• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 19.04.2017 15:22

ЗАТВЕРДЖУЮ
Секретар Краматорської
міської ради Д.В. Ошурко
"29" червня 2016 р.
Орієнтовний план проведення виконкомом Краматорської міської ради консультацій з громадськістю на 2016 – 2017 рр.
(зі змінами від 18.04.2017 р.)№ з/п Питання
або
проект
нормативно-
правового
акта
Захід, що проводити-меться
у рамках
консультацій з громадськістю
Строк прове-
дення консуль-
тацій
Соціальні
групи
населення
та заінтересовані сторони,
на які поширювати-меться рішення, що буде прийняте за результатами консультацій
Відповідаль-
ний
структурний підрозділ,
контактні
телефони
1. Проект рішення
міської ради «Про затвердження
Положення про
податок на нерухоме
майно, відмінне
від земельної ділянки,
на території міста Краматорська»
Консультація з представни-
ками малого підприєм-
ництва за допомогою тестових обговорень щодо
розрахунку витрат на виконання
вимог регулювання
08.04.
2016 р.
Фізичні
особи- підприємці
та юридичні особи,
віднесені
до
підприємств малого
бізнесу, які мають нерухомість,
що підлягає оподатку-
ванню
Фінансове
управління
міської ради, начальник
управління
т.5- 92- 21
2. Проект рішення
міської ради «Про затвердження Положення
про податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки,
на території міста Краматорська»
Публічне
громадське обговорення
щодо норм
проекту
рішення
міської
ради
16.06.
2016 р.
Фізичні
особи,
юридичні
особи,
які мають нерухомість,
що підлягає оподатку-
ванню,
державні
органи влади
та органи місцевого самовря-
дування
Фінансове
управління
міської ради, начальник
управління
т.5- 92- 21
3. Проект
«Про встановлен-
ня підвищення
тарифів
на проїзд тролейбусом»
Громадські
слухання
3 кв
2016 р.
Громадські організації,
КП «КТТУ», представники виконавчої
влади
Відділ
транспорту,
зв’язку та
енергетики
т.5-34-78
4. Про співпрацю
з молодіжними
громадськими
об’єднаннями та
організаціями
Обговорення
під
час засідання ради
з питань
молодіжної
політики
3 кв
2016 р.
Молодіжні громадські організації та об’єднання, навчальні заклади міста Управління
з гуманітарних
питань,
відділ
молодіжно
ї політики та
у справах сім’ї т.5-14-46
5. Проект
«Про затверджен-
ня
порядку
встановлення та
експлуатації
квартирних
засобів
обліку теплової
енергії на
території
міста
Краматорськ»
Громадські слухання 3 - 4
кв
2016 р.
Споживачі, суб’єкти господа-рювання, представ-
ники
виконавчої
влади
Відділ
транспорту,
зв’язку та
енергетики
т.5-34-78
6. Звітування керівників загальноосвітніх
та
дошкільних
навчальних
закладів
на загальних
зборах
Публічне обговорення (засідання педради, батьківської ради школи, піклувальної ради,
громадсь-
кості)
червень-серпень
2016 р.
Педагогічні працівники, батьки учнів школи, громадські організації, соціальні партнери Заклади
освіти
т. 7-20-00
7. Розпорядження
міського голови
від 10.05.2016
№ 62р
«Про створення робочої
групи з
проведення
публічного
громадського
обговорення у формі громадських слухань
на тему: «Організація
медико-санітарної
допомоги населенню і забезпечення
дотримання
законодавства в сфері
охорони здоров'я
у
місті Краматорську». Розпорядження міського голови
від 19.05.2016
№ 65р «Про внесення змін до розпорядження міського голови
від 10.05.2016 № 62р»
Громадське
обговорення
у формі
громадських
слухань
на тему: «Організація
медико-санітарної допомоги
населенню і
забезпечення
дотримання
законодавства
в сфері
охорони
здоров'я
у місті Краматорську»
Засідан-
ня робочої групи – щотижня у четвер. Термін прове-
дення громадсь-
ких слухань - третя декада липня
2016 р.
Громада
міста, всі верстви населення.
Відділ
охорони
здоров'я.
т.41-83-44,
44-12-69
8. Звіт про
виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська за перше півріччя
2016 року
Громадські
обговорення
сер-
пень
2016 р.
Мешканці
міста
Відділ
економіки
та інвестицій
т.48-56-70,
5-03-63
9. Проект Програми економічного і соціального розвитку освіти
на 2016 рік
Публічне
обговорення
(засідання
спеціалістів
управління
освіти)
вере-
сень
2016 р.
Централі-
зована бухгалтерія управління освіти, керівники освітніх
округів
Управління
освіти
т. 5-910-7,
5-64-87
10. Про підготовку заходів до Дня захисника
України, Дня українського козацтва.
Обговорення
під час
засідання
ради з
патріотичного
виховання
вере-
сень 2016-
2017 рр.
Громадські організації
та
об’єднання міста,
навчальні заклади міста
Управління
з гуманітарних
питань
т.5-95-58
11. Виконання Програми з правової освіти Публічне
обговорення
(засідання
координаційної
ради)
жовтень
2016 р.
Члени міжвідомчої координа-
ційно-методичної
ради з
правової
освіти (МКМР)
Управління
освіти
т.5-35-16
12. Виконання законодавства України з питань всеобучу Публічне
обговорення
(засідання
колегії
управління
освіти)
листо-
пад 2016 р.
Спеціалісти управління освіти, керівники загально-освітніх, позашкільних навчальних закладів Управління
освіти
т.5-35-16,
41-48-84
13. Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2017 рік Громадські
обговорення
листо-
пад 2016 р.
Мешканці
міста
Відділ
економіки
та інвестицій
т.48-56-70,
5-03-63
14. Про підготовку річного статистичного
звіту з фізичної культури
та спорту за 2016 рік, формування календарного плану спортивно-масових заходів
м. Краматорська
на 2016 рік,
аналіз участі
спортсменів
міста у
змаганнях
протягом
2016 року
Обговорення
під час
засідання координацій-
ного
комітету з питань подальшого
розвитку фізичної
культури та спорту
листо-
пад 2016-
2017 рр.
Об’єднання фізкуль-
турно-спортивної спрямо-
ваності міста,
навчальні заклади
міста
Управління
з гуманітарних
питань,
комітет з
фізичної культури
та спорту
т. 5-14-46
15. Про хід
виконання
у 2016 році
міської
Програми
розвитку
культури і
туризму у м.Краматорську
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 11.12.2015 № 2/VII-17
Публічне
громадське
обговорення
шляхом
електронних
консультацій
з громадсь-
кістю (оприлюд-
нення
проекту на
офіційному
веб-сайті
Краматорської
міської ради
4 кв
2016 р.
Громадськість, установи та організації культури Управління
з гуманітарних
питань
т. 5- 95- 58
відділ культури
управління
з гуманітарних
питань
т.42 -18-90
e-mail:
kramkultura@
krm.gov.ua
16. Про виконання заходів програми "Освіта Краматорська. 2012-2016" Публічне
обговорення
(засідання колегії управління освіти)
січень
2017 р.
Керівники загально-освітніх, позашкільних навчальних закладів Управління
освіти
т.5-91-07
17. Звіт про
виконання програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська за 2016 рік
Громадські
обговорення
лютий
2017 р.
Мешканці
міста
Відділ
економіки
та інвестицій
т. 48-56-70,
5-03-63
18. Дотримання
вимог чинного законодавства
з питань захисту прав і законних інтересів дітей пільгових
категорій
Публічне
обговорення
(засідання колегії управління освіти)
квітень
2017 р.
Спеціалісти управління освіти, керівники загально-освітніх, позашкільних навчальних закладів, служби у справах дітей Управління
освіти
т. 5-35-16,
59107
19. Про стан
виконання Закону України "Про очищення влади"
в виконавчих органах Краматорської міської ради
у 2016 році
Засідання
"круглого столу"
2-й
кв.
2017 р.
Мешканці
міста
Сектор
кадрового
забезпечення
та з питань
нагород
т.48-55-18
20. Про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих
органах Краматорської міської ради
у 2016 році
Засідання
"круглого столу"
2-й
кв
2017 р.
Мешканці
міста
Відділ
правового
забезпечення
та захисту
інтересів
територіальної
громади
т.
48-56-75
21. Про стан справ з працевлашту-ванням інвалідів у
м.Краматорську
Засідання
"круглого столу"
3-й
кв

