• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • урядова лінія слух
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 12.06.2018 10:32

Дата та номер наказу про затвер-дження, Реєстра-ційний номер Замовник
об'єкту
будів-
ництва
Назва
об'єкту будівництва
Адреса
об'єкту будів-
ництва
Інфор-мація
про
внесення
змін до місто-будівних умов та обмежень
Підстава
для
скасу-вання
або зупинен-ня
дії містобу-дівних умов
та обме-жень
Скан
копія
187/22-2017 від 26.06.2017 КП
«Об’єднання парків
культури
та
відпочинку» Краматор-
ської
міської
ради;
Парк
культури
та
відпочинку
“Сад Бернаць-
кого”
вул.
Конрада Гампера,
місто-будівні умови
та обме-ження
188/23-2017 від 03.07.2017 ТОВ "Ейві Універсал" Торгівельні павільйони вул.
Маяковсь-
кого, 20
204/01-2018 від 03.01.2018 місто-будівні умови
та обме-ження
189/24-2017 від 03.08.2017 ЗОШ №25,
вул.
Б. Хмель-
ницького,
25
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Б. Хмельниць-кого,
25
місто-будівні умови
та обме-ження
190/25-2017 від 11.08.2017 КМУ
Міська
лікарня №1,
вул. Олекси Тихого, 17
Приймаль-
не
відділення
хірур-
гічного
корпусу
вул.
Олекси Тихого,
17
місто-будівні умови
та обме-ження
191/25-2017 від 23.08.2017 Спортивний комплекс
ПАО "СКМЗ" "Прапор",
вул.
Конрада Гампера, 3а
Котельня
СК
"Прапор"
вул.
Конрада Гампера,
місто-будівні умови
та обме-ження
192/27-2017 від 25.09.2017 Вдовенко Олександр Анатолі-
йович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
193/28-2017 від 26.09.2017 Візірова
Діана
Олексан-
дрівна
Будівля
закусочної
вул.
Василя
Стуса,
54а
місто-будівні умови
та обме-ження
194/29-2017 від 26.09.2017 Гайдук
Андрій
Володи-мирович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
195/30-2017 від 02.10.2017 Гриців
Олександр
Іванович
Гараж бул. Краматор-ський місто-будівні умови
та обме-ження
196/31-2017 від 18.10.2017 ЗОШ №5,
вул.
Василя
Стуса,
40
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Василя
Стуса,
40
місто-будівні умови
та обме-ження
197/32-2017 від 11.11.2017 ТОВ
"Земля"
Магазин вул.
Василя
Стуса,
49а
місто-будівні умови
та обме-ження
198/93-2017 від 21.11.2017 ТОВ
«Альфаін-тербізнес»
Під’їзна
колія
вул.
Заліз-
нична,
місто-будівні умови
та обме-ження
199/34-2017 від 05.12.2017 РТПС
Крама-
торськ Донецької
філії КРРТ
Двопо-
верхова
технічна
будівля
по вул.
Ліво-бережна,
699а
місто-будівні умови
та обме-ження
200/35-2017 від 05.12.2017 ЗОШ №12,
вул.
Василя
Стуса, 19
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Василя
Стуса,
19
місто-будівні умови
та обме-ження
201/36-2017 від 07.12.2017 Рустамов Мубаріз Джафар
огли
Магазин
продо-
вольчих
товарів з
підприєм-
ством
громадсь-
кого
харчування
вул.
Л. Бикова,
1
місто-будівні умови
та обме-ження
202/37-2017 від 18.12.2017 ЗОШ
№31,
вул.
Катерини Білокур,
14
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Катерини Білокур,
14
місто-будівні умови
та обме-ження
203/38-2017 від 18.12.2017 ЗОШ № 6,
вул.
Велика
Садова,
71
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
Велика Садова,
71
місто-будівні умови
та обме-ження
205/02-2018 від 17.01.2018 ЗОШ № 23,
вул.
М. Горяй-
нова,
45а
Фізкуль-
турно-
оздоровчій комплекс
