• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 19.01.2018 10:54

Бюджет міста Краматорськ на 2018 р.

Державну бюджетну політику на території міста реалізує Фінансове управління виконавчого комітету Краматорської міської ради


Адреса:84313, пл. Миру, 2, I поверх каб.4-9


Більше інформації можна знайти на сторінці «Фінансове управління»




Бюджет міста на 2018 р.

Зміни до Бюджету міста за 2018 р.




Виконання бюджету міста за 2018 рік


Доходи міського бюджету за 2018 рік

Виконання доходної частини загального фонду бюджету

Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету

Трансферти загального та спеціального фондів


Видатки міського бюджету за 2018 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд


↑ На верх




↑ На верх



Бюджет міста на 2018 р.




Рішення виконкому № 897 вiд 20.12.2017"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік”


Рішення міської ради № 31/VII-507 вiд 20.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік».

Додаток 1 - xls
Додаток 2 - xls
Додаток 3 - xls
Додаток 4 - xls
Додаток 5 - xls
Додаток 6 - xls
Додаток 7 - xls
Додаток 8 - xls



Пояснювальна записка

до міського бюджету м. Краматорська на 2018 рік



I. Соціально-економічний стан м. Краматорська в 2017 році і прогноз розвитку на 2018 рік


У 2017 році завдяки дерегуляції підприємницької діяльності, поліпшенню бізнес-клімату, підвищенню ефективності управління державним сектором економіки та його оптимізацією, забезпеченню адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, в Україні продовжилися тенденції поступового відновлення економічного розвитку. Всі ці фактори вплинули й на соціально-економічний стан міста.


За січень – вересень 2017 року обсяг реалізації промислової продукції в місті склав 15,2 млрд. грн. ( 15201,0 млн. грн.), що в діючих цінах на 4,4% більше відповідного періоду 2016 року. Питома вага промисловості міста в загальному обсязі реалізованої промислової продукції по області склала 8,4%.


За січень-вересень 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року в 46 разів збільшилось виробництво готового прокату, на 75% - виробництво верстатів, на 60% - виробництво прокатного та металургійного обладнання , на 50% - комбайнів прохідницьких, на 46,7% - валків прокатних, на 26,7% - виробництво млинів та дробарок.


На 75% зменшилось виробництво машин шахтно-підйомних, на 50% - виробництво гірничо-транспортного устаткування, на 43,3% - виробництво електроенергії, на 23,8% - гідротехнічного та енергетичного обладнання, на 21,1% - виробництво теплоенергії, на 18,9% - запасних частин та устаткування, 17,6% - сталі, та на 4,1% - феромарганцю.


Обсяг валової продукції сільськогосподарських підприємств за 9 місяців 2017 року склав 42,8 млн грн.(42751,9 тис. грн.), що на 3,7% менше аналогічного показника 2016 року. З загального обсягу валової продукції 100% припадає на продукцію рослинництва.


Будівельними підприємствами, що працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, які виконували будівельні роботи господарським способом, за січень – вересень 2017 року виконано будівельних робіт на 268,0 млн. грн., що становить 11,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.


Підприємствами роздрібної торгівлі і ресторанного господарства очікуваний розмір реалізованих товарів за 9 місяців 2017 року становить 2215,5 млн. грн., що на 6,9% більше, ніж за січень – вересень 2016 року. На душу населення припадає реалізованих товарів на 11673 грн. або на 7,7 % більше.


Обсяг реалізованих послуг за січень – вересень поточного року склав 2099,9 млн. грн.(у т.ч. населенню – 177,2 млн. грн.), що в діючих цінах в 3,7 рази більше аналогічного показника 2016 року.


Станом на 01.07.2017 кількість малих підприємств складає 1154 одиниць та 5062 – кількість підприємців фізичних осіб. Частка надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у дохідній частині місцевого бюджету складає 20% або 90,9 млн.грн.


Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у ІІІ кварталі склала – 7466 грн., середньооблікова кількість штатних працівників – 48033 осіб.


Протягом 9 місяців 2017 року на обліку в Краматорському міському центрі зайнятості перебувало 3910 осіб, які мали статус безробітного. Станом на 01.10.2017 на обліку перебувало 1114 безробітних осіб, що на 7% менше, ніж на 01.01.2017. Із загальної кількості безробітних 56,7% - жінки, 42,2% - молодь віком до 35 років.