2017 р.
Громадські організації інвалідів, структурні підрозділи міської ради, міський центр зайнятості Управління
праці та
соціального
захисту
населення,
т 6-35-90,
0955068822
22. Звіт про
виконання програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська
за перше
півріччя
2017 року
Громадські
обговорення
серпень
2017 р.
Мешканці
міста
Відділ
економіки
та інвестиційт.
48-56-70,
5-03-63
23. Програма соціального
захисту
населення на 2018-2020 роки
Засідання
робочої
групи
вересень-жовтень
2017 р.
Громадські організації інвалідів, ветеранів
війни та праці, структурні підрозділи міської ради, міський центр зайнятості, управління
ПФУ у м.Краматор-
ську
Управління
праці та
соціального
захисту
населення,
т. 63590,
0955068822
24. Про хід виконання
у 2017 році
міської
Програми
розвитку культури
і туризму у м.Краматорську
на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням
міської ради
від 11.12.2015
№ 2/VII-17
Публічне
громадське
обговорення
шляхом
електронних
консультацій з громадськістю (оприлюд-
нення
проекту на
офіційному
веб-сайті
Краматорської
міської ради
4 кв.
2017 р.
Громадсь-кість,
установи
та
організації культури
Управління
з гуманітарних
питаньт. 5-95-58,
відділ культури
управління
з гуманітарних
питань
т.42-18-90
e-mail:
kramkultura@
krm.gov.ua

617 переглядів

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 26.04.2017

  10-00
  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
  Порядок денний
  зала засідань виконкому,4 поверх
  пл. Миру 2, зала засідань виконкому,4 поверх
  міський голова Панков А.В.

 • 26.04.2017

  9-00 14-00
  Проведення занять із спеціалістами підприємств, установ та організацій міста, на яких покладено виконання завдань у сфері цивільного захисту
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 26.04.2017

  9.00 17.00
  Виставка-застереження «Позбав Чорнобильського лиха народи всі»
  бібліотека ім.Т.Шевченка
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 26.04.2017

  12-00
  Мітинг з покладанням квітів з нагоди річниці Чорнобильської трагедії
  Сквер Слави
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 26.04.2017

  12-00
  Інформаційна година «Чорна дата України.» до дня Чорнобильської трагедії
  КП «Молодість»
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 26.04.2017

  15-00
  Інформаційна година «Чорна дата України» до дня Чорнобильської трагедії
  КП «Лідер»
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 26.04.2017

  16-00
  Тематична бесіда «Ми пам’ятаємо» до дня Чорнобильської трагедії
  КП «Мир»
  начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

 • 27.04.2017

  10-00
  Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
  зала засідань виконкому, 2 поверх
  заступник міського голови Боєвський С.О.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • Контакт центр
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Декларування 2017
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • police
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?