вул.
М.
Горяй-
нова,
45а
місто-будівні умови
та обме-ження
206/03-2018 від 24.01.2018 КМУ
«Міська лікарня
№1»
Перина-
тальний
центр
ІІ рівня
вул.
Олекси Тихого,
17
місто-будівні умови
та обме-ження
207/04-2018 від 25.01.2018 Навіжений Віктор
Микола-
йович
Гараж вул. М. Рибалко
в районе
АГК "Венера"
місто-будівні умови
та обме-ження
208/05-2018 від 26.02.2018 Чечотка
Андрій Сергійович
Гараж в районі
СТ
"Катери-ніча"
1н від 05.04.2018 Цикалюк Валерій Дмитрович Двопо-
верховий
житловий
будинок
вул. Смолен-ська, 25 1н.pdf
2н від 06.04.2018 Управління з гуманітарних питань Школа
мистецтв
вул.
Петра Гайдама-ки, 6
2-Н.pdf
3н від 06.04.2018 Сорочкіна Руслана Вікторівна Магазин
змішаної
групи
товарів
вул. Кільцева 3-Н.PDF
4н від 06.04.2018 Дячук
Олена Володими-рівна
Магазин вул.
Антіна Голова-того, 16
4-Н.PDF
5н від 06.04.2018 Сучков
Микола Вікторович
Складська
будівля з розванта-жувальною рампою
вул.
Боша,
5
5-Н.PDF
6н від 16.04.2018 Зюбанова Ганна
Іванівна
Магазин-
кафе
вул. Двірцева, 38 6-Н.PDF
7н від 25.04.2018 Відділення
у м Краматорськ Донецької торгово-промислової палати
Адміністра-тивна будівля вул. Ярослава Мудрого, 43 7-Н.PDF
8н від 25.04.2018 Васильєва Олена
Аліківна
Магазин вул. Двірцева, 48а 8-Н.PDF
9н від 02.05.2018 Тарасенко Олена
Іванівна
Магазин з кафетерієм вул. Історична, 9А 9-Н.PDF
10н від 04.05.2018 Мінаєв
Олексій Олексан-дрович
Об'єкт торгівлі вул.
Героїв України, 16-105Н
10-Н.PDF
12н від 21.05.2018 КЛПУ "Міський онколо-
гічний діспансер
м. Краматор-ська"
Радіоло-гічне відділення вул. Олекси Тихого,
31
12-Н.pdf
13н від 21.05.2018 КЛПУ "Міський онколо-
гічний діспансер
м. Краматор-ська"
Онколо-гічний корпус вул. Олекси Тихого,
31
13-Н.pdf
14н від 30.05.2018 Никита Олександр Миколайович Гараж в районі АГК "Венера" 14-Н.PDF
15н від 30.05.2018 Рябічев
Олег Геннадійо-вич
Гараж перехрестя вул. Дитяча та вул. Лассаля 15-Н.PDF
16н від 30.05.2018 Тихонов
Віталій Володими-рович,
Олійник
Ігор
Борисович,
Таушан
Сергій Грирорович
Склад для
зберігання сільсько-господар-ської продукції
в районі вул. Підгірна
та вул. Сахалин-ська
16-Н.PDF

353 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 18.06.2018

  08-00 10-00
  Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 18.06.2018

  10-00 16-00
  Прийом громадян з особистих питань
  відділи та управління міської ради
  керівники структурних підрозділів

 • 18.06.2018

  10-00
  Засідання міської комісії з питань призначення державної допомоги малозабезпеченим сім`ям
  Порядок денний
  Управління праці та соціального захисту населення
  начальник управління Ігнатенко О.М.

 • 18.06.2018

  11-00
  Засідання адміністративної комісії
  зала засідань виконкому,2 поверх
  заступник міського голови Боєвський С.О.

 • 19.06.2018

  9-00
  Робоча апаратна нарада:
  «Інформація хід виконання заходів спрямованих на соціальний захист населення міста в сфері охорони здоров’я»
  Доповідач:
  Начальник відділу охорони здоров’я Мельник В.П.
  зала засідань виконкому,4 поверх
  керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • police
 • Я маю право
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?