У січні - вересні 2017 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 1956 безробітних осіб, серед працевлаштованих 54,6% - жінки, 42,9% - молодь у віці до 35 років.


Станом на 01.10.2017 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по місту на 1 підприємстві-банкруті склала 28,6 тис.грн. і перевищила програмний показник на 16,7% (24,5 тис.грн.). У порівнянні з 01.10.2017 заборгованість скоротилась на 6,5%. На економічно-активних підприємствах міста заборгованість відсутня.


У 2018 році покращення фінансового стану підприємств буде можливим за рахунок розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій, освоєння випуску нової конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності, вихід на нові ринки збуту.


Кількісними та якісними критеріями ефективного розвитку міста на 2018 рік є:

- забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізованої промислової продукції у діючих цінах на 10%, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах 2010 року – на 17,4%, середньомісячної заробітної плати - на 13,8% (складе 8498 грн.), недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, створення комфортного середовища для проживання населення, підвищення престижу підприємницької діяльності.


Міський бюджет на 2018 рік сформовано згідно змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. 


Крім того, параметри формування міського бюджету визначалися показниками економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік з використанням даних статистичної і фінансової звітності, оцінки виконання міського бюджету за попередні роки, розрахунків управлінь міської ради, податкової інспекції міста.



II. Оцінка надходжень доходів міського бюджету на 2018 рік


Об’єм доходної частини міського бюджету на 2018 рік прогнозується у сумі 1974 930,8 тис. грн. і складається із загального та спеціального фондів.



1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД


Доходи загального фонду міського бюджету м. Краматорська прогнозуються у сумі 1974 930,8 тис. грн., які сформовані з:


- надходжень загальнодержавних податків і зборів та власних доходів – 870577,9 тис. грн.,


- дотація з обласного бюджету на утримання притулку для дітей – 4838,4 тис.грн.,


- субвенцій з державного бюджету –1 067 785,4 тис. грн.,


- субвенція з обласного бюджету на оплату комунальних послуг інвалідам по зору –73,5 тис. грн.,


- субвенції на надання в спеціалізованих міжрайонних відділеннях м. Краматорська медичної допомоги населенню інших міст та районів – 3081,6:


- за рахунок власних коштів – 1547,0 тис. грн.:

в т. ч. :

з бюджету Лиманської ОТГ – 520,0 тис. грн.

з бюджету м. Дружківки – 500,0 тис. грн.,

з бюджету м.Словянська– 300,0 тис.грн.,

з бюджету м. Торецька – 100,0 тис.грн.,

з бюджету м.Бахмута – 100,0 тис.грн.

з бюджету Бахмутського району – 27,0 тис.грн.


- за рахунок коштів медичної субвенції – 1534,6 тис.грн.:

в т.ч.:

з бюджету Андріївської ОТГ – 1481,6 тис. грн.

з бюджету Бахмутського району – 53,0 тис.грн.


Доходи загального фонду міського бюджету формуються відповідно до ст.64 Бюджетного Кодексу України.


Код 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік здійснений на підставі та з урахуванням фондів оплати праці та податку на доходи бюджетоутворюючих підприємств , очікуваних надходжень податку у 2017 році та підвищення мінімальної заробітної плати до 3723 грн. і становитиме 594 605,3 тис. грн.


Код 11020000«Податок на прибуток підприємств»

Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2018 рік заплановані у сумі 1111,9 тис. грн.


Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до міського бюджету на 2018 рік, здійснено на підставі даних декларацій з податку на прибуток підприємств, динаміки надходжень за попередні роки, фінансового результату підприємств до оподаткування .


При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2018 рік враховано:

- ставка податку у розмірі 18 %;

- вплив динаміки сум надміру сплаченого податку.


Код 14040000«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

Надходження коштів від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну) на 2018 рік заплановані у сумі 72372,4 тис. грн. з урахуванням очікуваних надходжень за 2017 рік. В планових цифрах на 2018 рік передбачено підвищення вартості підакцизних товарів за рахунок інфляційних процесів.


Код 18000000«Місцеві податки і збори»

Прогнозні надходження до міського бюджету місцевих податків на 2018 рік розраховані з урахуванням норм Податкового кодексу України.


