• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • Урядова телефонна
 • енергоефективність
 • Мінрегіон
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг
 • проект ExportUA

Оновлено 02.09.2016 11:23

Додаток
до рішення виконкому міської ради
від 17.08.2016 № 562
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ПРОЕКТІВ НА ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩОЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО ТА ПРОСТРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРАМАТОРСЬКІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ


Конкурс проектів серед мешканців міста (далі - Конкурс) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Краматорської міської ради та мешканців міста Краматорськ щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету.


Замовник конкурсу-виконавчий комітет.


Під час організації проведення конкурсу застосовуються наступні терміни та поняття:


- проект – пропозиція завдання, яка подана автором та має підтримку не менше 10 осіб (крім автора), яка не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів Краматорської міської ради, селищних рад та спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року в місті Краматорськ відповідно до критеріїв бланку-заяви, з врахуванням обсягу коштів та пріоритетних напрямків, які встановлені цим Конкурсом;


- автор – дієздатний громадянин України віком від 18 років, який має реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах в місті Краматорськ або довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи що підтверджують проживання в місті;


- критерії форми заявки – ознаки, які встановлені бланком-заявою проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету м. Краматорськ (додаток 1 до Конкурсу);


- обсяг коштів – загальна сума кошторису на реалізацію проекту, яка не перевищує 15% від загальної суми коштів, призначених на реалізацію Конкурсу у поточному році;


- карта аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів ( додаток 2 до Конкурсу);


- голосування – процес визначення мешканцями міста віком від 18 років проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування (додаток 3 до Конкурсу) в паперовому чи електронному вигляді (на сайті Краматорської міської ради);


- проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів аж до вичерпання загальної суми визначеної Конкурсом на рік. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, переможцем визнається наступний проект за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстру проектів, які допускаються до голосування;


- головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців;


- сайт Краматорської міської ради – розділ на сайті Краматорської міської ради (http://www.krm.gov.ua).ІІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНИЙ КОНКУРС


В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у жителів у м. Краматорськ, виникають ідеї як покращити своє місто, район чи вулицю.


В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, що можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради). При цьому на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, в тому числі і до місцевої.


У зв’язку з чим мешканцям міста пропонується опозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету, що є основою цієї Конкурсу.III. МЕТА КОНКУРСУ


Метою Конкурсу є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Краматорськ.IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ КОНКУРСУ


Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів Краматорської міської ради, селищних рад та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні сприяє розв’язанню найбільш нагальних проблем міста.V. ЗАХОДИ КОНКУРСУ


Основними заходами Конкурсу є:

1. Подання проектів.

2. Аналіз пропозицій.

3. Визначення проектів-переможців.

4. Реалізація проектів-переможців.


План заходів щодо реалізації завдань Конкурсу


№ п/п Зміст заходів Виконавці Термін виконання
Завдання 1. Подання проектів  
1.1. Подання Проектів відповідно до критеріїв форми заявки з врахуванням обсягу коштів та тематики, які встановлені Конкурсом: автори з 15 червня по 05 липня 2016 року
- за адресою 84301,
м. Краматорськ, пл. Миру, 2;
- в електронному вигляді на сайті міської ради
Завдання 2. Аналіз пропозицій  
2.1. Здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю їх реалізації структурні підрозділи Краматорської міської ради (головні розпорядники коштів) та селищні ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів з 06 по 15 липня 2016 року
2.2. Розміщення на сайті Краматорської міської ради: відділ інформаційних технологій з 18 по 19 липня 2016 року
- реєстру проектів та проекти, які допускаються до голосування;
- реєстр проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови)
Завдання 3. Визначення проектів-переможців
3.1. Вивчення громадської думки шляхом проведення голосування за кожний проект на сайті Краматорської міської ради (розділ електронних петицій) мешканці міста Краматорськ з 20 по 31 липня 2016 року
3.2. Встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Конкурсу конкурсна комісія з 01 по 15 серпня 2016 року
3.3. Внесення змін до проектів після визначення переможців автором проекту спільно із структурними підрозділами Краматорської міської ради (головними розпорядниками коштів) та селищними радами, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, в частині уточнення щодо вартості складових, джерел фінансування та технічної можливості реалізації структурні підрозділи Краматорської міської ради (головні розпорядники коштів) та селищні ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів з 16 серпня по 31 серпня 2016 року
3.4. Публікація доопрацьованих проектів - переможців на офіційному сайті Краматорської міської ради відділ інформаційних технологій 31 серпня 2016 року
Завдання 4. Реалізація проектів-переможців
4.1. Реалізація проектів-переможців головні розпорядники коштів, селищні ради з 1 вересня по 20 грудня 2016 рокуVI. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ


Фінансування Конкурсу здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету в граничному розмірі 1 000 000 грн. (один мільйон грн..) за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається в рішенні «Про міський бюджет» на відповідний рік.


Головними розпорядниками коштів міського бюджету видатків на реалізацію Конкурсу є відділи, управління та селищні ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів-переможців Конкурсу.VII. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ ТА ЗАВДАНЬ


1. Подані для фінансування за рахунок коштів Конкурсу проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.


2. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

- назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.

- проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1 до Положення);

- проект не суперечить чинному законодавству України;

- реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Краматорської міської ради;

- проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;

- проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

- проект має отримати підтримку не менше 10 осіб – членів територіальної громади міста Краматорськ (крім автора), що засвідчується відповідними підписами у бланку-заяви;

- при формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів комунальної власності, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції.


3. В рамках Конкурсу не фінансуються проекти, які:

- суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

- передбачають виключно розробку проектної документації;

- реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету.


4. У разі перевищення обсягу коштів, необхідних для реалізації проекту, автор може запропонувати джерело співфінансування проекту на розгляд конкурсної комвсії та має надати підтвердження фінансової спроможності.


5. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.


6. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ КОНКУРСУ


Контроль за виконанням Конкурсу здійснюють міська рада , виконавчий комітет міської ради, селищні ради та конкурсна комісія відповідно до повноважень.


У процесі виконання Конкурсу забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Конкурсу у межах визначених бюджетних призначень.


Головні розпорядники коштів, селищні ради в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності Конкурсу, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Автору проекту – переможцю гарантується вільний доступ до інформації, пов’язаної з процесом реалізації проекту в межах діючого законодавства.IX. ІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ


1. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Краматорськ.X. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНКУРСУ


Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Краматорської міської ради, селищних рад та жителів м. Краматорськ в бюджетному процесі;

- залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

- формування довіри громадян до місцевої влади;

- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання мешканцям міста Краматорськ можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста;

- вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Краматорськ.XI. КОНКУРСНА КОМІСІЯ


Конкурсна комісія (додаток 1до Положення р.XI) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою координації робіт, пов’язаних з впровадженням проектів міського конкурсу проектів у місті Краматорськ на 2016 рік.


Комісія в своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами міської ради та цим Положенням.


Основним завданнями комісії є:

- координація, регулювання, контроль за виконанням усіх заходів щодо впровадження та функціонування конкурсу проектів в місті Краматорськ;

- розгляд проектних пропозицій та результатів попередньої оцінки, проведеної структурними підрозділами, перед розміщенням на офіційному сайті Краматорської міської ради;

- визначення проектів-переможців за результатами голосування мешканців міста Краматорськ;

- розгляд проблемних питань, що виникають в процесі реалізації таких проектів;

- контроль за реалізацією проектів, що отримали фінансування за рахунок коштів міської бюджету на реалізацію проектів міста Краматорськ на 2016 рік.


Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право отримувати від виконавчих органів Краматорської міської ради, авторів проектів, які подали заявку на реалізацію проекту , інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.


Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться по мірі необхідності.


Засідання комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів від її загального складу.


За результатами розгляду питань, що віднесені до її компетенції, комісія приймає рішення, що оформляється у вигляді протоколу (далі - Протокол).


Протокол підписується усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.


Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів , присутніх на засіданні.


Підсумки результатів голосування щодо проектів-переможців фіксуються в протоколі засідання комісії, який засвідчується підписами усіх членів і підлягає затвердженню відповідним рішенням виконавчого комітету.


Всі спірні питання, які виникають протягом роботи комісії, вирішуються колегіально членами комісії шляхом відкритого голосування.
Керуючий справами                                                                                   А.М. Давискиба


Начальник фінансового управління                                                       О.М. Саєнко
CКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ


з координації робіт, пов’язаних з впровадженням проектів міського конкурсу проектів у місті Краматорськ на 2016 рікВівдич Артем Олегович - голова правління громадського об’єднання “Східно -Українське Патріотичне Об’єднання”, голова комісії
Кузіна Юлія Володимирівна - начальник відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади, секретар комісії
Члени ради:
Безкровний Олег Павлович - начальник відділу комунального господарства
Горшкова Юлія Вікторівна - головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління
Літвіненко Андрій Петрович - начальник відділу житлового господарства
Мельник Валерія Павлівна - начальник відділу охорони здоров’я
Османов Саід Імранович - начальник управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста
Романцова Марина Миколаївна - член громадської організації “Хто, якщо не ти”2023 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

 • 19.03.2018

  08-00 10-00
  Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
  учбовий клас управління з питань ЦЗ
  начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

 • 19.03.2018

  10-00 16-00
  Прийом громадян з особистих питань
  відділи та управління міської ради
  керівники структурних підрозділів

 • 19.03.2018

  11-00
  Засідання адміністративної комісії
  зала засідань виконкому,2 поверх
  заступник міського голови Боєвський С.О.

 • 19.03.2018

  14-00 16-00
  Особистий прийом громадян
  Комітет мікрорайонів №6, вул. Центральна,1
  міський голова Панков А.В.

 • 20.03.2018

  9-00
  Робоча апаратна нарада:
  «Інформація про стан роботи служби у справах дітей Краматорської міської ради за 2017 рік»
  Доповідач:
  Начальник служби у справах дітей - Давидов О.В.
  зала засідань виконкому,4 поверх
  секретар міської ради Ошурко Д.В.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • ОСББ
 • бджет-візуалізація
 • Громадський бюджет
 • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
 • police
 • Я маю право
 • Програм
 • Центр допомоги учасникам АТО
 • Пільги учасникам АТО_2
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Розрахунок субсідій
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?