2018 Сучков
Микола Вікторович
Складська
будівля з розванта-жувальною рампою
вул.
Боша,
5
5-Н.PDF
6н від 16.04.2018 Зюбанова
Ганна
Іванівна
Магазин-
кафе
вул. Двірцева,
38
6-Н.PDF
7н від 25.04.2018 Відділення
у м Краматорськ Донецької торгово-промислової палати
Адміністра-тивна
будівля
вул.
Ярослава Мудрого,
43
7-Н.PDF
8н від 25.04.2018 Васильєва Олена
Аліківна
Магазин вул. Двірцева,
48а
8-Н.PDF
9н від 02.05.2018 Тарасенко Олена
Іванівна
Магазин з кафетерієм вул. Історична,
9-Н.PDF
10н від 04.05.2018 Мінаєв
Олексій Олексан-
дрович
Об'єкт
торгівлі
вул.
Героїв України,
16-105Н
10-Н.PDF
12н від 21.05.2018 КЛПУ
"Міський онколо-
гічний діспансер
м. Краматор-
ська"
Радіоло-
гічне
відділення
вул.
Олекси Тихого,
31
12-Н.pdf
13н від 21.05.2018 КЛПУ
"Міський онколо-
гічний діспансер
м. Краматор-
ська"
Онколо-
гічний
корпус
вул.
Олекси Тихого,
31
13-Н.pdf
14н від 30.05.2018 Никита Олександр Миколайович Гараж в районі
АГК
"Венера"
14-Н.PDF
15н від 30.05.2018 Рябічев
Олег
Геннадійо-
вич
Гараж перех-
рестя
вул.
Дитяча
та вул. Лассаля
15-Н.PDF
16н від 30.05.2018 Тихонов
Віталій Володими-рович,
Олійник
Ігор
Борисович,
Таушан
Сергій
Грирорович
Склад для
зберігання сільсько-господар-
ської
продукції
в районі
вул.
Підгірна
та вул. Сахалин-
ська
16-Н.PDF
17н від 15.06.2018 Жолобов
Віктор
Микола-
йович
Двоповер-
ховий
житловий будинок
вул. Астрахан-ська, 82 17-Н.PDF
18н від 18.06.2018 Ібрагімов
Олексій
Олексійо-
вич
Гараж в районі
АГК
"Венера"
18-Н.PDF
19н від 26.06.2018 Пашевський
Денис
Олексійович
Стомато-логічний
кабінет
вул. Академіч-на, 70-4 19-Н.PDF
20н від 26.06.2018 Садовий
Євген
Вікторович
Магазин-
офіс
вул.
Марата,
7-45
20-Н.PDF
21н від 02.07.2018 КП
"Інтервіт-ражсервіс"
Демонст-раційна зала
при
майстернях
по збиранню алюмінієвих конструкцій (корпу 2)
вул.
Паркова, 62
21-Н.PDF
22н від 06.07.2018 Шамсуєв
Ханпаши Магаме-
довіч,
Парахней
Ілля
Валерійо-
вич
Громадська будівля
для
роздрібної торгівлі з зупиночним пунктом
вул.
Паркова (проти Критого ринку)
22-Н.PDF
23н від 06.07.2018 Огнева Людмила Анатоліївна Магазин вул.
Паркова,
15-63,        вул.
Паркова,
15-64Н
23-Н.PDF
24н від 06.07.2018 Суком
Максим Геннаді-
йович
Гараж пр.
Миру,
10,
ділянка
№16
24-Н.PDF
25н від 16.07.2018 ТОВ "ЕТС" Ремонтні майстерні
з автостоян-
кою
смт Ясногірка, вул. Космонав-тів, 2 25-Н.PDF
26н від 17.07.2018 ПП "АРОЛ" Заклад громадсь-
кого
харчування
вул. Двірцева, 10а 26-Н.PDF
27н від 18.07.2018 Кулік
Олена Борисівна,
Ганночка
Ігор
Вадимович
Приміщення ресторану пр.
Миру,
10,
ділянка
№16
27-Н.PDF
28н від 30.07.2018 Імперецел
Валерій
Михайлович
Гараж перехрестя
вул. Дитяча,
та,
вул. Лассаля
28-Н.PDF
29н від 30.07.2018 Солодько
Павло
Васильович
Магазин
непродо-вольчих
товарів
вул. Паркова,
61-62
29-Н.PDF
30н від 16.08.2018 Швед
Михайло
Юрійович
Стоматоло-гічний
кабінет
вул. Ювілейна,
27-62
30-Н.PDF
31н від 21.08.2018 ВО ОКП “Донецьк-тепло-
комун-енерго”
“Краматорськ-міжрай-
тепло-мережа”
код
ЄДРПОУ 05540936
Система
димови-
далення
котельні
Новий Світ
вул. Центральна,
31-Н.PDF
32н від 03.09.2018 Слухай
Яна
Геннадіївна
Перукарня вул.
Ярослава
Мудрого,
24-50
32-Н.PDF
33н від 18.09.2018 Бусов
Володимир
Львович
Офіс вул. Двірцева,
11-23
33-Н.PDF
34н від 18.09.2018 ПАТ
"ЗЕВС-
КЕРАМІКА"
Відкритий
склад
сипучих
матеріалів
ст. Машчермет,
м. Словянськ
34-Н.PDF
35н від 18.09.2018 Амірян
Наріне
Сарібеківна
Магазин вул.
Комер-ційна,
5-3
35-Н.PDF
36н від 18.09.2018 Ткаченко
Валерій
Олексійович
Стоматоло-гічний
кабінет
вул.
Академічна,
65-3
36-Н.PDF

753 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 16.10.2018

  08-00 - 10-00
  Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 16.10.2018

  9-00
  Робоча апаратна нарада:
  «Інформація про підсумки роботи по призначенню усіх видів державних допомог за 9 місяців 2018 року»
  Доповідач:
  Начальник управління праці та соціального захисту населення – Ігнатенко О.М.
  зала засідань виконкому,4 поверх
  керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

 • 16.10.2018

  13-00
  Ініціативна група з підготовки проведення установчих зборів Громадської ради
  зала засідань виконкому,2 поверх
  начальник відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади Кузіна Ю.В.

 • 17.10.2018

  10-00
  ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
  «Про стан роботи щодо організації підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях та пропагування правил безпеки життєдіяльності»
  Порядок денний
  зала засідань виконкому, 3 поверх
  керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

 • 17.10.2018

  14-00
  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
  Порядок денний
  зала засідань виконкому, 4 поверх
  міський голова Панков А.В.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • інвест паспорт_ua
 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • police
 • Я маю право
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?