Сума місцевих податків і зборів, що прогнозована до мобілізації до міського бюджету у 2018 році, складається з надходжень по 3-м видам податків та збору та запланована в сумі 168447,9 тис. грн.


У 2018 році до місцевих податків належать податок на майно, єдиний податок, туристичний збір.


Надходження по податку на майно прогнозуються у сумі 102 480,9 тис. грн. та складаються з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4476,6 тис.грн;

- земельного податку та орендної плати за землю - 97 734,3 тис. грн.;

- транспортного податку – 270 тис. грн.


При розрахунку податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки по юридичним особам надходження збільшені на 16,3% з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати.


При розрахунку цього податку по фізичних особах надходження збільшені за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати (з 1378 грн на 01.01.2016 до 3200 грн. на 01.01.2017) та зменшені за рахунок зменшення встановлення з 01.01.2017 ставок збору на житлову нерухомість на рівні 0%, встановлених рішенням міської ради від 22.02.2017 № 19/7-46 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м.Краматорська».


Плата за землю розрахована з застосуванням прогнозного коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель в розмірі 107%.


Транспортний податок розрахований згідно даних податкової інспекції та норм Податкового кодексу України. Об’єктом оподаткування зазначеним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року (1 396 125 грн.).


Єдиний податок прогнозується у сумі 65893,0 тис. грн. і розрахований з урахуванням зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 10,1% (01.01.2017 - 1600 грн., на 01.01.2018 - 1762 грн.) та мінімальної заробітної плати на 16,3% (01.01.2017 - 3200 грн., на 01.01.2018 - 3723 грн.) для платників І та II груп відповідно (у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються від їх розмірів) та збільшення надходжень від платників ІІІ т ІV груп за рахунок очікуваного збільшення обсягу доходів на 107% .


Туристичний збір прогнозується у сумі 74,0 тис. грн.


Код 22080400

«Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексомта іншим майном, що перебуває в комунальній власності»


Надходження коштів від оренди комунального майна до загального фонду міського бюджету на 2018 рік прогнозуються у сумі 3569,0 тис. грн.


Показники розраховані відповідно до даних відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю та з урахуванням очікуваних надходжень за 2017 рік.


У 2018 році передбачається продовжити передачу в оренду комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".


Код 24060300 «Інші надходження»

До складу інших надходжень належить плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами. Прогноз надходжень цієї плати на 2018 рік становить 968,0 тис.грн.



2. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД


Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік обчислені у сумі 28574 тис. грн., у тому числі:

- доходи бюджету розвитку – 477,7 тис. грн.

- інші доходи спеціального фонду – 28296,3 тис. грн.,


Доходи спеціального фонду міського бюджету формуються відповідно до ст.69-1 Бюджетного Кодексу України:


1.надходження до бюджету розвитку міського бюджету складають 477,7 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.


2.інші надходження до спеціального фонду міського бюджету складають 28296,3 тис. грн., в тому числі :

- власні кошти бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів заплановані у сумі 25658,6 тис. грн.,

- 50 % грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності – 10,0 тис. грн.

- 25% екологічного податку – 2427,7 тис.грн.



ІІІ. ВИДАТКИ


Видаткова частина міського бюджету на 2018 рік затверджена у сумі 1 974 930,8тис.грн. Обсяг видатків загального фонду бюджету складає 1 784 931,1тис.грн. і включає у собі видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету: медичної у сумі 154 377,4тис.грн., освітньої у сумі 155 428,9тис.грн., на здійснення програм з соціального захисту населення у сумі 757 979,1тис.грн., з обласного бюджету на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору першої та другої групи у сумі 73,5 тис.грн. та субвенцій з інших міст на надання медичної допомоги мешканцям цих міст у медичних закладах м. Краматорська у сумі 3 081,6тис.грн., дотації з обласного бюджету на утримання центру соціально - психологічної реабілітації дітей у сумі 4 838,4тис.грн., а також видатки за рахунок власних податкових та неподаткових надходжень у сумі 709 152,2тис.грн.


Обсяг видатків спеціального фонду складає 189 999,7тис.грн., в тому числі за рахунок коштів переданих із загального фонду у сумі 161 425,7тис.грн. (ст..71 БКУ).


Загальний фонд


Плановий обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018рік, визначено у сумі 1 784 931,1тис.грн. в межах надходжень до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначених в Законі України «Про Державний бюджет України на 2018рік».


Розрахунок видатків на утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері на 2018 рік проведений виходячи з потреби у першочергових видатках і застосований єдиний підхід при розрахунку витрат, а саме, враховано:


- встановлення з 1 січня мінімальної заробітної плати у розмірі 3723 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 1762гривні;


- виплати та надбавки обов’язкового характеру, а також стимулюючі виплати (матеріальна допомога на оздоровлення 13,5 млн.грн., щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам 8,0млн.грн., цільова надбавка на заохочення працівникам Управління праці та соціального захисту – 3,2млн.грн., надбавка за складність та напруженість працівникам централізованих бухгалтерій);


- обсяг витрат на оплату енергоносіїв визначено виходячи з фактичного споживання їх у 2017році та діючих тарифів;


- інші видатки заплановано з урахуванням індексу споживчих цін 7,0%


Обсяг захищених видатків складає 1 611 287,3.грн., що на 133 810,1тис.грн. перевищує уточнені планові призначення 2017р. (1 477 477,2тис.грн.), або на 9,0% і питома вага їх у загальному обсязі видатків складає 82,8% в тому числі:


- заробітна плата з нарахуваннями визначена у сумі 697 628,8тис.грн. що на 86 658,3тис.грн. (14,2%) більше ніж у 2017р.;


- видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані у сумі 72 079,9тис.грн. що на 2714,7тис.грн.більшефактичного споживання у 2017р. (коефіцієнт росту 1,04) ;


- видатки на продукти харчування заплановані у сумі 34 497,3тис.грн., що на 5 537,5тис.грн. більше ніж було витрачено у 2017р. (коефіцієнт росту 1,19);


- видатки на медикаменти заплановані у сумі 25 374,3тис.грн., що на 5 489,3тис.грн. менше фактичних витрат 2017року і пояснюється зменшенням витрат на утримання відділення гемодіалізу у зв’язку з відкриттям такого відділення на обласному рівні та у зв’язку з початком медичної реформи, що передбачає утримання центрів первинної медико-санітарної допомоги за рахунок коштів медичної субвенції та коштів міського бюджету лише до 01.07.2018 року;


- видатки на соціальне забезпечення визначені у сумі 775 234,8 тис. грн. що перевищує обсяг видатків 2017 року на 44 567,8тис.грн.


У видатках загального фонду міського бюджету враховані кошти на утримання бюджетних установ міста у кількості 130,0од., надання фінансової підтримки 1 дитячо-юнацькій спортивній школі підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС» та КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» і фінансування Програм і заходів затверджених міською радою, перелік яких визначений ст.89 і 91 Бюджетного Кодексу України.


Найбільшу питому вагу складають витрати на утримання установ соціально-культурної сфери, з яких, витрати на освіту становлять – 457 479,4 тис грн. (що більше по відношенню до 2017 року у спів ставних умовах на 22,6%), на охорону здоров'я – 259 371,4 тис.грн. (що менше по відношенню до 2017 року на 7,2%), на соціальний захист – 774 333,1тис.грн. (що більше по відношенню до 2017 року на 6,1%), на культуру та фізичну культуру і спорт – 32 275,6 тис.грн. (що більше по відношенню до 2017 року у спів ставних умовах на 14,8%).


У 2018 році збережено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів (15 069,6 тис.грн.), та частка батьківської плати у вартості харчування дошкільнят складає 50% як і в минулому році. Всього витрати місцевого бюджету на харчування дітей загальноосвітніх шкіл і дошкільних установ становлять -32 002,8 тис..грн.


За статтею «Медикаменти» забезпечено придбання лікарських засобів для надання екстреної медичної допомоги, придбання наркотичних засобів (17 743,1 тис.грн.)


Слід зазначити, що в проекті бюджету, крім утримання бюджетних установ, значно збільшено обсяг видатків на виконання міських програм, в першу чергу, соціального спрямування:


По галузі «Освіта» з метою підвищення інтелектуального потенціалу міста та заохочення учнів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено разова премія обдарованим учням в обсязі 150,0 тис.грн., триває практика фінансування міських літніх таборів для соціально незахищених дітей і профільно-тематичних шкільних літніх таборів для обдарованих дітей – 439,1 тис.грн.


На підвезення школярів до загальноосвітніх шкіл віддаленістю більше 3 км передбачено 765,7тис.грн та на компенсацію 100% вартості проїзду учнів до віддалених навчальних закладів в сумі 567,8 тис.грн.


З охорони здоров'я видатки соціального спрямування склали 9 930,1 тис.грн., а саме : зубопротезування, забезпечення безкоштовними медикаментами і слуховими апаратами пільгової категорії громадян, забезпечення безкоштовним харчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію, соціальними пакетами (вакцина і продуктові набори) хворих на туберкульоз, засобами технічної реабілітації.


З метою раннього виявлення і попередження онкологічних захворювань передбачені витрати в сумі 247,5 тис.грн., лікування серцево-судинних захворювань 420,0 тис.грн.


Крім цього в 2018 році будуть діяти заходи надання матеріальної допомоги сім'ям з онкологічними хворими дітьми у сумі 200,00 тис. грн., ветеранам АТО у сумі 60,0 тис.грн.


У 2018 році обсяг на фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів, ветеранів дорівнює 321,0 тис.грн.


На заходи у справах сім'ї та молоді передбачено – 152,6 тис.грн (проведення турнірів, інтелектуальних, патріотичних ігор, соціальних реклам, забезпечення міських військових комісаріатів автотранспортом для відправки призваних осіб до військових частин). Проведення міських заходів і свят – 398,8 тис.грн. З 2017 року планується разова премія Краматорської міської ради у сфері культури та мистецтва «Обдарованість» за вагомі досягнення та значні успіхи дітям та молоді міста Краматорськ віком від 7 до 18 років , а також разова премія міського голови за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва м. Краматорська для наставників, педагогів, керівників гуртків, на 2018 рік заплановано 250 тис.грн.


По галузі фізична культура заплановані витрати на виплату стипендій провідним спортсменам міста – 340,7 тис.грн., Для стимулювання обдарованих дітей та їх наставників за вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху в місті передбачена премія міського голови -92,1 тис.грн., На проведення навчально тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту, участь спортсменів в чемпіонатах області та України передбачено -574,4 тис.грн


Крім того, кошти місцевого бюджету в сумі 77 438,7тис. грн будуть спрямовані на реалізацію місцевих програм житлово – комунального господарства. У порівнянні з планом 2017року обсяг запланованих видатків збільшено на 9,3% (план 2016р.- 70 877,9тис.грн.).


З них на реалізацію Програми благоустрою міста, передбачається 58 343,7 тис.грн., в тому числі на виконання робіт по утриманню та поточному ремонту дорожньо – мостового господарства – 21 235,0тис.грн., міської мережі зовнішнього освітлення – 17 850,0тис.грн., по догляду за зеленими насадженнями – 9 400,0 тис.грн., по санітарній очистці міста – 1 605,0тис.грн., , утриманню міських кладовищ, похованню одиноких громадян та інші видатки – 5 543,7тис.грн.


Також передбачено утримання світлофорного господарства – 3 000,0тис.грн. ,фінансування громадських робіт в сумі 97,4 тис.грн. для забезпечення зайнятості працездатного населення, в першу чергу внутрішньо переміщених осіб; 2,0 млн.грн передбачено на видатки за програмою «Громадський бюджет міста Краматорськ» та 2,0млн. грн. на виконання Програми «Відшкодування частини суми кредитів залучених фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорську на 2016-2018роки».


Спеціальний фонд


- Видатки спеціального фонду бюджету 2018 року заплановані у сумі 189 999,7тис.грн., в тому числі в в межах надходжень до міського бюджету та згідно ст..71 БКУ України у сумі 477,7 тис.грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 25 658,6тис. грн., екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської діяльності на виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 2 437,7 тис. грн. та передачі коштів загального фонду у сумі 161 425,7 тис.грн. Видатки бюджету розвитку затверджені у сумі 161 903,4 тис.грн.


Напрямки використання коштів спеціального фонду в основному визначені Програмою економічного і соціального розвитку міста та Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства та розподіляються між головними розпорядниками коштів, а саме:


-по управлінню освіти у сумі 7 765,9 тис.грн. та будуть направлені на капітальний ремонт протипожежної сигналізації, капітальний ремонт басейну в ДНЗ №71, капітальний ремонт покрівель, придбання побутової та комп’ютерної техніки, реконструкція будівлі ЗОШ №31 (прибудова 2го корпусу), тощо;


- по відділу охорони здоров'я -9 557,9 тис.грн. на придбання медичного обладнання, капітальний ремонт туалетів з облаштуванням елементами доступності для інвалідів-колясочників в урологічному корпусі та капітальний ремонт підлоги коридора неврологічного відділення в КМУ Міська лікарня № 2, капітальний ремонт (благоустрій) території амбулаторій № 2, 3, капремонт туалетної кімнати для слабозрячих дітей і інвалідів у будинку стаціонару КМУ "Дитяче медичне територіальне об'єднання"; реконструкція системи опалення з установкою вузла обліку споживання теплової енергії в стоматологічних поліклініках № 1,2, реконструкція та облаштування пандусів КМУ "Міська лікарня № 3", тощо;


- по управлінню з гуманітарних питань у сумі 7 628,9 тис.грн. на оплату періодики, придбання літератури, придбання пристроїв охоронної та пожежної сигналізації, капітальний ремонт фасадних вітражних вікон у театральній частині МПК ім. Бикова, придбання побутової та комп’ютерної техніки, тощо;


- по відділам та управлінням житлово-комунального господарства у сумі 133 607,1 тис.грн. на капітальний ремонт автодоріг, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, капітальний ремонт житлового фонду, будинків ОСББ, придбання автобусів, капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення, капітальний ремонт мосту через річку 1 Біленька, капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, капітальний ремонт клумб, реконструкція ділянки теплової мережі III зони між ТК16 та ТК17 по вул.Паркова, будівництво каналізаційної мережі по вул.Проїздна, 82 А, реконструкція зовнішніх теплових мереж, будівництво огорожі кладовища мікрорайону "Лазурний", будівництво скверу по вул. Хрустальна, будівництво спортивних майданчиків в м. Краматорськ, реконструкція парку культури та відпочінку ім.Пушкіна та інше.


Також буде проводитися робота по завершенню проектів за участю міжнародної організації Європейський Союз





Зміни до Бюджету міста за 2018 р.:


Розпорядження міського голови від 16.01.18 №4p "Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджету”


Рішення виконкому міської ради № 7 вiд 17.01.2018 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про міський бюджет на 2018 рік»


Рішення виконкому міської ради № 9 вiд 17.01.2018 Про перерозподіл коштів, виділених з бюджету розвитку, та уточнення напрямку використання




↑ На верх



Виконання бюджету міста у 2018 році.





↑ На верх



Довідка

про виконання міського бюджету

за 2018 рік


Доходи міського бюджету у 2018 році



Виконання доходної частини загального фонду бюджету




↑ На верх


Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету



↑ На верх


Трансферти загального та спеціального фондів




↑ На верх


Видатки міського бюджету у 2018 році




↑ На верх


Загальний фонд



↑ На верх


Спеціальний фонд





↑ На верх

321 перегляд

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 22.01.2018

  08-00 10-00
  Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 22.01.2018

  10-00
  Урочисте покладання квітів до Дня Соборності України «Україна - соборна держава»
  біля пам’ятника ім.Т.Г. Шевченко
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 22.01.2018

  10-00 16-00
  Прийом громадян з особистих питань
  відділи та управління міської ради
  керівники структурних підрозділів

 • 22.01.2018

  11-00
  Засідання адміністративної комісії
  зала засідань виконкому,2 поверх
  заступник міського голови Боєвський С.О.

 • 22.01.2018

  12 - 00
  Урочисте відкриття виставки до Дня Соборності України з фондів Слов’янського краєзнавчого музею «Рушник єднання «Схід-Захід разом»
  музей історії
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 22.01.2018

  12 - 00
  Вікторина «До Дня Соборності України»
  ЗОШ №12
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 22.01.2018

  13 - 00
  Проведення заходу до Дня Соборності України «Україно! Рідна земле моя!»,
  ЗОШ №23
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 22.01.2018

  14-00
  ДЕНЬ ДЕПУТАТА
  зала засідань виконкому, 2 поверх
  секретар Краматорської міської ради Ошурко Д.В.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • Контакт центр
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • police
 • Програм
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?